Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

Allah yolunda harcamada bulunun ki kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Ve iyilik yapın. Şüphesiz Allah, iyilik edenleri sever.

Mustafa Çavdar Meali

Sana, kadınların adet halinden de soruyorlar. De ki: “O bir ezadır. Adet halinde iken kadınlardan uzak durun, temizlenmelerine kadar onlara yaklaşmayın. Temizlendikleri zaman, Allah’ın size emrettiği yoldan yaklaşın. Allah, şüphesiz daima tövbe edenleri sever ve temizlenenleri de sever.

Mustafa Çavdar Meali

Evet, kim verdiği sözü yerine getirir ve emanete riayet ederse, şüphe yok ki, Allah emanete riayet edenleri sever.

Mustafa Çavdar Meali

Onlar ki, bollukta da darlıkta da mallarını Allah yolunda harcayanlar, öfkelerini yenen ve insanların kusurlarını bağışlayanlardır. Allah, böyle iyileri sever.

Mustafa Çavdar Meali

Nice nebiler vardır ki, rabbe adanmış kişilerle beraber savaşmışlardır. Onlar, Allah yolunda başlarına gelen musibetler sebebiyle yılgınlığa kapılmadılar/gevşemediler, acziyet göstermediler ve boyun eğmediler. Allah, davasında direnenleri sever.

Mustafa Çavdar Meali

Bunun ardından Allah da onlara hem bu dünya nimetinin hem de ahiret nimetinin en güzelini verdi. Allah, böyle iyilik edenleri sever.

Mustafa Çavdar Meali

Sen, Allah’ın sana lütfettiği şefkat ve merhamet sayesinde onlara yumuşak davrandın. Eğer sert ve kırıcı davranmış olsaydın, elbette etrafından dağılıp giderlerdi. Onları affet ve onlar için Allah’tan bağışlanma dile. Ve yönetim işinde onlarla istişare et, karar verdiğinde de yalnızca Allah’a güven. Allah, kendisine güvenenleri sever.

Mustafa Çavdar Meali
Maide 13    

Ve sözlerini bozdukları için onları lanetledik, kalplerini katılaştırdık. Kelimelerin anlamlarını çarpıtıyorlar. Üstelik kendilerine hatırlatılan gerçeklerden bir kısmını da unutmuş durumdalar. İçlerinden pek azı dışında, onlardan hep hainlik görürsün. Ama sen yine de onları hoş gör ve onlara aldırma. Şüphesiz Allah, hoş görülü olanları sever.

Mustafa Çavdar Meali
Maide 42    

Onlar, yalana bolca kulak verenler, haram yemeye de pek düşkün olanlardır. Eğer onlar, sana bir dava için başvururlarsa; ister aralarında hüküm ver, istersen hüküm verme! Onların davasına bakmazsan, sana hiçbir şekilde zarar veremezler. Eğer hüküm verecek olursan aralarında adaletle hükmet! Zira Allah, adaleti gerçekleştirenleri sever.

Mustafa Çavdar Meali
Maide 93    

İman edip, imanın gereği güzel işler yapanlara; günahlardan sakınarak, imanda sebat edip doğru ve güzel işler yapmaya devam ettikleri müddetçe, geçmişte içki içme ve kumar geliri yemelerinden dolayı bir sorumluluk yoktur. Sonra sorumlu davranır ve iman eder ve de sakınarak iyilik yaparsa işte Allah, böyle iyilik edenleri sever.

Mustafa Çavdar Meali
Tevbe 4    

Yalnız, müşriklerden kendileriyle yaptığınız antlaşma şartlarını ihlal etmeyen ve tam olarak uyan ve sizin aleyhinize başkalarıyla işbirliği yapmayan kişiler bunun dışındadır. Siz bunlarla yaptığınız antlaşmanın şartlarına süresi doluncaya kadar uyun zira Allah sorumluluğunu yerine getirenleri sever.

Mustafa Çavdar Meali
Tevbe 7    

(Sözlerinde durmayan) müşriklerin nasıl Allah katında ve elçisinin yanında antlaşmalarının bir değeri olabilir. Yalnız Mescidi Haram'ın yanında antlaşma yaptıklarınız hariç. İşte onlar sözlerinde durduğu müddetçe siz de verdiğiniz sözünüzde durun. Zira Allah sorumlu davrananları sever.

Mustafa Çavdar Meali

Orada asla onlarla birlikte olma! Ta baştan beri tevhit ve Allah'a saygı temeli üzerine bina edilmiş olan mescit, içinde bulunman daha uygun. Orada günahlardan arınmayı seven insanlar var, zira Allah arınanları sever.

Mustafa Çavdar Meali
Yunus 7    

Bizimle karşılaşmayı hesaba katmayan ve geçici dünya hayatından memnun olup onunla tatmin olanlar ve ayetlerimizden gafil/duyarsız olanlar var ya.

Mustafa Çavdar Meali

Eğer müminlerden iki gurup birbirleriyle savaşırlarsa, aralarını bulup barıştırın. Eğer bunlardan biri söz dinlemez diğerine saldırırsa Allah'ın emrine boyun eğinceye kadar saldıran tarafa karşı savaşın. Şayet saldırganlıktan vazgeçerse aralarını adaletle düzeltip barışı sağlayın ve sakın adaletten sapmayın Hiç şüphesiz Allah, adil davrananları sever.

Mustafa Çavdar Meali

Ancak Allah, sizinle din uğrunda savaşmamış, sizi yurdunuzdan çıkarmamış kimselerle iyi ilişkiler kurmanızı ve onlara iyi davranmanızı yasaklamaz. Çünkü Allah, iyi davrananları sever.

Mustafa Çavdar Meali
Saf 4    

Şüphesiz ki Allah, kendi yolunda, tuğlaları birbirine kenetlenmiş bir bina gibi tek yürek, tek saf halinde savaşanları sever.

Mustafa Çavdar Meali

Yazıyı beğendiyseniz aşağıdaki butonlardan
Facebook ve Twitter'da paylaşabilirsiniz.