Bakara 3    

O korunmak isteyenler ki; gayba/Kur'an da bildirilenlere inanır, namazı kılar ve verdiğimiz rızıktan harcarlar.

Allah: "Ey Âdem! Onlara, şunların isimlerini haber ver." dedi. Âdem de meleklere onların isimlerini haber verince Allah "Size göklerin ve yerin gaybını ben bilirim aynı şekilde sizin açıkladıklarınızı da gizlediklerinizi de sadece ben bilirim demedim mi?"

Bunlar, sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Meryem’e hangisi kefil olacak diye (Kur’a için) kalemlerini suya atarken sen onların yanında değildin, konuyu tartışırlarken de yanlarında değildin.

Ey münafıklar/ikiyüzlüler Allah inananları sizin bulunduğunuz belirsizlik hali üzerine bırakacak değildir. Sınav yoluyla iyiyi kötüden ayırt edecektir. Bununla birlikte Allah size gaybı bildirecek de değildir. Fakat gaybı bildirmek için Allah, elçilerinden dilediğini seçer. Öyleyse Allah’a ve elçilerine iman edin. Eğer inanır güvenir ve sorumlu davranırsanız size muazzam bir mükâfat vardır.

Enam 50    

De ki: "Ben size, Allah'ın (Sevap ve nimet) hazinelerinin benim elimde olduğunu söylemiyorum. Gaybı da (Gelecekte neler olup biteceğini de) bilemem, ben size, ben meleğim/kralım da demiyorum. Ben, ancak bana vahyedilen Kur'an'a uyuyorum." De ki: "Hiç gerçeğe karşı kör olan ile onu gören bir olur mu? Hâlâ düşünmeyecek misiniz?"

Enam 59    

Çünkü gaybın/bilinmezlerin anahtarları yalnızca onun katındadır. Onları, kendisinden başka kimse bilemez. O, karada ve denizde olup biten her şeyi bilir. Düşen bir yaprak bile onun bilgisi dâhilindedir, yerin derinliklerinde kalmış bir tohum yaş ve kuru ne varsa hepsi apaçık bir kitapta/yasada mevcuttur.

Yunus 20    

Onlar, "Sana Rabbinden bir mucize verilmeli değil miydi?" diyorlar. Deki: - Gaybın bilgileri Allah'ındır, siz mucize bekleyedurun biz de sizinle beraber bekleyenlerdeniz.

Hud 31    

Ayrıca ben size, "Allah'ın hazineleri benim yanımda" demiyorum. Ve ben gaybı/gelecekte olacakları da bilemem. Ve ben, size "Ben bir meleğim" de demiyorum. Küçümseyip hor gördükleriniz hakkında "Allah kesinlikle bunlara ileride hayır vermeyecek" diye bir hüküm de veremem. Zira onların içlerinde olan niyet ve düşünceleri en iyi Allah bilir. Eğer bunları söylersem o zaman ben haksızlık yapanlardan olurum.

Hud 49    

İşte bu kıssa, sana vahyettiğimiz gayb haberlerdendir. Bundan önce ne sen ne de kavmin bu kıssayı bilmiyordunuz. O halde, sen de Nuh gibi zorluklara karşı diren zira mutlu son sorumluluğunu yerine getirenlerindir.

İşte bunlar, sana vahyettiğimiz gayba dair haberlerdendir. Zira sen, Yusuf'un kardeşleri birleşip hep birlikte tuzaklar kurarlarken yanlarında değildin.

Rad 9    

O idrak alanına giren şahadet âlemini de, idrak sınırları dışında kalan gayb âlemini de bilendir. O her şeyden uludur, yüceler yücesidir!

Bu adam gaybı mı biliyor yoksa Rahman'dan bu konuda bir söz mü almış?

Neml 65    

Yine de ki: - Göklerde ve yerdeki gaybı bilgileri Allah'tan başka hiç kimse bilemez. Dahası onlar ne zaman diriltileceklerinin bile farkında değiller.

Kalem 47    

Ya da onların yanında gaybı bilgileri içeren bir kitap var da bu keyfi hükümleri oradan mı veriyorlar?

Cin 26    

- Çünkü geçmişi, geleceği yalnızca Allah bilir ve o gayb bilgisini kimseye bildirmez.

Cin 27    

Ancak Allah'ın razı olduğu ve seçtiği elçilerine gayb ile ilgili bazı bilgileri vahyederek bildirir ve O onu getiren meleğin önüne ve arkasına gözcüler koyar ki.

O, aldığı gayb bilgilerinin hiç birini gizlemez/bu konuda töhmet altında bırakılamaz.