Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
"Hepiniz oradan inin! Tarafımdan size bir doğru yol kılavuzu gelecek; kim benim doğru yol kılavuzuma uyarsa, onlara hiçbir korku yoktur ve onlar hiç üzülmeyeceklerdir." dedik.
Mustafa Çavdar Meali
Şüphesiz inananlar, Yahudiler, Hıristiyanlar ve Sabilerden kim Allah'a ve ahiret gününe inanır, doğru ve güzel davranırsa; onların ödülleri Rableri katındadır. Onlara bir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.
Mustafa Çavdar Meali

Hayır, kim tüm varlığı ile Allah’a teslim olmuş ve iyilik yapan bir kimse ise artık onun ödülü Rabbi katındadır. Onlara hiçbir korku yoktur. Onlar asla üzülmeyeceklerdir.

Mustafa Çavdar Meali
Mallarını Allah yolunda harcayıp, peşinden verdiklerini başa kakmayan ve eziyet etmeyenlerin ödülleri Rableri katındadır. Onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.
Mustafa Çavdar Meali
Mallarını gece ve gündüz, gizli ve açık olarak harcayanlar, işte bunların ödülleri Rableri katındadır! Onlara korku yoktur, mahzun da olmayacaklardır.
Mustafa Çavdar Meali
Şüphesiz iman edenler, iyi ve güzel işler yapanlar, namazı hakkıyla kılanlar ve zekâtı verenler; onların ödülleri Rabbleri katındadır. Onlara korku yoktur. Onlar, mahzun da olmayacaklardır.
Mustafa Çavdar Meali
Ve onlar, Allah’ın lütfu ile kendilerine verdiği mükâfatın sevincini yaşamaktadırlar, arkalarından kendilerine henüz yetişmemiş kardeşlerine, onlar için herhangi bir korkunun olmadığını ve hiçbir şekilde üzülmeyeceklerini de müjdelemek isterler.
Mustafa Çavdar Meali
Maide 69    
Bu vahye iman edenler, Yahudiler, Sabiiler ve Hıristiyanlardan kim Allah’a, ahiret gününe iman eder ve imanına yaraşır doğru ve güzel işler yaparsa, onlara azap korkusu yoktur ve üzülmeyeceklerdir.
Mustafa Çavdar Meali
Enam 48    
Zira biz, elçileri yalnızca müjdeciler ve uyarıcılar olarak göndeririz. Artık kim iman edip, durumunu düzeltirse onlara korku yoktur ve bunlar üzülmeyeceklerdir.
Mustafa Çavdar Meali
Ey kullarım, bugün size hiç bir korku ve endişe yoktur ve siz asla üzülmeyeceksiniz!
Mustafa Çavdar Meali
– Bunlar ayetlerimize inanıp güvendiler ve kayıtsız şartsız Müslüman oldular!
Mustafa Çavdar Meali
Ahkaf 13    
Müjdesi de şudur: “Rabbimiz Allah’tır” deyip sonra da dosdoğru olanlara hiçbir korku yoktur ve bunlar üzülmeyecekler.
Mustafa Çavdar Meali

Yazıyı beğendiyseniz aşağıdaki butonlardan
Facebook ve Twitter'da paylaşabilirsiniz.