17. İsra Suresi / 30.ayet

Zira senin Rabbin hak eden kişi için rızkı yayar ve daraltır/bir ölçüye göre verir. Şüphesiz O, kulların her halinden haberdardır. Onları her durumda görmektedir.

Bknz: (2/126)(42/49)»(42/50)(89/15)»(89/20)

Mustafa Çavdar Meali

İsra 30 ayeti için diğer mealler.

Abdülbaki Gölpınarlı Meali:

Şüphe yok Rabbin, dilediğinin rızkını genişletir, daraltır, şüphe yok ki o, kullarından haberdardır, onları görür.

(İsra 30)

Abdullah-Ahmet Akgün Meali:

Şüphesiz Senin Rabbin, rızkı dilediğine -genişletir- yayar ve (dilediğine de imtihan gereği) daraltır. Gerçekten O, kullarından Haberi olandır, (her yaptıklarını her an) Görendir.

(İsra 30)

Abdullah Parlıyan Meali:

Şüphesiz senin Rabbin, rızkı dilediğine bolca verendir ve dilediğine de ölçülü verendir. Kullarının durumunu, bütün açıklığıyla görerek haberdar olan da O'dur.

(İsra 30)

Adem Uğur Meali:

Rabbin rızkı dilediğine bol verir, dilediğine daraltır. Şüphesiz ki O, kullarından haberdardır, (onları) çok iyi görür.

(İsra 30)

Ahmet Hulusi Meali:

Muhakkak ki Rabbin dilediğine, yaşam gıdasını (rızkı) genişletir veya daraltır! Muhakkak ki O kullarını Habiyr'dir, Basıyr'dir.

(İsra 30)

Ahmet Tekin Meali:

Rabbin, sünnetine, düzeninin yasalarına uygun olarak, iradesinin tecellisine tâbi, akıllı ve sorumlu kullarından bazılarının rızkını bollaştırır, bazılarına da ölçüyle, kısarak verir. Allah kullarının gizli-açık durumlarından haberdardır. Her şeyi bilir, görür.

(İsra 30)

Ahmet Varol Meali

Şüphesiz Rabbin dilediğine rızkı yayar ve (dilediğine) daraltır. Gerçekten O kullarından haberdar olan, onları görendir.

(İsra 30)

Ali Bulaç Meali:

Şüphesiz senin Rabbin, rızkı dilediğine (genişletir) yayar ve daraltır. Gerçekten O, kullarından haberi olandır, görendir.

(İsra 30)

Ali Fikri Yavuz Meali:

Gerçekten senin Rabbin, dilediği kimse için, rızkı genişletir ve daraltır. Şüphe yok ki Allah, kullarının hallerinden haberdardır, her şeyi görendir.

(İsra 30)

Ali Rıza Sefa Meali:

Aslında, Efendin, dilediğinin geçimini hem genişletir hem de daraltır. Kuşkusuz, O, kullarından Haberlidir; Görendir.

(İsra 30)

Ali Ünal Meali:

Doğrusu Rabbin, dilediği kimseye bol rızık verir, dilediği kimseye de kısar ve ölçülü verir. Hiç şüphesiz O, kullarının (her halinden) hakkıyla haberdardır ve onları (her halleriyle) hakkıyla görmektedir.

(İsra 30)

Bahaeddin Sağlam Meali:

Şüphesiz Rabbin olan Allah, istediğine rızkı genişletir, istediğine de ölçülü verir. Hakikaten O, kullarından haberdardır ve onları her zaman görüyor. (Onların ihtiyaçlarını biliyor. Demek rızık, çok çalışmakla elde edilmiyor.)

(İsra 30)

Bayraktar Bayraklı Meali:

Rabbin rızkı dilediğine bol verir; dilediğine daraltır. Şüphesiz ki O, kullarından haberdardır. Onları çok iyi görür.

(İsra 30)

Bekir Sadak Meali:

Dogrusu senin Rabbin diledigi kimsenin rizkini genisletir ve bir olcuye gore verir. O kullarini goren ve haberdar olandir. *

(İsra 30)

Besim Atalay Meali:

Kiminin azığını bol verir Tanrın, kiminin de dar; evet kullarını O bilir, görür

(İsra 30)

Celal Yıldırım Meali:

Şüphesiz ki Rabbin rızkı dilediğine genişletir, dilediğine de bir ölçüye göre daraltır. Çünkü O, kullarından elbette haberlidir ve onları mutlaka görür.

(İsra 30)

Cemal Külünkoğlu Meali:

Kuşkusuz Rabbin, dilediğine rızkı bolca verir ve (dilediğine) kısar. Çünkü O, gerçekten kullarından haberdardır, onların hallerini görendir (kime ne kadar vereceğini ve bundaki hikmeti bilendir).

(İsra 30)

Diyanet İşleri Eski Meali:

Doğrusu senin Rabbin dilediği kimsenin rızkını genişletir ve bir ölçüye göre verir. O kullarını gören ve haberdar olandır.*

(İsra 30)

Diyanet İşleri Yeni Meali:

Şüphesiz Rabbin, dilediğine rızkı bol bol verir ve (dilediğine) kısar. Çünkü O, gerçekten kullarından haberdardır ve onları görmektedir.

(İsra 30)

Diyanet Vakfı Meali:

Rabbin rızkı dilediğine bol verir, dilediğine daraltır. Şüphesiz ki O, kullarından haberdardır, (onları) çok iyi görür.

(İsra 30)

Edip Yüksel Meali:

Rabbin, dilediğine rızkını bol verir, veya kısar. Kuşkusuz O, kullarından haberdardır, onları görendir

(İsra 30)

Elmalılı Orjinal Meali:

Çünkü rabbın hem dilediğine rızkı basteder, hem de sıkar, çünkü o kullarına habir, basir bulunuyor

(İsra 30)

Elmalılı Yeni Meali:

Çünkü Rabbin dilediğine rızkı bol verir, dilediğine kısar; zira O, kullarından haberdardır, herşeyi görendir.

(İsra 30)

Erhan Aktaş Meali:

Rabb'in, dilediği kimsenin rızkını genişletir ve kısar. O, kullarından Haberdar Olan'dır, Her Şeyi Gören'dir.

(İsra 30)

Gültekin Onan Meali:

Kuşkusuz senin rabbin, rızkı dilediğine genişletir / yayar veya daraltır / kısar / kısıtlar. Gerçekten O, kullarından haberi olandır, görendir.

(İsra 30)

Hakkı Yılmaz Meali:

Gerçekten senin Rabbin, kullarından dilediği için rızkı genişletir ve daraltır. Şüphesiz ki O, kullarından gerçekten haberdardır, hakkıyla görendir.

(İsra 30)

Halis Bayancuk (Ebu Hanzala) Meali: /

Rabbin, rızkı dilediğine genişletip daraltır. Kuşkusuz O, kullarına karşı (her şeyden haberdar olan) Habîr, (her şeyi gören) Basîr’dir.

(İsra 30)

Harun Yıldırım Meali:

Rabbin rızkı dilediğine bol verir, dilediğine daraltır. Şüphesiz ki O, kullarından haberdardır, (onları) çok iyi görür.

(İsra 30)

Hasan Basri Çantay:

Şübhesiz ki Rabbin kimi dilerse rızkını genişletir, daraltır. Çünkü O, kulları (nın her haali) nden gerçekden haberdardır, (her şey'i) hakkıyle görendir.

(İsra 30)

Hayrat Neşriyat Meali:

Şübhesiz ki Rabbin, dilediğine rızkı genişletir ve (dilediğine de) daraltır. Muhakkak ki O, Habîr (kullarından hakkıyla haberdâr olan)dır, Basîr (onları hakkıyla gören)dir.

(İsra 30)

Hubeyb Öndeş Meali: /

Gerçekten, RAB'bin rızkı tercih ettiği kimseye yayar[genişletir] ve [tercih ettiği kimseye] ölçüler [sınırlar]. Gerçekten o, [en başından beri] kullarından devamlı haberdardı, devamlı görendi.

(İsra 30)

Hüseyin Atay Meali:

Doğrusu, Rabbin, dilediği kimsenin rızkını genişletir ve ölçüyle verir. Doğrusu O, kullarını görür, bilir.

(İsra 30)

İbni Kesir Meali:

Muhakkak ki Rabbın; dilediğine rızkı genişletir ve daraltır. Muhakkak ki O; kulları için Habir'dir, Basir'dir.

(İsra 30)

İlyas Yorulmaz Meali:

Rabbin, dilediği kimseler için rızkını yayar, dilediği kimse içinde rızkını kısar. Çünkü O kullarının yaptığı her şeyden haberdar olup, onların yaptıklarını görendir.

(İsra 30)

İskender Ali Mihr Meali:

Muhakkak ki Rabbin, dilediğine rızkı genişletir ve (ölçüsünü) taktir eder (daraltır). O, mutlaka kullarını gören ve (onlardan) haberdar olandır.

(İsra 30)

İsmail Hakkı Baltacıoğlu Meali:

Gerçekten senin çalabın kimi dilerse onun azığını genişletir de daraltır da. Çünkü O kullarının her oluşundan bilgili, görücü olandır.

(İsra 30)

Kadri Çelik Meali:

Şüphesiz senin Rabbin, rızkı dilediğine genişletip açar ve daraltır. Gerçekten O, kullarından haberi olandır, görendir.

(İsra 30)

Mahmut Kısa Meali:

Hiç kuşkusuz Rabb’in, dilediğinin rızkını genişletir,dilediğine ölçülü ve idâreli verir. Dolayısıyla, sahip olduğu nîmetlerden dolayı hiç kimsenin bir başkasına üstünlük taslamaya hakkı yoktur. Elbette O, kullarının neye muhtaç olduklarını bilmekte, onların her hâlini görmektedir. O hâlde, rızık kazanma kaygısıyla başkalarının hakkına göz dikmeyin. Hele hele:

(İsra 30)

Mehmet Ali Eroğlu Meali:

Şüphesiz senin Rabbin dilediği kimseye rızkını genişletir ve daraltır. Rabbin muhakkak ki; kullarından her haliyle haberdardır, onları görendir.

(İsra 30)

Mehmet Türk Meali:

Şüphesiz senin Rabbin, rızkı dilediğine bol bol verdiği gibi dilediğine de daraltır. Gerçekten O kullarının (halini) hakkıyla bilendir, görendir.

(İsra 30)

Muhammed Celal Şems Meali:

Şüphesiz Rabbin dilediği için rızkı bollaştırır, (dilediğininkini de) daraltır. O, şüphesiz kullarının (durumlarını) gayet iyi bilen ve görendir.

(İsra 30)

Muhammed Esed Meali:

Şüphesiz dilediğine rızkı bolca, dilediğine de ölçülü, idareli veren senin Rabbin'dir. Ve kullarının durumunu bütün açıklığıyla görerek haberdar olan da O'dur.

(İsra 30)

Mustafa Cemil Kılıç Meali:

Gerçekten senin rabbin, kullarından dilediğinin yaşamlığını genişletir ve dilediğininkini de kısar. Kuşkusuz ki o, kullarının durumlarından haberlidir ve her şeyi gereğince görendir.

(İsra 30)

Mustafa Çavdar Meali:

Zira senin Rabbin hak eden kişi için rızkı yayar ve daraltır/bir ölçüye göre verir. Şüphesiz O, kulların her halinden haberdardır. Onları her durumda görmektedir.

Bknz: (2/126) - (42/49)»(42/50) - (89/15)»(89/20)

(İsra 30)

Mustafa Çevik Meali:

Şüphesiz Senin Rabbin dilediğine rızkı bol, dilediğine de idareli vererek imtihan eder. O, kullarının bunları nasıl kullandıklarını en iyi görüp bilendir.

(İsra 30)

Mustafa İslamoğlu Meali:

Elbet senin Rabbin (hak edenin) rızkını bollaştırmayı, (hak etmeyenin) rızkını da kısmayı diler; çünkü O kullarının her durumundan haberdardır, her şeyi tarifsiz görmektedir.

(İsra 30)

Osman Okur Meali:

Şüphesiz senin Rabbin, düzenine uyan ve (gerekeni yapana) bir ölçüye göre rızkı yayar. Gerçekten O, kullarından haberi olandır, görendir.

(İsra 30)

Ömer Nasuhi Bilmen Meali:

Şüphe yok ki, Rabbin dilediğine rızkı genişletir ve darlaştırır. Muhakkak ki o, kulları için ziyâdesiyle haberdar ve görücü bulunmaktadır.

(İsra 30)

Ömer Öngüt Meali:

Rabbin dilediği kimsenin rızkını genişletir ve bunu bir ölçüye göre verir. Şüphesiz ki O, kullarından haberdardır, onları görmektedir.

(İsra 30)

Ömer Sevinçgül Meali:

Rabbin, rızkı dilediğine bol, dilediğine az verir. Kullarının durumlarından haberlidir. Hepsinin her hâlini görüyor.

(İsra 30)

Sadık Türkmen Meali:

Şüphesiz senin Rabbin rızkı, dilediği kadar açar (yaratır) ve kısar. Şüphesiz O, kullarından haberi olandır, görendir.

(İsra 30)

Seyyid Kutub Meali:

Rabbin dilediğine geniş rızık verir ve dilediğinin rızkını kısıtlar. Hiç şüphesiz O, kullarını iyi görür, onların durumundan yakından haberdardır.

(İsra 30)

Suat Yıldırım Meali:

Şu kesin ki, Rabbin dilediği kimsenin nasibini bollaştırır, dilediğinin nasibini daraltır. Çünkü Rabbin kullarının her halini bilip görmektedir.

(İsra 30)

Süleyman Ateş Meali:

Rabbin dilediğine rızkı açar (bol bol verir, dilediğine) kısar. Çünkü O, kulları(nın hali)ni bilir, görür.

(İsra 30)

Süleymaniye Vakfı Meali:

Rabbin, doğru tercihte bulunan ve gerekli güce sahip olan için rızkı yayar[1]. O, kullarının içini bilir ve her şeyi görür.

1)şae fiilinin açıklaması için Maide 5/48

(İsra 30)

Şeref Aziz Taha ve Kemal Çelik Meali:

Rabbin, dilediğinin rızkını genişletir, dilediğininkini belli bir ölçüye göre verir. Çünkü O, kullarını hakkıyla bilir ve yaptıklarını görür.

(İsra 30)

Şaban Piriş Meali:

Rabbin dilediği kimsenin rızkını genişletir ve bir ölçüye göre verir. Şüphesiz o, kullarından haberdardır, onları görmektedir.

(İsra 30)

Talat Koçyiğit Meali:

Rabbın şüphesiz dilediği kimsenin rızkını genişletir ve daraltır; zira O, kullarını hakkıyle bilendir; görendir.

(İsra 30)

Tefhimul Kuran Meali:

Şüphesiz senin Rabbin, rızkı dilediğine (genişletir) yayar ve daraltır. Gerçekten O, kullarından haberi olandır, görendir.

(İsra 30)

Ümit Şimşek Meali:

Rabbin dilediğine rızkı bol verir, dilediğinden de kısar. Hiç şüphe yok ki O kullarından haberdardır ve onları görmektedir.

(İsra 30)

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Hiç kuşkusuz Rabbin, dilediğine rızkı açar da kısar da. O, kullarını görüyor, onlardan haber alıyor.

(İsra 30)

Rashad Khalifa Meali:

For your Lord increases the provision for anyone He chooses, and reduces it. He is fully Cognizant of His creatures, Seer.

(İsra 30)