63. Münafikun Suresi / 9.ayet

Ey iman edenler! Malınız mülkünüz ve çoluk çocuğunuz sakın sizi Allah’ın zikrinden alıkoymasın, kim bunu yaparsa işte onlar kaybedenlerin ta kendileridir.

Bknz: (9/24)(57/20)

Mustafa Çavdar Meali

Münafikun 9 ayeti için diğer mealler.

Abdülbaki Gölpınarlı Meali

Ey inananlar, sizi alıkoymasın mallarınız ve evlatlarınız, Allah'ı anmadan ve kim, bunu yaparsa artık onlardır ziyana uğrıyanların ta kendileri.

(Münafikun 9)

Abdullah-Ahmet Akgün Meali

Ey iman (iddiasında bulunanlar!) Ne mallarınız ne de evlatlarınız, sakın sizleri Allah’ı anmaktan (her durumda ve her konuda Kur’ani buyruklara göre yaşamaktan geri bırakmasın ve sakın tutkuyla dünyaya bağlanarak ahireti hatırlayıp hazırlanmaktan sizi) alıkoymasın. Her kim böyle yaparsa işte onlar hüsrana uğramıştır.

(Münafikun 9)

Abdullah Parlıyan Meali

Ey iman edenler! Mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah'ı anmaktan meşgul edip alıkoymasın. Kim böyle yaparsa yani dünya ve şeytan kimi Allah'a ibadet ve itaatten alıkoyarsa, ziyana uğrayanlar onlardır.

(Münafikun 9)

Adem Uğur Meali

Ey iman edenler! Mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah'ı anmaktan alıkoymasın. Kim bunu yaparsa işte onlar ziyana uğrayanlardır.

(Münafikun 9)

Ahmet Hulusi Meali

Ey iman edenler... Mallarınız da evladınız da sizi Allah'ın zikrinden (Hakikatinizi hatırlamaktan) meşgul edip (gereğini yaşamaktan) alıkoymasın! Kimler bunu yaparsa, işte onlar hüsrana uğrayanların ta kendileridir!

(Münafikun 9)

Ahmet Tekin Meali

Ey iman edenler, mallarınız, servetleriniz ve çocuklarınız, sizi, Allah'ı zikirden, namazdan Allah'ın övünç kaynağı kelâmını okumaktan, Allah'ın dinini anlatmaktan, İslâm'ı tebliğden alıkoymasın. Kimler böyle yapar, Allah'ı zikri ihmal ederse onlar, işte onlar hüsrana uğrayanlardır.

(Münafikun 9)

Ahmet Varol Meali

Ey iman edenler! Mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah'ın zikrinden alıkoymasın. Kim bunu yaparsa işte onlar ziyana uğrayanlardır.

(Münafikun 9)

Ali Bulaç Meali

Ey iman edenler, ne mallarınız, ne çocuklarınız sizi Allah'ı zikretmekten 'tutkuya kaptırarak alıkoymasın'; kim böyle yaparsa, artık onlar hüsrana uğrayanların ta kendileridir.

(Münafikun 9)

Ali Fikri Yavuz Meali

Ey iman edenler! Sizi ne mallarınız, ne çocuklarınız, Allah'ı anmaktan, (beş vakit namaz kılmaktan, ibadet etmekten) alıkoymasın. Her kim bunu yaparsa, (mal ve çocuklarının meşguliyeti altında kalırsa) işte onlar hüsrana düşenlerdir.

(Münafikun 9)

Ali İskender Mihr Meali

Ey âmenû olanlar (Allah’a ulaşmayı dileyenler)! Mallarınız ve evlâtlarınız sizi Allah’ın zikrinden alıkoymasın. Ve kim bunu yaparsa, o taktirde işte onlar, onlar hüsranda olanlardır.

(Münafikun 9)

Ali Rıza Sefa Meali

Ey inanca çağırılanlar! Mallarınız ve çocuklarınız, Allah'ın Öğretisinden sizi alıkoymasın. Bunu kim yaparsa; yitime uğrayanlar, işte onlardır.

(Münafikun 9)

Ali Ünal Meali

Ey iman edenler! Mallarınız ve çocuklarınız (kalblerinizi kendilerine çekerek) sakın sizi Allah’ı anmaktan, (O’na ibadetten ve O’nun Kitabı’ndan) alıkoymasın. Kim böyle yaparsa, muhakkak ki onlar kaybedenlerdir.

(Münafikun 9)

Bahaeddin Sağlam Meali

Ey iman edenler! Mallarınız ve evlatlarınız, sizi Allah’ın zikrinden (O’nu anmaktan, O’nun mesajını yaşamaktan) alıkoymasın. Kim böyle bir şey yaparsa, işte asıl zarar edenler onlardır.

(Münafikun 9)

Bayraktar Bayraklı Meali

Ey iman edenler! Mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah'ı anmaktan alıkoymasın. Kimler bunu yaparsa işte onlar ziyana uğrayanlardır.

(Münafikun 9)

Bekir Sadak Meali

Ey inananlar! Sizi, mallariniz ve cocuklariniz Allah'i anmaktan alikoymasin; boyle olanlar husrana ugrayanlardir.

(Münafikun 9)

Besim Atalay Meali

Ey inanmış olanlar! Malınız da, oğullarınız da Allahı anmaktan, sizi alıkoymaya, böyle yapan kimseler, evet ziyandadırlar

(Münafikun 9)

Celal Yıldırım Meali

Ey imân edenler! Mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah'ı anmaktan meşgul edip alıkoymasın. Kim böyle yaparsa, işte onlar zarara uğrayanlardır.

(Münafikun 9)

Cemal Külünkoğlu Meali

Ey inananlar! Mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah'ı anmaktan (O'nun için çalışmaktan) alıkoymasın. Kim böyle yaparsa, işte onlar zarara uğrayanlardır. *

(Münafikun 9)

Diyanet İşleri Eski Meali

Ey inananlar! Sizi, mallarınız ve çocuklarınız Allah'ı anmaktan alıkoymasın; böyle olanlar hüsrana uğrayanlardır.

(Münafikun 9)

Diyanet İşleri Yeni Meali

Ey iman edenler! Mallarınız ve evlatlarınız sizi, Allah'ı zikretmekten alıkoymasın. Her kim bunu yaparsa, işte onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir.

(Münafikun 9)

Diyanet Vakfı Meali

Ey iman edenler! Mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah'ı anmaktan alıkoymasın. Kim bunu yaparsa işte onlar ziyana uğrayanlardır.

(Münafikun 9)

Edip Yüksel Meali

Ey inananlar, paralarınız ve çocuklarınız sizi ALLAH'ı anmaktan alıkoymasın. Böyle davrananlar kaybedenlerdir.

(Münafikun 9)

Elmalılı Orjinal Meali

Ey o bütün iyman edenler! Sizleri ne mallarınız, ne evladlarınız Allahın zikrinden alıkoymasın ve her kim öyle yaparsa işte onlar husrana düşenlerdir

(Münafikun 9)

Elmalılı Sadeleştirilmiş Meali

Ey iman edenler, ne mallarınız, ne de evlatlarınız sizleri Allah'ı anmaktan alıkoymasın! Her kim öyle yaparsa, işte onlar, hüsrana düşenlerdir.

(Münafikun 9)

Erhan Aktaş Meali

Ey iman edenler! Mallarınız ve çocuklarınız, sizi, Allah'ın öğütlerini dinlemekten alıkoymasın. Kimler bunu yaparsa, bilsinler ki asıl kaybedenler onlardır.

(Münafikun 9)

Gültekin Onan Meali

Ey inananlar, ne mallarınız, ne çocuklarınız sizi Tanrı'yı zikretmekten 'tutkuya kaptırarak alıkoymasın'; kim böyle yaparsa, artık onlar hüsrana uğrayanların ta kendileridir.

(Münafikun 9)

Harun Yıldırım Meali

Ey iman edenler, mallarınız da evlatlarınız da Allah’ı zikretmekten sizi alıkoymasın. Kim böyle yaparsa, onlar hüsrana uğrayanların kendileridir.

(Münafikun 9)

Hasan Basri Çantay

Ey iman edenler, sizi ne mallarınız, ne evladlarınız Allahın zikrinden alıkoymasın. Kim bunu yaparsa işte onlar hüsrana uğrayanların ta kendileridir.

(Münafikun 9)

Hayrat Neşriyat Meali

Ey îmân edenler! Mallarınız ve evlâdlarınız, sizi Allah'ın zikrinden alıkoymasın! Kim bunu yaparsa, işte onlar hüsrâna uğrayanların ta kendileridir!(2)*

(Münafikun 9)

Hubeyb Öndeş Meali /

Ey inanmış olanlar! Mallarınız da çocuklarınız da sizi Allah'ın zikrinden yana oyalamasın. Bunları yapanlar (evet!) onlar kaybedenlerin ta kendileridir.

(Münafikun 9)

İbni Kesir Meali

Ey iman edenler; mallarınız ve çocuklarınız, sizi Allah'ı anmaktan alıkoymasın. Kim bunu yaparsa; onlar, hüsrana uğrayanların kendileridir.

(Münafikun 9)

İlyas Yorulmaz Meali

Ey İman edenler! Mallarınız ve evlatlarınız sizi Allah'ı anmaktan alıkoymasın. Kim (Allah'ı anmaktan geri kalarak) böyle yaparsa, işte böyleleri gerçekten kaybedenlerdir.

(Münafikun 9)

Kadri Çelik Meali

Ey iman edenler! Ne mallarınız, ne çocuklarınız sizi Allah'ı zikretmekten alıkoymasın. Kim böyle yaparsa, artık onlar hüsrana uğrayanların ta kendileridir.

(Münafikun 9)

Mahmut Kısa Meali

Ey iman edenler! Malınız mülkünüz ve çoluk çocuğunuz, sizi Allah’ı anmaktanve Allah yolunda mücâdele etmekten alıkoymasın! Dikkat edin; her kim böyle davranacak olursa, dünyada da, âhirette de kaybedenlerden olacaktır! O hâlde;

(Münafikun 9)

Mehmet Türk Meali

Ey îman edenler! Mallarınız da, çocuklarınız da sakın size, Allah’ı anmayı1 (ve Allah için çalışmayı) unutturmasın.2 İşte böyle yapanlar, gerçekten hüsrana uğrayanların ta kendileridir. 3*

(Münafikun 9)

Muhammed Esed Meali

Siz ey imana ermiş olanlar! Malınızın, mülkünüzün veya çocuklarınızın sizi Allah'ı anmaktan alıkoymasına izin vermeyin! Çünkü böyle davranan herkes ziyana uğrayanlardan olur.

(Münafikun 9)

Mustafa Çavdar Meali

Ey iman edenler! Malınız mülkünüz ve çoluk çocuğunuz sakın sizi Allah’ın zikrinden alıkoymasın, kim bunu yaparsa işte onlar kaybedenlerin ta kendileridir.

Bknz: (9/24) - (57/20)

(Münafikun 9)

Mustafa İslamoğlu Meali

Siz ey iman edenler! Ne mallarınız ne de çocuklarınız, Allah'ı sizin gündeminizden düşürmesin. Kim bunu yaparsa, işte onlar kaybedenlerin ta kendileridir.

(Münafikun 9)

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Ve imân etmiş olanlar! Sizi mallarınız ve evlâdınız Allah'ın zikrinden işgal ederek alıkoymasın! Ve her kim öyle yaparsa, işte hüsrâna uğramış olanlar onlardır.

(Münafikun 9)

Ömer Öngüt Meali

Ey iman edenler! Ne mallarınız ne evlâtlarınız sizi zikrullahtan alıkoymasın. Kim bunu yaparsa, işte onlar ziyana uğrayanlardır.

(Münafikun 9)

Şaban Piriş Meali

-Ey iman edenler, Mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah'ın zikrinden alıkoymasın. Kim bunu yaparsa, işte onlar hüsrana uğrayacaklardır.

(Münafikun 9)

Sadık Türkmen Meali

Ey iman EDENLER! Mallarınız ve evlatlarınız, sizi Allah’ı zikretmekten, (emir ve yasakları hatırlamaktan) alıkoymasın. Her kim bunu yaparsa, işte onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir.

(Münafikun 9)

Seyyid Kutub Meali

Ey iman edenler! Mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah'ı anmaktan alıkoymasın. Kim bunu yaparsa işte onlar ziyana uğrayanlardır.

(Münafikun 9)

Suat Yıldırım Meali

Ey iman edenler! Ne mallarınız, ne evlatlarınız sizi Allah'ı zikretmekten alıkoymasın! Bilin ki böyle yapanlar, en büyük kayba uğrarlar.

(Münafikun 9)

Süleyman Ateş Meali

Ey inananlar, mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah'ı anmaktan alıkoymasın. Kim bunu yaparsa işte onlar ziyana uğrayanlardır.

(Münafikun 9)

Süleymaniye Vakfı Meali

Müminler! Mallarınız ve çocuklarınız sizi, Allah'ın zikrinden (kitabını anlamaktan) alıkoymasın. Bunu yapanlar umduğunu bulamazlar.

(Münafikun 9)

Ümit Şimşek Meali

Ey iman edenler! Mallarınız ve evlâdınız Allah'ı anmaktan sizi alıkoymasın. Bunu yapanlar, hüsrana düşenlerin tâ kendisidir.

(Münafikun 9)

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Ey iman edenler! Mallarınız ve çocuklarınız, sizi, Allah'ı anmaktan/Allah'ın zikri olan Kur'an'dan alıkoymasın! Böyle bir şey yapanlar, hüsrana uğramışların ta kendileridir.

(Münafikun 9)

Rashad Khalifa Meali

O you who believe, do not be distracted by your money and your children from remembering GOD. Those who do this are the losers.

(Münafikun 9)