19. Meryem Suresi / 94.ayet

Andolsun ki Allah, onları sonsuz ilmiyle kuşatmış ve yapıp ettiklerini bir bir tesbit etmiştir.

Bknz: (21/47)(45/28)»(45/29)(58/6)(69/18)(75/10)»(75/19)

Mustafa Çavdar Meali

Meryem 94 ayeti için diğer mealler.

Abdülbaki Gölpınarlı Meali:

Andolsun ki hepsini topluluk bakımından da saymıştır, tektek de ve hepsini, hepsinin ahvalini bilir.

(Meryem 94)

Abdullah-Ahmet Akgün Meali:

Andolsun (Allah), onların (yarattığı mahlûkatın) tümünü kuşatmış ve onları (atom altı zerreciklerine kadar) sayı olarak saymış (ve kaydetmiştir). *

(Meryem 94)

Abdullah Parlıyan Meali:

Doğrusu O, kullarını bilgisiyle kuşatmış, herşeylerini ve nefeslerini birer birer saymıştır.

(Meryem 94)

Adem Uğur Meali:

O, bunların hepsini kuşatmış ve sayılarını tesbit etmiştir.

(Meryem 94)

Ahmet Hulusi Meali:

Andolsun ki (Rahman) onları çok yönlü tüm detaylarıyla bilir!

(Meryem 94)

Ahmet Tekin Meali:

Andolsun ki, Allah onların hepsinin sayımını yapmış, sicile geçirmiştir. Onları teker teker saymıştır.

(Meryem 94)

Ahmet Varol Meali

Andolsun O, onların tümünü kuşatmış ve sayı olarak da saymıştır.

(Meryem 94)

Ali Bulaç Meali:

Andolsun, onların tümünü kuşatmış ve onları sayı olarak saymış bulunmaktadır.

(Meryem 94)

Ali Fikri Yavuz Meali:

Yemin olsun ki, Allah hepsini kuşatmış, sayılarını ve işlerini bilmiştir.

(Meryem 94)

Ali Rıza Sefa Meali:

Gerçek şu ki, onların tümünü kuşatmış ve tek tek saymıştır.

(Meryem 94)

Ali Ünal Meali:

O, onların her biri için kendine has kulluk şekli, ömür, vazife ve rızık takdir buyurmuş ve onları tek tek birer kul olarak tescil etmiştir.

(Meryem 94)

Bahaeddin Sağlam Meali:

Andolsun! Allah onların hepsini kuşatmış, tek tek saymıştır.

(Meryem 94)

Bayraktar Bayraklı Meali:

O, bunların hepsini kuşatmış ve sayılarını tespit etmiştir.

(Meryem 94)

Bekir Sadak Meali:

And olsun ki onlarin adedini bilmis ve teker teker saymistir.

(Meryem 94)

Besim Atalay Meali:

Onları sağışlayıp, iyice saydı

(Meryem 94)

Celal Yıldırım Meali:

And olsun ki, O, onları birer birer sayıp hesaplamıştır.

(Meryem 94)

Cemal Külünkoğlu Meali:

Andolsun ki, O bunların hepsini bilgisiyle kuşatmış, sayılarını tespit etmiştir. 

(Meryem 94)

Diyanet İşleri Eski Meali:

And olsun ki onların adedini bilmiş ve teker teker saymıştır.

(Meryem 94)

Diyanet İşleri Yeni Meali:

Andolsun, Allah onları ilmiyle kuşatmış ve tek tek saymıştır.

(Meryem 94)

Diyanet Vakfı Meali:

O, bunların hepsini kuşatmış ve sayılarını tesbit etmiştir.

(Meryem 94)

Edip Yüksel Meali:

Onları kuşatmış ve tek tek saymıştır.

(Meryem 94)

Elmalılı Orjinal Meali:

Kasem olsun ki hepsini ihsa etmiş, hepsini sayı ile ta'dad buyurmuştur

(Meryem 94)

Elmalılı Yeni Meali:

Andolsun ki, hepsini kuşatmış ve hepsini bir bir saymıştır.

(Meryem 94)

Erhan Aktaş Meali:

Ant olsun ki, onların tamamını kuşatmış ve bir bir tespit etmiştir.

(Meryem 94)

Gültekin Onan Meali:

Andolsun, onların tümünü kuşatmış ve onları sayı olarak saymış bulunmaktadır.

(Meryem 94)

Hakkı Yılmaz Meali:

Andolsun ki Rahmân, onların hepsini kuşatmıştır ve kendilerini bir bir saymıştır.

(Meryem 94)

Halis Bayancuk (Ebu Hanzala) Meali: /

Andolsun ki, hepsinin topluca ve tane tane sayılarını bilip kuşatmıştır.

(Meryem 94)

Harun Yıldırım Meali:

O, bunların hepsini kuşatmış ve sayılarını tesbit etmiştir.

(Meryem 94)

Hasan Basri Çantay:

Andolsun ki O, bunları cem'iyyet olarak da saymış, ferdler olarak da saymışdır.

(Meryem 94)

Hayrat Neşriyat Meali:

And olsun ki (O), onları (ilmiyle) kuşatmış, hem onları (ve yaptıklarını) birer birer saymıştır.

(Meryem 94)

Hubeyb Öndeş Meali: /

Elbetteki onları kuşatmış/toplamış ve teker teker saymıştı.

(Meryem 94)

Hüseyin Atay Meali:

Andolsun, Allah onları numaralamış ve teker teker saymıştır.

(Meryem 94)

İbni Kesir Meali:

Andolsun ki; ilmi onları kuşatmış ve teker teker saymıştır.

(Meryem 94)

İlyas Yorulmaz Meali:

Rahman onların hepsini hesap etmiş ve tek tek saymıştır.

(Meryem 94)

İskender Ali Mihr Meali:

Andolsun ki onları, tek tek adetlendirerek tespit etti (saydı).

(Meryem 94)

İsmail Hakkı Baltacıoğlu Meali:

Ant olsun ki Allah onların hepsini sayıp sayıştırmıştır.

(Meryem 94)

Kadri Çelik Meali:

Şüphesiz (Allah) onların tümünü ilmi ile kuşatmış ve teker teker saymıştır

(Meryem 94)

Mahmut Kısa Meali:

Hiç kuşkusuz Allah, onların hepsini sonsuz kudret ve ilmiyle kuşatmış, kendilerini ve yaptıklarını bir bir saymıştır.

(Meryem 94)

Mehmet Ali Eroğlu Meali:

Elbette ki, andolsun onların tümünü kuşatmıştır. Tüm detaylarıyla bilir.

(Meryem 94)

Mehmet Türk Meali:

Yemin olsun (Allah) onların tümünü (bilgisiyle) kuşatmış, onları (ve yaptıklarını) tek tek saymıştır.

(Meryem 94)

Muhammed Celal Şems Meali:

(Yüce Allah,) onların hepsini kuşatmıştır ve kendilerini tam olarak saymıştır.

(Meryem 94)

Muhammed Esed Meali:

doğrusu, O bunların hepsini bilgisiyle kuşatmış, teker teker saymıştır;

(Meryem 94)

Mustafa Cemil Kılıç Meali:

Allah onların hepsini kuşatmış, her birini tek tek saymıştır.

(Meryem 94)

Mustafa Çavdar Meali:

Andolsun ki Allah, onları sonsuz ilmiyle kuşatmış ve yapıp ettiklerini bir bir tesbit etmiştir.

Bknz: (21/47) - (45/28)»(45/29) - (58/6) - (69/18) - (75/10)»(75/19)

(Meryem 94)

Mustafa Çevik Meali:

94-95 Allah, herkesin söyleyip durduklarının, yapıp ettiklerinin tek tek kaydını tutturmaktadır ve O’nun bilgisi her şeyi kuşatmıştır. Onların hepsi Hesap Günü Allah’ın huzuruna mallarından, mülklerinden, evlatlarından koparılmış olarak getirilecekler.

(Meryem 94)

Mustafa İslamoğlu Meali:

Doğrusu O, onların tümünü derin bir bilgiyle kuşatmış ve tek tek saymıştır.

(Meryem 94)

Osman Okur Meali:

Andolsun, O bunların hepsini (ve yaptıklarını) bilgisiyle kuşatmış, teker teker saymıştır;

(Meryem 94)

Ömer Nasuhi Bilmen Meali:

Kasem olsun ki, onları kuşatmıştır ve onları saymakla saymıştır.

(Meryem 94)

Ömer Öngüt Meali:

Allah onların hepsini kuşatmış ve sayılarını tesbit etmiştir.

(Meryem 94)

Ömer Sevinçgül Meali:

O, onların tümünü kuşatmış, sayılarını belirlemiştir.

(Meryem 94)

Sadık Türkmen Meali:

Ant olsun ki, onları kuşatmış ve iyice saydıkça saymıştır!

(Meryem 94)

Seyyid Kutub Meali:

Allah, onları bir bir sayarak hesaba geçirmiştir.

(Meryem 94)

Suat Yıldırım Meali:

O bunların hepsini ilmi ile ihata etmiş, tek tek tesbit etmiştir.

(Meryem 94)

Süleyman Ateş Meali:

O, onların hepsini kuşatmış ve onları bir bir saymıştır.

(Meryem 94)

Süleymaniye Vakfı Meali:

Allah, onların hepsini teker teker sayıp hesabını çıkarmıştır.

(Meryem 94)

Şeref Aziz Taha ve Kemal Çelik Meali:

Allah onların hepsini bilmekte ve tek tek saymaktadır.

(Meryem 94)

Şaban Piriş Meali:

Allah, onların hepsini tek tek sayıp, kaydetmiştir.

(Meryem 94)

Talat Koçyiğit Meali:

Allah onların hepsini kuşatmış ve hepsini saymıştır.

(Meryem 94)

Tefhimul Kuran Meali:

Andolsun, onların tümünü kuşatmış ve onları sayı olarak da saymış bulunmaktadır.

(Meryem 94)

Ümit Şimşek Meali:

Allah onların hepsini kuşatmış, herbirini tek tek saymıştır.

(Meryem 94)

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Yemin olsun, O onların hepsini kuşatmış ve tamamını tek tek saymıştır.

(Meryem 94)

Rashad Khalifa Meali:

He has encompassed them, and has counted them one by one.

(Meryem 94)