41. Fussilet Suresi / 18.ayet

Ama biz, inananları ve Allah’a karşı gelmekten sakınanları kurtardık.

Bknz: (10/103)(30/47)

Mustafa Çavdar Meali

Fussilet 18 ayeti için diğer mealler.

Abdülbaki Gölpınarlı Meali:

Ve inananları kurtardık ve onlar, çekinen kişilerdi.

(Fussilet 18)

Abdullah-Ahmet Akgün Meali:

İman edenleri (ve gereğini yapanları, küfür ve kötülükten) sakınmakta olanları ise kurtardık.

(Fussilet 18)

Abdullah Parlıyan Meali:

Biz yalnızca iman etmiş ve yolunu yordamını Allah'ın kitabıyla bulanları kurtarmış olduk.

(Fussilet 18)

Adem Uğur Meali:

İnananları kurtardık. Onlar (Allah'tan) korkuyorlardı.

(Fussilet 18)

Ahmet Hulusi Meali:

İman edip korunanları kurtardık.

(Fussilet 18)

Ahmet Tekin Meali:

İman ederek, Allah'a sığınıp, emirlerine yapışmaya, günahlardan arınıp, azaptan korunmaya, kulluk ve sorumluluk şuuruyla, haklarına ve özgürlüklerine sahip çıkarak şahsiyetli davranmaya, dinî ve sosyal görevlerinin bilincinde olmaya devam edenleri biz kurtardık.

(Fussilet 18)

Ahmet Varol Meali

İman eden ve sakınanları kurtardık.

(Fussilet 18)

Ali Bulaç Meali:

İman edenleri ve sakınanları ise kurtardık.

(Fussilet 18)

Ali Fikri Yavuz Meali:

(Peygamberleri Salih'e) iman edib de (küfürden) sakınanları ise kurtardık.

(Fussilet 18)

Ali Rıza Sefa Meali:

İnananları ve sorumluluk bilinci taşıyanları da kurtardık.

(Fussilet 18)

Ali Ünal Meali:

İman edip, Bize gönülden saygı duyan ve karşı gelmekten, dolayısıyla azabımızdan sakınanları ise kurtardık.

(Fussilet 18)

Bahaeddin Sağlam Meali:

Ve inanıp da (özlerini) koruyanları kurtardık.

(Fussilet 18)

Bayraktar Bayraklı Meali:

İnananları ve Allah'tan sakınanları kurtardık.

(Fussilet 18)

Bekir Sadak Meali:

Inananlari ve Allah'a karsi gelmekten sakinmis olanlari kurtardik. *

(Fussilet 18)

Besim Atalay Meali:

Kurtardık inanmış bulunanlarla, sakınanları

(Fussilet 18)

Celal Yıldırım Meali:

İmân edenleri, (Allah'tan) korkup (fenalıklardan) sakınanları kurtardık.

(Fussilet 18)

Cemal Külünkoğlu Meali:

İnananları ve Allah'a karşı sorumluluk bilinciyle yaşayanları ise kurtardık.

(Fussilet 18)

Diyanet İşleri Eski Meali:

İnananları ve Allah'a karşı gelmekten sakınmış olanları kurtardık.*

(Fussilet 18)

Diyanet İşleri Yeni Meali:

İnananları ve Allah'a karşı gelmekten sakınanları kurtardık.

(Fussilet 18)

Diyanet Vakfı Meali:

İnananları kurtardık. Onlar (Allah'tan) korkuyorlardı.

(Fussilet 18)

Edip Yüksel Meali:

İnananları ve erdemli davrananları ise kurtardık.

(Fussilet 18)

Elmalılı Orjinal Meali:

İyman edip de korunur olanları ise kurtardık

(Fussilet 18)

Elmalılı Yeni Meali:

İman edip de korunanları ise kurtardık.

(Fussilet 18)

Erhan Aktaş Meali:

Biz, inanan ve takvalı davranan kimseleri kurtardık.

(Fussilet 18)

Gültekin Onan Meali:

İnananları ve sakınanları ise kurtardık.

(Fussilet 18)

Hakkı Yılmaz Meali:

Ve Biz iman etmiş kimseleri ve Allah'ın koruması altına girmiş olan kimseleri kurtardık.

(Fussilet 18)

Harun Yıldırım Meali:

İnananları kurtardık. Onlar (Allah'tan) korkuyorlardı.

(Fussilet 18)

Hasan Basri Çantay:

(İçlerinden) iman edib de (Allahdan) korkanları ise kurtardık.

(Fussilet 18)

Hayrat Neşriyat Meali:

Îmân edip (günahlardan) sakınmakta olanları ise kurtardık.

(Fussilet 18)

Hubeyb Öndeş Meali: /

İnanmış ve korunup sakınmakta olanları kurtardık.

(Fussilet 18)

Hüseyin Atay Meali:

İnananları ve Allah’a karşı saygılı olanları kurtardık.

(Fussilet 18)

İbni Kesir Meali:

İman edip de korkar olanları da kurtardık.

(Fussilet 18)

İlyas Yorulmaz Meali:

Kendilerini korumuş olan iman edenleri bu azaptan kurtardık.

(Fussilet 18)

İskender Ali Mihr Meali:

Ve âmenû olanları (Allah’a ulaşmayı dileyenleri) kurtardık. Ve (böylece) onlar, takva sahibi olmuşlardı.

(Fussilet 18)

İsmail Hakkı Baltacıoğlu Meali:

Biz yalnız, inanıp sakınanları kurtardık.

(Fussilet 18)

Kadri Çelik Meali:

İman edenleri ve korkup sakınmakta olanları ise kurtardık.

(Fussilet 18)

Mahmut Kısa Meali:

Âyetlerimize iman eden ve bu imana yaraşır dürüst ve erdemlice bir hayatı tercih ederek kötülüklerden sakınan kimseleri ise, dünya ve âhiret azâbından kurtardık. Kâfirlerin âhirette uğrayacakları azâba gelince:

(Fussilet 18)

Mehmet Ali Eroğlu Meali:

Tek Allah'a iman edenleri ve ona karşı sorumluluk bilinciyle sakınanları kurtarmışızdır.

(Fussilet 18)

Mehmet Türk Meali:

Biz de (Allah’a gerçekten) inanan ve Ondan (hakkıyla) sakınanları kurtardık.

(Fussilet 18)

Muhammed Celal Şems Meali:

Biz iman eden ve takvayı benimseyenleri kurtardık.

(Fussilet 18)

Muhammed Esed Meali:

Biz, (yalnızca) imana ermiş olan ve Bize karşı sorumluluk bilinci duyanları kurtardık.

(Fussilet 18)

Mustafa Çavdar Meali:

Ama biz, inananları ve Allah’a karşı gelmekten sakınanları kurtardık.

Bknz: (10/103) - (30/47)

(Fussilet 18)

Mustafa Çevik Meali:

17-18 Semûd kavmi de peygamberin doğru yola davetini reddedip batıl nizamları ile yaşamaya devam ettiler. Bunun üzerine Biz de peygamber ve onunla birlikte iman edenleri kurtarıp, gerisini üzerlerine gönderdiğimiz bir yıldırım azabı ile helak ettik.

(Fussilet 18)

Mustafa İslamoğlu Meali:

Ama Biz, iman eden ve sorumluluk bilinciyle kuşananları kurtardık.

(Fussilet 18)

Osman Okur Meali:

İnanmış ve Allah'a karşı gelmekten sakınmış olanları kurtardık.

(Fussilet 18)

Ömer Nasuhi Bilmen Meali:

Ve imân etmiş ve ittikâda bulunur olmuş olanları ise necâta erdirdik.

(Fussilet 18)

Ömer Öngüt Meali:

İman edenleri kurtardık. Onlar Allah'tan korkuyorlardı.

(Fussilet 18)

Ömer Sevinçgül Meali:

İnanıp da kötülüklerden sakınanları kurtardık.

(Fussilet 18)

Sadık Türkmen Meali:

Iman eden ve korunup sakınmakta olanları kurtardık.

(Fussilet 18)

Seyyid Kutub Meali:

İnananları ve Allah'a karşı gelmekten sakınmış olanları kurtardık.

(Fussilet 18)

Suat Yıldırım Meali:

İman edip de Allah'a karşı gelmekten sakınanları da kurtardık.

(Fussilet 18)

Süleyman Ateş Meali:

İnananları ve korunanları kurtardık.

(Fussilet 18)

Süleymaniye Vakfı Meali:

İnanıp güvenmiş ve kendilerini korumuş olanları daha önce kurtardık.

(Fussilet 18)

Şeref Aziz Taha ve Kemal Çelik Meali:

İman edenleri, Bize karşı gelmekten çekindikleri için kurtardık.

(Fussilet 18)

Şaban Piriş Meali:

İman edenleri ise, Allah'tan sakınmaları sebebiyle kurtarmıştık.

(Fussilet 18)

Talat Koçyiğit Meali:

İman edenleri ise, bu azâbtan kurtarmıştık. Onlar Allah'tan korkuyorlardı.

(Fussilet 18)

Tefhimul Kuran Meali:

İman edenleri ve korkup sakınmakta olanları ise kurtardık.

(Fussilet 18)

Ümit Şimşek Meali:

İman eden ve Allah'a karşı gelmekten sakınanları ise kurtardık.

(Fussilet 18)

Yaşar Nuri Öztürk Meali

İnananları kurtardık, onlar korunuyorlardı.

(Fussilet 18)

Rashad Khalifa Meali:

We always save those who believe and lead a righteous life.

(Fussilet 18)