50. Kaf Suresi / 13.ayet

Aynı şekilde Ad, Firavun’un ve Lut’un kardeşleri de.

Bknz: (7/65)»(7/71)(27/54)»(27/58)

Mustafa Çavdar Meali

Kaf 13 ayeti için diğer mealler.

Abdülbaki Gölpınarlı Meali:

Ve Âd ve Firavun kavimleri ve Lut'un kardeşleri.

(Kaf 13)

Abdullah-Ahmet Akgün Meali:

Ad, Firavun ve Lut'un kardeşleri (de İlahi davete karşı çıkmışlardı),

(Kaf 13)

Abdullah Parlıyan Meali:

Âd, Firavun ve Lût'un kavmi de,

(Kaf 13)

Adem Uğur Meali:

Ad ve Firavun ile Lût'un kardeşleri de (yalanladılar).

(Kaf 13)

Ahmet Hulusi Meali:

Ad, Firavun ve Lut'un kardeşleri de (yalanladı).

(Kaf 13)

Ahmet Tekin Meali:

Âd, Firavun ve Lût'un kardeşleri -kavmi de yeniden dirilişi ve peygamberliği yalanlamışlardı.

(Kaf 13)

Ahmet Varol Meali

Ad, Firavun ve Lut'un kardeşleri de.

(Kaf 13)

Ali Bulaç Meali:

Ad, Firavun ve Lut'un kardeşleri,

(Kaf 13)

Ali Fikri Yavuz Meali:

Âd da, Firavun (kavmi) da, Lût'un yakınları da,

(Kaf 13)

Ali Rıza Sefa Meali:

Âd, Firavun ve Lut'un kardeşleri de.

(Kaf 13)

Ali Ünal Meali:

Âd, Firavun ve Lût’un kardeşleri de.

(Kaf 13)

Bahaeddin Sağlam Meali:

Ad ve Firavun kavimleri ve Lut zümresi de,

(Kaf 13)

Bayraktar Bayraklı Meali:

- Onlardan önce Nuh kavmi, Ress halkı ve Semud da yalanlamıştı. 'Ad ve Firavun ile Lut'un kardeşleri de yalanladılar. Eyke halkı ve Tübba' kavmi de. Hepsi peygamberleri yalanladılar da,onları uyardığım şey başlarına geldi.

(Kaf 13)

Bekir Sadak Meali:

(12-14) Onlardan once Nuh milleti, Ressliler, Semud, Ad, Firavun milletleri, Lut'un kardesleri, Eykeliler, Tubba milleti de yalanlamislardi; evet bunlarin hepsi peygamberleri yalanlamislardi da tehdidim gerceklesmisti.

(Kaf 13)

Besim Atalay Meali:

Âd, Firavunlular, Lût'un kardeşleri

(Kaf 13)

Celal Yıldırım Meali:

(12-13) Onlardan önce Nûh kavmi, Ressli'ler, Semûd, Âd, Fir'avn ve Lût'un kardeşleri,

(Kaf 13)

Cemal Külünkoğlu Meali:

12,13. Onlardan önce de Nuh'un kavmi, (Şuayb'ın kavmi) Ress'liler, (Salih'in kavmi) Semûd,  Âd ve Firavun (kavmi) ile Lût'un yakınları da (peygamberleri) yalanlamıştı.

(Kaf 13)

Diyanet İşleri Eski Meali:

12,13,14. Onlardan önce Nuh milleti, Ressliler, Semud, Ad, Firavun milletleri, Lut'un kardeşleri, Eykeliler, Tubba milleti de yalanlamışlardı; evet bunların hepsi peygamberleri yalanlamışlardı da tehdidim gerçekleşmişti.

(Kaf 13)

Diyanet İşleri Yeni Meali:

(12-14) Onlardan önce Nuh kavmi, Ress halkı ve Semud kavmi, Ad ve Firavun, Lut'un kardeşleri, Eykeliler, Tübba'ın kavmi de yalanlamıştı. Bütün bunlar (kendilerine gönderilen) peygamberleri yalanladılar, böylece kendilerini uyardığım şey gerçekleşti.

(Kaf 13)

Diyanet Vakfı Meali:

Âd ve Firavun ile Lût'un kardeşleri de (yalanladılar).

(Kaf 13)

Edip Yüksel Meali:

Ad, Firavun ve Lut'un kardeşleri...

(Kaf 13)

Elmalılı Orjinal Meali:

Ve Ad ve Firavn ve ıhvanı Lut ve ashabı

(Kaf 13)

Elmalılı Yeni Meali:

Ad, Firavun ve Lut'un yurttaşları da.

(Kaf 13)

Erhan Aktaş Meali:

Ve Ad ve Firavun ve Lut'un kardeşleri de.

(Kaf 13)

Gültekin Onan Meali:

Ad, Firavun ve Lut'un kardeşleri,

(Kaf 13)

Hakkı Yılmaz Meali:

13-14 Âd, Firavun ve Lût'un kardeşleri, Ashâb-ı Eyke ve Tubba toplumu da. Bunların hepsi peygamberleri yalanladılar da Benim azabım hak oldu.

(Kaf 13)

Halis Bayancuk (Ebu Hanzala) Meali: /

Âd, Firavun ve Lut’un kardeşleri de.

(Kaf 13)

Harun Yıldırım Meali:

Ad; Firavun ve Lut’un kardeşleri,

(Kaf 13)

Hasan Basri Çantay:

Aad, Fir'avn ile Lutun ihvaanı,

(Kaf 13)

Hayrat Neşriyat Meali:

Âd (kavmi), Fir'avun ve Lût'un kardeşleri (olan kavimler) de (yalanladılar).

(Kaf 13)

Hubeyb Öndeş Meali: /

Ad [milleti], Firavun ve Lut'un kardeşleri de [yalanladı].

(Kaf 13)

Hüseyin Atay Meali:

Semûd, Âd, Firavun ve Lut’un kardeşleri,

(Kaf 13)

İbni Kesir Meali:

Ad, Firavun kavmi ve Lut'un kardeşleri de.

(Kaf 13)

İlyas Yorulmaz Meali:

Ad kavmi, Firavun ve Lut kavmi.

(Kaf 13)

İskender Ali Mihr Meali:

Ve Ad (kavmi), Firavun ve Lut (A.S)’ın kardeşleri de.

(Kaf 13)

İsmail Hakkı Baltacıoğlu Meali:

Âd da, Firavun da, Lut da,

(Kaf 13)

Kadri Çelik Meali:

Ad, Firavun ve Lut'un kardeşleri.

(Kaf 13)

Mahmut Kısa Meali:

Ad kavmi, Mısır diktatörü Firavun ve Lut’un arkadaşları da.

(Kaf 13)

Mehmet Ali Eroğlu Meali:

Kavm-i Ad ve Firavun ile Lut'un kardeşleri de aynen yalanladılar.

(Kaf 13)

Mehmet Türk Meali:

12,13,14. Onlardan önce Nûh toplumu, Ress,1 Semud, Âd ve Firavun halkı, Lût’un kardeşleri,2 Eyke’liler3 ve Tübba’4 toplumu da yalanladılar. Hattâ bunların tamamı (kendilerine gönderilen) Peygamberleri de yalanladılar ve (sonunda) Benim cezâmı5 hak ettiler.*

(Kaf 13)

Muhammed Celal Şems Meali:

(12-14) Onlardan önce Nuh’un kavmi, (maden) kuyularına sahip olanlar, Semûd, Âd, Firavun, Lût’un kardeşleri, (koyu) ormanlarda yaşayanlar ve Tübba kavmi (de peygamberlerini) yalanladılar. Onların hepsi peygamberleri yalanladılar. Sonunda (azapla ilgili) uyarımız gerçekleşti.

(Kaf 13)

Muhammed Esed Meali:

'Ad, Firavun ve Lut'un kardeşleri,

(Kaf 13)

Mustafa Cemil Kılıç Meali:

Ad halkı, Firavunun halkı ve Lut'un halkı da yalanlamıştı.

(Kaf 13)

Mustafa Çavdar Meali:

Aynı şekilde Ad, Firavun’un ve Lut’un kardeşleri de.

Bknz: (7/65)»(7/71) - (27/54)»(27/58)

(Kaf 13)

Mustafa Çevik Meali:

12-14 Buna inanmamakta direnenlerden çok önce de Nûh kavmi, Ress Halkı, Semûd kavmi, Âd kavmi, Firavun’un kavmi, Lût’un kavmi ve Tübba kavmi de peygamberlerinin getirdiği bu gerçeklere inanmayıp yalanladılar ve sonunda hak ettikleri cezaya çarptırıldılar.

(Kaf 13)

Mustafa İslamoğlu Meali:

yine Ad, Firavun ve Lut'un kardeşleri...

(Kaf 13)

Osman Okur Meali:

(12-14) Onlardan önce Nuh kavmi, Ressliler, Semud, Ad, Firavun kavmi, Lut'un kardeşleri, Eykeliler, Tubba halkı da yalanlamışlardı; evet bunların hepsi elçileri yalanlamışlardı da tehdidim gerçekleşmişti.

(Kaf 13)

Ömer Nasuhi Bilmen Meali:

Ve Âd ve Fir'avun ve Lût'un kardeşleri de (tekzîp ettiler).

(Kaf 13)

Ömer Öngüt Meali:

Âd, Firavun ve Lut'un kardeşleri de yalanlamışlardı.

(Kaf 13)

Ömer Sevinçgül Meali:

Âd halkı, Firavun halkı ve Lût’un yakınları da yalanladılar.

(Kaf 13)

Sadık Türkmen Meali:

Âd, Firavun ve Lût’un kardeşleri de.

(Kaf 13)

Seyyid Kutub Meali:

Ad, Firavun ve Lut'un kardeşleri de.

(Kaf 13)

Suat Yıldırım Meali:

(12-14) Onlardan önce Nuh halkı, Ashab-ı Ress, Semud, Ad, Firavun halkları. Lut'un hemşehrileri, Ashab-ı Eyke ve Tübba' halkı da hakkı yalanladılar. Evet onların hepsi peygamberleri yalancı saydılar da tehdidime müstehak oldular, azaba çarptırıldılar.

(Kaf 13)

Süleyman Ateş Meali:

'Ad, Fir'avn ve Lut'un kardeşleri (durumundaki kavmi),

(Kaf 13)

Süleymaniye Vakfı Meali:

Ad halkı, Firavun ve Lut'un kardeşleri de öyleydi.

(Kaf 13)

Şeref Aziz Taha ve Kemal Çelik Meali:

(12-14) Onlardan önce Nuh kavmi, Res kavmi, Semûd kavmi, Âd kavmi, Firavun halkı, Lût kavmi, Eyke halkı ve Tubba kavmi de hakikati yalanladı. Hepsi de elçilerimi yalanladı ve azabıma uğradı.

(Kaf 13)

Şaban Piriş Meali:

Ad, Firavun ve Lut'un kardeşleri de...

(Kaf 13)

Talat Koçyiğit Meali:

12-14 Onlardan önce de Nün kavmi. Res ahalisi, Semûd, Ad, Firavun, Lût'un kardeşleri, Eyke halkı ve Tubba kavmi, bunların hepsi de peygamberleri yalanlamışlardı da bu yüzden azabımı hak etmişlerdi.

(Kaf 13)

Tefhimul Kuran Meali:

Ad, Firavun ve Lût'un kardeşleri,

(Kaf 13)

Ümit Şimşek Meali:

Âd da, Firavun da, Lût'un hemşehrileri de.

(Kaf 13)

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Ad, Firavun ve Lut'un halkı da...

(Kaf 13)

Rashad Khalifa Meali:

And 'Aad, Pharaoh, and the brethren of Lot.

(Kaf 13)