Leyl 1    

Her yeri kuşatıp bürüyen geceye.

Leyl 2    

Ortalığı aydınlatan gündüze.

Leyl 3    

Erkek ve dişinin yaratılışına andolsun ki...

Leyl 4    

Sizin eylemleriniz sonuçları itibarı ile farklı farklıdır.

Leyl 5    

Kim karşılıksız verir ve Allah'a muhtaç olduğunun bilinciyle yaşar.

Leyl 6    

Ve en güzeli ile ödüllendirileceğine inanırsa.

Leyl 7    

Biz de ona rahatı/cenneti kolaylaştırırız.

Leyl 8    

Ama kim de cimrilik eder ve kendini Allah'a muhtaç kabul etmezse.

Leyl 9    

Ve en güzeli ile ödüllendirileceğini yalanlarsa.

Leyl 10    

Biz de ona zorluğu/cehennemi kolaylaştırırız.

Leyl 11    

O kimse cehenneme yuvarlandığında malı-mülkü kendisini kurtaramayacaktır.

Leyl 12    

Hiç şüphe yok ki doğru yolu göstermek bize düşer.

Leyl 13    

Çünkü ahiret de dünya da bize aittir.

Leyl 14    

Ben sizi, alevler saçan ateşe karşı uyardım.

Leyl 15    

Ona azgınlardan başkası girmeyecektir.

Leyl 16    

Çünkü o, vahyi yalanladı ve onun çağrısından yüz çevirdi.

Leyl 17    

Ama cimrilikten korunan kişi ondan uzak tutulacaktır.

Leyl 18    

Çünkü o, malını karşılıksız verdi ve böylece arındı.

Leyl 19    

Bunu hiç kimseden bir karşılık, beklemeden.

Leyl 20    

Sadece yüce Rabbi'nin hoşnutluğunu kazanmak için yaptı.

Leyl 21    

İşte bundan dolayı ileride kendisi de hoşnut olacaktır.