8. Enfal Suresi / 3.ayet

Yine bunlar namazı hakkıyla kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda infak ederler.

Bknz: (2/177)(13/22)(14/31)(22/41)(35/29)»(35/30)(58/13)(2/3)(2/195)(2/254)(2/261)(2/267)(2/272)(3/92)(3/134)(14/31)(57/7)(63/10)

Mustafa Çavdar Meali

Enfal 3 ayeti için diğer mealler.

Abdülbaki Gölpınarlı Meali:

Onlardır ki namaz kılarlar ve rızıklandırdığımız şeylerin bir kısmını harcarlar.

(Enfal 3)

Abdullah-Ahmet Akgün Meali:

Onlar, namazı dosdoğru kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden (severek ve sadece Allah’ın rızasını gözeterek) infak ederler. (Hayırda ve Hakk yolunda harcayıverirler.)

(Enfal 3)

Abdullah Parlıyan Meali:

Onlar ki, namazlarında devamlı ve kararlıdırlar; kendilerine rızık olarak bahşettiğimiz şeylerden başkalarının yararına harcarlar.

(Enfal 3)

Adem Uğur Meali:

Onlar namazlarını dosdoğru kılan ve kendilerine rızık olarak verdiğimizden (Allah yolunda) harcayan kimselerdir.

(Enfal 3)

Ahmet Hulusi Meali:

Onlar ki, salatı ikame ederler (Allah'a yönelişleri sonucu, tüm varlığın O'nun hükmüne uyduğu; alemlerde Allah Esma'sından başka {dununda} hiçbir şey olmadığı yaşanarak, "Bakıy Allah'tır" hakikati açığa çıkar) ve onları rızıklandırdıklarımızdan (maddi veya salatı yaşamanın sonucu oluşan manevi rızkı) infak ederler.

(Enfal 3)

Ahmet Tekin Meali:

Namazları erkanına, şartlarına, vaktine riayet ederek âşikâre kılanlardır; kendilerine verdiğimiz rızık ve servetten karşılık gözetmeden gönüllü harcayanlar, insanların ihtiyaçlarını görenlerdir.

(Enfal 3)

Ahmet Varol Meali

Namazlarını kılar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan hayra harcarlar.

(Enfal 3)

Ali Bulaç Meali:

Onlar, namazı dosdoğru kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak ederler.

(Enfal 3)

Ali Fikri Yavuz Meali:

Müminler o kimselerdir ki, namazı gereği üzre kılarlar, kendilerine verdiğimiz rızıklardan Hak yolunda harcarlar.

(Enfal 3)

Ali Rıza Sefa Meali:

Namazı dosdoğru kılarlar; kendilerine geçimlik olarak verdiklerimizden de yardımlaşmak amacıyla paylaşırlar.

(Enfal 3)

Ali Ünal Meali:

Onlar, bütün şartlarına riayet ederek, vaktinde ve aksatmadan namazı kılarlar ve kendilerine rızık olarak (mal, güç, zekâ, bilgi...) ne lûtfetmişsek, onun bir miktarını (Allah rızası için ve kimseyi minnet altında koymadan ihtiyaç sahiplerine) geçimlik olarak verirler.

(Enfal 3)

Bahaeddin Sağlam Meali:

Onlar ki; namazı doğruca kılarlar ve Allah’ın onlara verdiği rızıktan nafaka verirler.

(Enfal 3)

Bayraktar Bayraklı Meali:

Onlar namazı dosdoğru kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda harcarlar.

(Enfal 3)

Bekir Sadak Meali:

(2-3) Inananlar ancak, o kimselerdir ki Allah anildigi zaman kalbleri titrer ayetleri okundugu zaman bu onlarin imanlarini artirir. Ve Rablerine guvenirler; namaz kilarlar; kendilerine verdigimiz riziktan yerli yerince sarfederler.

(Enfal 3)

Besim Atalay Meali:

Namazların kılarlar, yedirirler verdiğimiz azıktan

(Enfal 3)

Celal Yıldırım Meali:

Hem onlar namazı dosdoğru kılarlar ve bizim rızık olarak kendilerine sunduğumuzdan (Allah için) harcarlar.

(Enfal 3)

Cemal Külünkoğlu Meali:

Onlar ki; namazı dosdoğru kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimizden de infak ederler. *

(Enfal 3)

Diyanet İşleri Eski Meali:

2,3. İnananlar ancak, o kimselerdir ki Allah anıldığı zaman kalbleri titrer, ayetleri okunduğu zaman bu onların imanlarını artırır. Ve Rablerine güvenirler; namaz kılarlar; kendilerine verdiğimiz rızıktan yerli yerince sarf ederler.

(Enfal 3)

Diyanet İşleri Yeni Meali:

Onlar namazı dosdoğru kılan, kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda harcayan kimselerdir.

(Enfal 3)

Diyanet Vakfı Meali:

Onlar namazlarını dosdoğru kılan ve kendilerine rızık olarak verdiğimizden (Allah yolunda) harcayan kimselerdir.

(Enfal 3)

Edip Yüksel Meali:

Onlar ki namazı gözetirler ve kendilerine verdiğimiz rızıklardan yardım olarak verirler.

(Enfal 3)

Elmalılı Orjinal Meali:

O kimseler ki nemazı dürüst kılarlar ve kendilerine merzuk kıldığımız şeylerden infak eylerler,

(Enfal 3)

Elmalılı Yeni Meali:

O kimseler ki, namazı dürüst kılarlar ve kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden başkalarına dağıtırlar.

(Enfal 3)

Erhan Aktaş Meali:

Onlar, salatı ikame eden[1] ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden infak[2] edenlerdir.

1)Yardımlaşma ve dayanışmayı canlı ve diri tutan ve gereği gibi yerine getiren.
2)İhtiyaç sahiplerine yardım etmek.

(Enfal 3)

Gültekin Onan Meali:

Onlar, namazı gözetirler ve kendilerine verdiğimiz rızıklardan infak ederler.

(Enfal 3)

Hakkı Yılmaz Meali:

(2-4) Hiç şüphesiz mü’minler ancak, Allah anıldığı zaman yürekleri ürperen, O'nun âyetleri kendilerine okunduğu zaman, iman açısından güç kazanan ve yalnızca Rablerine sonucu havale eden, salâtı ikame eden [mâlî yönden ve zihinsel açıdan destek olma; toplumu aydınlatma kurumlarını oluşturan, ayakta tutan] ve Bizim kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda harcayan kimselerdir. İşte bunlar, gerçekten inananların ta kendisidir. Onlara Rableri katında dereceler, bağışlama ve saygın bir rızık vardır.

(Enfal 3)

Halis Bayancuk (Ebu Hanzala) Meali: /

Onlar ki; namazı dosdoğru kılar ve onlara rızık olarak verdiklerimizden infak ederler.

(Enfal 3)

Harun Yıldırım Meali:

Onlar namazı dosdoğru kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan infak ederler.

(Enfal 3)

Hasan Basri Çantay:

(Mü'minler) onlardır ki namazı dosdoğru kılarlar, kendilerine rızk olarak verdiğimizden (Allah yolunda) harcarlar.

(Enfal 3)

Hayrat Neşriyat Meali:

Onlar ki, namazı hakkıyla edâ ederler(2) ve kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden(Allah yolunda) sarf ederler.(3)*

(Enfal 3)

Hubeyb Öndeş Meali: /

o [inançlılar] ki, namazı devamlı olarak gereğince kılıyor ve kendilerini rızıklandırdığımızdan harcama (infak) yapıyorlar.

(Enfal 3)

Hüseyin Atay Meali:

Onlar namaz kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan verirler.

(Enfal 3)

İbni Kesir Meali:

Onlar ki; namazı dosdoğru kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimizden de infak ederler.

(Enfal 3)

İlyas Yorulmaz Meali:

O inanan kimseler namazlarını kılarlar ve onlara verdiğimiz rızıklardan da ihtiyaç sahiplerine verirler.

(Enfal 3)

İskender Ali Mihr Meali:

Onlar namazlarını ikame ederler (kılarlar) ve rızık olarak verdiğimiz şeylerden infâk ederler.

(Enfal 3)

İsmail Hakkı Baltacıoğlu Meali:

Onlar o kimselerdir ki namaz kılarlar, kendilerine azık olarak verdiklerimizden başkalarını da geçindirirler.

(Enfal 3)

Kadri Çelik Meali:

Onlar namaz kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan yerli yerince infak ederler.

(Enfal 3)

Mahmut Kısa Meali:

Onlar ki, Müslümanlığın vazgeçilmez şartı olan namazı —ona gereken dikkat ve özeni göstererek, dosdoğru ve aksatmadan— kılarlar ve kendilerine bağışladığımız nîmetlerden bir kısmını, toplum yararına fedâkârca paylaşarak Allah için yoksullara harcarlar.

(Enfal 3)

Mehmet Ali Eroğlu Meali:

Elbet namaz kılarlar. Rızıklandırdığımızdan bir kısmını infak ederler.

(Enfal 3)

Mehmet Türk Meali:

İşte o (mü’minler) namazı dosdoğru ve devamlı kılar ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden, Allah yolunda harcarlar.

(Enfal 3)

Muhammed Celal Şems Meali:

Onlar namazlarını (bütün şartlarını yerine getirerek) kılar, Bizim verdiğimiz rızıktan, (Allah yolunda) harcarlar.

(Enfal 3)

Muhammed Esed Meali:

Onlar ki, namazlarında devamlı ve kararlıdırlar; kendilerine rızık olarak bahşettiğimiz şeylerden başkalarının yararına harcarlar:

(Enfal 3)

Mustafa Cemil Kılıç Meali:

Onlar, içtenlikle yakarıp dua ederler ve kendilerine yaşamlık olarak verdiklerimizden bol bol bağışta bulunurlar.

(Enfal 3)

Mustafa Çavdar Meali:

Yine bunlar namazı hakkıyla kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda infak ederler.

Bknz: (2/177) - (13/22) - (14/31) - (22/41) - (35/29)»(35/30) - (58/13) - (2/3) - (2/195) - (2/254) - (2/261) - (2/267) - (2/272) - (3/92) - (3/134) - (14/31) - (57/7) - (63/10)

(Enfal 3)

Mustafa Çevik Meali:

2-4 Allah’ın hükümleri, davetine iman eden mü’minlere okununca hemen kalpleri ürperir, imanları daha da artar ve yalnızca Rablerine güvenir, O’na itaat ederler. Namazlarını titizlikle, bilinçle ve devamlı kılarlar, Allah’ın kendilerine bahşettiği nimetleri O’nun yolunda kullanırlar. Böylelerinin Rableri katında yüksek makamlar ve cennette onlar için bitip tükenmez nimetler vardır.

(Enfal 3)

Mustafa İslamoğlu Meali:

Onlar namazı hakkını vererek kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıklardan cömertçe sarf ederler.

(Enfal 3)

Osman Okur Meali:

Onlar namazlarını ikame eden ve kendilerine rızık olarak verdiğimizden (Allah yolunda) harcayan kimselerdir.

(Enfal 3)

Ömer Nasuhi Bilmen Meali:

Onlar (o mü'minlerdir ki) namazı dosdoğru kılarlar ve kendilerini merzûk etmiş olduğumuz şeylerden infakta bulunurlar.

(Enfal 3)

Ömer Öngüt Meali:

Onlar namazlarını dosdoğru kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden bağışta bulunurlar.

(Enfal 3)

Ömer Sevinçgül Meali:

Namazı özenle kılar, kendilerine rızk olarak verdiklerimizden infak ederler.

(Enfal 3)

Sadık Türkmen Meali:

Onlar namazı gereği gibi kılan, kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah’ın tavsiye ettiği şekilde harcayan kimselerdir.

(Enfal 3)

Seyyid Kutub Meali:

Onlar namazı kılarlar ve kendilerine bağışladığımız rızıklardan başkalarına da verirler.

(Enfal 3)

Suat Yıldırım Meali:

Namazı hakkıyla ifa edip kendilerine nasib ettiğimiz mallardan hayırlı işlerde harcarlar.

(Enfal 3)

Süleyman Ateş Meali:

Namazlarını kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan (Allah için) harcarlar.

(Enfal 3)

Süleymaniye Vakfı Meali:

Namazlarını tam kılar ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden hayra harcarlar.

(Enfal 3)

Şeref Aziz Taha ve Kemal Çelik Meali:

(2-3) İman edenler, Allah anıldığında kalpleri titreyen, kendilerine O'nun âyetleri okunduğunda imanları artan, Rablerine güvenen, namaz kılan ve kendilerine verdiklerimizden Allah yolunda harcayan kimselerdir.

(Enfal 3)

Şaban Piriş Meali:

Bunlar, namazı kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan infak ederler.

(Enfal 3)

Talat Koçyiğit Meali:

Keza namazı dosdoğru kılarlar; kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak ederler.

(Enfal 3)

Tefhimul Kuran Meali:

Onlar, namazı dosdoğru kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak ederler.

(Enfal 3)

Ümit Şimşek Meali:

Onlar namazlarını dosdoğru kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden bağışta bulunurlar.

(Enfal 3)

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Namazı dosdoğru kılarlar onlar. Ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden bol bol dağıtırlar.

(Enfal 3)