20. Taha Suresi / 53.ayet

O ki yeryüzünü sizin için bir yaşam yeri yaptı ve orada sizin için size imkânlar verdi, gökten su indirdi. Böylece biz bu yağmur suyu ile envai çeşit bitkilerden çifter çifter çıkardık.

Bknz: (2/21)»(2/22)(2/29)(7/10)(15/20)(40/64)(43/10)

Mustafa Çavdar Meali

Taha 53 ayeti için diğer mealler.

Abdülbaki Gölpınarlı Meali:

Öyle bir mabuttur ki yeryüzünü size döşek etmiş, orada size yollar açmış, gökten yağmur yağdırmış, o yağmur sebebiyle de çeşitçeşit ve çifterçifter nebatlar bitirmiştir.

(Taha 53)

Abdullah-Ahmet Akgün Meali:

“Ki (Rabbim), yeryüzünü sizin için bir beşik haline getirdi, onda sizin için yollar döşedi ve gökten su indirdi; böylelikle bununla her tür bitkiden çiftler çıkardı (ve istifadeniz için yayıverdi) .”

(Taha 53)

Abdullah Parlıyan Meali:

O Rab ki, yeryüzünü size bir beşik yapmış, hayatınızı kolaylaştırmak için, onun üzerinde yollar açmış, üzerinize gökten su indirip o su ile çiftler halinde çeşitli bitkiler çıkardık.

(Taha 53)

Adem Uğur Meali:

O, yeri size beşik yapan ve onda size yollar açan, gökten de su indirendir. Onunla biz çeşitli bitkilerden çiftler çıkardık.

(Taha 53)

Ahmet Hulusi Meali:

Arzı sizin için bir beşik olarak meydana getirip, orada sizin için yollar açar, semadan bir su inzal eder... O su ile çeşitli nebattan çiftler çıkardık.

(Taha 53)

Ahmet Tekin Meali:

“O, yeryüzünü sizin yaşamanız, yerleşmeniz için, tarıma elverişli ovalar, iskâna uygun araziler haline, işlevli hale getiren orada size yollar açan, gökten su indirendir” dedi. İşte biz, o su ile, türlü bitkilerden erkekli dişili çift çift yetiştirdik.*

(Taha 53)

Ahmet Varol Meali

O, sizin için yeri bir döşek yapan, onda size yollar açan ve gökten yağmur indirendir." Böylece onunla çeşitli bitkilerden çift çift çıkardık.

(Taha 53)

Ali Bulaç Meali:

"Ki (Rabbim), yeryüzünü sizin için bir beşik kıldı, onda sizin için yollar döşedi ve gökten su indirdi; böylelikle bununla her tür bitkiden çiftler çıkardık."

(Taha 53)

Ali Fikri Yavuz Meali:

O ki, yeryüzünü sizin için bir döşek yaptı, orada sizin için yollar açtı ve gökten bir yağmur indirdi; işte biz, bu yağmur sebebiyle muhtelif nebattan çiftler (sınıflar, yahud erkekli dişili bitkiler) çıkardık.

(Taha 53)

Ali Rıza Sefa Meali:

O, yeryüzünü, sizin için beşik yapmıştır. Size yollar açmış ve gökten su indirmiştir. Böylece, onunla, türlü bitkilerden çiftler çıkardık.[252]

252)İşte, bir bilgi ayeti: Bitkiler, diğer tüm canlı varlıklar gibi iki ayrı cinsten oluşur. Erkek bitkilerin görevi, dişi bitkiyi aşılamak amacıyla çiçek tozu üretmektir. Bir bitki yüz binlerce çiçek tozu üretebilir, ama bunların çok az bir bölümü dişi bitkiye ulaşır. Böcekler ve rüzgar aracılığıyla taşınan çiçek tozları, üreme hücrelerini birleştirirler ve aşılanmayı sağlarlar. Dış yüzeylerindeki dikensi yapı sayesinde dişinin üreme tüpüne yapışan çiçek tozlarının erkek bitkiden getirdikleri DNA, eşey organlarındaki DNA ile aşılanır.

(Taha 53)

Ali Ünal Meali:

O’dur ki, yeryüzünü sizin için bir beşik yaptı ve orada sizin için yollar, geçitler açtı; gökten de bir tür su indiriyor. O su ile türlü türlü bitkilerden çift çift bitiriyoruz.

(Taha 53)

Bahaeddin Sağlam Meali:

53, 54. O Rabbim ki, yeri sizin için bir beşik kılmıştır. İçinde de sizin için yollar yaratmıştır. Ve gökten su indirendir” dedi. (Ve Rabbinden şu mesajı ona aktardı:) “Biz o su ile muhtelif bitkilerden çiftler çıkardık. Yiyin ve hayvanlarınızı otlatın. Muhakkak bunlarda, akıl sahipleri için ibret alınacak ayetler vardır.

(Taha 53)

Bayraktar Bayraklı Meali:

Allah, yeri size beşik yapan ve onda size yollar açan, gökten de su indirendir. Biz o suyla çeşitli bitkilerden çiftler çıkardık.

(Taha 53)

Bekir Sadak Meali:

(52-53) Musa: «Onlarin bilgisi Rabbimin katinda yazilidir. Rabbim sasirmaz ve unutmaz. Sizin icin yeryuzunu doseyen, yollar acan, gokten su indiren O'dur.» Biz o su ile turlu turlu, cift cift bitkiler yetistirdik.

(Taha 53)

Besim Atalay Meali:

O, sizinçin yeri beşik eyledi, orda size yollar açtı, gökten yağmur indirip, her çeşit bitkiden de yarattık!

(Taha 53)

Celal Yıldırım Meali:

O Rab ki yeryüzünü size bir beşik yapmış, onda size yollar açmış, üzerinize gökten su indirmiştir. Biz o su ile çeşit çeşit, çift çift bitkiler çıkarmışızdır.

(Taha 53)

Cemal Külünkoğlu Meali:

“Sizin için yeryüzünü bir beşik yapan, onun üzerinde yollar açan, gökten su (yağmur) indiren O'dur.” (Allah buyurdu ki:) “Biz o su ile (topraktan) türlü türlü bitkiler çıkarmaktayız.”

(Taha 53)

Diyanet İşleri Eski Meali:

Sizin için yeryüzünü döşeyen, yollar açan, gökten su indiren O'dur. Biz o su ile türlü türlü, çift çift bitkiler yetiştirdik.

(Taha 53)

Diyanet İşleri Yeni Meali:

"Rabbim, yeryüzünü size beşik yapan, orada size yollar açan ve size gökten yağmur indirendir." Böylece onunla sizin için yerden türlü türlü bitkileri çift çift çıkardık.

(Taha 53)

Diyanet Vakfı Meali:

O, yeri size beşik yapan ve onda size yollar açan, gökten de su indirendir. Onunla biz çeşitli bitkilerden çiftler çıkardık.

(Taha 53)

Edip Yüksel Meali:

O ki yeryüzünü sizin için yaşanılır kıldı, sizin için onda yollar açtı, gökten bir su indirdi ve nitekim onunla çeşit çeşit bitkiler çıkardık.

(Taha 53)

Elmalılı Orjinal Meali:

O ki size arzı bir beşik yaptı ve onda size yollar açtı ve semadan bir su indirdi de bu sebeble muhtelif nebattan çiftler çıkarmaktayız

(Taha 53)

Elmalılı Yeni Meali:

Yeryüzünü sizin için bir döşek yapan, orada size yollar açan ve gökten bir su indiren O'dur." dedi. İşte Biz, bu su sayesinde çeşitli bitkilerden çiftler çıkarmaktayız.

(Taha 53)

Erhan Aktaş Meali:

Yeryüzünü sizin için bir beşik yapan, orada sizin için yollar açan ve gökten su indiren O'dur. Onunla her türlü bitkiden çiftler yetiştirdik.

(Taha 53)

Gültekin Onan Meali:

"Ki (rabbim), yeryüzünü sizin için bir beşik kıldı, onda sizin için yollar döşedi ve gökten su indirdi; böylelikle bununla her tür bitkiden çiftler çıkardık."

(Taha 53)

Hakkı Yılmaz Meali:

O, yeryüzünü sizin için bir döşek yapan, oradan sizin için yollar açan ve gökten bir su indirendir”

(Taha 53)

Halis Bayancuk (Ebu Hanzala) Meali: /

(O Rab ki) yeryüzünü sizin için (üzerinde yaşayıp istikrar bulduğunuz) bir döşek yapan, sizin için orada yollar açan ve gökyüzünden su indirendir. O (su) sayesinde çeşitli bitkilerden çift çift çıkarmışızdır.

(Taha 53)

Harun Yıldırım Meali:

O, yeri size beşik yapan ve onda size yollar açan, gökten de su indirendir. Onunla biz çeşitli bitkilerden çiftler çıkardık.

(Taha 53)

Hasan Basri Çantay:

"O (Rab) ki yer (yüzünü) size bir döşek yapdı, orada sizin için yollar açdı, gökden su (yağmur) indirdi, İşte biz onunla türlü nebatdan çiftler çıkardık.

(Taha 53)

Hayrat Neşriyat Meali:

O ki, yeri sizin için bir beşik yaptı, onda sizin için yollar açtı ve gökten bir su indirdi. Böylece onunla çeşitli bitkilerden çiftler çıkardık.

(Taha 53)

Hubeyb Öndeş Meali: /

[RAB] yeri [yeryüzünü] sizin için dinlenmeye elverişli¹ yapan ve sizin için onda yollar açandır. Gökten bir su indirdi,² ardından onunla [o suyla] bitkilerden dağınık/çeşit çeşit, sınıflar halinde çıkardık.

(Taha 53)

Hüseyin Atay Meali:

52-53 Dedi: "Onların bilgisi Rabbimin katında bir kitaptadır. Rabbim şaşırmaz ve unutmaz. Sizin için yeryüzünü döşeyen, onda yollar açan, gökten su indiren O’dur." Biz o su ile türlü türlü bitkilerden, çift çift yetiştiririz.

(Taha 53)

İbni Kesir Meali:

O ki; sizin için, yeryüzünü döşemiş, orada sizin için yollar açmış, gökten su indirmiştir. Biz o su ile çeşitli bitkilerden çifter çifter çıkardık.

(Taha 53)

İlyas Yorulmaz Meali:

Allah yeryüzünü sizin için kalacak bir mekan yapmış, orada sizin için yollar açmış, gökten su indirmiş ve o su ile değişik farklı bitkilerden çift çift çıkarmıştır.

(Taha 53)

İskender Ali Mihr Meali:

Yeryüzünü size döşek (beşik) yapan, orada sizin için yollar açan ve semadan su indiren O’dur. Sonra da onunla, farklı farklı bitkilerden çiftler çıkardık.

(Taha 53)

İsmail Hakkı Baltacıoğlu Meali:

O, sizin için yeryüzünü eylek yaptı. Onun üzerinde de sizin için yollar yaptı. Gökten su indirdi. İşte Biz onunla erkekli, dişili türlü bitkiler bitirdik, türettik.

(Taha 53)

Kadri Çelik Meali:

“Ki (Rabbim), yeryüzünü sizin için döşedi, onda sizin için yollar açtı ve gökten su indirdi; böylelikle bununla her tür bitkiden çiftler çıkardık.”

(Taha 53)

Mahmut Kısa Meali:

“O Allah ki, yeryüzünü sizin huzur ve güven içinde yaşayabilmeniz için bir döşek yaptı, orada rahatça gezip dolaşabilmeniz için size doğal geçitler ve yollar açtı; gökten yağmur yağdırdı ve onun sayesinde, erkekli dişili çiftler hâlinde çeşit çeşit bitkiler çıkardı.”

(Taha 53)

Mehmet Ali Eroğlu Meali:

Hayatınız için yeryüzünü bir beşik bir döşek kılmış. Orada size yollar açmıştır. Ardından gökten yağmur yağdırmış, onunla çeşit çeşit çifter çifter bitkiler bitirmiştir.

(Taha 53)

Mehmet Türk Meali:

(Ve devamla): “Yeryüzünü sizin için bir döşek yapan, oradan sizin için yollar açan ve gökten su indiren Odur.” (dedi. Ey insanlar!) Biz bu suyla çok çeşitli bitkiler çıkardık.1*

(Taha 53)

Muhammed Celal Şems Meali:

O, sizin için yeryüzünü bir döşek olarak var eden, orada sizin için birçok yollar açan ve gökten su indirendir. Biz onunla, bitkilerin değişik kısımlarından birçok çiftler yarattık.

(Taha 53)

Muhammed Esed Meali:

Sizin için yeryüzünü bir beşik yapan, (hayatınızı kolaylaştırmak için) onun üzerinde yollar açan, gökten su indiren ve onunla (topraktan) türlü türlü bitki çıkaran O'dur;

(Taha 53)

Mustafa Çavdar Meali:

O ki yeryüzünü sizin için bir yaşam yeri yaptı ve orada sizin için size imkânlar verdi, gökten su indirdi. Böylece biz bu yağmur suyu ile envai çeşit bitkilerden çifter çifter çıkardık.

Bknz: (2/21)»(2/22) - (2/29) - (7/10) - (15/20) - (40/64) - (43/10)

(Taha 53)

Mustafa Çevik Meali:

51-54 Firavun bunun üzerine Musa’ya, “Peki öyleyse, Allah’tan başka Rab ve ilahlar edinmiş olan önceki kavimlerin durumu ne olacak? Onlar da mı azaba uğratılacak?” dedi. Musa da, “Onların durumları Rabbimin yasaları ile belirlenmiştir, haklarında ne karar verileceğini yalnızca O bilir. Benim Rabbim asla yanılmaz ve unutmaz ve O, öyle bir Allah’tır ki yeryüzünü kullarının rahatı için bir döşek gibi yaymış, orada yollar, geçitler açmış, gökten yağmur indirip, topraktan çeşit çeşit ve çift çift bitkiler çıkarıp, hem insanları hem de hayvanları nimetleriyle beslemektedir. Şüphesiz bütün bunlar Allah’ın kâinatta olanların Rabbi ve ilahı olduğunun apaçık delilleridir. Bunu ancak, aklını kullanıp da düşünenler anlayıp kavrarlar.”

(Taha 53)

Mustafa İslamoğlu Meali:

O, sizin için yeryüzünü bir beşik yaptı; ve orada sizin için yolları O açtı; yine gökten yağmuru O indirdi. İşte bu sayede onunla envai çeşit bitkilerden çift çift ürünler çıkarmışızdır;

(Taha 53)

Osman Okur Meali:

“Sizin için yeryüzünü bir beşik yapan, onun üzerinde yollar açan, gökten su (yağmur) indiren O'dur.” (Allah buyurdu ki:) “Biz o su ile (topraktan) türlü türlü bitkiler çıkarmaktayız.”

(Taha 53)

Ömer Nasuhi Bilmen Meali:

O (Hâlık-i Azîm) ki sizin için arzı bir beşik kıldı ve orada sizin için yollar açtı ve gökten bir su indirdi. Artık onunla muhtelif nebattan çiftler çıkardık.

(Taha 53)

Ömer Öngüt Meali:

Sizin için yeryüzünü döşeyen, yollar açan, gökten su indiren O'dur. Biz o su ile türlü türlü, çift çift bitkiler yetiştirdik.

(Taha 53)

Ömer Sevinçgül Meali:

Allah yeri size bir beşik yaptı. Yürüyebilesiniz diye orada yollar açtı. Gökten su indirdi, onunla türlü bitkilerden çiftler çıkardı.

(Taha 53)

Sadık Türkmen Meali:

O, arzi sizin için bir beşik kıldı, orada sizin için yollar açtı. Gökyüzünden su indirdi. Böylece onunla çeşit çeşit bitkilerden çiftler çıkardık.

(Taha 53)

Seyyid Kutub Meali:

O size yeryüzünü beşik yaptı, orada sizin için yollar açtı ve gökten su indirdi. O su sayesinde çiftler halinde çeşitli bitkiler bitirdik.

(Taha 53)

Suat Yıldırım Meali:

O'dur ki yeri size beşik yaptı. Orada sizin için yollar ve geçitler açtı. Gökten de size yağmur indirdi. İşte o su ile türlü türlü bitkilerden çiftler çıkardık.

(Taha 53)

Süleyman Ateş Meali:

O ki, yeri size beşik yaptı ve onda sizin için yollar açtı, gökten bir su indirdi. Onunla her çeşit bitkiden çiftler çıkardık.

(Taha 53)

Süleymaniye Vakfı Meali:

Yeryüzünü sizin için beşik gibi yapan ve sizin için orada yollar açan O'dur. Gökten su indirdi de onunla (erkekli, dişili) çiftlerden[1] çeşit çeşit bitkiler bitirdi[2].

1)Ezvacem
2)İltifat

(Taha 53)

Şeref Aziz Taha ve Kemal Çelik Meali:

Yeryüzünü yaşamanıza elverişli duruma getiren ve sizin için orada yollar var eden, gökten su indirerek Onunla her türlü bitkiyi yetiştiren O'dur.

(Taha 53)

Şaban Piriş Meali:

Allah, yeryüzünü sizin için beşik yaptı ve orada yine sizin için yollar açtı. Gökten su indirip, onunla çeşitli bitkilerden çifter çifter çıkardık.

(Taha 53)

Talat Koçyiğit Meali:

Yeryüzünü sizin için beşik gibi yapan, orada size yollar açan ve gökten su indiren O'dur. İşte o su ile, muhtelif bitkilerden çiftler çıkardık.

(Taha 53)

Tefhimul Kuran Meali:

«Ki (Rabbim), yeryüzünü sizin için bir beşik kıldı, onda sizin için yollar döşendi ve gökten su indirdi; böylelikle bununla her tür bitkiden çiftler çıkardık.»

(Taha 53)

Ümit Şimşek Meali:

Odur ki yeri size bir beşik yapmış, onda size yollar açmış, gökten size bir su indirmiştir. O su ile Biz türlü türlü bitkilerden çiftler çıkarırız:(6)*

(Taha 53)

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Yeryüzünü size beşik yapan, onda sizin için yollar açan, gökten su indiren O'dur. Biz o suyla çeşitli bitkilerden çiftler çıkardık.

(Taha 53)

Rashad Khalifa Meali:

He is the One who made the earth habitable for you, and paved in it roads for you. And He sends down from the sky water with which we produce many different kinds of plants.

(Taha 53)