İnanmadıkları halde inanmış gibi görünen ikiyüzlü münafıklar sana geldiklerinde; "biz senin gerçekten Allah'ın elçisi olduğuna şahadet ediyoruz" derler. Evet, Allah'ta biliyor ki sen gerçekten onun elçisisin. Fakat Allah şahittir ki o ikiyüzlüler bunu söylerken kesinlikle yalan söylüyorlar.

O münafıklar yeminlerini kalkan yaparak bir taraftan kendilerini korurken diğer taraftan da insanları Allah'ın yolundan alıkoyuyorlar. Onlar gerçekten ne berbat işler yapıyorlar öyle!

Dahası onlar iman ettiklerini söylüyorlar ama yaptıkları ile küfre giriyorlar. İşte bu ikiyüzlülüklerinden dolayı onların kalpleri mühürlenmiştir artık gerçeği kavrayamazlar.

Sen onlara baktığında dış görünüşleri hoşuna gider, konuşacak olsalar sözlerine kulak verirsin ama aslında onlar elbise giydirilmiş kalaslar gibidir. Kuşku ve korkularından dolayı her fısıltıyı kendi aleyhlerine zannederler. Onlar azılı düşmandırlar onlardan sakınmaya bak! Allah kahretsin onları nasıl da savruluyorlar!

Onlara, "Gelin Allah'ın elçisi sizin için Allah'tan bağışlanma dilesin" denildiğinde başlarını çevirerek küstahça kibirlenip arkalarını dönüp gittiklerini görürsün.

Sen onlar için bağışlanma dilesen de dilemesen de fark etmez zira Allah onları asla bağışlamayacaktır. Çünkü Allah fasık/yoldan çıkmış bir toplumu umduklarına kavuşturmaz.

Onlar, Medineli Müslümanlara; "Allah'ın elçisinin etrafındaki fakirlere yardım etmeyin ki dağılıp gitsinler" derler. Oysa göklerin ve yerin tüm hazineleri/rızık kaynakları Allah'a aittir fakat onlar bunu kavrayamıyorlar.

Yine onlar "Medine'ye döndüğümüzde güç ve şeref sahibi olan bizler güçsüz ve zayıf olan muhacirleri oradan sürüp çıkaracağız" derler. Hâlbuki asıl izzet ve şeref Allah'a, Elçi'sine ve müminlere mahsustur. Fakat o münafıklar bunu bilmezler.

Ey iman edenler! Malınız mülkünüz ve çoluk çocuğunuz sakın sizi Allah'ın zikrinden alıkoymasın, kim bunu yaparsa işte onlar kaybedenlerin ta kendileridir.

Sizden birine ölüm gelip çattığında; "Rabbim bana birazcık süre versen de hayır hasenatta bulunup böylece iyi kişilerden olsam" diyeceğiniz o gün gelmeden önce size verdiğimiz maldan mülkten Allah yolunda harcayın.

Zira bir kimseye ölüm gelip çatınca Allah onun ecelini asla ertelemez. İyi bilin ki Allah tüm yapıp ettiklerinizden haberdardır.