4. Nisa Suresi / 116.ayet

Allah kendisine şirk koşulmasını kesinlikle bağışlamaz. Şirkten vazgeçen kimseyi de bağışlar. Çünkü kim Allah’a şirk koşarsa, o derin bir sapıklığa düşmüştür.

Bknz: (4/48)(46/4)»(46/6)

Mustafa Çavdar Meali

Nisa 116 ayeti için diğer mealler.

Abdülbaki Gölpınarlı Meali:

Şüphe yok ki Allah, kendisine eş tanıyanı yarlıgamaz, bundan başka dilediği kişinin bütün suçlarını örter, yarlıgar ve kim Allah'a eş tanırsa öylesine sapıtmıştır ki tuttuğu yol, doğru yoldan pek uzaktır.

(Nisa 116)

Abdullah-Ahmet Akgün Meali:

(Kesinlikle) Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Bundan başka (günahlarını ise) dilediği kimse için bağışlar. Allah'a ortak koşan kimse, mutlaka uzak bir sapkınlığa kaymıştır.

(Nisa 116)

Abdullah Parlıyan Meali:

Allah kendisinden başka birine, ilahlık yakıştırılmasını asla bağışlamaz, ama bağışlanmasını isteyen kimsenin şirk dışındaki günahlarını bağışlar. Çünkü Allah'ın yanı sıra başkasına ilahlık yakıştıranlar, şiddetli bir sapıklığa düşmüş kimselerdir.

(Nisa 116)

Adem Uğur Meali:

Allah, kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz; ondan başka günahları dilediği kimse için bağışlar. Kim Allah'a ortak koşarsa büsbütün sapıtmıştır.

(Nisa 116)

Ahmet Hulusi Meali:

Kesinlikle Allah kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz! Bunun dunundakileri (derece olarak bunun altındaki suçları) dilediğine bağışlar! Kim alemlerdeki her şeyi Esma'sıyla yaratan Allah'a ("B"illahi) şirk koşarsa (O'ndan bağımsız bir benlik düşünür, kabul ederse), gerçekten (hakikatten çok uzak) sapık bir inanca sapmıştır!

(Nisa 116)

Ahmet Tekin Meali:

Allah, ilâhlığında, otoritesinde, mülkünde, tasarruflarında kendisine ortak koşulmasını, Allah'a imanın gerektirdiği esasların inkâr edilmesini bağışlamayacaktır. Bunun dışındaki, bunun altındaki büyük-küçük günahları, sünnetine, düzeninin yasalarına uygun olarak, iradesinin tecellisine tâbi, akıllı ve sorumlu kimse için bağışlar. Kim, ilâhlığında, otoritesinde, mülkünde, tasarruflarında Allah'a ortak koşarsa, tamamen başına buyruk hareket ederek büsbütün hak yoldan uzaklaşmış, dalâleti, bozuk düzeni, helâki tercih etmiş olur.*

(Nisa 116)

Ahmet Varol Meali

Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz; bunun dışındakileri ise dilediği kimse için bağışlayabilir. Kim Allah'a ortak koşarsa uzak bir sapıklığın içine düşmüştür.

(Nisa 116)

Ali Bulaç Meali:

Hiç şüphesiz, Allah, kendisine şirk koşanları bağışlamaz. Bunun dışında kalanlar ise, (onlardan) dilediğini bağışlar. Kim Allah'a şirk koşarsa elbette o uzak bir sapıklıkla sapmıştır.

(Nisa 116)

Ali Fikri Yavuz Meali:

Muhakkak ki Allah, kendine ortak koşanları bağışlamaz. Bu günahdan başkasını, dilediği kimseden mağfiret buyurur (bağışlar). Kim Allah'a eş (ortak) koşarsa, doğrusu çok uzak bir sapıklığa sapmıştır.

(Nisa 116)

Ali Rıza Sefa Meali:

Kuşkusuz, Allah, Kendisine ortaklar koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışında kalanları ise dilediği kişi için bağışlar. Allah'a kim ortaklar koşarsa, olmadık bir sapkınlıkla sapmıştır.

(Nisa 116)

Ali Ünal Meali:

Allah, Kendisi’ne şirk koşulmasını asla bağışlamaz; bunun altındaki günahları ise, (bilhassa tevbe ve istiğfarla Kendisi’ne yönelen) dilediği kimse hakkında bağışlar. Kim Allah’a şirk koşarsa, hiç şüphesiz hak yoldan büsbütün sapmış gitmiş demektir.

(Nisa 116)

Bahaeddin Sağlam Meali:

Allah kendisine eş koşulmasını affetmez. Bundan başka her şeyi fakat istediği kişi için affeder. Kim, Allah’a eş koşarsa, muhakkak haktan tamamen sapmış ve yalnızlığa düşmüş demektir.

(Nisa 116)

Bayraktar Bayraklı Meali:

Allah kendisine şirk koşulmasını asla bağışlamaz; şirkten başka günahları, dilediği kimse için bağışlar. Kim Allah'a şirk koşarsa büsbütün sapıtmıştır.

(Nisa 116)

Bekir Sadak Meali:

Allah, kendisine ortak kosulmasini elbette bagislamaz, bundan baskasini diledigine bagislar. Allah'a ortak kosan kimse derin bir sapikliga sapmis olur.

(Nisa 116)

Besim Atalay Meali:

Allah bağışlamaz kendisine eş koşulmayı, bundan öte, dilediğin bağışlar, Allaha eş koşan, sapıklığın koyusuna düşmüştür

(Nisa 116)

Celal Yıldırım Meali:

Şüphesiz ki Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz ; bun dan başka (günah ve kusurları) dilediği kimse için bağışlar. Doğrusu kim Allah'a ortak koşarsa, şüphesiz ki o uzak bir sapıklıkla sapmıştır.

(Nisa 116)

Cemal Külünkoğlu Meali:

Muhakkak ki Allah, kendine ortak koşanları (kendinden başka varlıklara tanrısal nitelikler yükleyenleri) bağışlamaz. Bu günahtan başkasını işleyenleri dilerse bağışlar. Kim Allah'a ortak koşarsa, elbette o uzak bir sapıklığa düşmüştür. *

(Nisa 116)

Diyanet İşleri Eski Meali:

Allah, kendisine ortak koşulmasını elbette bağışlamaz, bundan başkasını dilediğine bağışlar. Allah'a ortak koşan kimse derin bir sapıklığa sapmış olur.

(Nisa 116)

Diyanet İşleri Yeni Meali:

Şüphesiz Allah, kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışındaki günahları, dilediği kimseler için bağışlar. Allah'a ortak koşan, kuşkusuz, derin bir sapıklığa düşmüştür.

(Nisa 116)

Diyanet Vakfı Meali:

Allah, kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz; ondan başka günahları dilediği kimse için bağışlar. Kim Allah'a ortak koşarsa büsbütün sapıtmıştır.  *

(Nisa 116)

Edip Yüksel Meali:

ALLAH kendisine ortak koşulmasını (ölünceye kadar sürdüğü taktirde) affetmez; bunun aşağısındaki günahları ise dilediği kişiye affeder. Kim ALLAH'a ortak koşarsa tamamen sapıtmış olur.

(Nisa 116)

Elmalılı Orjinal Meali:

Doğrusu Allah kendine şirk koşulmasını mağfiret buyurmaz, ondan berisini ise dilediğine mağfiret buyurur, kim de Allaha şirk koşarsa hakikatte pek uzak bir dalale sapmıştır

(Nisa 116)

Elmalılı Yeni Meali:

Doğrusu Allah, kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Ondan başkasını ise dilediğine bağışlar. Kim de Allah'a ortak koşarsa, hakikattan çok uzak bir sapıklığa sapmış demektir.

(Nisa 116)

Erhan Aktaş Meali:

Allah, kendisine şirk koşanları bağışlamaz. Bunun dışında, dilediğini[1] bağışlar. Kim Allah'a şirk koşarsa, derin bir sapkınlıkla sapmış olur.

1)Uygun gördüğünü. Yani insanın seçimine göre uygun olan karşılığı vererek. Bağışlanmayı gerektirecek "şey"ler yapanı, bağışlanmayı hak edeni (yeşau).

(Nisa 116)

Gültekin Onan Meali:

Hiç şüphesiz, Tanrı, kedisine şirk koşanları bağışlamaz. Bunun dışında kalanlar ise, (onlardan) dilediğini bağışlar. Kim Tanrı'ya şirk koşarsa elbette o uzak bir sapıklıkla sapmıştır.

(Nisa 116)

Hakkı Yılmaz Meali:

Hiç şüphesiz, Allah, Kendisine ortak kabul edenleri bağışlamaz. Bunun aşağısında kalanları ise, onlardan dilediğini bağışlar. Kim, Allah'a ortak kabul ederse elbette o uzak bir sapıklıkla sapmıştır.

(Nisa 116)

Halis Bayancuk (Ebu Hanzala) Meali: /

Şüphesiz ki Allah, kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz. Bunun (şirkin) dışında kalanları dilediğine bağışlar. Kim de Allah’a şirk koşarsa (geri dönüşü zor) uzak bir sapıtmayla sapıtmış olur.

(Nisa 116)

Harun Yıldırım Meali:

Muhakkak ki Allah kendisine şirk koşulmasını asla bağışlamaz. Bundan başkasını dilediği kimse için bağışlar. Her kim de Allah’a şirk koşarsa muhakkak ki o çok uzak bir sapıklıkla sapmıştır.

(Nisa 116)

Hasan Basri Çantay:

Şübhesiz ki Allah, kendisine eş tanıtması (nın günahını) yarlığamaz. Ondan başkasını, dileyeceği kimse için, yarlığar. Kim Allaha eş tanırsa muhakkak ki o, (doğru yoldan) uzak bir sapıklıkla sapmışdır.

(Nisa 116)

Hayrat Neşriyat Meali:

Şübhesiz ki Allah, kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz; bunun dışındaki(günah)ları ise, (kendi lütfundan) dilediği kimse için affeder. Artık kim Allah'a şirk koşarsa, o takdirde doğrusu (haktan) uzak bir dalâlet ile sapmış olur.(1)*

(Nisa 116)

Hubeyb Öndeş Meali: /

Allah, kendisine ortak sayılmasını (şirk) kesinlikle bağışlamaz. Bundan aşağıda olanı, kimi tercih ediyorsa ona bağışlıyor. Kim, Allah'a ortak sayarsa (şirk koşarsa),[bilsin ki] çok uzak bir kayboluş olarak [yolu] kaybetmiştir.

(Nisa 116)

Hüseyin Atay Meali:

Doğrusu, Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz, ama, bundan başkasını dilediğine bağışlar. Allaha ortak koşan, andolsun, derin bir sapıklığa sapmış olur.

(Nisa 116)

İbni Kesir Meali:

Elbette Allah; kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz. Bundan başkasını dilediğine bağışlar. Kim, Allah'a şirk koşarsa; çok uzak bir dalalete düşmüş olur.

(Nisa 116)

İlyas Yorulmaz Meali:

Allah kendine ortak koşulmasını kesinlikle bağışlamaz. Ama şirk koşmanın dışında ki hataları dilediği kimseden bağışlar. Kim Allah'a ortaklar koşarsa, gerçekten çok uzak bir sapıklığa düşmüştür.

(Nisa 116)

İskender Ali Mihr Meali:

Muhakkak ki Allah, kendisine şirk koşulmasını affetmez. Bunun dışındaki şeyleri ise, dilediği kimse için mağfiret eder. Ve kim Allah'a şirk koşarsa, o taktirde o, uzak bir dalâletle sapmıştır.

(Nisa 116)

İsmail Hakkı Baltacıoğlu Meali:

Gerçekten Allah kendine eş koşulmasını yarlıgamaz. Bundan başka kimi dilerse onu yarlıgar. Herkim Allah'a eş koşarsa gerçekten o doğru yoldan uzaklaştıkça uzaklaşmıştır.

(Nisa 116)

Kadri Çelik Meali:

Şüphesiz Allah, kendisine şirk koşulmasını asla bağışlamaz, bundan düşüğünü dilediğine bağışlar. Allah'a şirk koşan kimse derin bir sapıklığa sapmış olur.

(Nisa 116)

Mahmut Kısa Meali:

Allah, ister başka ilâhlara tapınma, isterse gönderdiği hükümleri reddetme şeklinde olsun, egemenliğinin kısmen de olsa başkasına verilerek kendisine ortak koşulmasını, —zamanında tövbe edilmediği takdirde— asla bağışlamayacaktır. Bundan daha hafif günahları ise, dilediği kimseler için bağışlayabilir. Fakat müşriklerin bağışlanması asla söz konusu olamaz. Çünkü Allah’a ortak koşanlar, gerçekten derin bir sapıklığa düşmüşlerdir! Bakın, yalnızca Allah’a kulluk etmeyenler, nasıl da kendilerinin ve şeytanın köleleri oluyorlar:

(Nisa 116)

Mehmet Ali Eroğlu Meali:

Allah kendine şirk koşanları bağışlamaz hiç şüphesiz. Bunun dışında kalanlar Nasıl dilerse o, öylece bağışlar. Kim Allah'a şirk koşarsa uzak bir sapıklığa düşer.

(Nisa 116)

Mehmet Türk Meali:

Şüphesiz Allah kendisine eş koşulmasını asla affetmez. Ama bunun dışında, dilediği kimselerin (günâhlarını) bağışlar. Her kim de Allah’a eş koşarsa, gerçekten derin bir sapkınlığa düşmüş olur.1*

(Nisa 116)

Muhammed Celal Şems Meali:

Allah Kendisi’ne ortak koşulmasını asla affetmez. Bundan daha küçük (günahları) dilediğine bağışlar. Allah’a ortak koşan, doğru yoldan çok uzaklaşmış olur.

(Nisa 116)

Muhammed Esed Meali:

Allah, kendisinden başka birine ilahlık yakıştırılmasını asla bağışlamaz, (ama) dilediği kimsenin daha hafif günahlarını bağışlar: Çünkü Allahın yanı sıra başkasına ilahlık yakıştıranlar şiddetli bir sapıklığa düşmüş kimselerdir.

(Nisa 116)

Mustafa Cemil Kılıç Meali:

Allah, kendisine ortak koşulmasını elbette ki bağışlamaz. Bunun dışında, dilediği kimsenin günahını bağışlar. Kuşkusuz Allah' a ortak koşan kişi, pek derin bir sapıklığa düşmüştür.

(Nisa 116)

Mustafa Çavdar Meali:

Allah kendisine şirk koşulmasını kesinlikle bağışlamaz. Şirkten vazgeçen kimseyi de bağışlar. Çünkü kim Allah’a şirk koşarsa, o derin bir sapıklığa düşmüştür.

Bknz: (4/48) - (46/4)»(46/6)

(Nisa 116)

Mustafa Çevik Meali:

Allah kendisiyle birlikte başka ilahlar edinerek ortak koşanları bağışlamaz. Fakat Allah’a ortak koşulmasının dışındaki günahlardan dilediğini bağışlar. Allah’ın yarattıklarını yönetmek konusunda, O’nun hükümlerine ortak olmaya kalkışandan daha sapık ve nankör kim olabilir?!

(Nisa 116)

Mustafa İslamoğlu Meali:

Kuşkusuz Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz; fakat dileyen kimselerin bunun dışındaki günahlarını bağışlamayı diler; ve her kim Allah'a ortak koşmakta (ısrar ederse), işte o apaçık bir sapkınlığa gömülüp gitmiştir.

(Nisa 116)

Osman Okur Meali:

Allah, kendisine şirki, ortak koşulmasını asla bağışlamaz; bunun dışında gayret gösterenleri (büyük günahlardan korunanları) bağışlar. Allah’a ortak koşan, (Allah’a) iftira ederek bile bile büyük günah işlemiş olur.

(Nisa 116)

Ömer Nasuhi Bilmen Meali:

Şüphe yok ki, Allah Teâlâ kendisine şerik koşulmasını mağfiret etmez, ve bunun dûnundakini de dilediği kimseye mağfiret buyurur. Ve her kim Allah Teâlâ'ya şerik koşarsa muhakkak ki pek uzak bir dalâlete sapmıştır.

(Nisa 116)

Ömer Öngüt Meali:

Allah kendisine ortak koşulmasını aslâ bağışlamaz. Ondan başka günahları dilediği kimse için bağışlar. Kim Allah'a şirk koşarsa, çok uzak bir sapıklığa düşmüş olur.

(Nisa 116)

Ömer Sevinçgül Meali:

Allah, kendisi dışında ilahlara inanılmasını asla bağışlamaz, ama bunun dışında kalan suçları dilerse bağışlar. Allah’a ortak koşan kimse derin bir sapkınlıkla sapmış olur.

(Nisa 116)

Sadık Türkmen Meali:

Şüphesiz Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışındaki günahları, dilediği kimseler için (hak ettikleri ölçüde) bağışlar. Allah’a ortak koşan; kuşkusuz, derin bir sapıklığa düşmüştür.

(Nisa 116)

Seyyid Kutub Meali:

Allah kendisine ortak koşma suçunu bağışlamaz. Bunun dışındaki suçları dilediğine bağışlar. Kim Allah'a ortak koşarsa gerçekten koyu bir sapıklığa düşmüş olur.

(Nisa 116)

Suat Yıldırım Meali:

Şu kesin ki: Allah Kendisine şirk koşulmasını affetmez, ama dilediği kimse hakkında bunun altındaki diğer günahları affeder. Her kim Allah'a şirk koşarsa, haktan çok uzağa sapmış olur.

(Nisa 116)

Süleyman Ateş Meali:

Allah, kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz, bundan başka herşeyi dilediğine bağışlar. Allah'a ortak koşan da uzak bir sapıklığa düşmüştür.

(Nisa 116)

Süleymaniye Vakfı Meali:

Allah, kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Bunun altında olanı, şirkten uzak kalmayı tercih eden kişi için bağışlar. Kim Allah'a ortak koşarsa derin bir sapıklığa düşmüş olur.

(Nisa 116)

Şeref Aziz Taha ve Kemal Çelik Meali:

Allah, Kendisine ortak koşanın günahını bağışlamaz, ama dilediği kimsenin daha küçük günahlarını bağışlayabilir. Allah'a ortak koşan, derin bir sapıklığa düşmüş olur.

(Nisa 116)

Şaban Piriş Meali:

Allah, kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz bundan başkasını dilediği kimse için bağışlar. Kim Allah'a şirk koşarsa o derin bir dalalete düşmüştür.

(Nisa 116)

Talat Koçyiğit Meali:

Allah, kendisine şirk koşulmasını asla affetmez. Bunun dışındaki (günâh)leri ise, dilediği kimse için affeder. Her kim Allah'a şirk koşarsa, son derece büyük bir dalâlete düşmüş olur.

(Nisa 116)

Tefhimul Kuran Meali:

Hiç şüphesiz, Allah, kendisine şirk koşanları bağışlamaz. Bunun dışında kalanlar ise, dilediğini bağışlar. Kim Allah'a şirk koşarsa, elbette o uzak bir sapıklıkla sapmıştır.

(Nisa 116)

Ümit Şimşek Meali:

Allah, kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz; onun dışında, dilediği kimsenin günahını bağışlar. Allah'a ortak koşan ise, pek derin bir sapıklığa düşmüştür.(34)*

(Nisa 116)

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Allah, kendisine ortak koşulmasını affetmez ama bunun dışında kalanı/bundan az olanı dilediği kişi için affeder. Allah'a şirk koşan, dönüşü olmayan bir sapıklığa dalıp gitmiştir.

(Nisa 116)