Şems 1    
Andolsun Güneşe ve onun göz alıcı aydınlığına.
Şems 2    
Onu izleyip meydana çıkan Aya.
Şems 3    
Güneşin ışığını ortaya çıkardığında gündüze.
Şems 4    
Onu karanlıkla örttüğünde geceye.
Şems 5    
Gökyüzüne ve onu ayakta tutan sisteme.
Şems 6    
Yeryüzüne ve onu kuşatan bitki örtüsüne.
Şems 7    
İnsan benliğine ve onu yaratılış amacına uygun donatılmasına.
Şems 8    
Bu çerçevede ona hem iyiyi hem de kötüyü ilham edecek olan iç donanıma.
Şems 9    
Artık kendini kötülükten arındıran kurtuluşa ermiştir.
Kim de kendini kirletip kötülüğe boğar ise mahvolmuştur.
Hani Semud kavmi azgınlığı yüzünden elçilerini yalanlamıştı.
Onların en azgınları ileri atılmıştı.
Oysa Allah’ın elçisi, onlara: -Allah’ın devesine ve onun su içme hakkına saygı gösterin! Demişti.
Onu yalanladılar ve deveyi kestiler de Rabbleri suçları sebebiyle onları kırıp geçirdi, yerle bir etti.
Oysa onlar böyle bir cezalandırılma korkusu taşımıyorlardı.