23. Muminun Suresi / 7.ayet

Ama kim de bundan başkasını ararsa, işte onlar da haddi aşanlardır.

Bknz: (5/87)(21/9)(7/55)

Mustafa Çavdar Meali

Müminun 7 ayeti için diğer mealler.

Abdülbaki Gölpınarlı Meali:

Bunun ötesinde bir şey isteyenlerse, onlardır haddi aşanlar.

(Müminun 7)

Abdullah-Ahmet Akgün Meali:

Fakat kim bundan ötesini ararsa, (harama ve hayâsızlığa kayarsa), artık onlar sınırı çiğneyenler (ve günaha girenler) dir.

(Müminun 7)

Abdullah Parlıyan Meali:

Ama bunun ötesine gitmek isteyen olursa, işte haddi aşanlar böyleleridir.

(Müminun 7)

Adem Uğur Meali:

Şu halde, kim bunun ötesine gitmek isterse, işte bunlar, haddi aşan kimselerdir.

(Müminun 7)

Ahmet Hulusi Meali:

Artık kim bundan ötesini (daha değişiğiyle seks arzusu) isterse, işte onlar haddini aşanların ta kendileridirler.

(Müminun 7)

Ahmet Tekin Meali:

Kim bunun, helâlin ötesine gider, nikâhsız ilişkiler isterse onlar, işte onlar haddi tecavüz edenlerdir.

(Müminun 7)

Ahmet Varol Meali

Kim bunun ötesini ararsa işte onlar sınırı aşanlardır.

(Müminun 7)

Ali Bulaç Meali:

Fakat kim bundan ötesini ararsa, artık onlar sınırı çiğneyenlerdir.

(Müminun 7)

Ali Fikri Yavuz Meali:

Kim de bu helâlden başkasını ararsa, işte onlar mütecavizlerdir.

(Müminun 7)

Ali Rıza Sefa Meali:

Artık, kim bundan çoğunu ararsa; sınırı aşanlar, işte onlardır.

(Müminun 7)

Ali Ünal Meali:

Kim de bunun ötesine geçmeye yeltenirse, öyleleridir sınır tanımazlar.

(Müminun 7)

Bahaeddin Sağlam Meali:

Kim de bunun ötesini isterse, işte onlar sınırı aşanların ta kendileridir.

(Müminun 7)

Bayraktar Bayraklı Meali:

Ama bunun ötesine gitmek isteyen olursa, işte onlar haddi aşanlardır.

(Müminun 7)

Bekir Sadak Meali:

Bu sinirlari asmak isteyenler, iste bunlar asiri gidenlerdir.

(Müminun 7)

Besim Atalay Meali:

Bundan ötesini isteyen kimse aşırı gitmiş olur

(Müminun 7)

Celal Yıldırım Meali:

Artık kimler bu (meşru) sınırı geçerse, işte onlar haddi aşanlardır.

(Müminun 7)

Cemal Külünkoğlu Meali:

5,6,7. Onlar, iffetlerini korurlar. Yalnız eşleri ya da akitleri aracılığıyla sahip bulundukları bunun dışındadır. (Bunlarla olan ilişkilerinden dolayı) ayıplanmaları sözkonusu değildir. Ama kim de bunun ötesine geçmek isterse, işte onlar haddi aşanlardır.*

(Müminun 7)

Diyanet İşleri Eski Meali:

Bu sınırları aşmak isteyenler, işte bunlar aşırı gidenlerdir.

(Müminun 7)

Diyanet İşleri Yeni Meali:

Kim bunun ötesine geçmek isterse, işte onlar haddi aşanlardır.

(Müminun 7)

Diyanet Vakfı Meali:

Şu halde, kim bunun ötesine gitmek isterse, işte bunlar, haddi aşan kimselerdir.

(Müminun 7)

Edip Yüksel Meali:

Kim bunun ötesini ararsa sınırı aşmış olur.

(Müminun 7)

Elmalılı Orjinal Meali:

Kim de bundan ötesini ararsa işte artık onlar haddi aşanlardır

(Müminun 7)

Elmalılı Yeni Meali:

Kim de bunun ötesini ararsa, işte onlar sınırı aşanlardır.

(Müminun 7)

Erhan Aktaş Meali:

Kim bunun ötesinde[1] bir şey isterse, işte onlar haddi aşanlardır.

1)Nikahlı evliliğin dışında.

(Müminun 7)

Gültekin Onan Meali:

Fakat kim bundan ötesini ararsa, artık onlar sınırı çiğneyenlerdir.

(Müminun 7)

Hakkı Yılmaz Meali:

(5-7) Ve onlar, iffetlerini koruyan kimselerdir, –eşleri veya sözleşmelerinin sahip oldukları ayrı, çünkü bundan dolayı kınanamazlar, oysa bunun ötesine gitmek isteyenler, işte onlar, sınırları aşanların ta kendileridir.–

(Müminun 7)

Harun Yıldırım Meali:

Şu halde, kim bunun ötesine gitmek isterse, işte bunlar, haddi aşan kimselerdir.

(Müminun 7)

Hasan Basri Çantay:

O halde kim bunların ötesini isterse şübhe yok ki onlar haddi aşanlardır.

(Müminun 7)

Hayrat Neşriyat Meali:

Artık kim bundan ötesini ararsa, işte onlar gerçekten haddi aşanlardır.

(Müminun 7)

Hubeyb Öndeş Meali: /

Artık, kim[ler] bunun arkasını (bundan daha fazlasını) ararsa, [bilsinler ki] artık onlar aşırıya gidenlerin ta kendisidir.

(Müminun 7)

İbni Kesir Meali:

Kim de bundan başkasını ararsa; işte onlar, haddi aşanlardır.

(Müminun 7)

İlyas Yorulmaz Meali:

Kim, meşru evlilik yolundan başka yollarla tatmin olmaya kalkarsa, haddi aşmış olur.

(Müminun 7)

İskender Ali Mihr Meali:

Artık kim bunun ötesinde bir şey isterse o taktirde onlar, haddi aşanlardır.

(Müminun 7)

İsmail Hakkı Baltacıoğlu Meali:

herkim daha ilerisine gidecek olursa işte artık onlar sınırları aşmış olurlar,

(Müminun 7)

Kadri Çelik Meali:

O halde kim bundan ötesini ararsa, artık onlar sınırı çiğneyenlerdir.

(Müminun 7)

Mahmut Kısa Meali:

Ama her kim de evlilik dışı veya sapıkça ilişkilere yönelerek Allah’ın çizdiği bu sınırları aşmaya kalkışırsa, işte onlar, sınırı aşmış olanlardır!

(Müminun 7)

Mehmet Ali Eroğlu Meali:

Nitekim kim ki bundan öte giderse, işte bunlar haddi aşanlardır.

(Müminun 7)

Mehmet Türk Meali:

Kim bunun ötesini ararsa, işte onlar sınırı aşmış olurlar.

(Müminun 7)

Muhammed Celal Şems Meali:

Kim bunun dışına çıkmak isterse, işte haddi aşanlar (da) onlardır.

(Müminun 7)

Muhammed Esed Meali:

ama bu (sınırı) aşmak isteyenler, işte haddi aşanlar böyleleridir;

(Müminun 7)

Mustafa Çavdar Meali:

Ama kim de bundan başkasını ararsa, işte onlar da haddi aşanlardır.

Bknz: (5/87) - (21/9) - (7/55)

(Müminun 7)

Mustafa Çevik Meali:

1-7 Hiç şüphesiz gerçek mü’minler, dünyada ve âhirette mutlaka kazanırlar. Onlar titizlikle ve bilinçle namazlarını kılar, Allah’ın rızasını kazanmak için ellerinde olandan infak eder, boş ve anlamsız sözlerden ve işlerden yüz çevirirler. İffetlerini korur, meşru yollarla evlenmiş oldukları eşleri dışındakilerle ilişkiye girmezler. Meşru olan eşleri ile ilişkilerinden dolayı da kınanmaz, günaha girmezler, bunların dışına çıkanlar ise haddi aşmış Allah’ın yasağını çiğnemiş kimselerdir.

(Müminun 7)

Mustafa İslamoğlu Meali:

Ama bu sınırın ötesine geçen kimseler, haddi aşmış olanlardır-

(Müminun 7)

Osman Okur Meali:

Ama kim de bunun ötesine geçmek isterse, işte onlar haddi aşanlardır.

(Müminun 7)

Ömer Nasuhi Bilmen Meali:

Artık kimler de bunların ötesini istemiş olursa işte haddi tecavüz etmiş olanlar onlardır, onlar.

(Müminun 7)

Ömer Öngüt Meali:

Bu sınırı aşmak isteyenler, işte bunlar aşırı gidenlerdir.

(Müminun 7)

Sadık Türkmen Meali:

Kim bunun ötesine gitmek isterse işte onlar haddi aşanlardır.

(Müminun 7)

Seyyid Kutub Meali:

Bunların ötesine geçmek isteyenler, yasal sınırı aşmış olurlar.

(Müminun 7)

Suat Yıldırım Meali:

(5-7) Onlar mahrem yerlerini günahlardan korurlar. Yalnız eşleri ve cariyeleri ile ilişki kurarlar. Çünkü bunu yapanlar ayıplanamazlar. Ama bu sınırın ötesine geçmek peşinde olanlar, işte onlardır haddi aşanlar.

(Müminun 7)

Süleyman Ateş Meali:

Ama bunun ötesine gitmek isteyen olursa, işte onlar haddi aşanlardır.

(Müminun 7)

Süleymaniye Vakfı Meali:

Bunlardan başkalarına açarlarsa sınırları aşmış olurlar,

(Müminun 7)

Şaban Piriş Meali:

Kim bundan başkasını ararsa, işte onlar da haddi aşanlardır.

(Müminun 7)

Tefhimul Kuran Meali:

Fakat kim bundan ötesini ararsa, artık onlar sınırı çiğneyenlerdir.

(Müminun 7)

Ümit Şimşek Meali:

Kim bunun ötesine geçmek isterse, işte onlar hadlerini aşmış olanlardır.

(Müminun 7)

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Kim bundan ötesini isterse, işte onlar, sınırı aşanlardır.

(Müminun 7)

Rashad Khalifa Meali:

Those who transgress these limits are the transgressors.

(Müminun 7)