3. Ali İmran Suresi / 113.ayet

Onların hepsi bir değildir. Kitap ehlinden gecenin derinliklerinde kalkıp, Allah’ın ayetlerini okuyan ve secdeye kapanarak ibadet eden bir topluluk da vardır.

Bknz: (4/162)(17/79)(28/52)»(28/55)

Mustafa Çavdar Meali

Ali İmran 113 ayeti için diğer mealler.

Abdülbaki Gölpınarlı Meali

Ama hepsi bir değil. Kitap ehlinden dosdoğru hareket edip ibadetten vazgeçmeyen, geceleri secdeye kapanarak Allah'ın ayetlerini okuyan bir bölük de var.

(Ali İmran 113)

Abdullah-Ahmet Akgün Meali

(Gerçi) Onların hepsi bir değildir. Kitap Ehlinden (Yahudi ve Hristiyan kesimlerden)  gece vakti kıyama durup, Allah’ın ayetlerini okuyarak secdeye kapananlar da vardır.

(Ali İmran 113)

Abdullah Parlıyan Meali

Ama hepsi de bir değil, bize kitap verildi diyenler arasında geceleyin Allah'ın ayetlerini okuyan ve O'nun huzurunda secdeye kapanan Allah'ın emirlerini yerine getirip yasaklarından kaçınan bir topluluk da vardır.

(Ali İmran 113)

Adem Uğur Meali

Hepsi bir değildir; ehl-i kitap içinde istikamet sahibi bir topluluk vardır ki, gece saatlerinde secdeye kapanarak Allah'ın âyetlerini okurlar.

(Ali İmran 113)

Ahmet Hulusi Meali

Hepsi bir değildir. Kendilerine hakikat bilgisi verilmiş olanlardan secde edip, gece boyunca Allah işaretlerini okuyup değerlendiren bir grup da mevcuttur.

(Ali İmran 113)

Ahmet Tekin Meali

Onların hepsi aynı hükme tâbi değildir. Ehl-i kitaptan ehl-i tevhid olan, ibadetlerini yerine getiren, İslâmî sorumluluk sahibi cemaatler de vardır. Gecenin ilerleyen saatlerinde secdelere kapanarak namaz kılarlarken Allah'ın âyetlerini okurlar.

(Ali İmran 113)

Ahmet Varol Meali

Hepsi bir değildir. Kitap ehlinden gecenin geç vakitlerinde ibadete kalkıp Allah'ın ayetlerini okuyan ve secdeye kapanan bir topluluk vardır.*

(Ali İmran 113)

Ali Bulaç Meali

Onların hepsi bir değildir. Kitap Ehli'nden bir topluluk vardır ki, gece vaktinde ayakta durup Allah'ın ayetlerini okuyarak secdeye kapanırlar.

(Ali İmran 113)

Ali Fikri Yavuz Meali

Ehl-i kitabın hepsi eşit değildir. Onlardan dosdoğru İslâm dini üzere bulunan bir ümmet vardır ki, gece vakitleri Allah'ın âyetlerini okurlar ve onlar secdeye kapanırlar, namaz kılarlar.

(Ali İmran 113)

Ali İskender Mihr Meali

Onların (hepsi) bir değildir. Kitap ehlinden, gece saatlerinde kıyamda durup, Allah'ın âyetlerini tilavet eden ve secde eden bir ümmet vardır.

(Ali İmran 113)

Ali Rıza Sefa Meali

Onların tümü aynı değildir. Kitap halkı arasında, gece boyunca ayakta durarak, Allah'ın ayetlerini okuyan ve secdeye kapanan bir topluluk vardır.[70]

70)Bu ayetle birlikte, 48:29 ayetinde de diğer kitaplara inananlar arasında, Allah'a secde edenler olduğu bildirilmiştir.

(Ali İmran 113)

Ali Ünal Meali

Bununla birlikte, Kitap Ehli’nin hepsi aynı değildir. İçlerinde (sizin gibi iman etmiş olup) doğruluktan şaşmayan istikamet sahibi bir topluluk vardır ki, gece saatlerinde Allah’ın âyetlerini hakkıyla okuyarak secdelere kapanırlar.

(Ali İmran 113)

Bahaeddin Sağlam Meali

Hepsi bir değiller. Ehl-i kitaptan bir toplum var ki; gece boyunca, ayakta durarak, secde ederek Allah’ın ayetlerini okuyorlar.

(Ali İmran 113)

Bayraktar Bayraklı Meali

Kitap ehlinin hepsi aynı değildir. Onların arasında, gece boyunca Allah'ın ayetlerini okuyan ve secdeye kapanan dosdoğru insanlar da vardır.

(Ali İmran 113)

Bekir Sadak Meali

(113-114) Kitap ehlinin hepsi bir degildir: Onlardan geceleri secdeye kapanarak Allah'in ayetlerini okuyup duranlar vardir; bunlar Allah'a ve ahiret gunune inanir, kotulukten meneder, iyiliklere kosarlar. Iste onlar iyilerdendir.

(Ali İmran 113)

Besim Atalay Meali

Kitaplı olanlar bir değildirler, içlerinde, doğru bir ümmet vardır, geceleyin secde edip Allahın âyetlerin okurlar,

(Ali İmran 113)

Celal Yıldırım Meali

(113-114) (Tabii ki) hepsi bir değildir ; içlerinden doğruluk üzere bulunan bir cemaat var ki, gece saatlerinde secdeye kapanarak Allah'ın âyetlerini okurlar; Allah'a ve Âhiret gününe inanırlar; iyilikle emreder, kötülükten alıkorlar; hayırlı işlere koşuşurlar. İşte onlar yararlı ve iyi kimselerdendir.

(Ali İmran 113)

Cemal Külünkoğlu Meali

Kitap ehlinin (Yahudilerin ve Hıristiyanların) hepsi aynı değildir. Onların arasında, (Müslüman olduktan sonra) gece boyunca Allah'ın ayetlerini okuyan ve O'nun huzurunda secdeye kapanan dosdoğru insanlar da vardır.

(Ali İmran 113)

Diyanet İşleri Eski Meali

113,114. Kitap ehlinin hepsi bir değildir: Onlardan geceleri secdeye kapanarak Allah'ın ayetlerini okuyup duranlar vardır; bunlar Allah'a ve ahiret gününe inanır, kötülükten meneder, iyiliklere koşarlar. İşte onlar iyilerdendir.

(Ali İmran 113)

Diyanet İşleri Yeni Meali

Onların (Kitap ehlinin) hepsi bir değildir. Kitap ehli içinde, gece saatlerinde ayakta duran, secdeye kapanarak Allah'ın ayetlerini okuyan bir topluluk da vardır.

(Ali İmran 113)

Diyanet Vakfı Meali

Hepsi bir değildir; ehl-i kitap içinde istikamet sahibi bir topluluk vardır ki, gece saatlerinde secdeye kapanarak Allah'ın âyetlerini okurlar.

(Ali İmran 113)

Edip Yüksel Meali

Ancak hepsi bir değil. Kitap halkından bir grup var ki geceleri ALLAH'ın ayetlerini okuyup secde ederler.

(Ali İmran 113)

Elmalılı Orjinal Meali

Hepsi bir değiller, Ehli kitab içinden kalkınan bir ümmet var, gece vakitleri Allahın ayetlerini okuyub secdelere kapanıyorlar

(Ali İmran 113)

Elmalılı Sadeleştirilmiş Meali

Hepsi bir değildir. Kitap verilenler içinde gece vakitlerinde Allah'ın ayetlerini okuyup secdeye kapanan doğru bir topluluk vardır.

(Ali İmran 113)

Erhan Aktaş Meali

Ama hepsi aynı değildir. Kitap ehlinden, Allah'ın ayetlerini okuyan ve gece saatlerinde secde eden bir ümmet[1] vardır.

1)Topluluk.

(Ali İmran 113)

Gültekin Onan Meali

Onların hepsi bir değildir. Kitap ehlinden bir ümmet vardır ki gece vaktinde ayakta durup Tanrı'nın ayetlerini okuyarak secdeye kapanırlar.

(Ali İmran 113)

Harun Yıldırım Meali

(Hepsi) Bir değildirler. Kitap ehlinden dosdoğru olan bir topluluk vardır ki geceleri secde ederek Allah’ın ayetlerini okurlar.

(Ali İmran 113)

Hasan Basri Çantay

Hepsi bir değildirler. Kitablıların içinde ayakda dikilen bir ümmet vardır ki gecenin saatlerinde onlar secdeye kapanarak Allahın ayetlerini okurlar.

(Ali İmran 113)

Hayrat Neşriyat Meali

(Ancak, onların) hepsi bir değildir. Ehl-i kitabdan (istikamet üzere) doğru olan bir topluluk vardır ki, gece saatlerinde Allah'ın âyetlerini okurlar ve onlar (namaz kılarak) secde ederler.(4)*

(Ali İmran 113)

Hubeyb Öndeş Meali /

(113-115) Onlar [kitap halkı] eşit değildir. Kitap halkından, Gece saatlerinde, secde ediyorlarken, Allah'ın ayetlerini okuyup uygulayan, Allah'a ve ahiret gününe inanan, bilinen iyiliği emir eden, tanımayanı/kötülüğü engelleyen ayakta bir toplum (ümmet) vardır. işte onlar, düzgün-iyi kişilerden'dir. Allah, sakınanları bilirken, hayır[türün]den ne yaptılar ise o asla göz ardı edilmeyecektir.

(Ali İmran 113)

İbni Kesir Meali

Hepsi bir değildir. Onlardan secdeye vararak geceleri Allah'ın ayetlerini okuyup duran bir topluluk vardır.

(Ali İmran 113)

İlyas Yorulmaz Meali

Elbetteki kitap ehlinin hepsi eşit değildir. Onlardan bir topluluk, Allah'ın ayetlerini okuyup, gecenin bir bölümünü ayakta kalarak (namaz kılarak) ve secde ederek geçirirler.

(Ali İmran 113)

Kadri Çelik Meali

Hepsi bir değildir. Kitap ehlinden secdeye vararak geceleri Allah'ın ayetlerini okuyup duran bir topluluk da vardır.

(Ali İmran 113)

Mahmut Kısa Meali

Onların hepsi bir değildir; Kitap Ehli denilen Yahudi ve Hıristiyanlar arasında, Son Elçiye iman eden, gece vakitlerinde Kur’an’daki Allah’ın ayetlerini okuyan ve göz yaşları içinde secdeye kapanan samîmî, dürüst ve dosdoğru bir topluluk da vardır.

(Ali İmran 113)

Mehmet Türk Meali

(Ama bunların) hepsi bir değildir. Kitap ehli1 içerisinde geceleri kalkıp, Allah’ın âyetlerini okuyarak, secdeye kapanarak dosdoğru olan bir ümmet de vardır.2*

(Ali İmran 113)

Muhammed Esed Meali

(Ama) onların hepsi aynı değil: Geçmiş vahyin izleyicileri arasında, gece boyunca Allah'ın ayetlerini okuyan ve (O'nun huzurunda) secdeye kapanan dosdoğru insanlar da vardır.

(Ali İmran 113)

Mustafa Çavdar Meali

Onların hepsi bir değildir. Kitap ehlinden gecenin derinliklerinde kalkıp, Allah’ın ayetlerini okuyan ve secdeye kapanarak ibadet eden bir topluluk da vardır.

Bknz: (4/162) - (17/79) - (28/52)»(28/55)

(Ali İmran 113)

Mustafa İslamoğlu Meali

Onların hepsi bir değildir; önceki vahyin takipçilerinden, gece boyunca Allah'ın ayetlerini okuyup secdeye kapanan onurlu bir topluluk da vardır.

(Ali İmran 113)

Osman Okur Meali

(Ancak, onların) hepsi bir değildir. Ehl-i kitapdan (istikamet üzere) doğru olan bir ümmet vardır ki, gece saatlerinde Allah’ın âyetlerini okurlar ve onlar (namaz kılarak) secde ederler

(Ali İmran 113)

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Hepsi müsavî değildirler. Ehl-i kitaptan bir müstakim cemaat vardır ki, gece saatlerinde Allah Teâlâ'nın âyetlerini okurlar ve onlar secde ederler.

(Ali İmran 113)

Ömer Öngüt Meali

Onların hepsi bir değildir. Ehl-i kitap içinde istikamet sahibi bir topluluk da vardır ki, gece saatlerinde secdeye kapanarak Allah'ın âyetlerini okurlar.

(Ali İmran 113)

Şaban Piriş Meali

Ehli kitabın hepsi bir değildir. Onlardan; geceleri Allah'ın ayetlerini okuyup duran secdeye kapanan bir topluluk vardır.

(Ali İmran 113)

Sadık Türkmen Meali

Onların (kitap ehlinin) hepsi bir değildir. Kitap ehli içinde; gece saatlerinde (uyanık kalıp) ayakta duran, boyun eğerek (uygulamak üzere) Allah’ın ayetlerini okuyan, bir topluluk da vardır.

(Ali İmran 113)

Seyyid Kutub Meali

Ama onların hepsi bir değildir. Kitap ehlinin içinde geceleri ayakta durup Allah'ın ayetlerini okuyan ve secdeye kapanan bir kesim vardır.

(Ali İmran 113)

Suat Yıldırım Meali

Ehl-i kitabın hepsi bir değildir. Onların içinde öyle dosdoğru bir cemaat vardır ki, gece saatlerinde Allah'ın ayetlerini okuyarak secdelere kapanırlar.

(Ali İmran 113)

Süleyman Ateş Meali

Ama hepsi bir değildir. Kitap ehli içinde, gece saatlerinde ayakta durup Allah'ın ayetlerini okuyarak secdeye kapanan bir topluluk da vardır.

(Ali İmran 113)

Süleymaniye Vakfı Meali

Hepsi bir değildir, Ehl-i Kitap[1] içinde dik duruşlu bir toplum da vardır. Onlar gecenin bölümlerinde[2] Allah'ın ayetlerini okur, secde ederler.

1) Kitaplarında uzman olan kişiler
2)Güneşin batmasından, doğmasına kadar olan gece, birbirine eşit olmayan 3 ayrı dilimden oluşur. 1- Güneşin batmasından (akşam namazı) küçük yıldızların görünmesine kadar (yatsı namazı sonu) olan bölüm, 2- Tam karanlık gece yarısı (teheccüd namazı kılınabilecek bölüm) 3- Küçük yıldızların kaybolmaya başlamasından (seher, sahur vakti) doğu ufkunda oluşan enine kızıllığın güneşin doğması ile son bulduğu(sabah namazının sonu) bölüm. Birinci dilim ile üçüncü dilim eşit ve simetriktir. Orta bölüme gece yarısı veya ortası denir. Gecenin bölümleri ve namaz vakitleri hakkında daha detaylı bilgi için (Bkz. Müzzemmil 73/20, Hud 11/114, İsra 17/78,79, Ta-Ha 20/130, Rum 30/17-18, Mümin 40/55.)  

(Ali İmran 113)

Ümit Şimşek Meali

Onların hepsi bir değildir. Kitap Ehlinden dosdoğru bir topluluk da vardır ki, secdeye kapanır, geceler boyu Allah'ın âyetlerini okurlar.

(Ali İmran 113)

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Ama hepsi bir değildir. Ehlikitap içinden Allah için baş kaldıran/Allah huzurunda el bağlayan/hak ve adaleti ayakta tutan/kalkınıp yükselen bir zümre de vardır; gece saatlerinde secdelere kapanmış olarak Allah'ın ayetlerini okurlar.

(Ali İmran 113)

Rashad Khalifa Meali

They are not all the same; among the followers of the scripture, there are those who are righteous. They recite GOD's revelations through the night, and they fall prostrate.

(Ali İmran 113)