16. Nahl Suresi / 13.ayet

O, yeryüzünde sizin için rengârenk nimetler var etmiştir. İşte bunda düşünüp ibret alan bir toplum için bir delil vardır.

Bknz: (13/3)»(13/4)(31/10)»(31/11)(39/21)

Mustafa Çavdar Meali

Nahl 13 ayeti için diğer mealler.

Abdülbaki Gölpınarlı Meali:

Ve yeryüzünde sizin için yarattığı, ayrıayrı, çeşitli renklerde ne varsa hepsi ram olmuştur size. Şüphe yok ki bunda da ibret alacak topluluk için bir delil var.

(Nahl 13)

Abdullah-Ahmet Akgün Meali:

Yerde sizin için üretip-türettiği çeşitli renklerdekileri (bitki ve hayvan türlerini) de (faydanıza verdi) . Şüphesiz bunlar, öğüt alıp düşünen bir topluluk için ayetler (ve hikmetler) içermektedir.

(Nahl 13)

Abdullah Parlıyan Meali:

Ve yeryüzünde sizin için yarattığı, çeşitli renklerde ne varsa, hepsi de boyun eğmişlerdir O'nun emrine. İşte bunlarda da, anıp hatırda tutmasını bilen kimseler için elbette çıkarılacak bir ders, bir ibret vardır.

(Nahl 13)

Adem Uğur Meali:

Yeryüzünde sizin için rengârenk yarattıklarında da öğüt alan bir toplum için gerçek bir ibret vardır.

(Nahl 13)

Ahmet Hulusi Meali:

Gene sizin için arzda, muhtelif renklerde yarattığı şeyleri de (size hizmet veren kılmıştır)... Muhakkak ki bu işaret üzerinde düşünecekler için ne dersler var!

(Nahl 13)

Ahmet Tekin Meali:

Yeryüzünde sizin için, rengârenk yaratıp çoğalttığı, canlı-cansız varlıklarda, bitkilerde de, öğüt alan bir toplum, bir kavim için açık ibretler, uyarılar, ilâhî kudreti ve birliğini gösteren deliller vardır.

(Nahl 13)

Ahmet Varol Meali

Yeryüzünde sizin için değişik renklerde yarattığı şeyleri de (sizin hizmetinize verdi). Şüphesiz bunda öğüt alan topluluk için ibret vardır.

(Nahl 13)

Ali Bulaç Meali:

Yerde sizin için üretip-türettiği çeşitli renklerdekileri de (faydanıza verdi). Şüphesiz bunda, öğüt alıp düşünen bir topluluk için ayetler vardır.

(Nahl 13)

Ali Fikri Yavuz Meali:

Yeryüzünde muhtelif renklerle yarattığı şeyleri (hayvanat ve bitkileri) de sizin hizmetinize bağladı. Elbette bunda da düşünecek bir topluluk için bir ibret nişanesi var.

(Nahl 13)

Ali Rıza Sefa Meali:

Sizin için yeryüzünde yaratıp çoğalttıklarının renkleri de türlü türlüdür. Aslında, işte bunda, öğüt alan bir toplum için kesinlikle bir gösterge vardır.

(Nahl 13)

Ali Ünal Meali:

Yeryüzünde sizin için her türde ve her renkte daha nice nice hayvanlar ve bitkiler yaratmıştır O. Kuşkusuz bunda da düşünüp ders alan bir topluluk için ne kadar mühim bir işaret, bir ders vardır.

(Nahl 13)

Bahaeddin Sağlam Meali:

Sizin için yerde değişik renklerde yarattığı her şeyi de size musahhar etmiştir. Şüphesiz bunda, ibret alan bir toplum için önemli bir delil vardır.

(Nahl 13)

Bayraktar Bayraklı Meali:

Yeryüzünde rengarenk şeyleri de sizin için yaratmıştır. Öğüt alacak topluma bunda ders vardır.

(Nahl 13)

Bekir Sadak Meali:

Yeryuzunde rengarenk seyleri de sizin icin yaratmistir. Bunda, ogut alan kimseler icin ibret vardir.

(Nahl 13)

Besim Atalay Meali:

Yeryüzünde sizinçin, renkleri, çeşitli yaratılan şeyleri de verdi; öğüt alan bir ulusçün, bunda nice ibret var

(Nahl 13)

Celal Yıldırım Meali:

Sizin için yeryüzünde, farklı ren.Jerde yarattıklarını da hizmetinize vermiştir. Şüphesiz bunda iyice düşünüp öğüt alan bir millet için öğüt ve ibret vardır.

(Nahl 13)

Cemal Külünkoğlu Meali:

Ve sizin için yeryüzünde yarattığı rengârenk (güzel) şeyler vardır. İşte bunlarda da ders almasını bilen kimseler için elbette çıkarılacak bir ibret vardır.*

(Nahl 13)

Diyanet İşleri Eski Meali:

Yeryüzünde rengarenk şeyleri de sizin için yaratmıştır. Bunda, öğüt alan kimseler için ibret vardır.

(Nahl 13)

Diyanet İşleri Yeni Meali:

Sizin için yeryüzünde çeşitli renk ve biçimlerle yarattığı şeyleri de sizin hizmetinize verdi. Öğüt alan bir toplum için bunda ibretler vardır.

(Nahl 13)

Diyanet Vakfı Meali:

Yeryüzünde sizin için rengârenk yarattıklarında da öğüt alan bir toplum için gerçek bir ibret vardır.

(Nahl 13)

Edip Yüksel Meali:

Ve sizin için yeryüzünde yarattığı rengarenk nesneleri de... Düşünen bir toplum için elbette bunda bir ders vardır.

(Nahl 13)

Elmalılı Orjinal Meali:

Daha sizin için Arzdan muhtelif renklerle yarattıkları, neler var, elbette bunda tezekkür edecek bir kavm için bir ayet var

(Nahl 13)

Elmalılı Yeni Meali:

Daha yeryüzünde türlü renklerle yarattığı neler var sizin için. Elbette bunda derin düşünenler için bir ibret vardır.

(Nahl 13)

Erhan Aktaş Meali:

Yeryüzünde, rengarenk şeyleri, sizin için üretip çoğalttı.[1] Bunda öğüt alan bir toplum için elbette ayet[2] vardır.

1)Çevirilerde "Sizin için yarattı." olarak anlam verilen bu sözcüğün doğru anlamı; "üretip çoğaltmaktır". Zira "zerae" yaratma değil; üretme, çoğaltma anlamına gelmektedir. Yaratma sözcüğü "haleka"dır.
2)Gösterge, kanıt.

(Nahl 13)

Gültekin Onan Meali:

Yerde sizin için üretip türettiği çeşitli renklerdekileri de (faydanıza verdi). Şüphesiz bunda, öğüt alıp düşünen bir topluluk için bir ayet vardır.

(Nahl 13)

Hakkı Yılmaz Meali:

Yeryüzünde sizin için renklerini değişik olarak yarattığı şeyleri de sizin hizmetinize sunmuştur. Şüphesiz bunda öğüt alan bir toplum için kesinlikle bir alâmet/gösterge vardır.

(Nahl 13)

Halis Bayancuk (Ebu Hanzala) Meali: /

Yeryüzünde sizin için yaratıp yaydığı türlü renklerdeki (bitkiler de sizin hizmetinizdedir). Şüphesiz ki öğüt alan bir toplum için bunda ayet vardır.

(Nahl 13)

Harun Yıldırım Meali:

Yeryüzünde sizin için rengârenk yarattıklarında da öğüt alan bir toplum için gerçek bir ibret vardır.

(Nahl 13)

Hasan Basri Çantay:

Sizin için yerde çeşidli renklerle yaratdığı neler varsa (onları da size müsahhar kılmışdır). Bunların her birinde öğüd alacak, (iyi düşünecek) bir zümre için elbette birer ayet vardır.

(Nahl 13)

Hayrat Neşriyat Meali:

Yeryüzünde sizin için yarattığı, renkleri muhtelif şeyleri de (size itâatkâr kıldı). Şübhesiz bunda (da) ibret alacak bir topluluk için kat'î bir delil vardır.

(Nahl 13)

Hubeyb Öndeş Meali: /

Yerde [dünyada] farklı/aykırı renkli olarak ortaya çıkardığı [şeyleri] de [sizin için hizmete sundu]¹. Gerçekten bunda, düşünüp öğüt alan bir millet için mutlaka bir ayet [kanıt] vardır.

(Nahl 13)

Hüseyin Atay Meali:

Yeryüzünde rengârenk şeyleri de sizin için yaratmıştır. Doğrusu, hatırlayacak ulusa bunlarda ders vardır.

(Nahl 13)

İbni Kesir Meali:

Yeryüzünde rengarenk şeyleri de sizin için O, yaratmıştır. Muhakkak ki öğüt alan bir kavim için bunda ayetler vardır.

(Nahl 13)

İlyas Yorulmaz Meali:

Yeryüzünde sizin faydalanmanız için, çeşitli ve renkleri farklı bitkileri yetiştirmiştir. Bunlarda da (Rabbinin büyüklüğünü) hatırlayanlar için ibret alınacak çok şeyler var.

(Nahl 13)

İskender Ali Mihr Meali:

Yeryüzünde sizin için ne yaratıp çoğalttıysa hepsinin renkleri çeşit çeşittir (muhteliftir). Muhakkak ki bunda, zikreden (tezekkür eden) bir kavim için elbette âyet (delil) vardır.

(Nahl 13)

İsmail Hakkı Baltacıoğlu Meali:

Allah sizin için yeryüzünde türlü renklerde yarattığı ne varsa, onlara da baş eğdirmiştir. Bunda öğüt alanlar takımı için kesin bir belge vardır.

(Nahl 13)

Kadri Çelik Meali:

Yeryüzünde rengârenk şeyleri de sizin için yaratmıştır. Şüphesiz bunda, öğüt alıp düşünen bir topluluk için ayet vardır.

(Nahl 13)

Mahmut Kısa Meali:

Sizin için yeryüzünde yetiştirdiği rengârenk çiçekler, ağaçlar, kuşlar, kelebekler ve benzeri göz alıcı varlıklar da O’nun lütuf ve şefkatinin canlı birer şahididir. İşte bütün bunlarda, öğüt almasını bilen insanlar için ilâhî sanatın ihtişâmını haykıran nice dersler ve ibretler vardır!

(Nahl 13)

Mehmet Ali Eroğlu Meali:

Nasıl da rengarenk yeryüzünde yarattığı tüm şeyler de sizin içindir. Akıl edip düşünecek topluluk için elbette bunda ibretler vardır.

(Nahl 13)

Mehmet Türk Meali:

(Allah’ın) yeryüzünde sizin için yarattığı rengârenk bitkilerde de düşünen bir toplum için gerçekten mûcize(ler) vardır.

(Nahl 13)

Muhammed Celal Şems Meali:

Yeryüzünde sizin için değişik renklerde yarattıklarının (hepsi, hizmetinize verilmiştir.) Şüphesiz bunda, öğüt alan bir topluluk için apaçık bir delil vardır.

(Nahl 13)

Muhammed Esed Meali:

Ve sizin için yeryüzünde yarattığı bütün o rengarenk (güzel) şeyler: işte bunlarda da anıp da hatırda tutmasını bilen kimseler için elbette çıkarılacak bir ders/bir mesaj vardır!

(Nahl 13)

Mustafa Cemil Kılıç Meali:

Yeryüzünde sizin için yarattığı türlü renklerdeki şeyleri de sizin hizmetinize sunmuştur. Elbette bunda öğüt alan kimseler için bir ibret vardır.

(Nahl 13)

Mustafa Çavdar Meali:

O, yeryüzünde sizin için rengârenk nimetler var etmiştir. İşte bunda düşünüp ibret alan bir toplum için bir delil vardır.

Bknz: (13/3)»(13/4) - (31/10)»(31/11) - (39/21)

(Nahl 13)

Mustafa Çevik Meali:

12-13 Allah geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratıp hizmetinize sunmuştur. Aklını kullanıp düşünenler için bunlardan çıkarılacak dersler vardır. Yeryüzünde Allah’ın sizler için yarattığı çeşit çeşit nimetler de O’nun ilminin ve kudretinin yüceliğini göstermektedir. Ancak gerçeği arayanlar bunları görüp Allah’ın davetine yönelirler.

(Nahl 13)

Mustafa İslamoğlu Meali:

Ve sizin için yeryüzüne serpiştirdiği her biri farklı tonlarda rengarenk (güzellikler)... Kuşkusuz bütün bunlarda (da), hafızası olup hatırda tutan bir toplum için mutlaka çıkarılacak bir ders vardır.

(Nahl 13)

Osman Okur Meali:

Yeryüzünde rengârenk şeyleri de sizin için O çoğaltmıştır. Bunda da (öğüt alan) zikreden (tezekkür eden) bir kavim için elbette âyet (delil) vardır.

(Nahl 13)

Ömer Nasuhi Bilmen Meali:

Ve sizin için yerde renkleri muhtelif olarak neler yaratmış ise şüphe yok onda da öğüt alacak bir kavim için elbette bir ibret vardır.

(Nahl 13)

Ömer Öngüt Meali:

Yeryüzünde rengârenk şeyleri de sizin için O yaratmıştır. Bunda da öğüt alan bir topluluk için âyet (ibret) vardır.

(Nahl 13)

Ömer Sevinçgül Meali:

Hem, yeryüzünde, rengârenk varlıkları da sizin için yaratmıştır. İbret alacak kimseler için elbet bunda bir ayet ‘bir ibret dersi, alamet’ vardır.

(Nahl 13)

Sadık Türkmen Meali:

Yeryüzünde sizin için yarattığı rengârenk şeyler! Şüphesiz bunda, hatırlamaya çalışan bir kavim için gerçekten bir ibret vardır.

(Nahl 13)

Seyyid Kutub Meali:

O yeryüzünde yarattığı çeşitli türdeki varlıkları da sizin yararınıza sundu. Bunda öğüt alan kimselere ibret dersi vardır.

(Nahl 13)

Suat Yıldırım Meali:

Yeryüzünde türlü türlü renklerle, her çeşitten bitki ve hayvan olarak sizin için yarattığı daha neler neler var!Elbette bunda düşünen kimseler için alınacak ibret var.

(Nahl 13)

Süleyman Ateş Meali:

Yeryüzünde yarattığı çeşitli renklerdeki (hayvanları, bitki)leri de (sizin hizmetinize verdi). Şüphesiz bunda öğüt alan bir toplum için ibret vardır.

(Nahl 13)

Süleymaniye Vakfı Meali:

Sizin için bu yerde türlü renklerle yetiştirdiği ne varsa, hepsinde bilgisini kullanan bir topluluk için kesin bir belge(ayet) vardır.

(Nahl 13)

Şeref Aziz Taha ve Kemal Çelik Meali:

Yeryüzünde yarattığı rengarenk şeyleri istifadenize sunan O'dur. Doğrusu bunda, öğüt almak isteyen kimseler için mesajlar vardır.

(Nahl 13)

Şaban Piriş Meali:

Yeryüzünde rengarenk şeyleri de sizin için var etmiştir. Bunda öğüt alan bir toplum için birer ayet vardır.

(Nahl 13)

Talat Koçyiğit Meali:

Yeryüzünde sizin için yarattığı çeşitleri muhtelif şeyleri de sizin istifadenize sunmuştur. Bunda, şüphesiz öğüt alan kimseler için bir ibret vardır.

(Nahl 13)

Tefhimul Kuran Meali:

Yerde sizin için üretip türettiği çeşitli renklerdekileri de (faydanıza verdi). Şüphesiz bunda, öğüt alıp düşünen bir topluluk için ayet vardır.

(Nahl 13)

Ümit Şimşek Meali:

Yeryüzünde rengârenk yarattığı şeyleri de O sizin hizmetinize verdi. Öğüt alan bir topluluk için bunda bir âyet vardır.

(Nahl 13)

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Ve sizin için yeryüzünde, çeşit çeşit renklerde başka şeylere de vücut vermiştir. Bütün bunlarda, düşünüp ibret alacak bir toplum için elbette bir mucize vardır.

(Nahl 13)

Rashad Khalifa Meali:

And (He created) for you on earth things of various colors. This is a (sufficient) proof for people who take heed.

(Nahl 13)