41. Fussilet Suresi / 2.ayet

Bu Kuran rahmeti sonsuz merhameti sınırsız olan Allah katından indirilmiştir.

Bknz: (2/97)»(2/98)(27/6)

Mustafa Çavdar Meali

Fussilet 2 ayeti için diğer mealler.

Abdülbaki Gölpınarlı Meali:

Rahman ve rahimden indirilmiştir.

(Fussilet 2)

Abdullah-Ahmet Akgün Meali:

(Bu Kur'an) Rahman ve Rahim'den (Hz. Peygamber üzerinden bütün kullarına hidayet ve saadet rehberi olarak) indirilmiştir.

(Fussilet 2)

Abdullah Parlıyan Meali:

Bu Kur'ân dünyada herkese, ahirette sadece mü'minlere acıyan, merhamet eden Allah tarafından indirilmiştir.

(Fussilet 2)

Adem Uğur Meali:

(Kur'an) rahmân ve rahîm olan Allah katından indirilmiştir.

(Fussilet 2)

Ahmet Hulusi Meali:

Rahman ve Rahıym'den tenzildir (tafsile indirme)!

(Fussilet 2)

Ahmet Tekin Meali:

Bu kitap, sınırsız rahmeti ve engin merhameti ile hayat veren, yaşatan, koruyan, rahmetine, merhametine, lütfuna, mükâfatlarına ve hayırlara mazhar eden, Rahmân ve Rahîm olan Allah tarafından bölüm bölüm indirilmiştir.*

(Fussilet 2)

Ahmet Varol Meali

(Bu Kitap) Rahman ve Rahim tarafından indirilmiştir.

(Fussilet 2)

Ali Bulaç Meali:

(Bu Kur'an,) Rahman ve Rahim'den indirilmiştir.

(Fussilet 2)

Ali Fikri Yavuz Meali:

Bu Kur'an Rahman, Rahîm tarafından indirilmedir.

(Fussilet 2)

Ali Rıza Sefa Meali:

Bağışlayan; Merhametli tarafından indirilmiştir.

(Fussilet 2)

Ali Ünal Meali:

Bu, Rahmân (rahmetiyle bütün varlıkları kucaklayan, yaşamaları için onlara rızıklarını veren) ve Rahîm (bilhassa mü’minlere hususî rahmetiyle muamele eden) Allah tarafından parça parça indirilmekte olan Kitap’tır.

(Fussilet 2)

Bahaeddin Sağlam Meali:

(Bu kitap,) Rahman ve Rahim olan Allah’tan indirilmedir.

(Fussilet 2)

Bayraktar Bayraklı Meali:

Bu kitap, rahmet ve merhametin kaynağı olan Allah'ın katından indirilmiştir.

(Fussilet 2)

Bekir Sadak Meali:

(2-5) Bu Kitap, merhametli olan Allah katindan indirilmedir; bilen bir millet icin mujdeci ve uyarici olmak uzere arabca okunarak, ayetleri uzun uzun aciklanmistir. Ama insanlarin cogu yuz cevirmistir, onlar isitmezler de: «Bizi cagirdigin seye karsi kalblerimiz kapalidir, kulaklarimizda agirlik, bizimle senin aranda anlasmamiza engel vardir; istedigini yap, biz de yapacagiz» derler.

(Fussilet 2)

Besim Atalay Meali:

Bu, esirgeyen, yarlıgayan katından indirilmiştir

(Fussilet 2)

Celal Yıldırım Meali:

Rahman ve Rahîm (olan Allah'dan indirilmedir.

(Fussilet 2)

Cemal Külünkoğlu Meali:

1,2,3,4. Hâ Mîm. Bu, Rahman ve Rahîm olan (Allah) tarafından bilen bir toplum için ayetleri genişçe açıklanmış, müjdeleyici ve uyarıcı Arapça bir Kur'an olarak indirilmiş bir kitaptır. (Böyle iken) onların çoğu (Kur'an'dan) yüz çevirmiştir. Artık onlar (gerçekleri) dinlemezler.*

(Fussilet 2)

Diyanet İşleri Eski Meali:

2,3,4,5. Bu Kitap, merhametli olan Allah katından indirilmedir; bilen bir millet için müjdeci ve uyarıcı olmak üzere Arapça okunarak, ayetleri uzun uzun açıklanmıştır. Ama insanların çoğu yüz çevirmiştir, onlar işitmezler de: "Bizi çağırdığın şeye karşı kalblerimiz kapalıdır, kulaklarımızda ağırlık, bizimle senin aranda anlaşmamıza engel vardır; istediğini yap, biz de yapacağız" derler.

(Fussilet 2)

Diyanet İşleri Yeni Meali:

Bu Kur'an, Rahman ve Rahim olan Allah'tan indirilmedir.

(Fussilet 2)

Diyanet Vakfı Meali:

(Kur'an) rahmân ve rahîm olan Allah katından indirilmiştir.

(Fussilet 2)

Edip Yüksel Meali:

Rahman ve Rahim'den bir indirilmiştir.

(Fussilet 2)

Elmalılı Orjinal Meali:

O rahmanı rahimden indirilme

(Fussilet 2)

Elmalılı Yeni Meali:

O Rahman (bağışlaması, bütün varlıkları kapsayan) ve Rahim (çok merhametli Allah) tarafından indirilmiştir.

(Fussilet 2)

Erhan Aktaş Meali:

Rahmeti bol ve kesintisiz olan tarafından indirilmiştir.

(Fussilet 2)

Gültekin Onan Meali:

(Bu Kuran,) Rahman ve Rahimden indirilmiştir.

(Fussilet 2)

Hakkı Yılmaz Meali:

(2-4) Arapça bir Kur’ân, müjdeleyici ve uyarıcı olarak, bilen bir toplum için âyetleri ayrıntılı olarak açıklanmış/ bölüm bölüm ayrılmış, yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden, engin merhamet sahibi Allah'tan indirilmiş bir kitap! Buna rağmen onların çoğu yüz çevirmişlerdir. Artık onlar kulak vermezler.

(Fussilet 2)

Harun Yıldırım Meali:

(Kur'an) rahmân ve rahîm olan Allah katından indirilmiştir.

(Fussilet 2)

Hasan Basri Çantay:

(2-3-4) (Bu), ayetleri — bilecek (anlayacak) her hangi bir kavm için — ayrı ayrı açıklanmış, (hükmünce amel edenlere) müjdeler verici, (muhaaliflerini başlarına gelecek fena akıbetlerle) korkutucu, Arabca bir Kur'an olmak üzere Rahman (ve) Rahıym tarafından indirilmiş bir kitabdır. (Böyle iken) onların çoğu (bunu düşünüb kabulden) yüz çevirmişdir. Artık dinlemezler onlar.

(Fussilet 2)

Hayrat Neşriyat Meali:

(Bu kitab) Rahmân (bu dünyada bütün mahlûkatına rahmet eden), Rahîm (âhirette yalnız mü'minlere merhamet eden Allah) tarafından indirilmedir.

(Fussilet 2)

Hubeyb Öndeş Meali: /

(1-4) 'Ha, Mim' Rahman [ve] Rahim(tarafın)dan bir kısım kısım indiriliştir. Kendi ayetleri açık-anlaşılır¹ bir kur'an olarak, bir müjde ve bir uyarıcı olarak, bilen herhangi bir millet için ayırt edilmiş/açıklanmış bir kitaptır.² Ardından, onların çoğunluğu vazgeçti. Artık, onlar işitmiyorlar.

(Fussilet 2)

Hüseyin Atay Meali:

Acıyan, Acıyıcı olandan indirilmiştir.

(Fussilet 2)

İbni Kesir Meali:

Rahman ve Rahim katından indirilmedir.

(Fussilet 2)

İlyas Yorulmaz Meali:

Rahman ve Rahim olan Allah tarafından indirilmiştir.

(Fussilet 2)

İskender Ali Mihr Meali:

Rahmân ve Rahîm (olan Allah) tarafından indirilmiştir.

(Fussilet 2)

İsmail Hakkı Baltacıoğlu Meali:

Bu, Acıyıcının, Esirgeyicinin yönünden bildirilmiştir.

(Fussilet 2)

Kadri Çelik Meali:

(Bu Kur'an,) Rahman ve Rahim'den indirilmedir.

(Fussilet 2)

Mahmut Kısa Meali:

Ha, mîm gibi harflerden oluşan bu muhteşem ayetler, sonsuz şefkat ve merhamet sahibi olan Allah tarafından gönderilmiştir.

(Fussilet 2)

Mehmet Ali Eroğlu Meali:

Fasıllar halinde bir bütün olarak, Rahman ve Rahim tarafından indirilmiş bir kitaptır.

(Fussilet 2)

Mehmet Türk Meali:

(Bu Kitap) Rahman, Rahîm olan (Allah) tarafından indirilmiştir.

(Fussilet 2)

Muhammed Celal Şems Meali:

(Bu Kur’an) çok rahmet ve kerem sahibi olan (Allah) tarafından indirilmiştir.

(Fussilet 2)

Muhammed Esed Meali:

(Bu vahyin) indirilişi, Rahman ve Rahim'dendir:

(Fussilet 2)

Mustafa Çavdar Meali:

Bu Kuran rahmeti sonsuz merhameti sınırsız olan Allah katından indirilmiştir.

Bknz: (2/97)»(2/98) - (27/6)

(Fussilet 2)

Mustafa Çevik Meali:

1-7 Hâ. Mim. İnsanı konuşmak, okumak ve yazmak kabiliyetleri ile yaratan Allah, ona doğru ile yanlışı birbirinden ayırt edebilmesi için kendi dilinin harflerinden oluşan sözlerle açıklanmış olan Kur’an’ı göndermiştir. Bu Kitap insana yaratılış sebebini bildiren, ona davet eden, davete uyulması konusunda insanı uyaran ve uyarıya iman edip sorumluluklarını yerine getirenleri müjdeleyen ilahi bir kitaptır. Fakat insanların çoğu Kur’an’ın âyetleri üzerinde yeterince düşünmeden ondan yüz çevirmekte, davetine karşı çıkmaktalar. Böyleleri bir de derler ki: “Ey Muhammed! Senin Kur’an ile bizi çağırdığın hayat tarzı aklımıza da, gönlümüze de yatmıyor; söylediğin hiçbir şeyi de duymak istemiyoruz. Bizim hayat nizamımızı reddetmen sebebi ile seninle aramızda aşılması imkânsız setler oluşmuş durumda. Sen bizim hayat tarzımızı değiştirmek için elinden geleni yaparken, biz de seni engellemek için elimizden geleni yapacağız.” Ey Peygamber! Sen onlara de ki: “Ben de sizin gibi ölümlü bir insanım ve bugüne kadar da içinizde yaşadım. Fakat artık bana Allah’tan başka gerçek ilahın olmadığı vahyolunuyor. Gelin hep birlikte, yalnız Allah’ı ilah edinerek, O’nun daveti olan hayat nizamını yaşamaya yönelip O’ndan bağışlanma dileyin; aksi takdirde Allah’la birlikte başka ilahlar edinerek davetinden yüz çevirenlerin vay haline.” Böyleleri, hakikati yaşamanın gerektirdiği maddi-manevi bedeli ödeyip de arınmayı göze alamazlar. Çünkü onlar, âhirete inanmazlar.

(Fussilet 2)

Mustafa İslamoğlu Meali:

Muhteşem bir indiriliş; O Rahman O Rahim'den.

(Fussilet 2)

Osman Okur Meali:

Bu Kitap, Rahman ve rahim (iyiliği sonsuz ikramı bol ) olan Allah katından indirilmedir;

(Fussilet 2)

Ömer Nasuhi Bilmen Meali:

Esirgeyen, merhamet buyuran zât tarafından indirilmiştir.

(Fussilet 2)

Ömer Öngüt Meali:

(Bu Kur'an), Rahman ve Rahîm olan Allah katından indirilmiştir.

(Fussilet 2)

Ömer Sevinçgül Meali:

Bu Kur’an, Rahman ve Rahîm tarafından indirilmiştir!

(Fussilet 2)

Sadık Türkmen Meali:

(bu kur’an); Rahmân ve Rahîm'den indirilmiştir.

(Fussilet 2)

Seyyid Kutub Meali:

Bu Kitab, Rahman ve Rahim olan Allah katından indirilmiştir.

(Fussilet 2)

Suat Yıldırım Meali:

Bu kitap rahman ve rahim (olan Allah) tarafından indirilmiştir.

(Fussilet 2)

Süleyman Ateş Meali:

(Bu,) Rahman, Rahim'den indirilmiştir.

(Fussilet 2)

Süleymaniye Vakfı Meali:

Bu (Kitap) iyiliği sonsuz ve ikramı bol olan Allah tarafından indirilmiştir.

(Fussilet 2)

Şeref Aziz Taha ve Kemal Çelik Meali:

(2-4) Bu Kur'an, rahmeti sonsuz ve sürekli olan Allah katından müjdeleyici ve uyarıcı olarak indirilmiş, anlayan kimseler için ayetleri iyice açıklanmış bir Kitap'tır. Buna rağmen çoğu kimse onu dinlememek için ondan yüz çeviriyor.

(Fussilet 2)

Şaban Piriş Meali:

Rahman, Rahim'den indirme..

(Fussilet 2)

Talat Koçyiğit Meali:

2-4 Bu, hem uyarıcı, hem de korkutucu olarak, anlayan bir kavme, âyetleri açıklanmış arapça bir Kur"ân olmak üzere Rahman ve Rahîm olan Allah tarafından indirilmiş bir Kitaptır. Böyle olmasına rağmen, müşriklerin çoğu ondan yüz çevirmiş, ona kulak asmamıştır.

(Fussilet 2)

Tefhimul Kuran Meali:

(Bu Kur'an,) Rahman ve Rahim'den indirilmiştir.

(Fussilet 2)

Ümit Şimşek Meali:

Bu kitap, Rahmân ve Rahim olan Allah tarafından peyderpey indirilmiştir.

(Fussilet 2)

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Rahman ve Rahim'den indirilmedir bu...

(Fussilet 2)

Rashad Khalifa Meali:

A revelation from the Most Gracious, Most Merciful.

(Fussilet 2)