Gökyüzü yarılan bir çekirdekten çıkan filiz gibi yeniden oluştuğunda.

Yıldızlar yeniden serpilip yerleştirildiğinde.

Denizler yeniden yükseltilip kabartıldığında.

İşte o gün herkes neyi öncelediğini ve neyi ertelediğini anlamış olacak.

Ey insan, bu kadar cömert olan Rabbine karşı seni aldatan nedir?

O ki seni yarattı, seni yaratılış amacına uygun olarak düzenledi ve sana dengeli bir donanım verdi.

Yani sana dilediği en güzel şekli verdi.

Hayır, bilakis siz hesap gününü /yargılamayı yalanlıyorsunuz.

Üstelik üzerinizde sizi gözleyen kaydediciler var.

Şerefli kaliteli yazıcılar/Kiramen Kâtibin.

Onlar yapıp ettiğiniz her şeyi biliyor ve kaydediyor.

Hiç kuşku yok ki iyiler nimetlerle dolu cennetlerde olacak.

Kötüler ise kesinlikle cehennemi boylayacak.

Hesap ve yargı günü kesinlikle oraya atılacaklar.

Ve onlar, oradan asla kaçıp kurtulamayacaklar.

Evet gerçekten hesap günü nedir sen bilir misin?

Hesap günü; hiç kimsenin, hiç kimseye zerre kadar bir fayda sağlamayacağı bir gündür zira o gün hüküm vermek sadece Allah'a aittir.