99. Zilzal Suresi / 7.ayet

Artık kim zerre kadar iyilik yapmışsa onu amel defterinde görecek.

Bknz: (2/112)(28/83)»(28/84)(27/89)

Mustafa Çavdar Meali

Zilzal 7 ayeti için diğer mealler.

Abdülbaki Gölpınarlı Meali:

Artık kim, bir zerre ağırlığı hayır yapmışsa görür onu.

(Zilzal 7)

Abdullah-Ahmet Akgün Meali:

Artık kim zerre kadar (ya bizzat) hayır yapmış (veya iyiliklere vesile ve sebep olmuş) sa, onun karşılığını mutlaka görecek (ve alacaktır).

(Zilzal 7)

Abdullah Parlıyan Meali:

Artık kim zerre kadar iyilik yapmışsa, karşılığını görecek

(Zilzal 7)

Adem Uğur Meali:

Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu görür.

(Zilzal 7)

Ahmet Hulusi Meali:

Kim bir zerre ağırlığınca bir hayır yaparsa, onu görür.

(Zilzal 7)

Ahmet Tekin Meali:

Kim, dünyada zerre miktarı, bilinçli, amaçla örtüşen niyete dayalı bir hayır işlerse, mükâfatını işte o zaman görecektir.

(Zilzal 7)

Ahmet Varol Meali

Kim bir zerre ağırlığınca iyilik yaparsa onu görür.*

(Zilzal 7)

Ali Bulaç Meali:

kim zerre ağırlığınca hayır işlerse, onu görür.

(Zilzal 7)

Ali Fikri Yavuz Meali:

Zira, kim zerre miktarı bir hayır işlerse, onun mükâfatını görecek.

(Zilzal 7)

Ali Rıza Sefa Meali:

Artık, kim, en küçük ağırlığı olan bir iyilik yapmışsa, onu görecektir.

(Zilzal 7)

Ali Ünal Meali:

Artık her kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse, onu(n karşılığını) görür.

(Zilzal 7)

Bahaeddin Sağlam Meali:

İşte kim zerre ağırlığınca bir iyilik yapmışsa, onu görür.

(Zilzal 7)

Bayraktar Bayraklı Meali:

Artık kim zerre ağırlığınca hayır yapmışsa onu görür.

(Zilzal 7)

Bekir Sadak Meali:

Kim zerre kadar iyilik yapmissa onu gorur.

(Zilzal 7)

Besim Atalay Meali:

Kim bir zerre denli iyilik yapmışsa bulacak onu

(Zilzal 7)

Celal Yıldırım Meali:

Artık kim zerre kadar bir iyilik yapmışsa onu görecek.

(Zilzal 7)

Cemal Külünkoğlu Meali:

Artık kim zerre ağırlığınca bir hayır işlemişse, onun mükâfatını alacaktır.

(Zilzal 7)

Diyanet İşleri Eski Meali:

Kim zerre kadar iyilik yapmışsa onu görür.

(Zilzal 7)

Diyanet İşleri Yeni Meali:

Artık kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse, onun mükafatını görecektir.

(Zilzal 7)

Diyanet Vakfı Meali:

Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu görür.

(Zilzal 7)

Edip Yüksel Meali:

Kim bir atom ağırlığı iyilikte bulunursa onu görür.

(Zilzal 7)

Elmalılı Orjinal Meali:

Ki her kim zerre mikdarı bir hayır işlerse onu görecek

(Zilzal 7)

Elmalılı Yeni Meali:

Her kim zerre kadar bir hayır isterse onu görecek;

(Zilzal 7)

Erhan Aktaş Meali:

Artık kim zerre ağırlığınca iyilik yapmışsa onun karşılığını görür.

(Zilzal 7)

Gültekin Onan Meali:

Artık kim zerre ağırlığınca hayır işlerse, onu görür.

(Zilzal 7)

Hakkı Yılmaz Meali:

(7,8) Artık her kim, zerre miktarı bir hayır işlerse onu görecek, her kim de zerre miktarı bir şer işlerse onu görecektir.

(Zilzal 7)

Halis Bayancuk (Ebu Hanzala) Meali: /

Kim zerre-i miskal bir hayır işlemişse, onu görür.

(Zilzal 7)

Harun Yıldırım Meali:

Artık kim zerre ağırlığınca hayır işlerse, onu görür.

(Zilzal 7)

Hasan Basri Çantay:

İşte kim zerre ağırlığınca bir hayır yapıyor (idiy) se onu (n sevabını) görecek,

(Zilzal 7)

Hayrat Neşriyat Meali:

Artık kim zerre kadar bir hayır yapıyorsa, onu görecek!

(Zilzal 7)

Hubeyb Öndeş Meali: /

Artık, kim bir zerre ağırlığınca iyi eylemde bulunursa, onu görür.

(Zilzal 7)

Hüseyin Atay Meali:

Kim zerre kadar iyilik yapmışsa onu görür.

(Zilzal 7)

İbni Kesir Meali:

Kim, zerre mikdarı hayır işlerse; onu görür.

(Zilzal 7)

İlyas Yorulmaz Meali:

Kim zerre miktarı hayır (iyilik) yapmışsa, onu görecek.

(Zilzal 7)

İskender Ali Mihr Meali:

Artık kim zerre kadar hayır işlerse onu görür.

(Zilzal 7)

İsmail Hakkı Baltacıoğlu Meali:

İşte en ufak bir iyilik eden bile karşılığını görecektir.

(Zilzal 7)

Kadri Çelik Meali:

Artık kim zerre ağırlığınca bir hayır işlemişse, onu görür.

(Zilzal 7)

Mahmut Kısa Meali:

İşte o anda, her kim zerre kadar iyilik yapmışsa, onun mükâfâtını görecek,

(Zilzal 7)

Mehmet Ali Eroğlu Meali:

Zerre kadar hayır yapan onun karşılığını bulacaktır. Ancak bu hassas terazi onların karşılığını verecektir.

(Zilzal 7)

Mehmet Türk Meali:

(Ve o gün) zerre kadar1 hayır yapan onun (karşılığını kesinlikle) görecek.*

(Zilzal 7)

Muhammed Celal Şems Meali:

Kim zerre kadar bir iyilik yaptıysa, onu görecektir.

(Zilzal 7)

Muhammed Esed Meali:

Ve kim zerre kadar iyilik yapmışsa, onu(n karşılığını) görecek,

(Zilzal 7)

Mustafa Çavdar Meali:

Artık kim zerre kadar iyilik yapmışsa onu amel defterinde görecek.

Bknz: (2/112) - (28/83)»(28/84) - (27/89)

(Zilzal 7)

Mustafa Çevik Meali:

7-8 O Gün kim Allah’ın daveti yolunda ne fedakârlık yapmış, ne kadar gayret göstermişse onun karşılığını görecek. Kim de davete sırtını dönmüşse onun karşılığı olarak hak ettiği ceza ile yüzleşecek.

(Zilzal 7)

Mustafa İslamoğlu Meali:

Kim zerre kadar iyilik yaparsa onu (ilahi kayıtta) görecektir.

(Zilzal 7)

Osman Okur Meali:

Kim zerre kadar iyilik yapmışsa onu görür.

(Zilzal 7)

Ömer Nasuhi Bilmen Meali:

Artık her kim bir zerre ağırlığında bir hayır işlemiş ise onu görecektir.

(Zilzal 7)

Ömer Öngüt Meali:

Kim zerre kadar iyilik yapmışsa onun mükâfatını görür.

(Zilzal 7)

Ömer Sevinçgül Meali:

Kim zerre kadar bir iyilik yapmışsa onu görür

(Zilzal 7)

Sadık Türkmen Meali:

Artık kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse, onun ödülünü görecektir.

(Zilzal 7)

Seyyid Kutub Meali:

Artık kim zerre ağırlığınca hayır yapmışsa onu görür,

(Zilzal 7)

Suat Yıldırım Meali:

Zerre ağırlığınca hayır yapan onu bulur,

(Zilzal 7)

Süleyman Ateş Meali:

Artık kim zerre ağırlığınca hayır yapmışsa onu görür.

(Zilzal 7)

Süleymaniye Vakfı Meali:

Kim zerre kadar iyilik yapmış olsa onu görür.

(Zilzal 7)

Şeref Aziz Taha ve Kemal Çelik Meali:

Kim zerre kadar iyilik yapmışsa, onun karşılığını görür.

(Zilzal 7)

Şaban Piriş Meali:

Kim zerre ağırlığınca iyilik yapmışsa onu görür.

(Zilzal 7)

Talat Koçyiğit Meali:

Her kim zerre miktarı hayır işlemişse onu görecektir.

(Zilzal 7)

Tefhimul Kuran Meali:

Artık kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse, onu görür;

(Zilzal 7)

Ümit Şimşek Meali:

Kim zerre kadar bir iyilik yapmışsa onu görür.

(Zilzal 7)

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Artık, kim bir zerre miktarı hayır üretmişse onu görür.

(Zilzal 7)

Rashad Khalifa Meali:

Whoever does an atom's weight of good will see it.

(Zilzal 7)