41. Fussilet Suresi / 3.ayet

Kavrayabilen bir toplum için ayetleri ayrıntılı bir biçimde açıklanmış Arapça bir Kuran olarak indirilmiştir.

Bknz: (3/7)(6/114)

Mustafa Çavdar Meali

Fussilet 3 ayeti için diğer mealler.

Abdülbaki Gölpınarlı Meali:

Bir kitaptır ki tamamıyla açıklanmıştır ayetleri, Arapça Kur'an'dır bilen topluluğa.

(Fussilet 3)

Abdullah-Ahmet Akgün Meali:

(Gerçeği düşünüp gören ve) Bilen bir kavim için, ayetleri (çeşitli biçimlerde, birer birer) 'fasıllar (bölümler ve belgeler) halinde açıklanmış' Arapça Kur'an (ve her konuda başvurulup okunan) Kitap (olarak gelmiştir ve) ;

(Fussilet 3)

Abdullah Parlıyan Meali:

Bir kitap ki, ayetleri yeterince açıklanmıştır, Arapça bir Kur'ân olarak indirilmiştir.

(Fussilet 3)

Adem Uğur Meali:

(Bu,) bilen bir kavim için, âyetleri Arapça okunarak açıklanmış bir kitaptır.

(Fussilet 3)

Ahmet Hulusi Meali:

Anlayabilen bir toplum için, Arapça bir Kur'an olarak işaretleri tafsil edilmiş Bilgidir!

(Fussilet 3)

Ahmet Tekin Meali:

Bu, ilimde ilerlemeye devam eden bilgi toplumları için, bütün ilâhî kitaplardaki dinî-ilmî esasları içeren, açık, edebî, Arapça, okunan, âyetleri hayata geçirilsin diye ayrıntılı olarak açıklanmış bir kitaptır.*

(Fussilet 3)

Ahmet Varol Meali

Bilen bir topluluk için ayetleri açıklanmış Arapça okunan bir kitaptır.

(Fussilet 3)

Ali Bulaç Meali:

Bilen bir kavim için, ayetleri (çeşitli biçimlerde, birer birer) 'fasıllar halinde açıklanmış' Arapça Kur'an (veya okunan) kitaptır;

(Fussilet 3)

Ali Fikri Yavuz Meali:

Bir kitaptır ki, âyetleri, Arabca bir Kur'an olmak üzere anlayacak olan bir kavme açıklanmıştır;

(Fussilet 3)

Ali Rıza Sefa Meali:

Kur'an, bilen bir toplum için, ayetleri Ayrıntılı Açıklanan, çok kolay anlaşılacak bir Kitap'tır.

(Fussilet 3)

Ali Ünal Meali:

Bir Kitap ki, (özellikle dilden) anlayan, (üslûp ve beyan) bilgisi ve ilimle alâkası bulunan (her) bir topluluk için âyetleri açıkça ifade edilmiş ve belli bir sistem dahilinde dizilmiştir, fasih Arapça, okunur bir kitap (Kur’ân) olarak,

(Fussilet 3)

Bahaeddin Sağlam Meali:

Ayetleri, bilen bir toplum için Arapça bir Kur’an olarak açıklanan bir kitaptır.

(Fussilet 3)

Bayraktar Bayraklı Meali:

Bilen bir toplum için ayetleri açıklanmış, Arapça okunan bir kitaptır.

(Fussilet 3)

Bekir Sadak Meali:

(2-5) Bu Kitap, merhametli olan Allah katindan indirilmedir; bilen bir millet icin mujdeci ve uyarici olmak uzere arabca okunarak, ayetleri uzun uzun aciklanmistir. Ama insanlarin cogu yuz cevirmistir, onlar isitmezler de: «Bizi cagirdigin seye karsi kalblerimiz kapalidir, kulaklarimizda agirlik, bizimle senin aranda anlasmamiza engel vardir; istedigini yap, biz de yapacagiz» derler.

(Fussilet 3)

Besim Atalay Meali:

Bilen bir ulusçün, Arap dilince, Kur'an olarak, âyetleri ayrımlanmış kitaptır

(Fussilet 3)

Celal Yıldırım Meali:

Bir Kitap ki, âyetleri yeterince açıklanmıştır; bilen bir millet için Arapça Kur'ân'dır.

(Fussilet 3)

Cemal Külünkoğlu Meali:

1,2,3,4. Hâ Mîm. Bu, Rahman ve Rahîm olan (Allah) tarafından bilen bir toplum için ayetleri genişçe açıklanmış, müjdeleyici ve uyarıcı Arapça bir Kur'an olarak indirilmiş bir kitaptır. (Böyle iken) onların çoğu (Kur'an'dan) yüz çevirmiştir. Artık onlar (gerçekleri) dinlemezler.*

(Fussilet 3)

Diyanet İşleri Eski Meali:

2,3,4,5. Bu Kitap, merhametli olan Allah katından indirilmedir; bilen bir millet için müjdeci ve uyarıcı olmak üzere Arapça okunarak, ayetleri uzun uzun açıklanmıştır. Ama insanların çoğu yüz çevirmiştir, onlar işitmezler de: "Bizi çağırdığın şeye karşı kalblerimiz kapalıdır, kulaklarımızda ağırlık, bizimle senin aranda anlaşmamıza engel vardır; istediğini yap, biz de yapacağız" derler.

(Fussilet 3)

Diyanet İşleri Yeni Meali:

Bu, bilen bir toplum için Arapça bir Kur'an olarak ayetleri genişçe açıklanmış bir kitaptır.

(Fussilet 3)

Diyanet Vakfı Meali:

(Bu,) bilen bir kavim için, âyetleri Arapça okunarak açıklanmış bir kitaptır.

(Fussilet 3)

Edip Yüksel Meali:

Bilen bir topluluk için, Arapça bir Kuran olarak ayetleri açıklanmış bir kitaptır.

(Fussilet 3)

Elmalılı Orjinal Meali:

Öz Arabca bir Kur'an olmak üzere ayetleri ayırd edilmiş bir kitab, bilecek bir kavm için

(Fussilet 3)

Elmalılı Yeni Meali:

Öz Arapça bir Kur'an olmak üzere, bilecek bir topluluk için ayetleri ayırt edilmiş, açıklanmış bir kitap.

(Fussilet 3)

Erhan Aktaş Meali:

Bilen[1] bir toplum için, ayetleri detaylandırılmış, Arapça kur'an[2] bir Kitap'tır.

1)Gerçeği kavrayan.
2)Okunan. Ayette yer alan kur'an sözcüğü, bilinen anlamda Kerim Kuran değil, sözcüğün öncelikli anlamı olan "okumak, okunan, okunmak" anlamındadır. Dolayısı ile ayete Arapça bir Kur'an şeklinde anlam verilmesi doğru değildir.

(Fussilet 3)

Gültekin Onan Meali:

Bilen bir kavim için, ayetleri (çeşitli biçimlerde, birer birer) 'fasıllar halinde açıklanmış' Arapça Kuran (veya okunan) kitaptır.

(Fussilet 3)

Hakkı Yılmaz Meali:

(2-4) Arapça bir Kur’ân, müjdeleyici ve uyarıcı olarak, bilen bir toplum için âyetleri ayrıntılı olarak açıklanmış/ bölüm bölüm ayrılmış, yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden, engin merhamet sahibi Allah'tan indirilmiş bir kitap! Buna rağmen onların çoğu yüz çevirmişlerdir. Artık onlar kulak vermezler.

(Fussilet 3)

Harun Yıldırım Meali:

(Bu,) bilen bir kavim için, âyetleri Arapça okunarak açıklanmış bir kitaptır.

(Fussilet 3)

Hasan Basri Çantay:

(2-3-4) (Bu), ayetleri — bilecek (anlayacak) her hangi bir kavm için — ayrı ayrı açıklanmış, (hükmünce amel edenlere) müjdeler verici, (muhaaliflerini başlarına gelecek fena akıbetlerle) korkutucu, Arabca bir Kur'an olmak üzere Rahman (ve) Rahıym tarafından indirilmiş bir kitabdır. (Böyle iken) onların çoğu (bunu düşünüb kabulden) yüz çevirmişdir. Artık dinlemezler onlar.

(Fussilet 3)

Hayrat Neşriyat Meali:

3,4. Bilecek bir kavim için Arabca bir Kur'ân olarak âyetleri açıklanmış,(2) müjdeleyicive (aynı zamanda) korkutucu bir kitabdır. Fakat onların çoğu, (o Kitab'dan) yüz çevirdi; artık onlar (onun hakikatini) işitmezler.*

(Fussilet 3)

Hubeyb Öndeş Meali: /

(1-4) 'Ha, Mim' Rahman [ve] Rahim(tarafın)dan bir kısım kısım indiriliştir. Kendi ayetleri açık-anlaşılır¹ bir kur'an olarak, bir müjde ve bir uyarıcı olarak, bilen herhangi bir millet için ayırt edilmiş/açıklanmış bir kitaptır.² Ardından, onların çoğunluğu vazgeçti. Artık, onlar işitmiyorlar.

(Fussilet 3)

Hüseyin Atay Meali:

3-4 Bilen bir ulus için müjdeci ve uyarıcı olarak belgeleri ayrıntılanmış, arapça bir okumadır. Ama insanların çoğu yüz çevirmiştir, bunun için kulak vermezler.

(Fussilet 3)

İbni Kesir Meali:

Ayetleri uzun uzun açıklanmış bir kitab. Bilen bir kavim için arabça Kur'an.

(Fussilet 3)

İlyas Yorulmaz Meali:

Bilen bir toplum için ayetleri Arapça okunuşla, ayrıntılı bir biçimde açıklanmış bir kitap.

(Fussilet 3)

İskender Ali Mihr Meali:

(O), bilen bir kavim için, âyetleri tafsil edilmiş (fasıl fasıl açıklanmış) bir Kitap olan Arapça Kur’ân’dır.

(Fussilet 3)

İsmail Hakkı Baltacıoğlu Meali:

Anlıyan bir ulus için belgeleri uzun uzadıya anlatılmış, arapça, okunacak bir Kitap'tır,

(Fussilet 3)

Kadri Çelik Meali:

Bu, Arapça bir Kur'an olarak, ayetleri bilen bir kavim için uzun uzun açıklanmış bir kitaptır.

(Fussilet 3)

Mahmut Kısa Meali:

Hem öyle bir Kitap ki, önce Kur’an’ın ilk muhatapları olan Araplara, sonra da tüm insanlığa sesleniyor: Doğrunun, güzelin kıymetinibilen bir toplum için, ayetleri Arapça okunup rahatlıkla anlaşılan bir metin olarak bölümler hâlinde düzenlenmiş ve tüm açıklığıyla ortaya konmuştur. Kur’an’ın ilk muhatabı olan Araplar, şâyet başka bir dili konuşuyor olsaydınız, o zaman ayetlerimizi o dilde gönderecektik. Şu hâlde, İslâm dâvetçilerine bir görev düşüyor: Kur’an’ı kendi dillerine tercüme edip halkı aydınlatarak, Arapça bilmeyen toplumların da bu evrensel mesajı anlamasını sağlamak. Çünkü:

(Fussilet 3)

Mehmet Ali Eroğlu Meali:

Umumen bilen bir topluluk için ayetleri yeterince açıklanmış Arapça okunan kitaptır.

(Fussilet 3)

Mehmet Türk Meali:

Bu, Arapça bir Kur’an olarak, anlayabilen bir toplum için âyetleri açıklanmış1 bir kitaptır.*

(Fussilet 3)

Muhammed Celal Şems Meali:

Bu, ayetleri ayrıntılı olarak anlatılmış ve çok okunacak bir Kitap’tır. O, kendi manalarını kendisi açıklayan (bir dilde indirilmiştir.) Bilgi sahibi olanlar içindir.

(Fussilet 3)

Muhammed Esed Meali:

bir ilahi kelam ki, (taşıdığı) mesajlar, anlama ve kavrama yeteneğine sahip insanlar için Arapça bir hitabe olarak apaçık beyan edilmiştir;

(Fussilet 3)

Mustafa Çavdar Meali:

Kavrayabilen bir toplum için ayetleri ayrıntılı bir biçimde açıklanmış Arapça bir Kuran olarak indirilmiştir.

Bknz: (3/7) - (6/114)

(Fussilet 3)

Mustafa Çevik Meali:

1-7 Hâ. Mim. İnsanı konuşmak, okumak ve yazmak kabiliyetleri ile yaratan Allah, ona doğru ile yanlışı birbirinden ayırt edebilmesi için kendi dilinin harflerinden oluşan sözlerle açıklanmış olan Kur’an’ı göndermiştir. Bu Kitap insana yaratılış sebebini bildiren, ona davet eden, davete uyulması konusunda insanı uyaran ve uyarıya iman edip sorumluluklarını yerine getirenleri müjdeleyen ilahi bir kitaptır. Fakat insanların çoğu Kur’an’ın âyetleri üzerinde yeterince düşünmeden ondan yüz çevirmekte, davetine karşı çıkmaktalar. Böyleleri bir de derler ki: “Ey Muhammed! Senin Kur’an ile bizi çağırdığın hayat tarzı aklımıza da, gönlümüze de yatmıyor; söylediğin hiçbir şeyi de duymak istemiyoruz. Bizim hayat nizamımızı reddetmen sebebi ile seninle aramızda aşılması imkânsız setler oluşmuş durumda. Sen bizim hayat tarzımızı değiştirmek için elinden geleni yaparken, biz de seni engellemek için elimizden geleni yapacağız.” Ey Peygamber! Sen onlara de ki: “Ben de sizin gibi ölümlü bir insanım ve bugüne kadar da içinizde yaşadım. Fakat artık bana Allah’tan başka gerçek ilahın olmadığı vahyolunuyor. Gelin hep birlikte, yalnız Allah’ı ilah edinerek, O’nun daveti olan hayat nizamını yaşamaya yönelip O’ndan bağışlanma dileyin; aksi takdirde Allah’la birlikte başka ilahlar edinerek davetinden yüz çevirenlerin vay haline.” Böyleleri, hakikati yaşamanın gerektirdiği maddi-manevi bedeli ödeyip de arınmayı göze alamazlar. Çünkü onlar, âhirete inanmazlar.

(Fussilet 3)

Mustafa İslamoğlu Meali:

Öyle bir kitap ki, onun ayetleri, kavrayabilen bir topluluk için Arapça bir hitap olarak ayrıntılı biçimde açıklanmıştır;

(Fussilet 3)

Osman Okur Meali:

(3-4) Bilen bir kavim için, ayetleri (çeşitli biçimlerde, birer birer) 'genişçe açıklanmış' Arapça Kur' an (veya okunan) kitaptır; (güzel haberleri) müjdeleyici ve uyarıcı olarak indirilmiştir. Fakat (bu ilahi kelam insanlara ne zaman tebliğ edilse) çoğu yüz çevirir ki (mesajını) duymasınlar.

(Fussilet 3)

Ömer Nasuhi Bilmen Meali:

Bir kitaptır ki, bilecekler olan hangi bir kavim için Arapça bir Kur'an olmak üzere âyetleri tafsil olunmuştur.

(Fussilet 3)

Ömer Öngüt Meali:

Bilen bir kavim için âyetleri uzun uzadıya açıklanmış, Arapça okunan bir Kitap'tır.

(Fussilet 3)

Ömer Sevinçgül Meali:

Bu kitap, ayetleri ayrıntılı olarak açıklanmış arapça bir Kur’an’dır.

(Fussilet 3)

Sadık Türkmen Meali:

(araştıran, okuyan, düşünen, öğrenmek isteyen); Bilgili toplum olmaya çalışanlar için ayetleri, (bağıntılı ayetleriyle çelişkisiz biçimde) açıklanan ve Arapça okunan (okuyanların anladığı dilde indirilmiş) bir Kitap’tır.

(Fussilet 3)

Seyyid Kutub Meali:

Bilen bir toplum için ayetleri açıklanmış; arapça okunan bir Kitab'dır.

(Fussilet 3)

Suat Yıldırım Meali:

Bu kitap; bilen, anlayan kimseler için ayetleri açıklanmış bir kitap olup, Arap diliyle olan bir Kur'an'dır, okunan bir derstir.

(Fussilet 3)

Süleyman Ateş Meali:

Bilen bir toplum için ayetleri açıklanmış, Arapça okunan bir Kitaptır.

(Fussilet 3)

Süleymaniye Vakfı Meali:

Bu bir kitaptır ki ayetleri, bilenler topluluğu için Arapça kur'anlar (kümeler)[1] halinde açıklanmıştır.

1)Birbirini tamamlayan ayetlerle oluşturulan kümeler. Ayetler arasındaki bu ilişki Al-i İmran 7'de anlatılmıştır. Özetle, bir konuda MUHKEM (açıkça hüküm veren) bir ayet, o ayete benzeyen ama aynı olmayan MÜTEŞABİH (benzeyen) ayet, ve onlara da benzeyen herbiri için en az iki olmak üzere müteşabih alt ayetler. Bu ayetler kümesi, bilenler topluluğu tarafından uygun akademik ve ilmi çalışmalarla bir araya getirildiği takdirde bir konuda doğru hükme yani hikmete varabilmek mümkün olmaktadır. Kur'anı Kerim sonsuz sayıda alt kur'an'lardan oluşan ve her şeyi açıklayan Kitap'tır. Konu hakkında daha detaylı bilgi için bkz: Al-i İmran 3/7 ve  dipnotu.

(Fussilet 3)

Şeref Aziz Taha ve Kemal Çelik Meali:

(2-4) Bu Kur'an, rahmeti sonsuz ve sürekli olan Allah katından müjdeleyici ve uyarıcı olarak indirilmiş, anlayan kimseler için ayetleri iyice açıklanmış bir Kitap'tır. Buna rağmen çoğu kimse onu dinlememek için ondan yüz çeviriyor.

(Fussilet 3)

Şaban Piriş Meali:

Bilen bir toplum için Kur'an, Arapça okunarak ayetleri açıklanmış bir kitaptır.

(Fussilet 3)

Talat Koçyiğit Meali:

2-4 Bu, hem uyarıcı, hem de korkutucu olarak, anlayan bir kavme, âyetleri açıklanmış arapça bir Kur"ân olmak üzere Rahman ve Rahîm olan Allah tarafından indirilmiş bir Kitaptır. Böyle olmasına rağmen, müşriklerin çoğu ondan yüz çevirmiş, ona kulak asmamıştır.

(Fussilet 3)

Tefhimul Kuran Meali:

Bilen bir kavim için, ayetleri (çeşitli biçimlerde, birer birer) 'fasıllar halinde açıklanmış' Arapça Kur'an (veya okunan) kitaptır;

(Fussilet 3)

Ümit Şimşek Meali:

Bilen bir topluluk için, âyetleri ayrılıp açıklanmış Arapça bir Kur'ân'dır.

(Fussilet 3)

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Bilgi ile donanmış bir toplum için ayetleri, Arapça bir Kur'an halinde ayrıntılı kılınmış bir kitaptır bu.

(Fussilet 3)

Rashad Khalifa Meali:

A scripture whose verses provide the complete details, in an Arabic Quran, for people who know.

(Fussilet 3)