9. Tevbe Suresi / 22.ayet

Onlar orada ebedi olarak kalacaklar. Şüphesiz ki Allah katında daha nice muhteşem ödüller vardır.

Bknz: (16/97)(29/7)(39/10)(39/35)(64/9)(65/11)(18/2)»(18/3)

Mustafa Çavdar Meali

Tevbe 22 ayeti için diğer mealler.

Abdülbaki Gölpınarlı Meali:

Orada ebedi kalırlar. Şüphe yok ki pek büyük mükafat, Allah katındadır.

(Tevbe 22)

Abdullah-Ahmet Akgün Meali:

Orada ebedi olarak kalacaklardır. Elbette en büyük mükâfat, şüphesiz Allah katındadır.

(Tevbe 22)

Abdullah Parlıyan Meali:

İçlerinde ebedi olarak yerleşip kalacakları cennetler. Şüphesiz ki, en büyük mükafat Allah katındandır.

(Tevbe 22)

Adem Uğur Meali:

Onlar orada ebedî kalacaklardır. Şüphesiz ki Allah katında büyük mükâfat vardır.

(Tevbe 22)

Ahmet Hulusi Meali:

Onlar orada sonsuza dek kalırlar... Allah ki, çok büyük mükafat O'nun indindedir!

(Tevbe 22)

Ahmet Tekin Meali:

Onlar orada ebedî yaşarlar. Kesinlikle büyük mükâfatlar Allah katındadır.

(Tevbe 22)

Ahmet Varol Meali

Orada sonsuza kadar kalıcıdırlar. Muhakkak ki büyük ecir Allah katındadır.

(Tevbe 22)

Ali Bulaç Meali:

Onda ebedi kalıcıdırlar. Şüphesiz Allah, büyük mükafaat katında olandır.

(Tevbe 22)

Ali Fikri Yavuz Meali:

Onlar, cennetlerde ebedî olarak kalıcıdırlar. Muhakkak ki, en büyük mükâfat Allah katındadır.

(Tevbe 22)

Ali Rıza Sefa Meali:

Sürekli orada kalacaklardır. Kuşkusuz, büyük ödül, Allah'ın katındadır.

(Tevbe 22)

Ali Ünal Meali:

Hem de, o cennetlerde ebedî kalmak üzere. Hiç şüphesiz Allah nezdindedir en büyük mükâfat.

(Tevbe 22)

Bahaeddin Sağlam Meali:

Onlar orada ebedî olarak kalacaklardır. Şüphesiz Allah katında (ebedî âlemde) büyük bir ecir ve sevap vardır.

(Tevbe 22)

Bayraktar Bayraklı Meali:

Onlar orada süreli kalacaklardır. Şüphesiz en büyük ödül, Allah katında olandır.

(Tevbe 22)

Bekir Sadak Meali:

(21-22) Rableri onlara katindan bir rahmet, hosnutluk ve icinde tukenmez nimetler bulunan cennetleri mujdeler. Dogrusu buyuk ecir Allah katindadir.

(Tevbe 22)

Besim Atalay Meali:

Orda tüm sonsuz kalırlar, Allahın katında onlar için büyük sevap var

(Tevbe 22)

Celal Yıldırım Meali:

Onlar orada devamlı kalıcılardır. Şüphesiz ki en büyük mükâfat Allah katındadır.

(Tevbe 22)

Cemal Külünkoğlu Meali:

(Onlar) orada ebedi kalacaklardır. Şüphesiz en büyük mükâfat Allah katındadır!

(Tevbe 22)

Diyanet İşleri Eski Meali:

21,22. Rableri onlara katından bir rahmet, hoşnutluk ve içinde tükenmez nimetler bulunan cennetleri müjdeler. Doğrusu büyük ecir Allah katındadır.

(Tevbe 22)

Diyanet İşleri Yeni Meali:

Onlar orada ebedi kalacaklardır. Şüphesiz, Allah katında büyük bir mükafat vardır.

(Tevbe 22)

Diyanet Vakfı Meali:

Onlar orada ebedî kalacaklardır. Şüphesiz ki Allah katında büyük mükâfat vardır.

(Tevbe 22)

Edip Yüksel Meali:

Orada ebedi kalıcılar. Büyük ödül ALLAH katındadır.

(Tevbe 22)

Elmalılı Orjinal Meali:

Ebedi kalmak üzere orada onlar, çünkü Allah, onun yanındadır ancak azim bir ecir

(Tevbe 22)

Elmalılı Yeni Meali:

Sonsuza dek sürekli kalacaklar onlar orada; çünkü en büyük mükafat ancak Allah katındadır.

(Tevbe 22)

Erhan Aktaş Meali:

Onlar, orada sürekli kalıcıdırlar. Kuşkusuz büyük ödül Allah katındadır.

(Tevbe 22)

Gültekin Onan Meali:

Onda ebedi kalıcıdırlar. Şüphesiz Tanrı, büyük mükafaat katında olandır.

(Tevbe 22)

Hakkı Yılmaz Meali:

(21,22) Onların Rabbi, onları Kendi katından bir rahmet, bir rıza ve içinde sonsuz olarak kalmak üzere, içinde tükenmez nimetler bulunan kendilerine ait cennetlerle müjdeler. Şüphesiz Allah, katında çok büyük ödül olandır.

(Tevbe 22)

Harun Yıldırım Meali:

Orada ebedi olarak kalıcıdırlar. Şüphesiz Allah, büyük mükâfat katında olandır.

(Tevbe 22)

Hasan Basri Çantay:

Onlar orada ebedi ve sermedi kalıcıdırlar. Çünkü Allah katında büyük ecir (ve mükafatlar) vardır muhakkak.

(Tevbe 22)

Hayrat Neşriyat Meali:

(Onlar) orada ebedî olarak devamlı kalıcıdırlar. Şübhesiz ki (en) büyük mükâfât Allah katındadır.

(Tevbe 22)

Hubeyb Öndeş Meali: /

(21-22) Efendileri onları kendisinden bir rahmetle; bir rıdvanla[çokça razı oluşla] ve kendileri için içinde devamlı¹ nimetler bulunan cennetlerle müjdeliyor. Onların [cennetleri] içinde ebedi olarak kalıcıdırlar. Gerçekten Allah.. büyük bir ödül kendisinin katındadır.

(Tevbe 22)

Hüseyin Atay Meali:

(21-22) Rableri, bunlara katından bir rahmet, hoşnutluk ve içinde sürekli nimetler bulunan ebedi ve temelli kalacakları cennetleri müjdeler. Doğrusu, büyük ödül Allah katindadır.

(Tevbe 22)

İbni Kesir Meali:

Orada temelli kalıcıdırlar. Muhakkak ki Allah katında büyük mükafat vardır.

(Tevbe 22)

İlyas Yorulmaz Meali:

O cennetlerde sürekli kalıcıdırlar. Şüphesiz Allah'ın katında büyük karşılıklar (ecir) var.

(Tevbe 22)

İskender Ali Mihr Meali:

(Onlar), orada ebedî (sonsuz) kalıcıdırlar. Muhakkak o Allah ki; O’nun katında, ecrul azîm (büyük bir ecir, bedel) vardır.

(Tevbe 22)

İsmail Hakkı Baltacıoğlu Meali:

Onlar hep orada kalacaklardır. Çünkü, en büyük karşılıklar Allah'ın yanındadır.

(Tevbe 22)

Kadri Çelik Meali:

Orada temelli kalıcılardır. Doğrusu büyük ecir Allah katındadır.

(Tevbe 22)

Mahmut Kısa Meali:

Hem de, sonsuza dek içinde kalmak üzere... Şüphesiz en büyük mükâfât, Allah katında olandır. Dünya nîmetlerinin hiçbiri uğruna can vermeye değmez, âhiret nîmetlerini elde etmek için ise, can vermek bile azdır. Bunun içindir ki:

(Tevbe 22)

Mehmet Ali Eroğlu Meali:

Tam olarak orada ebedi kalırlar.. Muhakkak ki en büyük mükafat Allah katındadır.

(Tevbe 22)

Mehmet Türk Meali:

Onlar onun içerisinden hiç çıkmayıp, sürekli kalacaklardır. Çünkü en büyük mükâfat, Allah’ın katındadır.

(Tevbe 22)

Muhammed Celal Şems Meali:

Onlar, orada ebedi olarak kalacaklar. Şüphesiz Allah, en büyük mükâfat Kendi Katında olandır.

(Tevbe 22)

Muhammed Esed Meali:

İçlerinde ebediyyen yerleşip kalacakları (bahçelerle). Demek ki, katında en büyük ödülü koyan Allahtır!

(Tevbe 22)

Mustafa Çavdar Meali:

Onlar orada ebedi olarak kalacaklar. Şüphesiz ki Allah katında daha nice muhteşem ödüller vardır.

Bknz: (16/97) - (29/7) - (39/10) - (39/35) - (64/9) - (65/11) - (18/2)»(18/3)

(Tevbe 22)

Mustafa Çevik Meali:

20-22 Allah’ın davetine iman edip gereklerini yerine getirmek uğrunda yurdundan, yuvasından hicret edenleri Allah yüksek onur payeleri ile ödüllendirecek, ebedî kalacakları cennetlerde eşsiz nimetlere ve mutluluğa kavuşturacak.

(Tevbe 22)

Mustafa İslamoğlu Meali:

Onlar orada ebedi kalacaklar; çünkü, katında yüce ödül(ler) bulunan yalnızca Allah'tır.

(Tevbe 22)

Osman Okur Meali:

Onlar orada ebedî kalacaklardır. Şüphesiz ki Allah katında büyük mükâfat vardır.

(Tevbe 22)

Ömer Nasuhi Bilmen Meali:

(Onlar) Orada ebedîyyen bâki kalacaklardır. Şüphe yok ki, Allah Teâlâ'nın indinde pek büyük bir mükâfaat vardır.

(Tevbe 22)

Ömer Öngüt Meali:

Onlar orada ebedî kalacaklardır. Hiç şüphesiz ki Allah katında büyük bir mükâfat vardır.

(Tevbe 22)

Sadık Türkmen Meali:

Onlar orada sonsuz kalacaklardır. Şüphesiz, Allah katında büyük bir ödül vardır.

(Tevbe 22)

Seyyid Kutub Meali:

Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Hiç şüphesiz büyük ödül Allah katındadır.

(Tevbe 22)

Suat Yıldırım Meali:

Onlar o cennetlerde ebediyyen kalacaklardır. Muhakkak ki en büyük mükafat Allah'ın yanındadır.

(Tevbe 22)

Süleyman Ateş Meali:

Orada ebedi kalacaklardır. Şüphesiz büyük mükafat Allah katındandır!

(Tevbe 22)

Süleymaniye Vakfı Meali:

Bunlar ölümsüz olarak hep orada kalacaklardır. Çünkü Allah katındaki ödül büyüktür.

(Tevbe 22)

Şaban Piriş Meali:

(21-22) Rab'leri onlara katından bir rahmet, hoşnutluk ve içinde tükenmez nimetler bulunan, içlerinde ebedi ve sürekli kalacakları cennetleri müjdeler! Doğrusu büyük mükafat Allah katındadır.

(Tevbe 22)

Tefhimul Kuran Meali:

Onda ebedi kalıcıdırlar. Hiç şüphesiz Allah, büyük mükâfat katında olandır.

(Tevbe 22)

Ümit Şimşek Meali:

Onlar orada ebediyen kalacaklardır. Gerçekten de Allah katında pek büyük bir ödül vardır.

(Tevbe 22)

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Onlara orada sonsuza dek kalacaklardır. Hiç kuşkusuz, Allah'ın katında büyük bir ödül daha vardır.

(Tevbe 22)

Rashad Khalifa Meali:

Eternally they abide therein. GOD possesses a great recompense.

(Tevbe 22)