4. Nisa Suresi / 48.ayet

Allah kendisine şirk koşulmasını kesinlikle bağışlamaz. Şirkten vazgeçen kimseyi de bağışlar. Kim Allah’a şirk koşarsa, büyük bir günahla ona iftira etmiş olur.

Bknz: (2/48)(2/123)(2/254)(4/116)(6/94)(32/4)(39/43)»(39/44)

Mustafa Çavdar Meali

Nisa 48 ayeti için diğer mealler.

Abdülbaki Gölpınarlı Meali:

Şüphe yok ki Allah, kendisine eş tanıyanları yarlıgamaz, ondan başka dilediğinin bütün suçlarını yarlıgar ve kim Allah'a eş tanırsa gerçekten de büyük bir iftirada bulunmuş, pek büyük bir suç işlemiştir.

(Nisa 48)

Abdullah-Ahmet Akgün Meali:

Kesinlikle Allah, Kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışında kalanı ise, dilediğini bağışlar. (Artık) Kim de Allah'a şirk koşarsa, doğrusu büyük bir günahla iftira etmiş demektir.

(Nisa 48)

Abdullah Parlıyan Meali:

Allah kendisinden başka birine ilahlık yakıştırılmasını asla bağışlamaz ama bağışlanmasını isteyen kimsenin şirk dışındaki günahlarını bağışlar. Allah'a ortak koşanlar, gerçekten korkunç bir günah işlemiş olurlar.

(Nisa 48)

Adem Uğur Meali:

Allah, kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz; bundan başkasını, (günahları) dilediği kimse için bağışlar. Allah'a ortak koşan kimse büyük bir günah (ile) iftira etmiş olur.

(Nisa 48)

Ahmet Hulusi Meali:

Muhakkak ki Allah kendisine (afaki - açık veya enfüsi - gizli) şirk koşulmasını bağışlamaz. Bunun dunundakileri (bundan daha küçük suçları) dilediklerine bağışlar. Kim Esma ül Hüsna'sı itibarıyla varlığının da hakikati olan Allah'a ("B"illahi) şirk koşarsa, gerçekten aziym bir suç olarak, iftira etmiş olur.

(Nisa 48)

Ahmet Tekin Meali:

Allah, ilâhlığında, otoritesinde, mülkünde, tasarruflarında kendisine ortak koşulmasını, Allah'a imanın gerektirdiği esasların inkâr edilmesini asla bağışlamayacaktır. Bunun dışındaki, bunun altındaki büyük-küçük günahları, sünnetine, düzeninin yasalarına uygun olarak, iradesinin tecellisine tâbi, akıllı ve sorumlu kimseler için bağışlar, ilâhlığında, otoritesinde, mülkünde, tasarruflarında Allah'a ortak koşan, Allah'a iftira ederek bile bile büyük günah işlemiş olur.*

(Nisa 48)

Ahmet Varol Meali

Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışındakileri dilediği için bağışlayabilir. Kim Allah'a ortak koşarsa büyük bir günahla iftira etmiş olur [13].*

(Nisa 48)

Ali Bulaç Meali:

Gerçekten, Allah, kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışında kalanı ise, dilediğini bağışlar. Kim Allah'a şirk koşarsa, doğrusu büyük bir günahla iftira etmiş olur.

(Nisa 48)

Ali Fikri Yavuz Meali:

Doğrusu Allah, kendine eş koşulmasını (eş koşanın günahını) bağışlamaz. Ondan başkasını, dilediği kimse için, bağışlar ve mağfiret buyurur. Kim de Allah'a eş koşarsa gerçekten pek büyük bir günah uydurmuş olur.

(Nisa 48)

Ali Rıza Sefa Meali:

Kuşkusuz, Allah, Kendisine ortaklar koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışında kalanları ise dilediği kişi için bağışlar. Allah'a kim ortaklar koşarsa, iftira ederek büyük bir suç işlemiş olur.[88]

88)Halk arasında bilinenlerin tersine, Allah'ın bağışlamayacağı tek suçun, kul hakkı değil; Allah'a ortaklar koşmak olduğu bildirilmiştir. Bu uyarının tıpkısı, 4:116 ve 9:113 ayetlerinde de bildirilir. Bu konuda, önyazıların ikinci bölümünde ayrıntılı bilgi verilmiştir.

(Nisa 48)

Ali Ünal Meali:

Şurası muhakkak ki, Allah (katında en önemli değer O’nun varlığına ve birliğine inanmak olup) O, Kendisine şirk koşulmasını asla bağışlamaz; bunun altındaki günahları ise (bilhassa tevbe ve istiğfarla Kendisi’ne yönelen) dilediği kimse hakkında bağışlar. Kim Allah’a şirk koşarsa, hiç şüphesiz korkunç bir iftirada bulunmuş, pek büyük bir günah işlemiştir.

(Nisa 48)

Bahaeddin Sağlam Meali:

Allah kendisine ortak koşmayı affetmez. Bundan başka her şeyi, istediğine bağışlar. Kim Allah’a eş koşarsa, o büyük bir günah işlemiş demektir.

(Nisa 48)

Bayraktar Bayraklı Meali:

Allah, kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz; bundan başka günahları, dilediği kimse için bağışlar. Allah'a ortak koşan kimse büyük bir günah ile iftira etmiş olur.

(Nisa 48)

Bekir Sadak Meali:

Allah kendisine ortak kosmayi elbette bagislamaz, bundan baskasini diledigine bagislar. Allah'a ortak kosan kimse, suphesiz buyuk bir gunahla iftira etmis olur.

(Nisa 48)

Besim Atalay Meali:

Allah kendisine eş koşanları, şüphe yok yarlıgamaz, bundan başka, dilediğin bağışlar, Allaha eş koşanlarsa, en büyük bir günahı iftira etmişlerdir

(Nisa 48)

Celal Yıldırım Meali:

Şüphesiz ki Allah, kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz; bundan başka (günahları) dilediği kimseler için bağışlar. Artık kim Allah'a ortak koşarsa, şüphesiz o, büyük bir günah ile iftirada bulunmuş olur.

(Nisa 48)

Cemal Külünkoğlu Meali:

Allah, kendisine ortak koşulmasını (başkalarının ilahlaştırılmasını) asla bağışlamaz. Onun dışında, dilediği kimsenin günahını bağışlar. Kim Allah'a ortak koşarsa kesinlikle büyük bir günah işleyerek iftira etmiş olur. *

(Nisa 48)

Diyanet İşleri Eski Meali:

Allah kendisine ortak koşmayı elbette bağışlamaz, bundan başkasını dilediğine bağışlar. Allah'a ortak koşan kimse, şüphesiz büyük bir günahla iftira etmiş olur.

(Nisa 48)

Diyanet İşleri Yeni Meali:

Şüphesiz Allah, kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Bunun dışında kalan (günah)ları ise dilediği kimseler için bağışlar. Allah'a şirk koşan kimse, şüphesiz büyük bir günah işleyerek iftira etmiş olur.

(Nisa 48)

Diyanet Vakfı Meali:

Allah, kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz; bundan başkasını, (günahları) dilediği kimse için bağışlar. Allah'a ortak koşan kimse büyük bir günah (ile) iftira etmiş olur.

(Nisa 48)

Edip Yüksel Meali:

ALLAH kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz; bundan başkasını dilediğine bağışlar. Kim ALLAH'a ortak koşarsa çok büyük bir hakaret etmiş olur

(Nisa 48)

Elmalılı Orjinal Meali:

Doğrusu Allah kendine şirk koşulmasını mağfiret etmez, ondan berisini dilediğine mağfiret buyurur, kim de Allaha şirk koşarsa pek büyük bir cinayet iftira etmiş olduğunda şüphe yoktur

(Nisa 48)

Elmalılı Yeni Meali:

Doğrusu Allah, kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz. Ondan başkasını ise dilediğine bağışlar. Kim Allah'a ortak koşarsa pek büyük bir cinayeti iftira etmiş olduğunda şüphe yoktur.

(Nisa 48)

Erhan Aktaş Meali:

Allah, kendisine ortak koşanları asla affetmez. Bunun dışında uygun gördüğünü[1] bağışlar. Kim Allah'a ortak koşarsa, büyük bir günahla iftirada bulunmuş olur.

1)Şae: "şey edeni"; bağışlanmak için gayret göstereni/bağışlanmayı gerektirecek "şey"ler yapanı.

(Nisa 48)

Gültekin Onan Meali:

Gerçekten, Tanrı, kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışında kalanı ise, dilediğini bağışlar. Kim Tanrı'ya şirk koşarsa, doğrusu büyük bir günahla iftira etmiş olur.

(Nisa 48)

Hakkı Yılmaz Meali:

Şüphesiz Allah, Kendisine ortak kabul edilmesini asla bağışlamaz. Bunun altındaki günahları dilediği kimseler için bağışlar. Kim Allah'a ortak tanırsa, şüphesiz pek büyük bir günah işlemiş olur.

(Nisa 48)

Halis Bayancuk (Ebu Hanzala) Meali: /

Şüphesiz ki Allah, kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz. Bunun (şirk) dışında kalanları dilediği kimse için bağışlar. Kim de Allah’a şirk koşarsa, hiç şüphesiz büyük bir günahla iftirada bulunmuş olur.

(Nisa 48)

Harun Yıldırım Meali:

Muhakkak ki Allah kendisine şirk koşulmasını asla bağışlamaz; ondan başkasını dilediği kimse için bağışlar. Her kim Allah’a şirk koşarsa gerçekten çok büyük bir günahla iftira etmiş olur.

(Nisa 48)

Hasan Basri Çantay:

Şübhesiz ki Allah, kendisine eş tanımasını yarlığamaz. Ondan başkasını, dileyeceği kimseler için, yarlığar. Kim Allaha eş tutarsa muhakkak pek büyük bir günah ile iftira etmiş olur.

(Nisa 48)

Hayrat Neşriyat Meali:

Şübhesiz ki Allah, kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz; bunun dışında olan(günah)ları ise, (kendi lütfundan) dilediği kimse için bağışlar. Kim de Allah'a şirk koşarsa, bu takdirde muhakkak (pek) büyük bir günahla iftirâ etmiş olur.(3)*

(Nisa 48)

Hubeyb Öndeş Meali: /

Allah, kendisine ortak yapılmasını(şirki) kesinlikle bağışlamaz. Bundan aşağıda olanı, kimi tercih ediyorsa¹ ona bağışlıyor². Kim, Allah'a şirk [ortak] koşarsa, [bilsin ki] çok büyük bir kasıtlı suçu uydurmuştur.

(Nisa 48)

Hüseyin Atay Meali:

Doğrusu, Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz, ama, dilediğine bundan başkasını bağışlar. Allah’a ortak koşan kimse, şüphesiz büyük bir günah işleyerek iftira etmiş olur.

(Nisa 48)

İbni Kesir Meali:

Allah; kendisine ortak koşmayı bağışlamaz. Bundan başkasını dilediğine bağışlar. Allah'a ortak koşan kimse, hiç şüphesiz pek büyük bir günahla iftira etmiş olur.

(Nisa 48)

İlyas Yorulmaz Meali:

(Şunu bilin ki!) Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz, ama şirk koşulmasının dışındaki bütün hataları dilediği kimselere bağışlar. Kim Allah'a ortak koşarsa, en büyük günahı uydurmuş olur.

(Nisa 48)

İskender Ali Mihr Meali:

Muhakkak ki Allah, O'na şirk koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışındaki şeyleri dilediği kimse için bağışlar. Ve kim Allah'a şirk koşarsa, o taktirde büyük bir günah işleyerek iftira etmiştir.

(Nisa 48)

İsmail Hakkı Baltacıoğlu Meali:

Gerçekten Allah kendine eş koşulmasını yarlıgamaz. Bunun dışında herkimi dilerse onu yarlıgar. Herkim Allah'a eş koşarsa doğrusu bu gibiler Allah'a karşı yalan uydurup pek büyük bir günah işlemiş olurlar.

(Nisa 48)

Kadri Çelik Meali:

Allah kendisine ortak koşmayı elbette bağışlamaz, bundan aşağısını dilediğine bağışlar. Allah'a ortak koşan kimse, şüphesiz büyük bir günah işlemiş olur.

(Nisa 48)

Mahmut Kısa Meali:

Allah, kendisine ortak koşulmasını —zamanında tövbe edilmediği takdirde— asla bağışlamaz. Bir kimse Allah’a inansa bile, O’ndan başka ilâhlara tapınarak yahut ilâhî hükümleri reddedip arzu ve heveslerini ilahlaştırarak Allah’a ortak koşar ve tövbe etmeden ölürse, Allah onu asla affetmeyecektir. Bundan daha hafif günahları ise, dilediği kimseler için bağışlayabilir. Fakat müşriklerin bağışlanması, asla söz konusu olamaz. Çünkü Allah’a ortak koşanlar, O’naiftira ederek korkunç bir günah işlemişlerdir!

(Nisa 48)

Mehmet Ali Eroğlu Meali:

İlahlığına şirk koşulmasını, Allah bağışlamaz şüphesiz. Diğerinden dilediğini bağışlar. Şüphesiz kim Allah'a şirk koşarsa büyük suç işlemiş ve O'na iftira etmiş olur.

(Nisa 48)

Mehmet Türk Meali:

Şüphesiz Allah kendisine eş koşulmasını asla affetmez. Ama bunun dışında, dilediği kimselerin (günâhlarını) bağışlar. Her kim de Allah’a eş koşarsa, gerçekten Ona çok büyük bir günâh ile iftira etmiş olur.

(Nisa 48)

Muhammed Celal Şems Meali:

Allah şüphesiz Kendisine ortak koşulmasını asla affetmez, ama bundan daha küçük günahı dilediğine bağışlar. Allah’a ortak koşan kimse, şüphesiz büyük bir kötülük uydurmuş olur.

(Nisa 48)

Muhammed Esed Meali:

Şüphesiz Allah, dilediği kimselerin daha hafif günahlarını bağışladığı halde, Kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz: zira Allaha ortak koşanlar, gerçekten korkunç bir günah işlemiş olurlar.

(Nisa 48)

Mustafa Cemil Kılıç Meali:

Şu bir gerçek ki, Allah, kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz; onun dışında, dilediği kimsenin günahını bağışlar. Allah'a ortak koşan ise çok büyük bir günahla iftirada bulunmuş olur.

(Nisa 48)

Mustafa Çavdar Meali:

Allah kendisine şirk koşulmasını kesinlikle bağışlamaz. Şirkten vazgeçen kimseyi de bağışlar. Kim Allah’a şirk koşarsa, büyük bir günahla ona iftira etmiş olur.

Bknz: (2/48) -(2/123) - (2/254) - (4/116) - (6/94) - (32/4) - (39/43)»(39/44)

(Nisa 48)

Mustafa Çevik Meali:

Allah kendisine ortak koşulmasını (şirki) asla bağışlamaz. Ancak küçük günahları dilerse affeder.

(Nisa 48)

Mustafa İslamoğlu Meali:

Kuşkusuz Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz; fakat dileyen kimselerin bunun dışındaki günahlarını bağışlamayı diler. Zira Allah'a ortak koşan kimseler, (O'na) iftira ederek korkunç bir günah işlemiş olmaktadırlar.

(Nisa 48)

Osman Okur Meali:

Allah, kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz; bunun dışında gayret gösterenleri (büyük günahlardan korunanları) bağışlar. Allah’a ortak koşan, (Allah’a) iftira ederek bile bile büyük günah işlemiş olur.

(Nisa 48)

Ömer Nasuhi Bilmen Meali:

Şüphe yok ki Allah Teâlâ, zât-ı ulûhiyetine şerik ittihaz edilmesini yarlığamaz. Onun dûnunda olanı da dilediği kimse için yarlığar ve her kim Allah Teâlâ'ya şerik koşarsa muhakkak pek büyük bir günah ile iftirada bulunmuş olur.

(Nisa 48)

Ömer Öngüt Meali:

Allah kendisine ortak koşulmasını aslâ bağışlamaz. Bundan başkasını, dilediği kimse için bağışlar. Allah'a ortak koşan kimse, şüphesiz ki büyük bir günahla iftira etmiş olur.

(Nisa 48)

Ömer Sevinçgül Meali:

Allah, kendisine ortak koşulması suçunu affetmez. Bunun dışında kalan suçları dilerse affeder. Allah’ın yanı sıra başka ilahlar edinen kimse, büyük bir günahla iftira etmiş olur.

(Nisa 48)

Sadık Türkmen Meali:

ŞÜPHESİZ Allah, kendisine ortak/şirk koşulmasını asla bağışlamaz. Bunun dışında kalan(günah)ları ise, dilediği (bağışlanmayı hak eden) kimseler için bağışlar. Allah’a şirk koşan kimse, şüphesiz büyük bir günah işleyerek iftira etmiş olur.

(Nisa 48)

Seyyid Kutub Meali:

Hiç kuşkusuz Allah, kendisine ortak koşma günahını bağışlamaz. Bunun dışında kalan günahları dilediğine bağışlar. Kim Allah'a ortak koşarsa son derece büyük bir iftira günahı işlemiş olur.

(Nisa 48)

Suat Yıldırım Meali:

Şu muhakkak ki Allah kendisine şirk koşulmasını affetmez, ama bunun altındaki diğer günahları dilediği kimse hakkında affeder. Kim Allah'a ortak icad ederse müthiş bir iftira etmiş, çok büyük bir günah işlemiştir.

(Nisa 48)

Süleyman Ateş Meali:

Allah, kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz, bundan başkasını dilediğine bağışlar. Allah'a ortak koşan da gerçekten büyük bir günah işlemiştir.

(Nisa 48)

Süleymaniye Vakfı Meali:

Allah kendisine ortak oluşturulmasını (şirki) bağışlamaz. Bunun altında olan günahları, şirkten uzak kalmayı tercih eden kişi için bağışlar. Kim Allah'a ortak oluşturursa, O'na büyük bir iftirada bulunmuş olur.

(Nisa 48)

Şeref Aziz Taha ve Kemal Çelik Meali:

Allah, Kendisine ortak koşanları asla bağışlamaz, ama dilediğinin daha küçük günahlarını bağışlar. Çünkü Allah'a ortak koşanlar O'na iftira etmiş ve korkunç bir günah işlemişlerdir.

(Nisa 48)

Şaban Piriş Meali:

Allah, kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz, bunun dışındakilerden dilediğini bağışlar. Kim Allah'a şirk koşarsa büyük bir günahla iftira etmiş olur.

(Nisa 48)

Talat Koçyiğit Meali:

Allah, kendisine şirk koşulmayı asla affetmez; bunun dışındaki (günâh) leri ise, dilediği kimseler için bağışlar. Her kim Allah'a şirk koşarsa, çok büyük bir günâh irtikâb etmiş olur.

(Nisa 48)

Tefhimul Kuran Meali:

Gerçekten, Allah, kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışında kalanı ise, dilediğini bağışlar. Kim Allah'a şirk koşarsa, doğrusu büyük bir günahla iftira etmiş olur.

(Nisa 48)

Ümit Şimşek Meali:

Allah, kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz; onun dışında, dilediği kimsenin günahını bağışlar. Allah'a ortak koşan ise pek büyük bir günahla iftirada bulunmuş olur.(22)*

(Nisa 48)

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Şu bir gerçek ki, Allah kendisine şirk koşulmasını affetmez, bunun dışında kalanı/bundan az olanı dilediği kişi için affeder. Allah'a şirk koşan, gerçekten büyük bir günah işlemiştir.

(Nisa 48)