99. Zilzal Suresi / 6.ayet

O gün insanlar yaptıkları kendilerine gösterilmek üzere bölükler halinde toplanacak.

Bknz: (16/39)(83/29)»(83/36)

Mustafa Çavdar Meali

Zilzal 6 ayeti için diğer mealler.

Abdülbaki Gölpınarlı Meali:

O gün insanlar, gittikleri yerden gelirler, yaptıklarını görmek için.

(Zilzal 6)

Abdullah-Ahmet Akgün Meali:

O gün insanlar, amelleri kendilerine gösterilsin (ve hak ettiği karşılığı verilsin) diye, (kabirlerinden) bölük bölük fırlayıp-çıkacaklardır.

(Zilzal 6)

Abdullah Parlıyan Meali:

O gün bütün insanlar geçmişteki yaptıkları tüm işleri kendilerine gösterilmesi için ayrı ayrı guruplar halinde Rablerinin huzuruna gelecekler.

(Zilzal 6)

Adem Uğur Meali:

O gün insanlar amellerini görmeleri (karşılığını almaları) için darmadağınık geri dönüp gelirler.

(Zilzal 6)

Ahmet Hulusi Meali:

O gün insanlar, gruplar halinde çıkar ki çalışmalarının sonucunu görsünler!

(Zilzal 6)

Ahmet Tekin Meali:

O gün, insanlar, amelleri kendilerine gösterilmek üzere, bölük bölük, birbirlerinden ayrı olarak kabirlerinden fırlayıp mahşere gidecekler.

(Zilzal 6)

Ahmet Varol Meali

O gün insanlar amellerinin kendilerine gösterilmesi için çeşitli gruplar halinde çıkarlar.

(Zilzal 6)

Ali Bulaç Meali:

O gün insanlar, amelleri kendilerine gösterilsin diye, bölük bölük fırlayıp çıkarlar.

(Zilzal 6)

Ali Fikri Yavuz Meali:

O gün (kıyamette) insanlar, amellerinin karşılığı kendilerine gösterilmek için (rütbelerinin icabı) fırka fırka (kabirlerinden) çıkacaktır.

(Zilzal 6)

Ali Rıza Sefa Meali:

O gün, yaptıklarının gösterilmesi için, insanlar, dağınık olarak ortaya çıkacaklardır.

(Zilzal 6)

Ali Ünal Meali:

O gün insanlar, (dünyadaki işleri) kendilerine gösterilmek üzere mezarlarından çıkıp, ayrı ayrı, gruplar halinde giderler.

(Zilzal 6)

Bahaeddin Sağlam Meali:

O gün, insanlar bölük bölük olarak ortaya çıkarlar ki yaptıkları işler kendilerine gösterilsin.

(Zilzal 6)

Bayraktar Bayraklı Meali:

O gün insanlar gruplar halinde çıkarlar ki yaptıkları işler kendilerine gösterilsin.

(Zilzal 6)

Bekir Sadak Meali:

O gun insanlar islerinin kendilerine gosterilmesi icin boluk boluk donerler.

(Zilzal 6)

Besim Atalay Meali:

İşte o gün, inananlar nettiklerin görmekçin, bölük bölük olurlar

(Zilzal 6)

Celal Yıldırım Meali:

O gün insanlar —amellerinin kendilerine gösterilmesi için— bölük bölük dağınık halde çıkıp gelirler.

(Zilzal 6)

Cemal Külünkoğlu Meali:

O gün insanlar (dünyada) yaptıklarının kendilerine gösterilmesi için bölük bölük kabirlerinden çıkacaklardır.

(Zilzal 6)

Diyanet İşleri Eski Meali:

O gün insanlar işlerinin kendilerine gösterilmesi için bölük bölük dönerler.

(Zilzal 6)

Diyanet İşleri Yeni Meali:

O gün insanlar amellerinin kendilerine gösterilmesi için bölük bölük kabirlerinden çıkacaklardır.

(Zilzal 6)

Diyanet Vakfı Meali:

O gün insanlar amellerini görmeleri (karşılığını almaları) için darmadağınık geri dönüp gelirler.

(Zilzal 6)

Edip Yüksel Meali:

O gün, insanlar yapmış oldukları kendilerine gösterilsin diye bölükler halinde çıkagelirler.

(Zilzal 6)

Elmalılı Orjinal Meali:

O gün nas, müteferrık surette fırlıyacaklardır, amelleri kendilerine gösterilmek için

(Zilzal 6)

Elmalılı Yeni Meali:

O gün insanlar, amellerinin kendilerine gösterilmesi için bölükler halinde fırlayıp çıkacaklardır.

(Zilzal 6)

Erhan Aktaş Meali:

İzin Günü, insanlar amelleri kendilerine gösterilsin diye grup grup ortaya çıkacaklar.

(Zilzal 6)

Gültekin Onan Meali:

O gün insanlar, amelleri kendilerine gösterilsin diye, bölük bölük fırlayıp çıkarlar.

(Zilzal 6)

Hakkı Yılmaz Meali:

(4-6) İşte o gün yeryüzü, şüphesiz Rabbinin kendisine vahyetmesi sebebiyle tüm haberlerini bir bir söyler. O gün insanlar, amelleri gösterilsin/amellerini görsünler diye bölük bölük ortaya çıkacaklar.

(Zilzal 6)

Halis Bayancuk (Ebu Hanzala) Meali: /

O gün insanlar, amelleri kendilerine gösterilsin diye, grup grup (yerlerinden) çıkarlar.

(Zilzal 6)

Harun Yıldırım Meali:

O gün insanlar, amelleri gösterilsin diye, bölük bölük çıkarlar.

(Zilzal 6)

Hasan Basri Çantay:

O gün insanlar, amelleri (nin karşılığı) kendilerine gösterilmek için, dağınık dönecek (ler) dir!

(Zilzal 6)

Hayrat Neşriyat Meali:

O gün insanlar, amelleri(nin karşılığı) kendilerine gösterilmek için (mahşer yerinden)bölük bölük (Cennet ve Cehennemdeki yerlerine) döner(ler).

(Zilzal 6)

Hubeyb Öndeş Meali: /

O gün, kendi eylemleri görülsün diye insanlar dağınık gruplar halinde dönerler.

(Zilzal 6)

Hüseyin Atay Meali:

O gün, insanlar işlerinin kendilerine gösterilmesi için teker teker çıkıp gelirler.

(Zilzal 6)

İbni Kesir Meali:

O gün insanlar, yaptıklarının kendilerine gösterilmesi için bölük bölük dönerler.

(Zilzal 6)

İlyas Yorulmaz Meali:

O gün insan, yaptıklarının karşılığını görmesi için, yaptığı her türlü şeyi kendisi ortaya döker.

(Zilzal 6)

İskender Ali Mihr Meali:

İzin günü insanlar, amellerinin kendilerine gösterilmesi için dağınık olarak ortaya çıkacak.

(Zilzal 6)

İsmail Hakkı Baltacıoğlu Meali:

O gün insanlar biribirlerinden ayrı olarak dönüp gelecekler, ettiklerini bulmak için.

(Zilzal 6)

Kadri Çelik Meali:

O gün insanlar, amelleri kendilerine gösterilsin diye, (kabirlerinden) dağınık bir halde çıkarlar.

(Zilzal 6)

Mahmut Kısa Meali:

O Gün bütün insanlar, yaptıkları iyilik ve kötülükleri kendilerine gösterilmek üzere, gruplar hâlinde Rablerinin huzuruna çıkacaklar.

(Zilzal 6)

Mehmet Ali Eroğlu Meali:

Zamanıdır şimdi kabirden bölükler halinde çıkartılır. İnsanlar yaptıklarının karşılığını o gün bulacaklardır. Layığı ne ise onları görüp karşılığını alacaklardır.

(Zilzal 6)

Mehmet Türk Meali:

O gün insanlar, (dünyada) yaptıkları kendilerine gösterilmek üzere, (mahşere) gruplar halinde götürülecekler.

(Zilzal 6)

Muhammed Celal Şems Meali:

O gün insanlar, kendilerine amelleri gösterilsin diye, dağınık (bir) halde çıkacaklar.

(Zilzal 6)

Muhammed Esed Meali:

O Gün bütün insanlar, (geçmiş) fiillerini görmek üzere biri öbüründen ayrılmış olarak ortaya çıkacaklar.

(Zilzal 6)

Mustafa Çavdar Meali:

O gün insanlar yaptıkları kendilerine gösterilmek üzere bölükler halinde toplanacak.

Bknz: (16/39) - (83/29)»(83/36)

(Zilzal 6)

Mustafa Çevik Meali:

4-6 İşte O Gün, yeryüzü kendine vahyedilmiş olan görevini yerine getirip Rabbinin emrine boyun eğecek ve üzerinde olup biten her şeyi Allah’ın önceden bildirdiği gibi tek tek ortaya dökecek. Gizli hiçbir şey kalmayacak, kabirlerinden çıkarılan insanlar bölük bölük bir araya toplanacak ve dünya hayatlarını hangi amaç uğrunda tükettikleri kendilerine apaçık gösterilecek.

(Zilzal 6)

Mustafa İslamoğlu Meali:

İşte o dehşet günü bütün insanlar, yaptıkları kendilerine gösterilmek üzere darmadağın ve derbeder bir halde toplanacaklar.

(Zilzal 6)

Osman Okur Meali:

O gün insanlar (dünyada) yaptıklarının kendilerine gösterilmesi için bölük bölük (kabirlerinden) çıkacaklar.

(Zilzal 6)

Ömer Nasuhi Bilmen Meali:

O gün insanlar, amelleri kendilerine gösterilmek için perakende bir halde dönerler.

(Zilzal 6)

Ömer Öngüt Meali:

O gün insanlar, yaptıklarının kendilerine gösterilmesi için gruplar halinde (ilâhi divana) çıkarlar.

(Zilzal 6)

Ömer Sevinçgül Meali:

O gün insanlar, yapıp ettikleri kendilerine gösterilmek üzere, topluluklar hâlinde kalkıp giderler.

(Zilzal 6)

Sadık Türkmen Meali:

O gün insanlar, yaptıkları şeylerin kendilerine gösterilmesi için, bölük bölük kabirlerinden çıkacaklardır.

(Zilzal 6)

Seyyid Kutub Meali:

O gün insanlar ayrı ayrı gruplar halinde, ilahi divana çıkarlar ki, yaptıkları işler kendilerine gösterilsin.

(Zilzal 6)

Suat Yıldırım Meali:

İşte o gün bölükler halinde insanlar, kabirlerinden çıkıp yüce divana dururlar, ta ki yaptıklarının karşılığını görüp alırlar.

(Zilzal 6)

Süleyman Ateş Meali:

O gün insanlar, ayrı ayrı gruplar halinde (Yüce Divana) çıkarlar ki, yaptıkları işler kendilerine gösterilsin.

(Zilzal 6)

Süleymaniye Vakfı Meali:

O gün insanlar bölük bölük öne çıkar ki, yaptıkları kendilerine gösterilsin.

(Zilzal 6)

Şeref Aziz Taha ve Kemal Çelik Meali:

O Gün insanlar, yaptıklarının karşılığını görmek için tek tek hesap yerine gelir.

(Zilzal 6)

Şaban Piriş Meali:

O gün insanlar yaptıklarını görmeleri için bölük bölük gelirler.

(Zilzal 6)

Talat Koçyiğit Meali:

O gün insanlar, amellerinin karşılığı kendilerine gösterilmek için bölük bölük çıkacaklardır.

(Zilzal 6)

Tefhimul Kuran Meali:

O gün insanlar, amelleri kendilerine gösterilsin diye, bölük bölük fırlayıp çıkarlar.

(Zilzal 6)

Ümit Şimşek Meali:

O gün insanlar, yaptıkları işler kendilerine gösterilsin diye, bölük bölük Allah'ın huzuruna çıkarlar.

(Zilzal 6)

Yaşar Nuri Öztürk Meali

O gün insanlar, yapıp ettikleri kendilerine gösterilsin diye kümeler halinde ortaya fırlayacaklardır.

(Zilzal 6)

Rashad Khalifa Meali:

On that day, the people will issue from every direction, to be shown their works.

(Zilzal 6)