26. Şuara Suresi / 172.ayet

Sonra, diğerlerini yerin dibine geçirdik.

Bknz: (51/35)»(51/37)

Mustafa Çavdar Meali

Şuara 172 ayeti için diğer mealler.

Abdülbaki Gölpınarlı Meali:

Sonra berikileri mahvettik.

(Şuara 172)

Abdullah-Ahmet Akgün Meali:

Sonra geride kalanları yerle bir edip helake uğrattık.

(Şuara 172)

Abdullah Parlıyan Meali:

Ve sonra ötekileri kırıp geçirdik.

(Şuara 172)

Adem Uğur Meali:

Sonra diğerlerini helâk ettik.

(Şuara 172)

Ahmet Hulusi Meali:

Sonra diğerlerini yerle bir ettik!

(Şuara 172)

Ahmet Tekin Meali:

Sonra geridekilerin hepsini helâk ettik.

(Şuara 172)

Ahmet Varol Meali

Sonra diğerlerini yerle bir ettik.

(Şuara 172)

Ali Bulaç Meali:

Sonra geride kalanları yerle bir ettik.

(Şuara 172)

Ali Fikri Yavuz Meali:

Sonra geride kalanları hep helâk ettik.

(Şuara 172)

Ali Rıza Sefa Meali:

Sonra, diğerlerini yerle bir ettik.

(Şuara 172)

Ali Ünal Meali:

Ardından, diğerlerini toptan imha ettik.

(Şuara 172)

Bahaeddin Sağlam Meali:

Sonra diğerlerini yerle bir ettik.

(Şuara 172)

Bayraktar Bayraklı Meali:

- Sonra diğerlerini yerle bir ettik. Üzerlerine bir yağmur yağdırdık. Ne kötü bir yağmurdu, o uyarılanların yağmuru!

(Şuara 172)

Bekir Sadak Meali:

Digerlerini yerle bir ettik.

(Şuara 172)

Besim Atalay Meali:

170,171,172. Yalnız bir kocakarı geri kalmak üzere, hem Lût'u, hem de Lût'un ailesinin hepsini kurtardık sonra, yok eyledik öbürlerini

(Şuara 172)

Celal Yıldırım Meali:

Sonra da diğerlerini yerle bir edip yok ettik.

(Şuara 172)

Cemal Külünkoğlu Meali:

172,173. Sonra (Lut'un karısıyla) diğerlerini helâk ettik. Üzerlerine (dehşetli) bir yağmur yağdırdık. Uyarıldığı halde yola gelmeyenlerin yağmuru ne kötüdür.

(Şuara 172)

Diyanet İşleri Eski Meali:

Diğerlerini yerle bir ettik.

(Şuara 172)

Diyanet İşleri Yeni Meali:

Sonra diğerlerini helak ettik.

(Şuara 172)

Diyanet Vakfı Meali:

Sonra diğerlerini helâk ettik.

(Şuara 172)

Edip Yüksel Meali:

Sonra diğerlerini yerle bir ettik.

(Şuara 172)

Elmalılı Orjinal Meali:

Sonra geridekileri hep tedmir eyledik

(Şuara 172)

Elmalılı Yeni Meali:

Sonra geride kalanların hepsini yerle bir ettik.

(Şuara 172)

Erhan Aktaş Meali:

Sonra diğerlerini dumura[1] uğrattık.

1)Kırıp geçirdik, yerle bir ettik, mahvettik, çökerttik.

(Şuara 172)

Gültekin Onan Meali:

Sonra geride kalanları yerle bir ettik.

(Şuara 172)

Hakkı Yılmaz Meali:

(170-172) Bunun üzerine Biz de o'nu ve ailesinin –geride kalanların içindeki zavallı karı hariç– tamamını kurtardık, sonra da geridekilerin hepsini değişime/yıkıma uğrattık.

(Şuara 172)

Halis Bayancuk (Ebu Hanzala) Meali: /

Sonra diğerlerini yerle bir ettik.

(Şuara 172)

Harun Yıldırım Meali:

Sonra diğerlerini helâk ettik.

(Şuara 172)

Hasan Basri Çantay:

Sonra geridekileri (tam bir suretde) helak etdik.

(Şuara 172)

Hayrat Neşriyat Meali:

Sonra diğerlerini helâk ettik!

(Şuara 172)

Hubeyb Öndeş Meali: /

Dahası, diğerlerini mahvettik

(Şuara 172)

Hüseyin Atay Meali:

Diğerlerini yerle bir ettik.

(Şuara 172)

İbni Kesir Meali:

Sonra diğerlerini yerle bir ettik.

(Şuara 172)

İlyas Yorulmaz Meali:

Diğerlerini de yerle bir ettik.

(Şuara 172)

İskender Ali Mihr Meali:

Sonra diğerlerini dumura uğrattık (nesillerini sona erdirdik).

(Şuara 172)

İsmail Hakkı Baltacıoğlu Meali:

Sonra öbürlerini ortadan kaldırdık.

(Şuara 172)

Kadri Çelik Meali:

Sonra geride kalanları yerle bir ettik.

(Şuara 172)

Mahmut Kısa Meali:

Ve ardından, adını anmaya değer görmediğimiz ötekileri, korkunç bir azapla yok ettik.

(Şuara 172)

Mehmet Ali Eroğlu Meali:

(171-172) Ruhsat verilmeyen yaşlı kadın hariç geri kalanların hepsini mahvetmişizdir.

(Şuara 172)

Mehmet Türk Meali:

Sonra geride kalanların hepsini helâk ettik.

(Şuara 172)

Muhammed Celal Şems Meali:

Sonra diğerlerini helâk ettik.

(Şuara 172)

Muhammed Esed Meali:

ve sonra ötekileri kırıp geçirdik;

(Şuara 172)

Mustafa Cemil Kılıç Meali:

Sonra diğerlerini yok ettik.

(Şuara 172)

Mustafa Çavdar Meali:

Sonra, diğerlerini yerin dibine geçirdik.

Bknz: (51/35)»(51/37)

(Şuara 172)

Mustafa Çevik Meali:

170-173 Biz de Lût’u ve ailesini kurtardık, geri de kalmayı tercih eden yaşlı karısı da içlerinde olmak üzere o müşrik, kâfir, sapık kavmin üzerine yağmur gibi taş yağdırıp hepsini kırıp geçirdik ve uyarıldıkları halde doğru yolu seçmeyenlerin başına gelen felaket, işte böyle korkunç oldu.

(Şuara 172)

Mustafa İslamoğlu Meali:

Ardından ötekileri yerle bir ettik;

(Şuara 172)

Osman Okur Meali:

Diğerlerini yerle bir ettik.

(Şuara 172)

Ömer Nasuhi Bilmen Meali:

Sonra geri kalanları helâk ettik.

(Şuara 172)

Ömer Öngüt Meali:

Sonra diğerlerini hep helâk ettik.

(Şuara 172)

Ömer Sevinçgül Meali:

Öbürlerini yerle bir ettik.

(Şuara 172)

Sadık Türkmen Meali:

Sonra diğerlerini yerle bir ettik,

(Şuara 172)

Seyyid Kutub Meali:

Sonra geride kalanları yokettik.

(Şuara 172)

Suat Yıldırım Meali:

Sonra geridekileri hep imha ettik.

(Şuara 172)

Süleyman Ateş Meali:

Sonra ötekilerini hep yıktık, helak ettik.

(Şuara 172)

Süleymaniye Vakfı Meali:

Sonra öbürlerini helak ettik.

(Şuara 172)

Şeref Aziz Taha ve Kemal Çelik Meali:

(172-173) Üzerlerine taş yağdırarak, diğerlerini kırıp geçirdik. Uyarıldıkları halde yola gelmeyenlerin cezası ne kötü oldu!

(Şuara 172)

Şaban Piriş Meali:

Sonra, diğerlerini yerle bir ettik.

(Şuara 172)

Talat Koçyiğit Meali:

Sonra, diğerlerini ise, helak etmiştik.

(Şuara 172)

Tefhimul Kuran Meali:

Sonra geride kalanları yerle bir ettik.

(Şuara 172)

Ümit Şimşek Meali:

Diğerlerini ise helâk ettik.

(Şuara 172)

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Sonra ötekileri mahvedip batırdık.

(Şuara 172)

Rashad Khalifa Meali:

We then destroyed the others.

(Şuara 172)