20. Taha Suresi / 16.ayet

Dünyanın sonunun gelmesine inanmayıp boş arzu ve heveslerine uyan kişi sakın seni O’na inanmaktan alıkoymasın, aksi halde helak olursun.

Bknz: (27/71)»(27/72)(34/29)»(34/30)(36/48)»(36/52)(42/17)»(42/18)(53/27)»(53/28)

Mustafa Çavdar Meali

Taha 16 ayeti için diğer mealler.

Abdülbaki Gölpınarlı Meali:

Ona inanmayan ve havasına uyup giden, sakın seni inancından çevirmesin, yoksa helak olursun sen de.

(Taha 16)

Abdullah-Ahmet Akgün Meali:

"Öyleyse, ona (kıyamet ve ahiret uyarısına) inanmayıp kendi hevâsına uyan (kimseler ve kesimler), sakın Seni de ondan (ahiret inancından ve hazırlığından) alıkoymasın; sonra yıkıma uğrarsın."

(Taha 16)

Abdullah Parlıyan Meali:

Bunun içindir ki, onun geleceğine inanmayıp, sadece kendi arzu ve tutkularının peşine düşen kimseler, seni ona inanmaktan alıkoymasınlar, yoksa sen de helak olursun.

(Taha 16)

Adem Uğur Meali:

Ona inanmayan ve nefsinin arzularına uyan kimseler sakın seni ondan (kıyamete inanmaktan) alıkoymasın; sonra mahvolursun!

(Taha 16)

Ahmet Hulusi Meali:

"Ona (ölüm ertesinde başlayacak sonsuz yaşama) iman etmeyen, asılsız hayallerine tabi olmuş kimse, ondan (Allah'a lika gerçeğinden) seni alıkoymasın; sonra helak olursun!"

(Taha 16)

Ahmet Tekin Meali:

“Kıyamet gününe iman etmeyen, şahsî arzu ve ihtiraslarına uyan kimseler sakın seni ondan, Kıyamete inanmaktan alıkoymasın. Sonra helâk olursun.”

(Taha 16)

Ahmet Varol Meali

Ona inanmayıp da kendi arzusuna uyan kimse seni ondan alıkoymasın. Yoksa helâk olursun.

(Taha 16)

Ali Bulaç Meali:

"Öyleyse, ona inanmayıp kendi hevasına uyan, sakın seni ondan alıkoymasın; sonra yıkıma uğrarsın."

(Taha 16)

Ali Fikri Yavuz Meali:

O halde, sakın kıyamete inanmayıp kendi nefis arzusuna uyan kimse, seni ona iman etmekten alıkoymasın; sonra helâk olursun.

(Taha 16)

Ali Rıza Sefa Meali:

"Öyleyse ona inanmayarak kendi isteklerine tutsak olanlar, seni ondan uzaklaştırmasın; acınacak durumlara düşersin!"

(Taha 16)

Ali Ünal Meali:

“Kıyamet’e inanmayan ve arzularının, ihtiraslarının peşinden gidenler, ona inanmak ve onunla ilgili gerçekleri anlatmaktan sakın seni alıkoymasın; yoksa helâk olursun.

(Taha 16)

Bahaeddin Sağlam Meali:

O’na inanmayan, heva ve hevesinin peşinde koşan kişi, seni ona hazırlık yapmaktan caydırmasın. Yoksa sen helak olursun.

(Taha 16)

Bayraktar Bayraklı Meali:

Buna inanmayan ve hevesine uyan kimse, seni ondan alıkoymasın. Yoksa helak olursun.

(Taha 16)

Bekir Sadak Meali:

«Buna inanmayan ve hevesine uyan kimse seni ondan alikoymasin, yoksa helak olursun.»

(Taha 16)

Besim Atalay Meali:

Ona inanmamış olan, kendi havasına uyan, seni döndürmesin ondan, yoksa düşersin

(Taha 16)

Celal Yıldırım Meali:

Kıyâmet'e inanmıyan ve kendi hevesine uyan kimse seni ondan alıkoymasın ; sonra yok olup gidersin.

(Taha 16)

Cemal Külünkoğlu Meali:

“Onun geleceğine inanmayıp sadece kendi arzularının, tutkularının peşine düşen kimse seni bu gerçeğe inanmaktan alıkoymasın! Yoksa kendine yazık etmiş olursun!”

(Taha 16)

Diyanet İşleri Eski Meali:

"Buna inanmayan ve hevesine uyan kimse seni ondan alıkoymasın, yoksa helak olursun."

(Taha 16)

Diyanet İşleri Yeni Meali:

"Buna inanmayan ve nefsinin arzusuna uyan kimseler, seni ondan (ona hazırlanmaktan) sakın alıkoymasın, sonra helak olursun!"

(Taha 16)

Diyanet Vakfı Meali:

Ona inanmayan ve nefsinin arzularına uyan kimseler sakın seni ondan (kıyamete inanmaktan) alıkoymasın; sonra mahvolursun!

(Taha 16)

Edip Yüksel Meali:

Ona inanmayıp hevesine uyanlar seni ondan saptırmasın, sonra başüstü düşersin.

(Taha 16)

Elmalılı Orjinal Meali:

binaenaleyh sakın ona inanmayıp da kendi hevasına uyan kimse seni ondan alıkoymasın sonra helak olursun

(Taha 16)

Elmalılı Yeni Meali:

Sakın ona inanmayıp kendi keyfine uyan kimse seni ondan alıkoymasın, sonra helak olursun!

(Taha 16)

Erhan Aktaş Meali:

Öyleyse ona[1] inanmayan, tutku ve kuruntusuna uyan kimse, seni ondan[2] alıkoymasın. Yoksa helak olursun.

1)Kıyamete.
2)Kıyamet saatine inanmaktan.

(Taha 16)

Gültekin Onan Meali:

"Öyleyse, ona inanmayıp kendi hevasına uyan sakın seni ondan alıkoymasın; sonra yıkıma uğrarsın."

(Taha 16)

Hakkı Yılmaz Meali:

O nedenle kıyâmete inanmayan ve kendi boş iğreti arzusuna uyan kimse seni, kıyâmete iman etmekten alıkoymasın; sonra değişime/yıkıma uğrarsın”

(Taha 16)

Halis Bayancuk (Ebu Hanzala) Meali: /

“Sakın ona inanmayan ve hevasına/arzusuna uyan kimse, seni ona (iman etmekten) alıkoymasın. Sonra helak olursun.”

(Taha 16)

Harun Yıldırım Meali:

Ona inanmayan ve nefsinin arzularına uyan kimseler sakın seni ondan alıkoymasın; sonra mahvolursun!

(Taha 16)

Hasan Basri Çantay:

Binaen'aleyh ona inanmaz ve heva (ve heves) ine uyar kimseler sakın seni bundan alıkoymasın (lar). Sonra helak olursun.

(Taha 16)

Hayrat Neşriyat Meali:

“Öyle ise ona inanmayan ve nefsinin arzusuna uyan kimseler, sakın seni ondan(ona inanmaktan) alıkoymasın; yoksa helâk olursun!”

(Taha 16)

Hubeyb Öndeş Meali: /

Ona [saate] inanmayan ve keyfine uyan kimseleri sakın seni ondan¹ çevirmesin. Aksi halde, düşerek mahvolursun.

(Taha 16)

Hüseyin Atay Meali:

Bundan dolayı, buna inanmayan ve hevesine uyan kimse seni ondan alıkoymasın. Yoksa uçuruma yuvarlanırsın.

(Taha 16)

İbni Kesir Meali:

Ona inanmayan ve hevesine uyan kimse, seni bundan alıkoymasın, yoksa helak olursun.

(Taha 16)

İlyas Yorulmaz Meali:

Ahiret gününe inanmayanlar ve yalnızca nefislerinin arzularına uyanlar, seni kıyamet saatine (hesap gününe) hazırlanmaktan döndürmesinler. Sonra yok olursun” dedi.

(Taha 16)

İskender Ali Mihr Meali:

Öyleyse ona (kıyâmet saatine), inanmayanlar ve hevesine (nefsinin afetlerine) tâbî olanlar, sakın seni ondan (kıyâmet gününe îmân etmekten) alıkoymasın. O taktirde sen (de) helâk olursun.

(Taha 16)

İsmail Hakkı Baltacıoğlu Meali:

O kimseler ki inanmazlar, dürtülerine uyarlar, sakın onlar seni ona inanmaktan vazgeçirmesinler. Yoksa yok olup gidersin.

(Taha 16)

Kadri Çelik Meali:

“Öyleyse, ona inanmayıp kendi hevasına uyan kimse, sakın seni ondan alıkoymasın; sonra helak olursun.”

(Taha 16)

Mahmut Kısa Meali:

“O hâlde ey Mûsâ! Kıyamete inanmayan, böylece kendi arzu ve ihtirâslarının peşine düşen kimseler, sakın seni ondan, yani hesap gününe dayalı inanç ve hayat nizamından çevirmesin, yoksa helâk olur gidersin!” Ve bu öğütlerin ardından Allah, Mûsâ’yı rûhen yatıştırıp Peygamberliğe hazırlamak üzere, ona sordu:

(Taha 16)

Mehmet Ali Eroğlu Meali:

Heva ve hevesinden gidenler inanmaz ona, seni alıkoymasınlar. Yoksa sen de helak olursun.

(Taha 16)

Mehmet Türk Meali:

“Sakın kıyamete inanmayıp nefsinin arzularına uyan kimse(ler) seni ona îman etmekten alıkoymasın, sonra helâk olursun.”

(Taha 16)

Muhammed Celal Şems Meali:

Ona inanmayan ve kendi pis heveslerine tabi olan, seni (onun şartlarını yerine getirmekten) alıkoymasın, yoksa helâk olursun.

(Taha 16)

Muhammed Esed Meali:

Bunun içindir ki, onun geleceğine inanmayıp sadece kendi arzularının, tutkularının peşine düşen kimse seni bu (gerçeğe inanmak)tan alıkoymasın; yoksa, kendine yazık etmiş olursun!

(Taha 16)

Mustafa Cemil Kılıç Meali:

"Öyleyse, ona inanmayıp kendi hevesine uyan kimseler, sakın seni ona inanmaktan alıkoymasın; yoksa yıkıma uğrarsın."

(Taha 16)

Mustafa Çavdar Meali:

Dünyanın sonunun gelmesine inanmayıp boş arzu ve heveslerine uyan kişi sakın seni O’na inanmaktan alıkoymasın, aksi halde helak olursun.

Bknz: (27/71)»(27/72) - (34/29)»(34/30) - (36/48)»(36/52) - (42/17)»(42/18) - (53/27)»(53/28)

(Taha 16)

Mustafa Çevik Meali:

11-20 Musa ateşe yaklaşınca ona şöyle seslenildi: “Ey Musa! Ben senin Rabbinim, ayakkabılarını çıkar, çünkü kutsal kılınmış Tuva Vadisi’nde bulunuyorsun. Seni peygamber olarak seçtim. Şimdi sana vahyedilecek olanları dikkatlice dinle. Kâinatı ve içindekileri yaratan, nizamlarını kurup yasalarını oluşturan gerçek İlah Benim, o itibarla sen de Bana itaat et, bu gerçeğe uygun yaşamak için de namaz kıl. Gerçek şu ki Son Saat gelip kâinat yok edilecek ve ardından da insanlar yeniden diriltilip, dünya hayatlarını kime ve neye göre yaşamış olduklarından hesaba çekilecek, hak ettiklerinin karşılığını görecekler. Son Saat’in vaktini kimseye bildirmedim. Onun geleceğine inanmayan, kendi boş arzu ve isteklerinin peşinden koşanlar, sakın seni bu konuda yanıltıp, aldatmasın. Yoksa sen de hüsrana uğrayanlardan olursun.” dedikten sonra da Allah sözlerine şöyle devam etti. “Ey Musa! O sağ elindeki nedir?” Musa da “O benim asamdır. Yorulunca buna dayanırım, onunla hayvanlarım için ağaçlardan yaprak çırpar ve yine onunla başka işler de yaparım.” dedi. Sonra da Allah Musa’ya, “Şimdi onu yere bırak, ey Musa!” dedi. Musa da elindeki asasını yere bırakınca, asa hızla hareket eden bir yılana dönüştü.

(Taha 16)

Mustafa İslamoğlu Meali:

Bu hakikate inanmayıp da bencilce arzularının tutsağı olan kimse seni yolundan alıkoymasın; aksi halde kendi değerini düşürmüş olursun.

(Taha 16)

Osman Okur Meali:

'Öyle ise ona inanmayan ve nefsinin arzusuna uyan kimseler, sakın seni ondan (ona inanmaktan) alıkoymasın; yoksa helâk olursun!'

(Taha 16)

Ömer Nasuhi Bilmen Meali:

«Sakın ona (o saate) inanmayıp hevâsına tâbi olan kimse, seni ondan alıkoymasın. Sonra helâk olursun.»

(Taha 16)

Ömer Öngüt Meali:

“Ona inanmayan ve kendi nefis arzusuna uyan kimse seni ondan alıkoymasın. Yoksa helâk olursun. ”

(Taha 16)

Ömer Sevinçgül Meali:

“Ona inanmayıp da gelgeç isteklerine uyan kimse, seni bundan ‘sana iletilen gerçeklerden’ alıkoymasın, yoksa mahvolursun!

(Taha 16)

Sadık Türkmen Meali:

Öyleyse ona (kıyamet saatinin geleceğine) inanmayan ve dürtülerine/isteklerine/nefsine uyan kimse, sakın seni ondan (ona inanmaktan) alıkoymasın, yoksa mahvolursun.

(Taha 16)

Seyyid Kutub Meali:

Bu anın geleceğine inanmayanlar, ihtiraslarının tutsağı olanlar seni onun bilincinden uzaklaştırmasın. Yoksa mahvolursun, aşağı düşersin.

(Taha 16)

Suat Yıldırım Meali:

Buna inanmayanlar, nefsinin arzu ve ihtiraslarının peşine düşenler, sakın seni ona inanmaktan vazgeçirmesin, sonra sen de helak olursun!

(Taha 16)

Süleyman Ateş Meali:

"Ona inanmayıp keyfine uyan kimse, seni on(a inanmak)dan alıkoymasın, sonra helak olursun!"

(Taha 16)

Süleymaniye Vakfı Meali:

Arzusuna uyarak ona inanmayan kişi sakın sana engel olmasın; yoksa yok olup gidersin.

(Taha 16)

Şeref Aziz Taha ve Kemal Çelik Meali:

Bu yüzden, ona inanmayan ve hevasına uyanlar, sakın seni bu gerçeğe inanmaktan alıkoymasın; yoksa helak olursun.

(Taha 16)

Şaban Piriş Meali:

Ona inanmayıp, kendi arzularına uyan kimse sakın seni yolundan saptırmasın. Yoksa sen de helak olursun.

(Taha 16)

Talat Koçyiğit Meali:

"Kıyamete îman etmeyen ve nefsinin hevasına uyan kimse, seni de ona inanmaktan alıkoymasın. Aksi halde helak olursun."

(Taha 16)

Tefhimul Kuran Meali:

«Öyleyse, ona inanmayıp kendi hevasına uyan, sakın seni ondan alıkoymasın; sonra yıkıma uğrarsın.»

(Taha 16)

Ümit Şimşek Meali:

“Buna inanmayıp da heveslerinin peşine takılanlar sakın seni alıkoymasın; yoksa helâk olursun.

(Taha 16)

Yaşar Nuri Öztürk Meali

"O halde ona inanmayıp keyfi peşinde giden, seni ondan yüzgeri etmesin. Yoksa perişan olursun."

(Taha 16)