16. Nahl Suresi / 102.ayet

De ki: “Kutsal ruh onu Rabbinden, sana hem imanınızı pekiştirsin hem de Müslümanlara doğru yol haritası ve müjde olsun diye gerçek bir amaç için indirmiştir.”

Bknz: (8/2)»(8/3)(9/21)(10/2)(19/97)(33/47)(36/10)

Mustafa Çavdar Meali

Nahl 102 ayeti için diğer mealler.

Abdülbaki Gölpınarlı Meali:

De ki: Onu, inananların inançlarını sağlamlaştırmak için Müslümanlara hidayet ve müjde olarak RuhülKudüs, Rabbinden hak ve gerçek olarak indirmiştir.*

(Nahl 102)

Abdullah-Ahmet Akgün Meali:

De ki: “İman edenleri (Hakk’ta sebatlı kılıp) sağlamlaştırmak, Müslümanlara bir müjde ve hidayet olmak üzere, Onu (Kur'an'ı) Hakk olarak Rabbinden Ruhu'l-Kudüs (Hz. Cebrail) indirmiştir.”

(Nahl 102)

Abdullah Parlıyan Meali:

De ki: O Kur'ân'ı, inananların imanını sağlamlaştırmak için ve müslümanlara hidayet ve müjde olarak, Rûhu'lKudüs=Cebrail Rabbinden apaçık bir gerçeklik ve sarsılmayan bir doğru olarak indirmiştir.

(Nahl 102)

Adem Uğur Meali:

De ki: Onu, Mukaddes Rûh (Cebrail), iman edenlere sebat vermek, müslümanları doğru yola iletmek ve onlara müjde vermek için, Rabbin katından hak olarak indirdi.

(Nahl 102)

Ahmet Hulusi Meali:

De ki: "O'nu, Ruh-ül Kuds (Cibril ismi verilmiş kuvve; El Esma'dan ilim kuvvesi), senin Rabbinden (hakikatini oluşturan Esma bileşiminden) Hak olarak indirmiştir... İman edenlere direnç vermek ve müslimler için de kılavuz ve müjde olarak. "

(Nahl 102)

Ahmet Tekin Meali:

“Onu, Kur'ân'ı, kâinattaki tabiî, dinî, sosyal, siyasî, ekonomik ve idarî düzeni içeren, ihya eden, insanları ve toplumları pislikten arındıran kutsal kitapları getiren elçi Cebrail, iman edenleri cesaretlendirmek, güçlü hale getirmek, devlet kurdurmak, sebat ettirmek, İslâm'ı yaşayan müslümanlara yol göstermek ve müjde vermek için, Rablerinin katından, gerekçeli, hikmete dayalı olarak, toplumda hakça bir düzen gerçekleştirmek üzere bölüm bölüm indirdi” de.

(Nahl 102)

Ahmet Varol Meali

De ki: "Onu iman edenleri kararlı kılmak üzere ve Müslümanlar için bir yol gösterici ve müjde olarak Ruhu'l-Kudüs Rabbinin katından hak gereğince indirmiştir."

(Nahl 102)

Ali Bulaç Meali:

De ki: "İman edenleri sağlamlaştırmak, müslümanlara bir müjde ve hidayet olmak üzere, onu (Kur'an'ı) hak olarak Rabbinden Ruhu'l-Kudüs indirmiştir."

(Nahl 102)

Ali Fikri Yavuz Meali:

Onlara şöyle de: “- Cebraîl, Kur'an'ı, iman edenlere sebat vermek, müslümanlara bir hidayet ve bir müjde olmak için Rabbinin katından hak olarak indirdi.”

(Nahl 102)

Ali Rıza Sefa Meali:

Onu, inanca çağırılanları güçlendirmesi, teslim olanlara doğru yolu göstermesi ve sevinçli bir haber olması için, Efendinden gerçek olarak, Kutsal Ruh'un indirdiğini söyle.

(Nahl 102)

Ali Ünal Meali:

De ki: “(Rabbim şöyle buyuruyor): ‘Kur’ân’ı Rabbinden, iman edenlere tam bir sebat vermek ve Allah’a tam teslim olmuş bulunan (Müslüman)lar için ise her konuda dupduru bir hidayet kaynağı, bir yol gösterici ve müjde olmak üzere, onda hiçbir şüpheye meydan vermeyecek şekilde Rûhü’l Kudüs getirmektedir.’”

(Nahl 102)

Bahaeddin Sağlam Meali:

De ki: O Kur’anı, Ruh-ul Kudüs senin Rabbinden hak ile sağlam bir şekilde indirdi. Ki iman edenleri takviye etsin, Müslümanlara hidayet ve müjde olsun.

(Nahl 102)

Bayraktar Bayraklı Meali:

De ki: "Kur'an'ı Kutsal Ruh/Cebrail, Rabbinin katından, inananların inançlarını pekiştirmek için ve Müslümanlara rehber ve müjde olarak gerçekle indirmiştir."

(Nahl 102)

Bekir Sadak Meali:

De ki: «Kuran'i; RuhulKudus (Cebrail) Rabbinin katindan, inananlarin inanclarini pekistirmek, muslumanlara dogruluk rehberi ve mujde olmak uzere gercekle indirmistir.»

(Nahl 102)

Besim Atalay Meali:

Diyesin ki: «İslâmları doğru yola ileterek, müjdelemek, inanlıyı sağlam kılmak üzere, Tanrın katından hak çalarak onu kutsal ruh indirdi»

(Nahl 102)

Celal Yıldırım Meali:

De ki: Onu, imân edenlerin inancını daha da sağlamlaştırmak, Müslümanlara doğru yolu göstermek ve müjde olmak için Rabbinden hak ile Ruhu'l-kuds indirmiştir.

(Nahl 102)

Cemal Külünkoğlu Meali:

(Ey Muhammed!) de ki: “Ruhu'l-Kudüs (Cebrail), O Kur'an'ı inananların imanlarını sağlamlaştırmak, müslümanlara doğru yolu göstermek ve onlara bir müjde olmak üzere Rabbinden hak olarak indirdi (getirdi).”

(Nahl 102)

Diyanet İşleri Eski Meali:

De ki: "Kuran'ı; Ruhul Kudüs (Cebrail) Rabbinin katından, inananların inançlarını pekiştirmek, Müslümanlara doğruluk rehberi ve müjde olmak üzere gerçekle indirmiştir."

(Nahl 102)

Diyanet İşleri Yeni Meali:

Ey Muhammed! De ki: "Ruhu'l-Kudüs (Cebrail), inananların inançlarını sağlamlaştırmak, müslümanlara doğru yolu göstermek ve onlara bir müjde olmak üzere Kur'an'ı Rabbinden hak olarak indirdi."

(Nahl 102)

Diyanet Vakfı Meali:

De ki: Onu, Mukaddes Rûh (Cebrail), iman edenlere sebat vermek, müslümanları doğru yola iletmek ve onlara müjde vermek için, Rabbin katından hak olarak indirdi.

(Nahl 102)

Edip Yüksel Meali:

De ki, 'İnananları sağlamlaştırsın, müslümanlara bir yol gösterici ve müjde olsun diye Kutsal Ruh onu Rabbinden gerçekle indirdi.

(Nahl 102)

Elmalılı Orjinal Meali:

Söyle onlara: onu Rabbından hikmeti hakkile Ruhulkudüs indirdi ki iyman edenleri tesbit etmek ve müslimanlara bir hidayet, bir bişaret olmak için

(Nahl 102)

Elmalılı Yeni Meali:

Söyle onlara: "Onu Rabbinden hak olarak Rühu'l-Kudüs (Cebrail), iman edenlere sebat vermek ve müslümanlara bir hidayet ve bir müjde olmak için indirdi."

(Nahl 102)

Erhan Aktaş Meali:

De ki: "İman edenlerin; imanlarını pekiştirmek, Müslümanlara kılavuz ve müjde olmak üzere, Rabb'inden, Hakk ile çokça Ruhu'l-Kudus[1] indi.

1)Ruhu'l Kudus, Ruh ve Kudus sözcüklerinden oluşan belirtili isim tamlamasıdır. "Kudus'un Ruhu" demektir. "Kutsal Ruh" olarak, sıfat tamlaması şeklinde anlam verilmesi doğru değildir. İsim tamlaması olarak; Allah'ın Ruhu, Allah'ın vahyi, Allah'tan gelen bilgi anlamına gelmektedir. Ruh sözcüğü; "can", vücuda hayat veren cevher" demektir. Bu anlamından hareketle, isim tamlaması olarak vahiy sözcüğünün yerine kullanılmıştır. Kur'an'da dört yerde geçen Ruhu'l Kudus isim tamlamasındaki Kudus, Allah; ruh sözcüğü ise, "insana ve topluma hayat veren; düzen vererek onları canlı ve diri tutan, sağlıklı kılan ruh/can anlamındadır. Bu nedenle çevirilerde, Ruhu'l Kudus'a, "Cebrail" anlamı verilmesi doğru değildir. Ayrıca, ayette yer alan "nezzele" fiiline "indirdi" anlamı vermek, gramer olarak yanlıştır. Zira "indirdi" olabilmesi için, sözcüğün, nezzele değil "enzele" olması gerekirdi. Ayette yer alan "nezzelehu Ruhu'l Kudus" ifadesinin anlamı, "Ona çokça vahiy/Ruhu'l Kudus indi." demektir." O, dereceleri yükseltendir, arşın sahibidir. O, buluşma günü hakkında insanları uyarmak için Kendi buyruğundan olan "ruhu/vahyi" kullarından dilediğine ulaştırır. (Mü'min, 15) Ruhu'l Kudus ifadelerinin geçtiği ayetler: Bakara, 87, 253; Maide, 110; Haşr, 23.

(Nahl 102)

Gültekin Onan Meali:

De ki: "İnananları sağlamlaştırmak, müslümanlara bir müjde ve hidayet olmak üzere, onu (Kuran'ı) hak olarak rabbinden Ruhu'l-Kudüs indirmiştir."

(Nahl 102)

Hakkı Yılmaz Meali:

De ki: “İman etmiş kimseleri güçlendirip kökleştirmek/tutundurmak için ve Müslümanlara bir müjde ve kılavuz olmak üzere, senin Rabbinden ona, Allah'ın birçok can katan âyeti hak ile inmiştir.

(Nahl 102)

Halis Bayancuk (Ebu Hanzala) Meali: /

De ki: “(Bu uydurulmuş bir kitap değil. Bilakis,) iman edenlerin (ayaklarını) sabit kılmak, teslim olanlara hidayet ve müjde olması için Ruhu’l Kudüs (Cibril) onu Rabbinden hak olarak indirmiştir.”

(Nahl 102)

Harun Yıldırım Meali:

De ki: Onu, Mukaddes Rûh (Cebrail), iman edenlere sebat vermek, müslümanları doğru yola iletmek ve onlara müjde vermek için, Rabbin katından hak olarak indirdi.

(Nahl 102)

Hasan Basri Çantay:

De ki: "Onu (Kur'anı) — iman edenlere tam bir sebat vermek, müslümanlara bir hidayet ve bir müjde olmak için — Rabbinden hak olarak Ruuh-ul kuds indirmişdir.

(Nahl 102)

Hayrat Neşriyat Meali:

De ki: “Îmân edenlere sebât vermek için ve Müslümanlara bir hidâyet ve bir müjde olmak üzere onu (o Kur'ân'ı), Rûhü'l-Kudüs (Cebrâîl) Rabbin tarafından hak ile indirdi.”(3)*

(Nahl 102)

Hubeyb Öndeş Meali: /

[Şunu] bildir:¹ kutsal ruh (ruhu-l kudüs) inanmış olanları (İslam üzerine) sabitlemek için; bir de müslümanlara [RAB'be teslim olanlara] bir doğru yol rehberi ve bir müjde olarak RAB'binden hak ile [gereğince] onu [kısım kısım] indirdi.

(Nahl 102)

Hüseyin Atay Meali:

De ki: "Kutsal ruh onu Rabbinin katından inananların inançlarını pekiştirmek ve içtenlikle doğruluğa bağlı olanlara doğruluk göstergesi ve müjde olarak gerçekle indirmiştir."

(Nahl 102)

İbni Kesir Meali:

De ki: Onu Ruh-el Kudüs, mü'minlerin imanını pekiştirmek, müslümanlara hidayet ve müjde olmak üzere Rabbın katından hak ile indirmiştir.

(Nahl 102)

İlyas Yorulmaz Meali:

Onlara “Rabbinden gerçek olarak (hiçbir değişikliğe uğratmadan), inananların imanlarını güçlendirmek, doğru yolu göstermek ve teslim olanları müjdelemek için, Kur'an'ı Ruh-ul Kudüs indirmiştir” de.

(Nahl 102)

İskender Ali Mihr Meali:

De ki: “O’nu (Kur’ân-ı Kerim’i), Rabbinden hak ile âmenû olanları sebat ettirmek için ve müslümanlara (teslim olanlara), hidayet ve müjde olarak Ruh’ûl Kudüs (Cebrail a.s) indirdi.”

(Nahl 102)

İsmail Hakkı Baltacıoğlu Meali:

De ki: «Kur'an'ı Cebrail sana çalabından gerektiği gibi getirdi. İnananları pekleştirmek, bütün Allah'a bağınanlara da doğru yolu gösterici, hem de müjde olmak için.

(Nahl 102)

Kadri Çelik Meali:

De ki: “Ruh'ul Kudüs, iman edenleri sağlamlaştırmak ve Müslümanlara yol gösterici ve müjde olmak üzere onu (Kur'an'ı) Rabbinden hak olarak indirdi.”

(Nahl 102)

Mahmut Kısa Meali:

Onlara de ki: “Bu Kur’anı, bir zamanlar Mûsâ’ya Tevrat’ı, İsa’ya İncil’i getirmiş olan Kutsal Ruh Cebrail, inananların kalbini pekiştirmek ve Allah’ın emirlerine boyun eğenler için bir kılavuz, bir müjde olmak üzere, Rabb’inin katından apaçık hak bir kitap olarak indirmiştir.” Şeytanın dostları, Kur’an hakkında zihinleri bulandırmak için propagandaya devam edecekler:

(Nahl 102)

Mehmet Ali Eroğlu Meali:

"Hak ve gerçek olarak, Rabbinden Ruh'ül Kudus onu (Kur'an'ı) indirmiştir. Layıkıyla iman eden kimselerin imanlarını sağlamlaştırmak içindir. Ne güzel müjdedir bu. Ayrıca müslümanların doğru yolu bulmaları içindir.

(Nahl 102)

Mehmet Türk Meali:

(Ey Muhammed! Kâfirlere): “O (Kur’an)’ı Rabbinden mutlak doğru olmak üzere, inananları(n îmanını) pekiştirmek, Müslümanlara hak yolu göstermek ve (cenneti) müjdelemek için Rûh’ül Kudüs,1 (olan Cebrâil) indirdi.” de.*

(Nahl 102)

Muhammed Celal Şems Meali:

De ki: “İnananlara sebat bahşetmek, itaat edenlere (de) hidayet ve müjde olsun diye, Ruh-ül Kudüs onu Rabbin tarafından hak ile indirmiştir.”

(Nahl 102)

Muhammed Esed Meali:

Onun, apaçık bir gerçeklik ve sarsılmayan bir doğruluk keyfiyeti içinde, imana erişenleri(n durumunu) güçlendirmek ve Allah'a yürekten bağlanıp boyun eğenlere bir doğru yol bilgisi, bir müjde olmak üzre Rabbinden safha safha Kutsal İlham yoluyla indirildiğini söyle.

(Nahl 102)

Mustafa Cemil Kılıç Meali:

Onlara de ki; "Kuranı, Kutsal Ruh, inananlara dayanma gücü vermek, Müslümanlara bir doğruluk ve bir müjde olması için rabbinin katından hak olarak indirdi."

(Nahl 102)

Mustafa Çavdar Meali:

De ki: “Kutsal ruh onu Rabbinden, sana hem imanınızı pekiştirsin hem de Müslümanlara doğru yol haritası ve müjde olsun diye gerçek bir amaç için indirmiştir.”

Bknz: (8/2)»(8/3) - (9/21) - (10/2) - (19/97) - (33/47) - (36/10)

(Nahl 102)

Mustafa Çevik Meali:

101-103 Önceki toplumlar gönderdiğimiz âyetlerin hükümlerini terk edip ortadan kaldırınca, Biz de sonraki gönderdiğimiz kitaplarla onların yerlerine yenilerini koyarız. Âyetlerin hükümlerinin uygulanmasının zamanını ve şartlarını da Biz belirleriz. Müşrikler de Peygamber’e, “Bunları sen uydurup söylüyorsun.” derler. Oysa onlar aslında gerçeği duymak ve bilmek istemiyorlar. Ey Peygamber! Sen onlara de ki: “Bunları ben uydurmuyorum. Bu Kur’an, iman edenlere rehberlik etmek, onları güçlü kılıp desteklemek için Allah adına, Ruhu’lKudüs (Cebrail) tarafından indirilmektedir.” Biz ayrıca müşriklerin, “Bu Kur’an’ı Muhammed’e ehli kitaptan birileri öğretiyor, o da gelip bize okuyor.” dediklerini de biliyoruz fakat o birileri dedikleri kişilerin dili de Arapça değil ki, oysa Kur’an geldiği toplumun dili olan Arapça ile çok açık ve anlaşılır olarak indirilmektedir.

(Nahl 102)

Mustafa İslamoğlu Meali:

De ki: "Onu Kutsal Ruh, mutlak hakikate bir atıf olsun ve hem imanda sebat edenleri desteklesin, hem de Allah'a teslim olan kimseler için bir yol haritası ve bir müjde olsun diye, Rabbin katındaki ana kaynaktan indirdi!"

(Nahl 102)

Osman Okur Meali:

(Ey Muhammed!) de ki: “Ruhu'lKudüs (Cebrail), O (Kur'an'ı) inananların imanlarını sağlamlaştırmak, müslümanlara doğru yolu göstermek ve onlara bir müjde olmak üzere Rabbinden hak olarak indirdi (getirdi).”

(Nahl 102)

Ömer Nasuhi Bilmen Meali:

De ki: «Onu Rabbin tarafından hak olarak Rûhu'l Kudüs indirmiştir ki, imân edenleri sabit kılsın ve müslümanlar için bir hidâyet ve beşaret olsun.»

(Nahl 102)

Ömer Öngüt Meali:

De ki: “Onu Ruh'ül-kudüs (Cebrâil), Rabbinden sana hak olarak indirdi ki, iman edenlere sebat versin, müslümanlar için bir hidayet ve müjde olsun. ”

(Nahl 102)

Ömer Sevinçgül Meali:

“Kutsal ruh onu, inananlara sebat vermek, Müslümanlara bir doğru yol rehberi, bir müjde olmak üzere, Rabbinden hak üzere ‘yerli yerince, dengeli bir biçimde’ indirmiştir.

(Nahl 102)

Sadık Türkmen Meali:

De ki: “Onu, Ruhü’lKudüs (Cebrail), Rabbinden gerçek ile indirdi; inananları sağlamlaştırmak, teslim olanlara bir yol gösterici ve bir müjde olmak üzere.”

(Nahl 102)

Seyyid Kutub Meali:

Onlara de ki; «Bu Kur'an'ı, Ruh'ül-Kudüs (Cebrail) Rabbinin katından hakka dayalı olarak indirdi. Amacı, mü'minlerin inancını pekiştirmek, müslümanlara doğru yol kılavuzu ve müjde kaynağı olmaktır.

(Nahl 102)

Suat Yıldırım Meali:

Söyle onlara: "İman edenlere tam bir sebat vermek ve Allah'a teslimiyet gösterecek Müslümanlara bir hidayet ve müjde olmak üzere Kur'an'ı, Rabbin tarafından gerçek olarak getiren, Ruhu'l-kudüstür.

(Nahl 102)

Süleyman Ateş Meali:

De ki: "İnananları sağlamlaştırmak ve müslümanlara yol gösterici ve müjde olmak üzere onu, Ruhu'l-Kudüs (Cebrail) Rabbinden gerçek (bilgi) olarak indirdi."

(Nahl 102)

Süleymaniye Vakfı Meali:

De ki "Onu, bir gerçek olarak Rabbinden Kutsal Ruh[1] indirdi ki inanıp güvenenleri sağlamlaştırsın, doğru yolu göstersin ve İslam'a girenlere bir müjde olsun.

1)Vahiy meleği Cebrail (a.s.)

(Nahl 102)

Şeref Aziz Taha ve Kemal Çelik Meali:

De ki: "Onu kutsal ruh, iman edenleri desteklemek, Allah'a teslim olanlara da yol gösterici ve müjde olmak üzere Rabbinin katından hakikat olarak indirmiştir."

(Nahl 102)

Şaban Piriş Meali:

De ki: "O'nu Ruhul Kudüs (Cebrail), müminlerin imanının pekişmesi, müslümanlara doğru yolu göstermek ve müjde vermek için Rabbinin katından indirmiştir."

(Nahl 102)

Talat Koçyiğit Meali:

(Ey Muhammed!) De ki: "Kurân'ı Rûhu'l-Kudüs (Cebrail), iman edenlerin imanlarını sağlamlaştırmak ve müslümanlara hidayet ve rahmet olmak üzere Rabbından hak ile indirmiştir.

(Nahl 102)

Tefhimul Kuran Meali:

De ki: «İnananları sağlamlaştırmak ve müslümanlara yol gösterici ve müjde olmak üzere onu (Kur'an'ı) Ruh'ül Kudüs, Rabbinden hak gereğince indirdi.»

(Nahl 102)

Ümit Şimşek Meali:

De ki: Onu, iman edenlere sebat vermek, hakka teslim olanlara da hidayet ve müjde olmak üzere, Rabbinden hak ile Ruhu'l-Kudüs(25) indiriyor.*

(Nahl 102)

Yaşar Nuri Öztürk Meali

De ki: "İman edenleri güçlendirip kökleştirmek için ve Müslümanlara bir müjde ve kılavuz olarak, Ruhulkudüs onu, senin Rabbinden indirdi.

(Nahl 102)

Rashad Khalifa Meali:

Say, "The Holy Spirit has brought it down from your Lord, truthfully, to assure those who believe, and to provide a beacon and good news for the submitters."

(Nahl 102)