41. Fussilet Suresi / 43.ayet

Sana yapılan bu ithamlar senden önceki elçilere yapılan ithamlardan hiç de farklı değildir. Unutma ki senin Rabbin sonsuz bir mağfiret sahibidir ama aynı zamanda can yakıcı bir azabın da sahibidir.

Bknz: (23/24)»(23/25)(54/9)

Mustafa Çavdar Meali

Fussilet 43 ayeti için diğer mealler.

Abdülbaki Gölpınarlı Meali:

Zaten sana söylenen, ancak senden önceki peygamberlere de söylenen sözlerdir; şüphe yok ki Rabbin, suçları örtme sıfatına sahip olmakla beraber elemli bir azaba da sahiptir.

(Fussilet 43)

Abdullah-Ahmet Akgün Meali:

(Ey Nebim üzülme, ümit ve sükûnetle sonunu gözle) Sana söylenen şeyler, Senden önceki elçilere söylenenden başkası değildir. Şüphesiz Senin Rabbin; elbette hem Mağfiret sahibidir, hem de Acı bir Azap sahibidir.

(Fussilet 43)

Abdullah Parlıyan Meali:

Ey Muhammed! zaten sana söylenen, ancak senden önceki peygamberlere de söylenen sözlerdir. Muhakkak ki senin Rabbin, bağışlayıcıdır ama aynı zamanda, en şiddetli şekilde ceza vermeye de gücü yeter.

(Fussilet 43)

Adem Uğur Meali:

(Resûlüm!) Sana söylenen, senden önceki peygamberlere söylenmiş olandan başka bir şey değildir. Elbette ki senin Rabbin, hem mağfiret sahibi hem de acı bir azap sahibidir.

(Fussilet 43)

Ahmet Hulusi Meali:

(Ey Allah Rasulü!) Senden önceki Rasullere söylenmiş olandan başkası sana söylenmiyor! Muhakkak ki Rabbin hem bağışlayıcıdır hem de feci azap yaşatandır.

(Fussilet 43)

Ahmet Tekin Meali:

Sana karşı söylenen sözler, senden önceki Rasullere söylenmiş olanlardan farklı bir şey değildir. Senin Rabbin tevbe eden mü'minlere karşı, elbette af ve mağfiret sahibidir. Allah düşmanlarının, senin tebliğe memur olduğun hususları yalanlayanların, işledikleri suça denk, can yakıp inleten âdil cezayı da O verir.

(Fussilet 43)

Ahmet Varol Meali

Sana söylenen senden önceki peygamberlere söylenmiş olandan başka bir şey değildir. Şüphesiz Rabbin hem mağfiret sahibi hem de acıklı bir azap sahibidir.

(Fussilet 43)

Ali Bulaç Meali:

Sana söylenen şeyler, senden önceki elçilere söylenenden başkası değildir. Şüphesiz, Rabbin, hem elbette mağfiret sahibidir, hem de acı bir azab sahibidir.

(Fussilet 43)

Ali Fikri Yavuz Meali:

(Ey Rasûlüm), sana, senden önceki peygamberlere söylenen küfür ve tekzibden başka bir şey söylenmiyor. Şübhe yok ki senin Rabbin, hem bir merhamet sahibidir, hem de acıklı bir azab sahibi...

(Fussilet 43)

Ali Rıza Sefa Meali:

Senin için söylenenler, senden önceki elçiler için söylenenlerden daha değişik değildir. Kuşkusuz, Efendin, kesinlikle, hem bağışlayıcıdır hem de acı veren ağır bir cezalandırması vardır.

(Fussilet 43)

Ali Ünal Meali:

(Kâfirler tarafından) senin hakkında her ne (menfi) söz söyleniyorsa, aynısı senden önceki rasûller hakkında da söylenmiştir. Rabbin, gerçekte hem bağışlaması olandır, hem de acı bir azabı.

(Fussilet 43)

Bahaeddin Sağlam Meali:

Senden önceki peygamberlere söylenilenden başkası sana söylenmiyor. Şüphesiz Rabbin büyük bağışlama ve elem verici ağır bir azap sahibidir.

(Fussilet 43)

Bayraktar Bayraklı Meali:

Sana söylenenler, senden önceki peygamberlere söylenenlerden başkası değildir. Şüphesiz senin Rabbin, hem affedicidir; hem de acı bir azap sahibidir.

(Fussilet 43)

Bekir Sadak Meali:

Senin icin soylenenler, senden onceki peygamberler icin de soylenmisti. Dogrusu Rabbin hem bagislayan ve hem de can yakici azap verendir.

(Fussilet 43)

Besim Atalay Meali:

Sana söylenen ancak, senden önce gelen peygamberlere söylenen şeydir, senin Tanrın bağışçıdır, acı azap sahibidir

(Fussilet 43)

Celal Yıldırım Meali:

Sana söylenen sözler, senden önceki peygamberlere de söylenenden başkası değildir. Şüphesiz ki, Rabbin mağfiret sahibidir ve elem verici azâb sahibidir.

(Fussilet 43)

Cemal Külünkoğlu Meali:

Senin için söylenenler, mutlaka senden önceki peygamberler için de söylenmiştir. Elbette ki Rabbin, hem bağışlayandır hem de en şiddetli şekilde cezalandırmaya gücü yetendir.

(Fussilet 43)

Diyanet İşleri Eski Meali:

Senin için söylenenler, senden önceki peygamberler için de söylenmişti. Doğrusu Rabbin hem bağışlayan ve hem de can yakıcı azap verendir.

(Fussilet 43)

Diyanet İşleri Yeni Meali:

Sana ancak, senden önceki peygamberlere söylenenler söylenmektedir. Hiç şüphesiz senin Rabbin hem bağışlama sahibidir, hem de elem dolu bir azap sahibidir.

(Fussilet 43)

Diyanet Vakfı Meali:

(Resûlüm!) Sana söylenen, senden önceki peygamberlere söylenmiş olandan başka bir şey değildir. Elbette ki senin Rabbin, hem mağfiret sahibi hem de acı bir azap sahibidir.

(Fussilet 43)

Edip Yüksel Meali:

Senin için söylenilenler, senden önceki elçiler için söylenilenlerin aynısıdır. Kuşkusuz senin Rabbin hem bağışlanma sahibi, hem de acı azap sahibidir.

(Fussilet 43)

Elmalılı Orjinal Meali:

Sana senden evvelki Resullere denilenden başka bir şey denilmiyor ve şübhe yok ki rabbın hem bir mağrifet sahibidir hem de elim bir ıkab

(Fussilet 43)

Elmalılı Yeni Meali:

Sana senden önceki peygamberlere denilenden başkası denilmiyor ve şüphe yok ki, Rabbin hem bir bağışlama sahibidir, hem de elem verici bir azap.

(Fussilet 43)

Erhan Aktaş Meali:

Sana, senden önceki rasullere söylenmiş olandan başka bir şey söylenmiyor.[1] Senin Rabb'in, kesinlikle bağışlamanın ve acı veren azabın sahibidir.

1)Senden önceki rasullere de ayni şekilde sataşmışlardı, itham etmişlerdi.

(Fussilet 43)

Gültekin Onan Meali:

Sana söylenen şeyler, senden önceki elçilere söylenenden başkası değildir. Şüphesiz, rabbin, hem elbette mağrifet sahibidir, hem de acı bir azab sahibidir.

(Fussilet 43)

Hakkı Yılmaz Meali:

Senin için senden önceki elçilere söylenenden başka bir şey söylenmiyor. Şüphesiz senin Rabbin kesinlikle bağışlama sahibidir ve acı veren bir azabın sahibidir.

(Fussilet 43)

Harun Yıldırım Meali:

(Resûlüm!) Sana söylenen, senden önceki peygamberlere söylenmiş olandan başka bir şey değildir. Elbette ki senin Rabbin, hem mağfiret sahibi hem de acı bir azap sahibidir.

(Fussilet 43)

Hasan Basri Çantay:

(Habibim) sana, senden evvelki peygamberlere de söylenmiş olandan başka bir şey söylenmiyor. Şübhe yok ki senin Rabbin hem mutlak mağfiret saahibidir, hem çok elem verici azab saahibi.

(Fussilet 43)

Hayrat Neşriyat Meali:

(Ey Resûlüm!) Sana ancak senden önceki peygamberlere söylenen şeyler söyleniyor. Şübhesiz ki Rabbin, hem çok mağfiret sâhibi, hem de pek elemli bir azab sâhibidir.

(Fussilet 43)

Hubeyb Öndeş Meali: /

Sana ne söyleniyorsa ancak senden önceki Elçiler'e söylenmiş [olanlar söyleniyor].¹ Gerçekten Efendin, cidden bir bağışlama sahibidir ve can yakıcı bir sonuç [ceza] sahibidir.

(Fussilet 43)

Hüseyin Atay Meali:

Senin için söylenenler, senden önceki elçiler için de söylenmişti. Doğrusu, Rabbin hem bağışlayan, hem de can yakıcı azap verendir.

(Fussilet 43)

İbni Kesir Meali:

Senin için söylenenler, mutlaka senden önceki peygamberler için de söylenmiştir. Elbette ki Rabbın; hem mağfiret sahibidir, hem de elim bir azab sahibidir.

(Fussilet 43)

İlyas Yorulmaz Meali:

Sana söylenenler, senden önceki elçilere de söylenmişti. Şurası muhakkak ki Rabbin bağışlayıcı olduğu gibi, aynı zamanda acıklı bir cezayı de verendir.

(Fussilet 43)

İskender Ali Mihr Meali:

Sana söylenen, senden öncekilere söylenmiş olandan başka bir şey değildir. Muhakkak ki senin Rabbin, mağfiretin ve elîm azabın sahibidir.

(Fussilet 43)

İsmail Hakkı Baltacıoğlu Meali:

Senin için söylenenler senden önce gelen elçiler için söylenenlerden başka türlü değildir. Ancak, senin çalabın hem yarlıgaması hem de acıklı azabı olandır.

(Fussilet 43)

Kadri Çelik Meali:

Sana söylenen şeyler, senden önceki peygamberlere söylenenden başkası değildir. Şüphesiz senin Rabbin, hem elbette mağfiret sahibidir, hem de acı bir azap sahibidir.

(Fussilet 43)

Mahmut Kısa Meali:

O hâlde, ey Peygamber ve ey onun izinden yürüyen İslâm dâvetçisi! Sana eziyet eden zâlimlere aldırış etmeden, bu kitap ile insanlığı uyarıp aydınlatmaya devam et! Unutma ki, sana çağdaş kâfirler tarafından söylenen incitici sözlerin aynısı, senden önceki Elçilere de söylenmişti.Fakat onlar her türlü sıkıntıya karşı sabırla direnmiş ve sonunda ilâhî müjdeye mahzar olmuşlardı. Öyleyse acele etme, Allah’ın hükmü gelinceye kadar tebliğe devam et! Hiç kuşku yok ki, senin Rabb’in çok bağışlayıcıdır fakataynı zamanda, cezalandırması da çok çetindir!

(Fussilet 43)

Mehmet Ali Eroğlu Meali:

Sana söylenen, senden önceki elçilere de söylenmiş olan şeyden başka bir şey değildir. Şüphesiz ki; Rabbin hem bağışlama, esirgeme sahibi, hem de acı, elim azap sahibidir.

(Fussilet 43)

Mehmet Türk Meali:

(Ey Muhammed!) Sana söylenenler senden önceki Peygamberlere söylenenlerden başka bir şey değildir. Şüphesiz senin Rabbin, hem bağışlama sahibi hem de acı bir azap sahibidir.

(Fussilet 43)

Muhammed Celal Şems Meali:

Senden önce geçmiş peygamberlere söylenen (sözler) dışında sana (bir şey) söylenmemektedir. Şüphesiz Rabbin, hem çok mağfiret sahibidir hem (de) çok acı azap verendir.

(Fussilet 43)

Muhammed Esed Meali:

(Sana gelince, ey Muhammed,) senin için söylenenler, senden önceki (Allah'ın) elçiler(i) için söylenenlerden başka bir şey değildir. Bak, senin Rabbin bağışlayıcıdır, ama aynı zamanda en şiddetli şekilde cezalandırmaya da kadirdir!

(Fussilet 43)

Mustafa Çavdar Meali:

Sana yapılan bu ithamlar senden önceki elçilere yapılan ithamlardan hiç de farklı değildir. Unutma ki senin Rabbin sonsuz bir mağfiret sahibidir ama aynı zamanda can yakıcı bir azabın da sahibidir.

Bknz: (23/24)»(23/25) - (54/9)

(Fussilet 43)

Mustafa Çevik Meali:

Ey Peygamber! Müşrikler tarafından sana söylenenler, senden önceki elçilere söylenenlerden farklı değildir. O halde sen de, senden öncekiler gibi sabırla diren. Senin Rabbin tevbe edip davetine yönelenleri bağışlayıcıdır ve fakat davetinden yüz çevirip başkaldıran, kendisinden başka ilah edinenleri en şiddetli azapla cezalandırandır.

(Fussilet 43)

Mustafa İslamoğlu Meali:

(Ey Nebi!) Sana söylenenler, senden önceki elçilere söylenenlerden başka bir şey değildir. Şüphe yok ki senin Rabbinin bağışlayıcılığı kesindir, ama (aynı zamanda) can yakıcı bir cezanın da sahibidir.

(Fussilet 43)

Osman Okur Meali:

Senin için söylenenler, senden önceki Resuller için de söylenmişti. Doğrusu Rabbin hem bağışlayan ve hem de can yakıcı azap verendir.

(Fussilet 43)

Ömer Nasuhi Bilmen Meali:

Sana senden evvelki resûllere denilmiş olan şeyden başkası denilmiyor. Şüphe yok ki, Senin Rabbin elbette mağiret sahibidir ve pek acıklı ikâb sahibidir.

(Fussilet 43)

Ömer Öngüt Meali:

Resulüm! Sana söylenen şeyler, senden önceki peygamberlere söylenmiş olandan başka bir şey değildir. Şüphesiz ki senin Rabbin hem mağfiret sahibi, hem de acı verecek bir azap sahibidir.

(Fussilet 43)

Ömer Sevinçgül Meali:

Sana söylenen, senden önceki peygamberlere söylenmiş olandan başka bir şey değildir. Rabbin hem bağışlayıcıdır, hem de acı bir azap vericidir.

(Fussilet 43)

Sadık Türkmen Meali:

Sana söylenen şey, senden önceki elçilere de söylenmiş olandan başka bir şey değildir. Şüphesiz Rabbin; hem bağışlama, hem de acıklı bir azap sahibidir.

(Fussilet 43)

Seyyid Kutub Meali:

Ey Muhammed! Sana söylenen, senden önceki elçilere söylenmiş olandan başka birşey değildir. Senin Rabb'in hem bağışlama sahibi, hem de acı azap sahibidir.

(Fussilet 43)

Suat Yıldırım Meali:

Sana söylenenler, senden önceki peygamberlere söylenen sözlerden başka bir şey değildir. Senin Rabbin hem mağfiret, hem de gayet acı bir azap sahibidir.

(Fussilet 43)

Süleyman Ateş Meali:

Sana söylenen, senden önceki elçilere söylenmiş olandan başka bir şey değildir. Kuşkusuz Rabbin, hem bağışlama sahibi, hem de acı azab sahibidir.

(Fussilet 43)

Süleymaniye Vakfı Meali:

Senin için söylenenler senden önceki elçiler için söylenenlerden farklı değildir. Senin Rabbinin (Sahibinin) hem affı hem de pek acıklı azabı vardır.

(Fussilet 43)

Şeref Aziz Taha ve Kemal Çelik Meali:

Sana da, senden önceki elçilere söylenenlerden başka bir şey söylenmedi. Doğrusu Rabbin çok bağışlayıcıdır, ama cezası da çok ağırdır.

(Fussilet 43)

Şaban Piriş Meali:

Sana söylenenler, senden önceki elçilere söylenenlerden başka bir şey değildir. Süphesiz Rabbin, hem mağfiret sahibidir, hem de acı bir azap sahibidir.

(Fussilet 43)

Talat Koçyiğit Meali:

(Ey Muhammed!) Sana söylenen, senden önceki peygamberlere söylenenden başka bir şey değildir. Şüphesiz Rabbın, hem mağfiret sahibidir, hem de acı bir azâb sahibidir.

(Fussilet 43)

Tefhimul Kuran Meali:

Sana söylenen şeyler, senden önceki peygamberlere söylenenden başkası değildir. Şüphesiz senin Rabbin, hem elbette mağfiret sahibidir, hem de acı bir azab sahibidir.

(Fussilet 43)

Ümit Şimşek Meali:

Sana söylenen şey de senden önceki peygamberlere söylenenden başka birşey değildir. Rabbinin ise bağışlaması bol, cezası acıdır.

(Fussilet 43)

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Senin için söylenen, senden önceki resuller için söylenenden başka şey değildir. Hiç kuşkusuz, senin Rabbin hem çok affedicidir hem de acıklı bir azabın sahibidir.

(Fussilet 43)

Rashad Khalifa Meali:

What is said to you is precisely what was said to the previous messengers. Your Lord possesses forgiveness, and He also possesses painful retribution.

(Fussilet 43)