9. Tevbe Suresi / 20.ayet

İman edip imanı uğrunda hicret eden ve Allah yolunda mallarını ve canlarını ortaya koyup üstün gayret gösterenler Allah katında en büyük makama sahiptirler. İşte bunlar kurtulmuş olanlardır.

Bknz: (3/163)(3/195)(4/95)(8/3)(9/16)(20/75)(46/19)(59/7)»(59/9)

Mustafa Çavdar Meali

Tevbe 20 ayeti için diğer mealler.

Abdülbaki Gölpınarlı Meali:

İnananların, yurtlarından göçenlerin ve Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla savaşanların Allah katında dereceleri pek büyüktür ve onlardır muratlarına erenlerin, kurtulup nusrat bulanların ta kendileri.

(Tevbe 20)

Abdullah-Ahmet Akgün Meali:

İman edenlerin, hicret edenlerin ve Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenlerin, Allah katında büyük dereceleri vardır. İşte (asıl) 'kurtuluşa ve mutluluğa' erenler bunlardır.

(Tevbe 20)

Abdullah Parlıyan Meali:

Ama inanan, zulüm ve kötülük diyarını terkeden ve Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla her türlü çabayı gösteren kimselere gelince, Allah katında en yüksek dereceler onlarındır ve sonunda kazanacak olanlar da onlardır.

(Tevbe 20)

Adem Uğur Meali:

İman edip de hicret edenler ve Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad edenler, rütbe bakımından Allah katında daha üstündürler. Kurtuluşa erenler de işte onlardır.

(Tevbe 20)

Ahmet Hulusi Meali:

İman eden, hicret eden ve Allah yolunda mallarıyla canlarıyla mücahede edenler, derece itibarıyla Allah indinde daha azimdir... İşte bunlardır kurtuluşa erenlerin ta kendileri!

(Tevbe 20)

Ahmet Tekin Meali:

İman edip, özgürce Allah'a kulluk ve ibadet etmek, güç ve gönül birliği yapmak için hicret edenler, Allah yolunda, İslâm uğrunda mallarını, servetlerini, canlarını ortaya koyarak cihad edenler, Allah katında en büyük rütbeye, makama sahip olacaklar. İşte bunlar mutluluğa eren, kazançlı kimselerdir.

(Tevbe 20)

Ahmet Varol Meali

İman edenler, hicret edenler ve Allah yolunda canlarıyla, mallarıyla cihad edenler Allah katında daha büyük dereceye sahiptirler. Kurtuluşa erecek olanlar da onlardır.

(Tevbe 20)

Ali Bulaç Meali:

İman edenler, hicret edenler ve Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenlerin Allah katında büyük dereceleri vardır. İşte 'kurtuluşa ve mutluluğa' erenler bunlardır.

(Tevbe 20)

Ali Fikri Yavuz Meali:

İman edenler, hicret yapanlar, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla savaşanlar, Allah katında daha büyük dereceye sahibdirler. İşte bunlar, dünya ve ahîret saadetine kavuşanlardır.

(Tevbe 20)

Ali Rıza Sefa Meali:

İnananlar, göç edenler, mallarıyla ve canlarıyla Allah'ın yolunda çaba gösterenler için, Allah'ın katında üst konumlar vardır. Kurtuluşa erişenler, işte onlardır.

(Tevbe 20)

Ali Ünal Meali:

İmanda kökleşmiş olanlar, hicret edenler ve Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenler, Allah katında çok daha yüksek mertebelere sahiptirler. Onlardır gerçekten kazananlar.

(Tevbe 20)

Bahaeddin Sağlam Meali:

İman edip de hicret edenler, malları ve canlarıyla Allah yolunda cihad edenlerin Allah katında dereceleri daha büyüktür. Ve işte, asıl kazançlılar onlardır.

(Tevbe 20)

Bayraktar Bayraklı Meali:

İman edip de hicret edenlerin, Allah yolunda mal ve canlarıyla cihad edenlerinmertebeleri Allah katında daha üstündür. Kurtuluşa erenler de işte, onlardır.

(Tevbe 20)

Bekir Sadak Meali:

Inanan, hicret eden ve Allah yolunda mallariyla, canlariyla cihat eden kimselere Allah katinda en buyuk dereceler vardir. Iste kurtulanlar onlardir.

(Tevbe 20)

Besim Atalay Meali:

İnanmış bulunup da, göçmenlik eyliyenler, mallariyle, canlariyle hak yolunda savaşanlar, Allahın yanında çok büyük bir dereceye ererler, işte bunlar onanlar

(Tevbe 20)

Celal Yıldırım Meali:

Onlar ki imân edip (yurtlarını bırakarak Allah yolunda) hicret ettiler ve Allah yolunda mallariyle, canlariyle savaştılar, derece bakımından Allah yanında çok daha büyüktürler ve işte kurtuluşa erenler bunlardır.

(Tevbe 20)

Cemal Külünkoğlu Meali:

İnanan, (Allah için) hicret eden ve Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla savaşanların, Allah katında dereceleri daha büyüktür. İşte kurtuluşa erenler onlardır.

(Tevbe 20)

Diyanet İşleri Eski Meali:

İnanan, hicret eden ve Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihat eden kimselere Allah katında en büyük dereceler vardır. İşte kurtulanlar onlardır.

(Tevbe 20)

Diyanet İşleri Yeni Meali:

İman edip hicret eden ve Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad eden kimselerin mertebeleri, Allah katında daha üstündür. İşte onlar, başarıya erenlerin ta kendileridir.

(Tevbe 20)

Diyanet Vakfı Meali:

İman edip de hicret edenler ve Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad edenler, rütbe bakımından Allah katında daha üstündürler. Kurtuluşa erenler de işte onlardır.

(Tevbe 20)

Edip Yüksel Meali:

İnananlar, göç edenler, paralarıyla canlarıyla ALLAH yolunda çaba gösterenler için ALLAH yanında daha büyük bir derece vardır. Onlar kazananlardır.

(Tevbe 20)

Elmalılı Orjinal Meali:

İyman edib hicret etmiş ve mallarıyle, canlarıyle fisebilillah cihad etmekte bulunmuş olan kimseler Allah ındinde derece cihetiyle daha büyüktür ve bunlar işte o murada eren faizindir

(Tevbe 20)

Elmalılı Yeni Meali:

İman edip hicret etmiş ve mallarıyla, canlarıyla Allah yolunda cihad etmiş kimseler, Allah katında en büyük dereceye sahiptirler ve işte muradına erenler onlardır.

(Tevbe 20)

Erhan Aktaş Meali:

İman edip, hicret eden ve Allah yolunda mallarıyla canlarıyla cihat edenlerin, Allah katında dereceleri daha büyüktür. İşte onlar kazançlı olanlardır.

(Tevbe 20)

Gültekin Onan Meali:

İnananlar, hicret edenler ve Tanrı yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenlerin Tanrı katında büyük dereceleri vardır. İşte 'kurtuluşa ve mutluluğa' erenler bunlardır.

(Tevbe 20)

Hakkı Yılmaz Meali:

İman eden, hicret eden ve mallarıyla, canlarıyla Allah yolunda çaba gösterenler, Allah katında derece bakımından daha büyüktür. İşte bunlar, kurtulanların ta kendileridir.

(Tevbe 20)

Harun Yıldırım Meali:

İman edenler, hicret edenler ve Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenlerin Allah katında büyük dereceleri vardır. İşte kurtuluşa ve mutluluğa erenler bunlardır.

(Tevbe 20)

Hasan Basri Çantay:

İman edenlerin, hicret edenlerin, Allah yolunda mallariyle, canlariyle savaşanların Allah yanında derecesi çok büyükdür. Kurtuluşa (dünya ve ahiret seaadetine) erenler de işte onların ta kendileridir.

(Tevbe 20)

Hayrat Neşriyat Meali:

Îmân edip hicret edenler ve Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihâd edenler, Allah katında derece i'tibârıyla daha büyüktürler. İşte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir!

(Tevbe 20)

Hubeyb Öndeş Meali: /

İnanmış, hicret etmiş, Allah'ın yolunda malları ve canları ile Cihad [çaba sarf] etmiş olanlar Allah'ın katında derece bakımından daha büyüktür. İşte onlar kazananların ta kendileridir.

(Tevbe 20)

Hüseyin Atay Meali:

İnanan, göç eden ve Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla sıkı çalışan kimseler, Allah katında en büyük derece sahipleridir. İşte, bunlar kurtulanlardır.

(Tevbe 20)

İbni Kesir Meali:

Onlar ki iman etmişler, hicret etmişler ve Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad etmişlerdir. Derece bakımından Allah katında çok büyüktürler. Ve işte onlar, kurtuluşa erenlerin kendileridir.

(Tevbe 20)

İlyas Yorulmaz Meali:

İman edenlerin, hicret edenlerin ve mallarıyla canlarıyla Allah yolunda savaşanların, Allah katında dereceleri çok büyüktür. İşte onlar gerçekten kurtuluşa kavuşanlardır.

(Tevbe 20)

İskender Ali Mihr Meali:

Âmenû olan ve hicret (göç) eden kimselerin, malları ve canları ile Allah yolunda cihad eden kimselerin, Allah’ın katında en büyük dereceleri vardır. Ve işte onlar, onlar kurtuluşa erenlerdir.

(Tevbe 20)

İsmail Hakkı Baltacıoğlu Meali:

O kimseler ki, inandılar, göç ettiler, Allah uğurunda mallarıyla, canlarıyla savaştılar, onlar Allah'ın yanında katları en yüksek olanlardır. Umduğuna erenler de işte onlardır.

(Tevbe 20)

Kadri Çelik Meali:

İman eden, hicret eden ve Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihat eden kimselere, Allah katında en büyük dereceler vardır. İşte kurtulanlar onlardır.

(Tevbe 20)

Mahmut Kısa Meali:

Allah’a ve Elçisine yürekten inanan, sonra zulmün egemen olduğu ülkeyi terk ederek İslâm diyarına hicret eden, ardından da, üstün bir gayret göstererek mallarıyla ve canlarıyla Allah yolunda cihâd edenler var ya; işte Allah katında en üstün dereceyi kazananlar onlardır ve kurtuluşa ermesi ümit edilenler değil, kesin olarak kurtuluşa erecek olanlar da, yine onlardır! Şöyle ki:

(Tevbe 20)

Mehmet Ali Eroğlu Meali:

Emre amade olup, iman eden, hicret eden, Allah yolunda mallarını seferber edenler Ve canlarıyla tüm gücüyle cihat edenlerin Allah katında dereceleri çok büyüktür. Bunlardır işte muratlarına erip, dünya ve ahiret saadetine kavuşan kimseler

(Tevbe 20)

Mehmet Türk Meali:

Çünkü îman ve hicret edip mallarıyla, canlarıyla Allah yolunda cihad edenler, Allah katında en büyük dereceye sahip kimselerdir. Ve gerçekten kazananlar da bunlardır.1*

(Tevbe 20)

Muhammed Celal Şems Meali:

İnanıp (da) hicret edenler ile Allah yolunda malları ve canlarıyla cihat edenler, Allah Katında pek yüce dereceye sahiptirler. Başarıya ulaşanlar (da,) işte onlardır.

(Tevbe 20)

Muhammed Esed Meali:

(Ama) inanan, zulüm ve kötülük diyarını terk eden ve Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla her türlü çabayı gösteren kimseler(e gelince,) Allah katında en yüksek onur payesi onlarındır; ve onlardır, (sonunda) kazanacak olan!

(Tevbe 20)

Mustafa Çavdar Meali:

İman edip imanı uğrunda hicret eden ve Allah yolunda mallarını ve canlarını ortaya koyup üstün gayret gösterenler Allah katında en büyük makama sahiptirler. İşte bunlar kurtulmuş olanlardır.

Bknz: (3/163) - (3/195) - (4/95) - (8/3) - (9/16) - (20/75) - (46/19) - (59/7)»(59/9)

(Tevbe 20)

Mustafa Çevik Meali:

20-22 Allah’ın davetine iman edip gereklerini yerine getirmek uğrunda yurdundan, yuvasından hicret edenleri Allah yüksek onur payeleri ile ödüllendirecek, ebedî kalacakları cennetlerde eşsiz nimetlere ve mutluluğa kavuşturacak.

(Tevbe 20)

Mustafa İslamoğlu Meali:

İman eden ve hicret edenler, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla her türlü çabayı gösterenler, Allah nezdinde daha yüce bir makama sahiptirler: zira işte onlar başarının gerçek sahibidirler.

(Tevbe 20)

Osman Okur Meali:

İman edip de hicret edenler ve Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad edenler, rütbe bakımından Allah katında daha üstündürler. Kurtuluşa erenlerde işte onlardır.

(Tevbe 20)

Ömer Nasuhi Bilmen Meali:

O zâtlar ki, imân ettiler ve muhâcerette bulundular ve Allah Teâlâ'nın yolunda mallarıyla, nefisleriyle cihada atıldılar. İnd-i İlâhide dereceleri pek büyüktür. Ve işte necâta erenler de onlardır.

(Tevbe 20)

Ömer Öngüt Meali:

İman edenler, hicret edenler, mallarıyla canlarıyla Allah yolunda cihad edenler, Allah katında büyük dereceye sahiptirler. Kurtuluşa erenler de işte onlardır.

(Tevbe 20)

Sadık Türkmen Meali:

Iman edip hicret eden ve Allah’ın izin verdiği şekilde saldırganlara karşı mallarıyla, canlarıyla cihat eden kimselerin mertebeleri, Allah katında daha üstündür. İşte onlar, başarıya erenlerin ta kendileridir.

(Tevbe 20)

Seyyid Kutub Meali:

İman edip Medine'ye hicret edenlerin ve malları, canları ile Allah yolunda cihad edenlerin Allah katındaki dereceleri en üstündür. İşte kurtuluşa erenler onlardır.

(Tevbe 20)

Suat Yıldırım Meali:

İman edip hicret edenler, mallarıyla ve canlarıyla Allah yolunda cihad edenler var ya, işte onlar Allah indinde daha yüksek derecelere sahiptirler ve işte onlardır umduklarına nail olanlar.

(Tevbe 20)

Süleyman Ateş Meali:

İnanan, hicret eden ve Allah yolunda mallarıyle, canlarıyle savaşanların, Allah katında dereceleri daha büyüktür. İşte kurtuluşa erenler onlardır.

(Tevbe 20)

Süleymaniye Vakfı Meali:

İnanıp güvenen, hicret[1] eden ve Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla mücadele (cihad) edenlerin Allah katındaki dereceleri pek yüksektir. Başaranlar işte onlardır.

1)Hicret: Göç etmek

(Tevbe 20)

Şaban Piriş Meali:

İman eden, hicret eden ve Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad eden kimselere Allah katında en büyük dereceler vardır. İşte kurtulanlar onlardır.

(Tevbe 20)

Tefhimul Kuran Meali:

İman edenler, hicret edenler ve Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenlerin Allah katında büyük dereceleri vardır. İşte 'kurtuluşa ve mutluluğa' erenler bunlardır.

(Tevbe 20)

Ümit Şimşek Meali:

İman eden, hicret eden ve Allah yolunda malları ve canlarıyla cihad edenler, Allah katında en yüksek mertebededirler. Muradına erenler de işte onlardır.

(Tevbe 20)

Yaşar Nuri Öztürk Meali

İman edip hicret eden, Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla didinenler derece bakımından Allah katında daha yücedirler. Kurtuluşa erenler de işte bunlardır.

(Tevbe 20)

Rashad Khalifa Meali:

Those who believe, and emigrate, and strive in the cause of GOD with their money and their lives, are far greater in rank in the sight of GOD. These are the winners.

(Tevbe 20)