15. Hicr Suresi / 68.ayet

Lût: “Bakın bunlar benim misafirlerim, sakın beni rezil etmeyin!” dedi.

Bknz: (11/77)

Mustafa Çavdar Meali

Hicr 68 ayeti için diğer mealler.

Abdülbaki Gölpınarlı Meali:

Lut, bunlar benim konuklarım dedi, onlara karşı utandırmayın beni.

(Hicr 68)

Abdullah-Ahmet Akgün Meali:

(Lut onlara) "İşte bunlar kesinlikle benim konuğumdur, (aman) beni utandırıp mahcup etmeyin” demişti.

(Hicr 68)

Abdullah Parlıyan Meali:

Lût: “Bunlar benim konuklarım” dedi “Beni utandırmayın.

(Hicr 68)

Adem Uğur Meali:

(Lût) onlara "Bunlar benim misafirimdir. Sakın beni utandırmayın;

(Hicr 68)

Ahmet Hulusi Meali:

(Lut) dedi ki: "Bu kişiler benim misafirlerimdir... Beni utandırmayın. "

(Hicr 68)

Ahmet Tekin Meali:

Lût: “Bunlar benim misafirlerim. Onlara kötü davranarak beni ayıplanacak duruma düşürmeyin.” dedi.

(Hicr 68)

Ahmet Varol Meali

(Lut) dedi ki: "Bunlar benim konuklarımdır. Beni rezil etmeyin.

(Hicr 68)

Ali Bulaç Meali:

(Lut onlara) "Bunlar benim konuğumdur, beni utandırıp dillere düşürmeyin" dedi.

(Hicr 68)

Ali Fikri Yavuz Meali:

Lût (o gelen mütecâvizlere) dedi ki: “- Hakikaten bunlar benim misafirlerimdir, beni rüsvay etmeyin.

(Hicr 68)

Ali Rıza Sefa Meali:

Dedi ki: "Bunlar konuklarımdır; sakın beni utandırmayın!"

(Hicr 68)

Ali Ünal Meali:

Lût, onlara dedi: “Bunlar, benim misafirlerim. Ne olur, beni mahcup etmeyin.

(Hicr 68)

Bahaeddin Sağlam Meali:

Lut: “Bunlar benim misafirlerimdir, beni utandırmayın.

(Hicr 68)

Bayraktar Bayraklı Meali:

Lut onlara, "Bunlar benim misafirlerimdir. Sakın beni utandırmayınız!"

(Hicr 68)

Bekir Sadak Meali:

(68-69) Lut: «Bunlar benim konuklarimdir, onlara karsi beni rusvay etmeyin, Allah'tan korkun, beni utandirmayin» dedi.

(Hicr 68)

Besim Atalay Meali:

Lût dedi ki: «Bunlar benim konuğumdur, densizlik etmeyiniz

(Hicr 68)

Celal Yıldırım Meali:

O da «şüpheniz olmasın ki, bunlar benim konuklarımdır; beni rüsvay etmeyin ;

(Hicr 68)

Cemal Külünkoğlu Meali:

68,69. (Lut şöyle) seslendi: “Bakın, bunlar benim konuklarımdır, sakın beni utandırmayın! Allah'a karşı gelmekten sakının, beni rezil etmeyin!” dedi.

(Hicr 68)

Diyanet İşleri Eski Meali:

68,69. Lut: "Bunlar benim konuklarımdır, onlara karşı beni rüsvay etmeyin, Allah'tan korkun, beni utandırmayın" dedi.

(Hicr 68)

Diyanet İşleri Yeni Meali:

Lut, dedi ki: "Şüphesiz bunlar benim misafirlerimdir. Sakın beni rezil etmeyin."

(Hicr 68)

Diyanet Vakfı Meali:

68, 69. (Lût) onlara «Bunlar benim misafirimdir. Sakın beni utandırmayın; Allah'tan korkun, beni rezil etmeyin!» dedi.

(Hicr 68)

Edip Yüksel Meali:

'Bunlar konuklarımdır, sakın beni utandırmayın.'

(Hicr 68)

Elmalılı Orjinal Meali:

Amanın dedi onlar benim müsafirlerim, artık beni rüsvay etmeyin

(Hicr 68)

Elmalılı Yeni Meali:

Lut onlara: "Aman ha, onlar benim konuklarımdır; artık beni rezil etmeyin.

(Hicr 68)

Erhan Aktaş Meali:

Lut: "Bunlar benim misafirlerim. Sakın beni mahcup etmeyin;

(Hicr 68)

Gültekin Onan Meali:

(Lut onlara) "Bunlar benim konuğumdur, beni utandırıp dillere düşürmeyin" dedi.

(Hicr 68)

Hakkı Yılmaz Meali:

(68,69) Lût, “Şüphesiz bunlar benim misafirlerimdir, o nedenle beni rüsva etmeyin ve Allah'ın koruması altına girin ve beni aşağılamayın!” dedi.

(Hicr 68)

Halis Bayancuk (Ebu Hanzala) Meali: /

Dedi ki: “Bunlar benim misafirlerimdir. Beni utandırıp dillerine düşürmeyin.”

(Hicr 68)

Harun Yıldırım Meali:

Dedi ki: "Bunlar benim misafirimdir. Sakın beni utandırmayın.”

(Hicr 68)

Hasan Basri Çantay:

(Lut) dedi ki: "Hakıykat bunlar benim müsafirlerimdir. Binaenaleyh beni rüsvay etmeyin".

(Hicr 68)

Hayrat Neşriyat Meali:

(Lût) dedi ki: “Doğrusu bunlar benim misâfirlerimdir; artık beni mahcûb etmeyin!”

(Hicr 68)

Hubeyb Öndeş Meali: /

(68-69) [Lut] "Bunlar benim misafirimdir. O halde beni mahcup etmeyin. Allah'a (karşı gelmekten) sakının ve beni rezil etmeyin."dedi

(Hicr 68)

Hüseyin Atay Meali:

68-69 Dedi: "Bunlar benim konuklarımdır, beni utandırmayın. Allah’tan korkun, beni rezil etmeyin."

(Hicr 68)

İbni Kesir Meali:

Dedi ki: Bunlar benim konuklarımdır, onlara karşı beni mahcub etmeyin.

(Hicr 68)

İlyas Yorulmaz Meali:

Lut onlara “Bunlar benim misafirlerim. Beni utandıracak bir şey yapmayın”

(Hicr 68)

İskender Ali Mihr Meali:

(Lut a.s) şöyle dedi: “Muhakkak ki; bunlar benim misafirlerimdir. Artık beni mahçup etmeyin(utandırmayın).”

(Hicr 68)

İsmail Hakkı Baltacıoğlu Meali:

Lut onlara dedi: «Bakın bunlar benim konuklarım. Sakın onların yanında beni utandırmayın.

(Hicr 68)

Kadri Çelik Meali:

(Lut onlara,) “Bunlar benim konuğumdur, beni utandırmayın” dedi.

(Hicr 68)

Mahmut Kısa Meali:

Lut onlara, “Bunlar benim misafirimdir, ne olur beni utandırmayın!”

(Hicr 68)

Mehmet Ali Eroğlu Meali:

(Canı sıkılarak Lut) bunlar benim misafirlerim beni utandırmayın sizler.

(Hicr 68)

Mehmet Türk Meali:

(Lût onlara): “Bunlar benim misafirimdir, sakın beni (onlara) rezil etmeyin” dedi.

(Hicr 68)

Muhammed Celal Şems Meali:

(Lût) dedi ki: “Bunlar benim misafirlerimdir. Onun için beni küçük düşürmeyin.”

(Hicr 68)

Muhammed Esed Meali:

(Lut) seslendi: "Bakın, bunlar benim konuklarım;" dedi, "beni utandırmayın,

(Hicr 68)

Mustafa Cemil Kılıç Meali:

Lut onlara şöyle dedi; "Bunlar benim konuklarımdır. Sakın beni utandırmayın."

(Hicr 68)

Mustafa Çavdar Meali:

Lût: “Bakın bunlar benim misafirlerim, sakın beni rezil etmeyin!” dedi.

Bknz: (11/77)

(Hicr 68)

Mustafa Çevik Meali:

66-70 Biz bu sapık ve azgın kavmi sabaha karşı hak ettikleri azapla cezalandırıp köklerini kazıyacağımızı elçilerimizle Lût’a bildirdik. Elçilerimiz Lût ile bunları konuşurken, şehrin sapık halkı evinin önünde küstahça bağırıp çağırarak Lût’tan misafirleri kendilerine teslim etmesini istiyorlardı. Lût da kapıya çıkıp onlara, “Bakın, bunlar benim misafirlerim. Beni onlara karşı mahcup etmeyin, Allah’tan korkup beni rezil etmeden çekip gidin.” dedi. Fakat azgınlıktan gözü dönmüş sapıklar Lût’a “Biz sana insanlarla görüşmeyi ona buna kol kanat germeyi, onun bunun işine karışmayı yasak etmemiş miydik, unuttun mu?” dediler.

(Hicr 68)

Mustafa İslamoğlu Meali:

(Lut) dedi ki: "Bakın, onlar benim konuklarımdır! Sakın bir rezalet çıkarayım demeyin!

(Hicr 68)

Osman Okur Meali:

(68-69) (Lût) onlara «Bunlar benim misafirimdir. Sakın beni utandırmayın Allah'a karşı sorumluluk bilincinde olun; beni rezil etmeyin!» dedi.

(Hicr 68)

Ömer Nasuhi Bilmen Meali:

(Hazret-i Lût) Dedi ki: «Şüphe yok, onlar benim misafirlerimdir. Artık beni rüsvay etmeyin.

(Hicr 68)

Ömer Öngüt Meali:

Lut onlara dedi ki: “Bunlar benim misafirlerimdir, onlara karşı beni mahçup edip utandırmayın. ”

(Hicr 68)

Ömer Sevinçgül Meali:

Lût, “Bunlar benim konuklarım, beni rezil etmeyin!

(Hicr 68)

Sadık Türkmen Meali:

Dedi ki: “Bunlar benim konuğumdur, beni mahcup etmeyin!

(Hicr 68)

Seyyid Kutub Meali:

Lût onlara dedi ki; «Bunlar benim konuklarımdır, sakın beni onlar karşısında rezil etmeyiniz.»

(Hicr 68)

Suat Yıldırım Meali:

(68-69) "Bunlar benim misafirlerim!" dedi, "Ne olur beni mahcup etmeyin. Allah'tan korkun da beni rüsvay etmeyin."

(Hicr 68)

Süleyman Ateş Meali:

(Lut onlara): "Bunlar benim konuğumdur, dedi, beni mahcubetmeyin!"

(Hicr 68)

Süleymaniye Vakfı Meali:

Lut şöyle demişti: "Bunlar benim konuklarım; onların yanında beni utandırmayın.

(Hicr 68)

Şeref Aziz Taha ve Kemal Çelik Meali:

(68-69) Lut onlara: "Bunlar benim misafirim, beni utandırmayın. Allah'tan korkun, beni rezil etmeyin" dedi.

(Hicr 68)

Şaban Piriş Meali:

Lut: -Bunlar benim misafirlerim, beni rezil etmeyin, dedi.

(Hicr 68)

Talat Koçyiğit Meali:

Lût onlara demişti ki: "Bunlar benim misafirlerimdir. Onlara karşı beni mahcûb etmeyin".

(Hicr 68)

Tefhimul Kuran Meali:

(Lut onlara) «Bunlar benim konuğumdur, beni utandırıp dillere düşürmeyin» dedi.

(Hicr 68)

Ümit Şimşek Meali:

Lût “Bunlar benim konuklarım,” dedi. “Beni utandırmayın.

(Hicr 68)

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Lut dedi: "Bunlar benim konuklarımdır, aman beni utandırmayın!"

(Hicr 68)

Rashad Khalifa Meali:

He said, "These are my guests; do not embarrass me.

(Hicr 68)