Alak 1    
Seni yaratan Rabbinin adına bu ayetleri oku/duyur!
Alak 2    
O, insanı alâktan yarattı.
Alak 3    
Duyur! Zira senin Rabbin büyük lütuf/ikram sahibidir.
Alak 4    
O insana kalemle yazma yeteneği vermiş.
Alak 5    
Böylece insana bilmediklerini öğretmiştir.
Alak 6    
Bütün bunlara rağmen insan yine de azar.
Alak 7    
Kendi kendini yeterli gördüğü zaman.
Alak 8    
Oysa hesap için dönüş mutlaka Rabbine olacaktır.
Alak 9    
(9-10) Allah’a çağıranı engelleyen şu adamı görüyor musun?
Alak 10    
(9-10) Allah’a çağıranı engelleyen şu adamı görüyor musun?
Alak 11    
Hiç düşündün mü? Ya o doğru yolda ise?
Alak 12    
Veya Allah’a karşı gelmekten sakınmayı emrediyor ise?
Alak 13    
Hiç düşündün mü ya asıl yalanlayan ve haktan yüz çeviren kendisi ise?
Alak 14    
Şimdi bu adam, Allah’ın her şeyi gördüğünü bilmiyor mu?
Alak 15    
Eğer o buna bir son vermezse, elbet onu perçeminden tutup sürükleyeceğiz.
Alak 16    
Evet o yalancı, günahkârın perçeminden.
Alak 17    
Haydi o yandaşlarını yardıma çağırsın da görelim.
Alak 18    
Biz de o gün zebanileri çağıracağız.
Alak 19    
–Sakın ha! Onun tehditlerine boyun eğme! Rabbine secde et ve böylece ona yaklaş!