27. Neml Suresi / 81.ayet

Yine sen, gerçeklere gözlerini kapatıp körleşenleri saptıkları yoldan çevirip doğru yola getiremezsin. Sen ancak bizim ayetlerimize inanıp güvenen müminlere bu daveti işittirebilirsin işte Müslüman olan bunlardır.

Bknz: (6/39)(6/50)(43/40)(11/13)»(11/14)(16/102)

Mustafa Çavdar Meali

Neml 81 ayeti için diğer mealler.

Abdülbaki Gölpınarlı Meali:

Ve köre, sapıklığından döndürüp doğru yolu gösteremezsin sen; ancak delillerimize inanan kişiye duyurursun sesini ve onlardır gerçekten de Müslüman olanlar.

(Neml 81)

Abdullah-Ahmet Akgün Meali:

Ve Sen (kalpleri) körleri düştükleri sapkınlıktan çekip hidayete erdirici değilsin; Sen ancak, ayetlerimize iman edenlere (söz) dinletebilirsin, işte Müslüman olanlar da bu kimselerdir.

(Neml 81)

Abdullah Parlıyan Meali:

Ve yine sen, kalben kör olanları saptıkları yoldan çevirip, doğru yola yöneltemezsin ve sen sesini, ancak mesajlarımıza inanmaya istekli olanlara işittirebilirsin ki, onlar da zaten gerçekten müslüman olanlardır.

(Neml 81)

Adem Uğur Meali:

Sen körleri sapıklıklarından çevirip doğru yola getiremezsin. Ancak âyetlerimize inanıp da teslim olanlara duyurabilirsin.

(Neml 81)

Ahmet Hulusi Meali:

Sen körlere doğru yolu gösteremezsin, saptıkları yanlış yoldan çıkarmak için! Sen sadece teslim olmuşlar olmaları dolayısıyla, varlıklarındaki işaretlerimize iman eden kimselere işittirirsin.

(Neml 81)

Ahmet Tekin Meali:

Sen, kör kesilenleri, hak yoldan uzak, başlarına buyruk yaşamaktan kurtarıp doğru yolu gösteremezsin. Ancak âyetlerimize iman edip, gönülden teslim olanlara, İslâm'ı yaşayan müslümanlara tebliğini duyurabilirsin.

(Neml 81)

Ahmet Varol Meali

Sen körleri sapıklıklarından çıkarıp doğru yola iletecek de değilsin. Sen ancak ayetlerimize inananlara duyurabilirsin. İşte Müslüman olanlar onlardır.

(Neml 81)

Ali Bulaç Meali:

Ve sen körleri düştükleri sapıklıktan çekip hidayete erdirici değilsin; sen ancak, ayetlerimize iman edenlere (söz) dinletebilirsin, işte müslüman olanlar bunlardır.

(Neml 81)

Ali Fikri Yavuz Meali:

Sen, o körleri sapıklıklarından hidayete erdirici de değilsin. Sen ancak âyetlerimize iman edeceklere dâvetini duyurursun da onlar müslüman olurlar.

(Neml 81)

Ali Rıza Sefa Meali:

Ve körleri, sapkınlıktan çevirerek doğru yola yönlendiremezsin. Sen, ancak, ayetlerimize inananlara duyurabilirsin. Teslim olanlar, işte onlardır.

(Neml 81)

Ali Ünal Meali:

Körleri de savrulup durdukları yanlış yollardan doğru yola çekebilecek değilsin. Sen davetini ancak, (önyargısız ve hem iç dünyalarındaki hem de dış dünyadaki) âyetlerimize inanmaya ve dolayısıyla gerçeğe teslim olmaya yatkın bulunanlara duyurabilirsin.

(Neml 81)

Bahaeddin Sağlam Meali:

Sen, körleri sapıklıklarından kurtarıp onlara yol gösterecek de değilsin. Sen ancak, ayetlerimize inanan ve (hakka) teslim olanlara bu mesajı işittirebilirsin.

(Neml 81)

Bayraktar Bayraklı Meali:

Manen körleri sapıklıklarından döndürüp doğru yola iletemezsin; ancak ayetlerimize inanıp teslim olanlara duyurabilirsin.

(Neml 81)

Bekir Sadak Meali:

Korleri sapikliklarindan vazgecirip dogru yola donduremezsin; ancak ayetlerimize inananlara sen duyurabilirsin; iste onlar muslumanlardir.

(Neml 81)

Besim Atalay Meali:

Sen, körleri sapkınlıktan çıkarıp, doğru yola iletemen, ancak, âyetlerimize inanmış bulunanı, Müslüman olanları doğru yola iletirsin

(Neml 81)

Celal Yıldırım Meali:

Ve sen körleri bulundukları sapıklıktan kurtarıp doğru yola eriştirici de değilsin. Sen ancak âyetlerimize inanan kimselere (Hakk'ın sesini) duyurabilirsin. İşte (Hakk'a) teslîm olup esenliğe erişenler bunlardır.

(Neml 81)

Cemal Külünkoğlu Meali:

Sen körleri de sapıklıklarından kurtarıp doğru yola iletemezsin. Sen ancak ayetlerimize inanan ve Rablerine boyun eğmiş Müslümanlara söz dinletebilirsin. *

(Neml 81)

Diyanet İşleri Eski Meali:

Körleri sapıklıklarından vazgeçirip doğru yola döndüremezsin; ancak ayetlerimize inananlara sen duyurabilirsin; işte onlar Müslümanlardır.

(Neml 81)

Diyanet İşleri Yeni Meali:

Körleri sapıklıklarından vazgeçirip doğru yola getiremezsin. Ancak ayetlerimize inanıp da müslüman olmuş olanlara duyurabilirsin.

(Neml 81)

Diyanet Vakfı Meali:

Sen körleri sapıklıklarından çevirip doğru yola getiremezsin. Ancak âyetlerimize inanıp da teslim olanlara duyurabilirsin.

(Neml 81)

Edip Yüksel Meali:

Körü de sapıklığından çıkarıp yola iletemezsin. Sen ancak, ayetlerimize inananlara duyurabilirsin; onlar (anlattığın gerçeği) kabul ederler.

(Neml 81)

Elmalılı Orjinal Meali:

Sen o körleri delaletlerinden hidayete erdirecek de değilsin sen ancak ayetlerimize iyman edeceklere işittirirsin de onlar müsliman olur selamet bulurlar

(Neml 81)

Elmalılı Yeni Meali:

Sen o körleri sapıklıklarından kurtarıp hidayete erdirecek de değilsin. Sen, ancak ayetlerimize inanacaklara işittirirsin de onlar müslüman olur kurtuluş bulurlar.

(Neml 81)

Erhan Aktaş Meali:

Sen körleri, sapkınlıktan çevirip doğru yola iletemezsin; sen ancak ayetlerimize iman edip teslim olanlara gerçeği duyurabilirsin.

(Neml 81)

Gültekin Onan Meali:

Ve sen körleri düştükleri sapıklıktan çekip hidayete erdirici değilsin; sen ancak, ayetlerimize inananlara (söz) dinletebilirsin; işte müslüman olanlar bunlardır.

(Neml 81)

Hakkı Yılmaz Meali:

Sen körleri düştükleri sapıklıktan çekip doğru yolu gösterici de değilsin; sen ancak, âyetlerimize iman edenlere –ki onlar teslim olanlardır– dinletebilirsin.

(Neml 81)

Halis Bayancuk (Ebu Hanzala) Meali: /

Sen, (hakikate gözlerini yummuş) körleri de sapıklıklarından (kurtarıp) hidayet edemezsin. Sen, ancak ayetlerimize inanmış ve teslim olmuş olanlara (davetini) işittirebilirsin.

(Neml 81)

Harun Yıldırım Meali:

Sen körleri sapıklıklarından çevirip doğru yola getiremezsin. Ancak âyetlerimize inanıp da teslim olanlara duyurabilirsin.

(Neml 81)

Hasan Basri Çantay:

Ve sen o körleri sapıklıklarından ayırıb hidayet verici de değilsin. Sen ayetlerimize iman edecek kimselerden başkasına (söz) dinletemezsin. İşte müslüman olanlar onlardır.

(Neml 81)

Hayrat Neşriyat Meali:

Ve o körleri, (içinde bulundukları) dalâletlerinden (çevirip) hidâyete erdirecek olan sen değilsin! (Sen da'vetini) ancak, âyetlerimize îmân edip de kendileri (ihlâsla) teslîm olan kimselere işittirebilirsin.

(Neml 81)

Hubeyb Öndeş Meali: /

Sen, yolu kaybetmeleri konusunda körlerin rehberi değilsin. Sen, ancak Ayetlerimize [mucizelerimize] inanan kimse[ler'e] işittirirsin. Artık onlar, Müslümandır [teslim olanlardır].

(Neml 81)

Hüseyin Atay Meali:

Sapıklıklarından kör olanlara doğru yol göstericisi olamazsın; ancak ilkelerimize inananlara duyurabilirsin; işte onlar içtenlikle boyun eğenlerdir.

(Neml 81)

İbni Kesir Meali:

Körleri sapıklıklarından vazgeçirip hidayete erdirecek değilsin Sen; ancak ayetlerimize inananlara duyurabilirsin. Ve onlar müslümanlardır.

(Neml 81)

İlyas Yorulmaz Meali:

Kendileri sapıklık yolunu tercih edenleri, sen doğru yola iletemezsin. Sen ancak ayetlerimize inananlara işittirebilirsin. Artık inananlar (ayetlerimize) teslim olmuşlardır.

(Neml 81)

İskender Ali Mihr Meali:

Ve sen, körleri dalâletlerinden (çevirip) hidayete erdirecek değilsin. Sen, ancak âyetlerimize inananlara işittirebilirsin. İşte onlar, teslim olanlardır.

(Neml 81)

İsmail Hakkı Baltacıoğlu Meali:

Körleri sapkınlıklarından kurtaracak olan da sen değilsin. Sen ancak, belgelerimize inananlara sözünü dinletebilirsin. Bunlar da kendini Allah'a verenlerdir.

(Neml 81)

Kadri Çelik Meali:

Ve sen, körleri düştükleri sapıklıktan çekip hidayete erdirici de değilsin. Sen ancak ayetlerimize iman edenlere (söz) dinletebilirsin. İşte Müslüman olanlar bunlardır.

(Neml 81)

Mahmut Kısa Meali:

Ve yine sen, vicdanları kirlenmiş, gönül gözleri körelmiş olan zâlimleri, saptıkları yanlış yoldan çevirip hidâyete iletemezsin! Sen bu çağrıyı, ancak ayetlerimize inanmaya gönlü olan iyi niyetli, temiz yürekli insanlara işittirebilirsin ve zaten onlar, hakîkati gördükleri anda derhal Rabb’lerine boyun eğerler. Hakikate gözlerini kapayan kâfirler ise, zamanı gelince onlar da gerçeği görecekler:

(Neml 81)

Mehmet Ali Eroğlu Meali:

Mümkün değildir ki, Sen düştükleri sapıklıktan körleri çıkaramazsın. Teslim olmuş kişiler, Layık olanlar ki onlar ayetlerimize inananlardır. Bunlardan başkasına duyurman zordur.

(Neml 81)

Mehmet Türk Meali:

Sen körleri de saptıkları yoldan çevirip hak yola getiremezsin. Sen (hakkı) ancak (gönülden) teslim olarak âyetlerimize îman edenlere duyurabilirsin.1*

(Neml 81)

Muhammed Celal Şems Meali:

Körleri sapıklıklarından (kurtararak,) doğru yola getiremezsin. Sen, ancak ayetlerimize inanan ve (neticede) teslim olanlara, (sözünü) duyurabilirsin.

(Neml 81)

Muhammed Esed Meali:

ve (yine) sen (kalben) kör olanları saptıkları yoldan çevirip doğru yola yöneltemezsin; sen (sesini) ancak mesajlarımıza inan(maya istekli ol)anlara işittirebilirsin, ki onlar da zaten bize yürekten boyun eğecek olan kimselerdir.

(Neml 81)

Mustafa Cemil Kılıç Meali:

Sen körleri de sapıklıktan kurtarıp doğru yola getiremezsin. Sen ancak ayetlerimize inanmaya yatkın kimselere çağrını duyurabilirsin. Çünkü onlar Hakka teslim olanlardır.

(Neml 81)

Mustafa Çavdar Meali:

Yine sen, gerçeklere gözlerini kapatıp körleşenleri saptıkları yoldan çevirip doğru yola getiremezsin. Sen ancak bizim ayetlerimize inanıp güvenen müminlere bu daveti işittirebilirsin işte Müslüman olan bunlardır.

Bknz: (6/39) - (6/50) - (43/40) - (11/13)»(11/14) - (16/102)

(Neml 81)

Mustafa Çevik Meali:

80-81 Sen ölülere daveti işittiremezsin, arkasını dönüp kaçanlara da duyuramaz, gerçeğe karşı kör gibi davrananlara gerçeği gösteremez, doğru yola yöneltemezsin. Sen ancak yaratılış sebeplerini öğrenip ona göre yaşamak isteyenlere işittirebilirsin.

(Neml 81)

Mustafa İslamoğlu Meali:

Yine, yoldan çıkan körleri doğru yola getirecek olan da sen değilsin. Sen ancak ayetlerimize inananlara duyurabilirsin; ki zaten onlar gönülden teslim olan kimselerdir.

(Neml 81)

Osman Okur Meali:

Körleri sapıklıklarından vazgeçirip doğru yola döndüremezsin; ancak ayetlerimize inananlara sen duyurabilirsin; işte onlar müslümanlardır.

(Neml 81)

Ömer Nasuhi Bilmen Meali:

Ve sen o körleri sapıklıklarından hidâyete erdirici değilsin, sen ancak Bizim âyetlerimize inananlara işittirirsin, işte müslüman olanlar da onlardır.

(Neml 81)

Ömer Öngüt Meali:

Sen körleri sapıklıklarından çevirip doğru yola getiremezsin, sen ancak âyetlerimize iman edenlere duyurabilirsin. Onlar teslim olanlardır.

(Neml 81)

Ömer Sevinçgül Meali:

Gerçeklere gözlerini kapayan körleri sapkınlıklarından ayırıp yola getiremezsin. Ayetlerimizi, ancak inanmaya yatkın olanlara işittirirsin, onlar da hemen teslim olurlar.

(Neml 81)

Sadık Türkmen Meali:

Sen körleri (gerçekleri görmek istemeyenleri) sapkınlıklarından çevirip zorla doğru yola getiremezsin. Sen ancak ayetlerimize inanan kimselere duyurabilirsin. İşte onlar teslim olanlardır.

(Neml 81)

Seyyid Kutub Meali:

Sen körleri de sapıklıklarından kurtarıp doğru yola iletemezsin. Sen ancak ayetlerimize inanan ve Rab'lerine boyun eğmiş müslümanlara söz dinletebilirsin.

(Neml 81)

Suat Yıldırım Meali:

Sen körleri de sapıklıktan kurtarıp doğru yola getiremezsin. Sen ancak ayetlerimize iman etmeye yatkın kimselere çağrını duyurabilirsin. Çünkü onlar hakka teslim olurlar.

(Neml 81)

Süleyman Ateş Meali:

Ve sen kör(ler)i içine düştükleri sapıklıklardan çıkarıp yola getiremezsin. Sen, ancak ayetlerimize inananlara duyurabilirsin ve onlar derhal müslüman olurlar.

(Neml 81)

Süleymaniye Vakfı Meali:

Körlere yol tarif ederek yanlışına engel olamazsın. Sen, sadece ayetlerimize inanarak teslim olanlara dinletebilirsin.

(Neml 81)

Şeref Aziz Taha ve Kemal Çelik Meali:

Ne de körleri yanlış yoldan çevirebilirsin. Sen sesini ancak, âyetlerimize inanmak isteyenlere duyurabilirsin. Zaten Bize teslim olacak olanlar da onlardır.

(Neml 81)

Şaban Piriş Meali:

Sen, körleri sapıklıklarından doğru yola çıkaramazsın. Sen ancak ayetlerimize iman edenlere duyurabilirsin. İşte müslüman olanlar onlardır.

(Neml 81)

Talat Koçyiğit Meali:

Sen, o körleri sapıklıklarından çevirip hidayet edici değilsin. Sen ancak, âyetlerimize îman eden kimselere duyurabilirsin; işte asıl müslümanlar onlardır.

(Neml 81)

Tefhimul Kuran Meali:

Ve sen, körleri düştükleri sapıklıktan çekip hidayete erdirici de değilsin; sen ancak, ayetlerimize iman edenlere (söz) dinletebilirsin, işte müslüman olanlar bunlardır.

(Neml 81)

Ümit Şimşek Meali:

Körleri de şaşkınlıklarından kurtarıp yola getiremezsin. Sen ancak iman edip hakka teslim olmuş kimselere söz dinletebilirsin.

(Neml 81)

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Ve sen, düştükleri sapıklıktan körleri de çıkaramazsın. Teslim olmuş kişiler halinde ayetlerimize inananlardan başkasına sesini duyuramazsın.

(Neml 81)

Rashad Khalifa Meali:

Nor can you guide the blind out of their straying. The only ones who will hear you are those who believe in our revelations, and decide to be submitters.

(Neml 81)