Böylece Rabbinin emrine boyun eğmiş ve kıyamet gerçekleşmiş olacak.

İçindeki her şeyi atarak boşaldığında.

O da Rabbinin emrine boyun eğmiş ve kıyamet gerçekleşmiş olacak.

Ey hayat yolunda son sürat Rabbine doğru koşan insan, hiç şüphen olmasın ki ona mutlaka kavuşacaksın.

İşte o gün kime kitabı sağından verilmişse.

Ve sevinç içinde cennetteki ailesinin/dostlarının yanına dönecek.

Hâlbuki o, vaktiyle yandaşlarının yanında pek mutlu idi.

O, bir gün hesap için Rabbinin huzuruna çıkacağına asla ihtimal vermiyordu.

Evet elbette dönecekti!/işte döndü, zira Rabbi onu sürekli görüyordu.

Ötesi yok işte ben şafak vaktini şahit tutuyorum.

Siz mukadder sona doğru adım adım ilerleyeceksiniz.

Peki onlara ne oluyor da bu gerçeğe iman etmiyorlar?

Ve kendilerine Kur'an okunduğu zaman niçin onu kabullenmiyorlar?

Aksine, gerçekleri örtbas eden kâfirler vahyi yalanlamakta ısrar ediyorlar.

Oysa Allah, onların ne tür gizli hesaplar içinde olduklarını çok iyi biliyor.

Ancak, iman edip iyi ve güzel işler yapanlar hariç. Onları kesintisiz bir ödül bekliyor.