38. Sad Suresi / 19.ayet

Kuşlar da topluca bu tespihe eşlik ederlerdi. Zira hepsi de Allah’a yönelmişlerdi.

Bknz: (16/48)(17/44)

Mustafa Çavdar Meali

Sad 19 ayeti için diğer mealler.

Abdülbaki Gölpınarlı Meali:

Ve kuşlar da toplanmıştı, hepsi de ona itaat ederdi.

(Sad 19)

Abdullah-Ahmet Akgün Meali:

Ve toplanıp gelen kuşları da (zikir yoldaşı yapmıştık) . Hepsi onunla (beraber Allah'ı tesbih etmek üzere uyum içinde Hakka) yönelip dönüyorlardı.

(Sad 19)

Abdullah Parlıyan Meali:

Her taraftan toplanıp gelen kuşları da, O'na boyun eğdirmiştik. Hepsi O'nun nağmesine katılır, beraberce Allah'ı tesbih ederlerdi.

(Sad 19)

Adem Uğur Meali:

Kuşları da toplu halde onun emri altına vermiştik. Hepsi de ona uyarak zikir ve tesbih ederlerdi.

(Sad 19)

Ahmet Hulusi Meali:

Toplanmış kuşları da (kendisine iman etmiş kimseler)... Hepsi Ona evvab (hakikatini yaşayan) idi.

(Sad 19)

Ahmet Tekin Meali:

Toplu halde kuşları da onun emrine verdik. Hepsi de Dâvûd'a uyarak zikir ve tesbih ederlerdi.*

(Sad 19)

Ahmet Varol Meali

Toplanıp gelen kuşları da. Hepsi ona dönerlerdi. [3]*

(Sad 19)

Ali Bulaç Meali:

Ve toplanıp gelen kuşları da. Hepsi onunla (Allah'ı tesbih etmede uyum içinde) yönelip dönmekte olanlar idi.

(Sad 19)

Ali Fikri Yavuz Meali:

Kuşları da toplu olarak onun emrine bağlı kıldık. (Dağlardan ve kuşlardan) her biri onun tesbihi sebebiyle devamlı tesbih ediyordu.

(Sad 19)

Ali Rıza Sefa Meali:

Toplanıp gelen kuşlar da öyle. Tümü, Ona katılırdı.

(Sad 19)

Ali Ünal Meali:

Ve onun için toplanan kuşları da. Hepsi tesbih için Allah’a yönelirdi.

(Sad 19)

Bahaeddin Sağlam Meali:

Kuşları da toplu olarak ona musahhar kıldık. Her şey ona dönüp onu dinliyordu.

(Sad 19)

Bayraktar Bayraklı Meali:

Kuşları da onun emrine topladık. Hepsi Allah'a yönelmektedirler.

(Sad 19)

Bekir Sadak Meali:

(18-19) Dogrusu Biz, aksam sabah onunla beraber tesbih eden daglari, kuslari da toplu halde onun buyrugu altina vermistik. Herbiri ona yonelmekteydi.

(Sad 19)

Besim Atalay Meali:

Kuşlar da toplanırlardı, hepsi ona uyardı !

(Sad 19)

Celal Yıldırım Meali:

Kuşları da toplu halde ona boyun eğdirdik. Hepsi de ona yönelip uyum içinde bulunurlardı.

(Sad 19)

Cemal Külünkoğlu Meali:

Kuşları da toplu olarak onun emrine vermiştik. Hepsi de onun ahengine katılır, onunla beraber zikrederlerdi.

(Sad 19)

Diyanet İşleri Eski Meali:

18,19. Doğrusu Biz, akşam sabah onunla beraber tesbih eden dağları, kuşları da toplu halde onun buyruğu altına vermiştik. Her biri ona yönelmekteydi.

(Sad 19)

Diyanet İşleri Yeni Meali:

(18-19) Kendisiyle birlikte tesbih etsinler diye biz, dağları ve toplanıp gelen kuşları Davud'un emrine verdik. Onların her biri Allah'a yönelmişlerdi.

(Sad 19)

Diyanet Vakfı Meali:

18, 19. Doğrusu biz akşam sabah onunla beraber tesbih eden dağları, toplu halde kuşları onun emri altına vermiştik. Hepsi O'na yönelmiştir.  *

(Sad 19)

Edip Yüksel Meali:

Kuşlar da toplanmıştı; hepsi onun buyruğunu izlerdi.

(Sad 19)

Elmalılı Orjinal Meali:

Kuşları da toplu olarak, hepsi onun için terci' yapar (evvab) idi

(Sad 19)

Elmalılı Yeni Meali:

Kuşları da toplu olarak (onun emrine vermiştik). Hepsi onun için terci yapardı (ona uyarak ahenkle içli zikir ve tesbih ederlerdi).

(Sad 19)

Erhan Aktaş Meali:

Kuşların tamamı toplu olarak ona yönelmişlerdi.

(Sad 19)

Gültekin Onan Meali:

Ve toplanıp gelen kuşları da. Onların hepsi [Tanrı'yı tesbih etmede uyum içinde] yönelip dönmekte (evvab) idiler.

(Sad 19)

Hakkı Yılmaz Meali:

Kuşları da toplu olarak o'na boyun eğdirmiştik/Dâvûd'un ve insanların yararlanacağı biçimde yaratmıştık. Hepsi o'na dönücü idi.

(Sad 19)

Halis Bayancuk (Ebu Hanzala) Meali: /

Ve toplanmış, sürüler hâlinde kuşları (verdik). Hepsi onunla beraber (tesbih eder, Allah’a) yönelirlerdi.

(Sad 19)

Harun Yıldırım Meali:

Kuşları da toplu halde onun emri altına vermiştik. Hepsi de ona uyarak zikir ve tesbih ederlerdi.

(Sad 19)

Hasan Basri Çantay:

(Her yandan ona doğru) toplanıb gelen kuşları da (kendisine ram etdik). (Gerek o dağlardan, gerek bu kuşlardan) herbiri (itaatle ona) dönücü idi.

(Sad 19)

Hayrat Neşriyat Meali:

Kuşları da toplanmış olarak (ona itâat ettirdik)! Hepsi onun (zikrine katılmak) için dönüp gelici idiler.(1)*

(Sad 19)

Hubeyb Öndeş Meali: /

(18-19) Gerçekten biz, onunla birlikte akşam ve sabahlama (vaktinde) tenzih eden dağları ve bir araya toplanmış kuşları hizmete sunduk. Her biri, ona (Allah'a) çokça dönendir.

(Sad 19)

Hüseyin Atay Meali:

18-19 Doğrusu, Biz, akşam sabah onunla beraber dağların, toplu olarak kuşların yasalara göre davranmalarını sağladık. Her biri Ona yönelir.

(Sad 19)

İbni Kesir Meali:

Kuşları da toplu olarak. Her biri ona yönelmişti.

(Sad 19)

İlyas Yorulmaz Meali:

Ve bir araya toplanmış kuşlar, hepside Rablerine isteyerek yönelirlerdi.

(Sad 19)

İskender Ali Mihr Meali:

Ve kuşları da birarada toplanmış olarak (ona musahhar kıldık). Onların hepsi, ona evvab idiler (yönelmişlerdi ve sığınmışlardı).

(Sad 19)

İsmail Hakkı Baltacıoğlu Meali:

Toplanıp gelen kuşlara da onun için boyun eğdirdik. Hepsi de onun yanında toplanırlar, ona uyarlardı.

(Sad 19)

Kadri Çelik Meali:

Toplanmış kuşları da (Davud'a ram kıldık). Hepsi de (Allah'ı tesbihte) ona (Davud'a) dönüp yönelirlerdi (ona uyarak tesbih ederlerdi).

(Sad 19)

Mahmut Kısa Meali:

Ve seher vakitlerinde Allah’ı anarken, Davud’un etrafında öbek öbek toplanan kuşları da, âhenkli cıvıltılarıyla ona eşlik ettirmiştik. Davud ve ona eşlik eden varlıkların hepsi, duâ ve yakarışlarla hep O’na yönelirlerdi.

(Sad 19)

Mehmet Ali Eroğlu Meali:

Doğrusu her taraftan toplanıp gelen kuşları da. Hepsi onunla Allah'a yönelip katılmıştır

(Sad 19)

Mehmet Türk Meali:

18,19. Doğrusu biz dağları ve toplanıp gelen kuşları, akşam ve kuşluk vakti1 onun ile birlikte (Allah’ı) tesbih etsinler diye o (Dâvût)’a boyun eğdirdik. Hepsi birlikte (Allah’ı) bolca tesbih ederlerdi.*

(Sad 19)

Muhammed Celal Şems Meali:

(Yükseklerde uçan) kuşlar (gibi olan insanları da) toplayıp, (ona tâbi kıldık.) Hepsi, O’na eğilenlerdi.

(Sad 19)

Muhammed Esed Meali:

ve (aynı şekilde) bölük bölük kuşları da. Bunlar (hep birlikte) O'na, (kendilerini yaratmış olana,) tekrar tekrar yönelirlerdi.

(Sad 19)

Mustafa Çavdar Meali:

Kuşlar da topluca bu tespihe eşlik ederlerdi. Zira hepsi de Allah’a yönelmişlerdi.

Bknz: (16/48) - (17/44)

(Sad 19)

Mustafa Çevik Meali:

18-19 Davud, Allah’a teslimiyet konusunda yaratılışındaki sebebe dağlar gibi teslim olur, sapasağlam durur. Kuşlar gibi de yaratılışının sebebine uygun hareket eder ve sabah akşam Allah’ın sınırsız kudretini, kâinattaki nizamını, hükümranlığının mükemmelliğini düşünüp O’na yürekten itaat ederdi.

(Sad 19)

Mustafa İslamoğlu Meali:

katar katar dizilmiş kuşlar da: bunların hepsi her daim O'na yönelmişlerdi!

(Sad 19)

Osman Okur Meali:

Toplanıp gelen kuşları da (ona râm etmiştik). Hepsi onun nağmesine katılır (beraber tesbih ederler)di.

(Sad 19)

Ömer Nasuhi Bilmen Meali:

Kuşları da toplanmış olar'ak (O'na tâbi kıldık). hepsi de O'na rücu ediciler idi.

(Sad 19)

Ömer Öngüt Meali:

Kuşları da toplu halde ona boyun eğdirdik. Her biri ona yönelmekteydi.

(Sad 19)

Ömer Sevinçgül Meali:

Sürülerle kuşları da ‘onun emrine vermiştik’. Hepsi ona yönelirdi.

(Sad 19)

Sadık Türkmen Meali:

Toplu olarak uçan kuşları da (emrine vermiştik). Her biri ona (Davud’a) itaatle dönerdi.

(Sad 19)

Seyyid Kutub Meali:

Her taraftan toplanıp gelen kuşları da onun buyruğu altına vermiştik. Her biri ona yönelmekteydi.

(Sad 19)

Suat Yıldırım Meali:

(18-19) Biz sabah akşam kendisiyle zikir ve ibadet etmeleri için dağları, toplu haldeki kuşları onun hizmetine vermiştik. Her biri onun ahengine katılır, beraber zikrederlerdi.

(Sad 19)

Süleyman Ateş Meali:

Toplanıp gelen kuşları da (ona ram etmiştik). Hepsi onun nağmesine katılır (beraber tesbih ederler)di.

(Sad 19)

Süleymaniye Vakfı Meali:

Kuşlar da (hizmetindeydi, onunla[1]) toplu halde ibadet ederlerdi. Hepsi ona pek saygılıydı.

1)Bkz. Taberi, Tefsir 21/169.

(Sad 19)

Şeref Aziz Taha ve Kemal Çelik Meali:

(18-19) Sabah akşam yüceliğimizi anarken dağları ve kuşları da ona eşlik ettirirdik. Hepsi Bizim koyduğumuz yasaya boyun eğerdi.

(Sad 19)

Şaban Piriş Meali:

Bütün kuşları da... Hepsi de ona hizmet ediyorlardı.

(Sad 19)

Talat Koçyiğit Meali:

18-19 Biz dağları ve topluca kuşları emre âmâde kılmıştık da, onunla beraber sabah akşam tesbih ederlerdi. Hepsi de ona itaat ediyorlardı.

(Sad 19)

Tefhimul Kuran Meali:

Ve toplanıp gelen kuşları da. Hepsi de onunla (Allah'ı tesbih etmede uyum içinde) yönelip dönmekte olanlar idi.

(Sad 19)

Ümit Şimşek Meali:

Kuşları da toplu halde onun emrine vermiştik; hepsi birden ona yönelirdi.

(Sad 19)

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Kuşlar da toplu halde onunla beraberdi. Hepsi, onun tespih nağmelerine katılırdı.

(Sad 19)

Rashad Khalifa Meali:

Also the birds were committed to serve him; all were obedient to him.

(Sad 19)