38. Sad Suresi / 31.ayet

Hani, gün batımına doğru ona safkan koşu atları sunulmuştu.

Bknz: (27/15)»(27/17)

Mustafa Çavdar Meali

Sad 31 ayeti için diğer mealler.

Abdülbaki Gölpınarlı Meali:

Hani ona, üç ayağının üstünde duran ve ön ayaklarından birini büküp tırnağını yere dayayan yürük atlar arzedilmişti öğleden sonra.

(Sad 31)

Abdullah-Ahmet Akgün Meali:

Hani ona akşama yakın, bir ayağını tırnağı üstüne dikip (toprağı kazıyan), öbür üç ayağıyla da yerin (üzerinde çalımlı) duran, yağız (ve pahalı koşu) atları bağışlanmıştı.

(Sad 31)

Abdullah Parlıyan Meali:

Hani akşama doğru Süleyman'a üç ayağının üstünde duran ve ön ayaklarından birini büküp, tırnağını yere dayayan, savaş için koşu atları önüne getirilmişti de;

(Sad 31)

Adem Uğur Meali:

Akşama doğru kendisine, üç ayağının üzerine durup bir ayağını tırnağının üzerine diken çalımlı ve safkan koşu atları sunulmuştu.

(Sad 31)

Ahmet Hulusi Meali:

Hani Ona akşam olurken üç ayağı üzere durup bir ayağını tırnak üzere diken (görkemli), iyi cins koşu atları arzolunmuştu.

(Sad 31)

Ahmet Tekin Meali:

Hani akşama doğru, kendisine, bir ayağını tırnağının üzerine, diğerlerini normal basarak duran cins yarış atları gösterilmişti.

(Sad 31)

Ahmet Varol Meali

Hani ona akşam üstü safkan, yağız koşu atları gösterilmişti. [4]*

(Sad 31)

Ali Bulaç Meali:

Hani ona akşama yakın, bir ayağını tırnağı üstüne diken, öbür üç ayağıyla toprağı kazıyan, yağız atlar sunulmuştu.

(Sad 31)

Ali Fikri Yavuz Meali:

Hani ona öğleden sonra, saf-kan meşhur koşucu atlar arz olundukda,

(Sad 31)

Ali Rıza Sefa Meali:

Ona, akşama doğru alımlı ve soylu koşu atları sunulmuştu.[385]

385)"Alımlı ve soylu" olarak yazdığımız "Safinatu" terimi, kimi Kur'an çevirilerinde, "Duruşu zarif, koşması çevik" veya "Alımlı ve safkan" veya "Koşmaya hazır" veya "Üçayak üzerine basıp, bir ayağını tırnak üstüne diken" biçiminde çevrilmiştir.

(Sad 31)

Ali Ünal Meali:

Bir gün öğleden sonra kendisine (cihad için beslenen,) durduklarında sakin, koştuklarında süratli safkan atlar arz edildi.

(Sad 31)

Bahaeddin Sağlam Meali:

Hatırla ki; ikindi vakti görkemli, saf kan atlar ona gösterildi.

(Sad 31)

Bayraktar Bayraklı Meali:

Ona bir akşamüstü, üç ayak üzerine duran, soylu atlar sunulmuştu.

(Sad 31)

Bekir Sadak Meali:

Ona bir aksam ustu, calimli, cins kosu atlari sunulmustu.

(Sad 31)

Besim Atalay Meali:

Hani, ona akşamlayın, güzel, yüğrük, birçok atlar gösterilmişti

(Sad 31)

Celal Yıldırım Meali:

Hani akşama doğru ona, durdukları zaman sakin, koştukları zaman sür'atli iyi cins koşu atları gösterilmişti.

(Sad 31)

Cemal Külünkoğlu Meali:

Hani akşamüstü kendisine bir ayağını tırnağı üstüne diken, öbür üçayağıyla toprağı kazıyan, yağız atlar sunulmuştu.

(Sad 31)

Diyanet İşleri Eski Meali:

Ona bir akşam üstü, çalımlı, cins koşu atları sunulmuştu.

(Sad 31)

Diyanet İşleri Yeni Meali:

Hani ona akşamüstü bir ayağını tırnağı üstüne dikip üç ayağının üzerinde duran çalımlı ve soylu atlar sunulmuştu.

(Sad 31)

Diyanet Vakfı Meali:

Akşama doğru kendisine, üç ayağının üzerine durup bir ayağını tırnağının üzerine diken çalımlı ve safkan koşu atları sunulmuştu.

(Sad 31)

Edip Yüksel Meali:

Bir akşam, ona güzel koşu atları sunulmuştu.

(Sad 31)

Elmalılı Orjinal Meali:

Arzolundukda kendisine akşam üstü safinat halinde halıs atlar

(Sad 31)

Elmalılı Yeni Meali:

Kendisine akşam üstü üç ayağını basıp dördüncüsünü tırnağını dikerek duran safkan atlar gösterildiğinde:

(Sad 31)

Erhan Aktaş Meali:

Bir zaman kendisine, akşamüstü iyi cins safkan atlar sunulmuştu.

(Sad 31)

Gültekin Onan Meali:

Hani ona akşama yakın, bir ayağını tırnağı üstüne diken, öbür üç ayağıyla toprağı kazıyan yağız atlar sunulmuştu.

(Sad 31)

Hakkı Yılmaz Meali:

Hani kendisine akşamüstü iyi cins ve rahvan atlar sunulmuştu;

(Sad 31)

Halis Bayancuk (Ebu Hanzala) Meali: /

Hani ona, akşamüstü, ayakta duran iyi cins atlar gösterilmişti.

(Sad 31)

Harun Yıldırım Meali:

Akşama doğru kendisine, üç ayağının üzerine durup bir ayağını tırnağının üzerine diken çalımlı ve safkan koşu atları sunulmuştu.

(Sad 31)

Hasan Basri Çantay:

Hani ona öğleden sonra bir ayağını tırnağı üstüne dikib üç ayağının üzerinde duran sür'atli koşu atları gösterilmişdi de,

(Sad 31)

Hayrat Neşriyat Meali:

Hani ona bir ikindi sonrası, (bir ayağını tırnağı üzerine kaldırıp diğer) üç ayağı üzerinde duran ve sür'atli koşan atlar arz edilmişti.

(Sad 31)

Hubeyb Öndeş Meali: /

Hani, ayakta duran [atlar], cömert [hızlı koşanlar] akşam vakti kendisine sunuldu.

(Sad 31)

Hüseyin Atay Meali:

30-31 Ve Davud'a Süleyman'ı verdik. O ne güzel bir kuldu! Doğrusu, o daima Allah'a yönelirdi. Ona bir akşam üstü çalımlı, cins koşu atları sunulmuştu.

(Sad 31)

İbni Kesir Meali:

Hani ona bir akşam, çalımlı ve cins koşu atları sunulmuştu.

(Sad 31)

İlyas Yorulmaz Meali:

Akşam vakti, koşulmuş güzel atlar ona getirildiklerinde.

(Sad 31)

İskender Ali Mihr Meali:

Ona bir akşam vakti, koşmaya hazır, iyi cins atlar sunulmuştu.

(Sad 31)

İsmail Hakkı Baltacıoğlu Meali:

Bir akşam üzeri ona güzel duran, koşarken de güzel koşan atlar getirilince,

(Sad 31)

Kadri Çelik Meali:

Hani akşama doğru kendisine, üç ayağının üzerinde durup bir ayağını tırnağının üzerine diken (çalımlı ve safkan) atlar sunulmuştu.

(Sad 31)

Mahmut Kısa Meali:

Akşama doğru, cihat için hazırlanan soylu ve endamlı koşu atları kendisine gösterildiğinde:

(Sad 31)

Mehmet Ali Eroğlu Meali:

Safkan yarış atı, hani o akşam üzeri, durduğunda sakin, koştuğunda süratli gösterilmiştir.

(Sad 31)

Mehmet Türk Meali:

Hani ona bir gün akşama doğru harika endamlı, soylu koşu atları1 sunulmuştu.*

(Sad 31)

Muhammed Celal Şems Meali:

Hani bir akşam kendisine hızlı koşan iyi cins atlar getirilmişti.

(Sad 31)

Muhammed Esed Meali:

(Ve) akşama doğru soylu koşu atları önüne getirildiğinde (bile),

(Sad 31)

Mustafa Çavdar Meali:

Hani, gün batımına doğru ona safkan koşu atları sunulmuştu.

Bknz: (27/15)»(27/17)

(Sad 31)

Mustafa Çevik Meali:

31-33 Bir akşamüstü Süleyman, kendisine getirilip gösterilmekte olan soylu koşu atlarını inceleyip seyrederken, bir yandan da şöyle söyleniyordu: “Güzel olan her şey bana Rabbimi hatırlatır ve ben de onları severim.” Nihayet atlar koşmaya başlayıp da gözden uzaklaşıncaya kadar Süleyman durmadan Rabbinin yüceliğini tekrar edip durdu ve sonra da onları bana getirin diyerek atları yanına getirtip ayaklarını ve boyunlarını şefkatle sıvazladı.

(Sad 31)

Mustafa İslamoğlu Meali:

Hani, gün batımına doğru kendisine soylu ve favori atlar sunulmuştu da,

(Sad 31)

Osman Okur Meali:

Ona bir akşam üstü, çalımlı, cins koşu atları sunulmuştu.

(Sad 31)

Ömer Nasuhi Bilmen Meali:

O vakti ki, O'na süratle yürür durur hâlis atlar, öğleden sonra gösterilmişti.

(Sad 31)

Ömer Öngüt Meali:

Ona bir akşam üstü, üç ayağının üzerine durup bir ayağını tırnağının üzerine diken, çalımlı safkan koşu atları sunulmuştu.

(Sad 31)

Ömer Sevinçgül Meali:

Bir akşam vaktiydi. Ona duruşu güzel hızlı atlar sunulmuştu.

(Sad 31)

Sadık Türkmen Meali:

Hani, safkan koşu atları öğleden sonra ona sunulmuştu.

(Sad 31)

Seyyid Kutub Meali:

Ona bir akşam üstü, çalımlı ve safkan koşu atları sunulmuştu.

(Sad 31)

Suat Yıldırım Meali:

Hani bir gün ikindi vakti ona, durduğunda sakin, koştuğu zaman ise süratli safkan koşu atları gösterilmişti.

(Sad 31)

Süleyman Ateş Meali:

Akşam üstü kendisine safin (görkemli) hızlı koşan (saf kan Arap) atları gösterilmişti.

(Sad 31)

Süleymaniye Vakfı Meali:

Bir akşam üzeri ona çalımlı cins atlar gösterilmişti.

(Sad 31)

Şeref Aziz Taha ve Kemal Çelik Meali:

(31-33) Bir akşam kendisine soylu atlar gösterilmişti. "Ben, Rabbimi hatırlattığı için güzel olan her şeyi severim" dedi. Atlar koşarak gözden kaybolunca: "Onları bana getirin" dedi; bacaklarını ve boyunlannı sıvazlamaya başladı.

(Sad 31)

Şaban Piriş Meali:

Bir akşam üzeri ona safkan koşu atları sunulmuştu.

(Sad 31)

Talat Koçyiğit Meali:

Bir akşam üzeri kendisine, bir ayağını, tırnağı üzerine diken safkan koşu atları gösterilmişti.

(Sad 31)

Tefhimul Kuran Meali:

Hani ona akşama yakın, bir ayağını tırnağı üstüne diken, öbür üç ayağıyla toprağı kazıyan, yağız atlar sunulmuştu.

(Sad 31)

Ümit Şimşek Meali:

Hani bir ikindi vakti ona duruşu zarif, koşması çevik mi çevik atlar sunulmuştu.

(Sad 31)

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Akşam üstü kendisine, üç ayak üzerine basıp bir ayağını tırnak üstüne diken safkan koşu atları sunulmuştu.

(Sad 31)

Rashad Khalifa Meali:

One day he became preoccupied with beautiful horses, until the night fell.

(Sad 31)