Leyl 1    
Her yeri kuşatıp bürüyen geceye.
Leyl 2    
Ortalığı aydınlatan gündüze.
Leyl 3    
Erkek ve dişinin yaratılışına andolsun ki...
Leyl 4    
Sizin eylemleriniz sonuçları itibarı ile farklı farklıdır.
Leyl 5    
Kim karşılıksız verir ve Allah’a muhtaç olduğunun bilinciyle yaşar.
Leyl 6    
Ve en güzeli ile ödüllendirileceğine inanırsa.
Leyl 7    
Biz de ona zoru kolaylaştırırız.
Leyl 8    
Ama kim de cimrilik eder ve kendini Allah’a muhtaç kabul etmezse.
Leyl 9    
Ve en güzeli ile ödüllendirileceğini yalanlarsa.
Leyl 10    
Biz de ona kolayı zorlaştırırız.
Leyl 11    
O kimse cehenneme yuvarlandığında malı-mülkü kendisini kurtaramayacaktır.
Leyl 12    
Hiç şüphe yok ki doğru yolu göstermek bize düşer.
Leyl 13    
Çünkü ahiret de dünya da bize aittir.
Leyl 14    
Ben sizi, alevler saçan ateşe karşı uyardım.
Leyl 15    
Ona azgınlardan başkası girmeyecektir.
Leyl 16    
Çünkü o, vahyi yalanladı ve onun çağrısından yüz çevirdi.
Leyl 17    
Ama cimrilikten korunan kişi ondan uzak tutulacaktır.
Leyl 18    
Çünkü o, malını karşılıksız verdi ve böylece arındı.
Leyl 19    
Bunu hiç kimseden bir karşılık, beklemeden.
Leyl 20    
Sadece yüce Rabbinin hoşnutluğunu kazanmak için yaptı.
Leyl 21    
İşte bundan dolayı ileride kendisi de hoşnut olacaktır.