Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

Size savaş açanlara karşı, siz de Allah yolunda savaşın, saldırgan davranmayın. Zira Allah saldırganları sevmez.

Mustafa Çavdar Meali

Ve bu tip, iş başına geçince yeryüzünde bozgunculuk yapmaya yani ekini ve nesli yok etmeye/mahvetmeye çalışır. Oysa Allah bozgunculuğu sevmez.

Mustafa Çavdar Meali

Allah, faizin haksız kazancın getirisini yok eder ve sadakaları ise bereketlendirir. Allah, hiçbir nankör kâfiri ve günahkârı sevmez.

Mustafa Çavdar Meali

De ki: “Allah’a ve Allah’ın ayetlerini tebliğ eden elçisine itaat edin!” Eğer yüz çevirirlerse, şüphesiz Allah kâfirleri sevmez.

Mustafa Çavdar Meali

Allah; iman edenlere, iyi ve güzel işler yapanlara ise eksiksiz mükâfatlarını verecektir. Allah, zalimleri/mesajlarını inkâr edenleri sevmez.

Mustafa Çavdar Meali

Eğer (Uhud’ta) sizin canınız yandıysa, (Bedir’de de) onların da canı yanmıştı. Biz zafer ve yenilgileri insanlar arasında döndürür dururuz ki, Allah iman edenleri ortaya çıkarsın ve içinizden şahitler ve modeller oluştursun. Zira Allah, davasına ihanet edenleri sevmez.

Mustafa Çavdar Meali
Nisa 36    

Yalnız Allah’a kulluk edin ve O’nun dışında hiçbir şeye ilahlık yakıştırarak şirk koşmayın. Anaya, babaya, akrabalara, yetimlere, fakirlere, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolda kalmışa ve elinizin altında bulunanlara iyilik edin. Şüphesiz Allah, büyüklük taslayıp, böbürlenen hiç kimseyi sevmez.

Mustafa Çavdar Meali
Nisa 107    

Sakın, kendilerine ihanet edenleri savunayım deme! Çünkü Allah, ihaneti meslek edinen günahkârı sevmez.

Mustafa Çavdar Meali
Nisa 148    

Allah, kötü sözü, ondan zarar gören ve haksızlığa uğrayan hariç açıktan söylenmesini sevmez. Allah, her şeyi işiten ve bilendir.

Mustafa Çavdar Meali
Maide 64    

Yahudiler: “Allah cimrileşti.” dediler. Hay elleri bağlanasıcalar. Böyle dedikleri için lanet olsun onlara. Oysa Allah’ın cömertliği sınırsız ve nimetleri sonsuzdur, nasıl dilerse öyle sarf eder(1). Elbette Rabbinden sana indirilenler, onların çoğunun azgınlığını ve küfrünü artıracaktır(2). Onların arasına kıyamete kadar sürecek düşmanlık ve kin saldık. Savaş ateşini ne zaman körükleseler Allah onu söndürür. Ülkede fesat çıkarmak için yarışırlar. Ama Allah, bozguncuları sevmez(4).

Mustafa Çavdar Meali
Maide 87    

Ey iman edenler, Allah'ın size helal kıldığı temiz ve güzel şeyleri kendinize haram kılmayın. (Haram ve helal koyarak) Allah'ın koyduğu sınırları çiğnemeyin. Zira Allah, sınırları çiğneyenleri sevmez.

Mustafa Çavdar Meali
Enam 141    

Zira O'dur aynı topraktan çıktığı halde çardaklı ve çardaksız bahçeleri, tadı birbirine benzeyen ve benzemeyen çeşitli hurma ve ekinleri, zeytin ve narları yaratan. Meyve verdikleri zaman onların meyvelerinden yiyin ve hasat zamanı geldiğinde fakire hakkını verin, fakat israf ederek savurganlık yapmayın. Çünkü O, aşırılık yapanları sevmez.

Mustafa Çavdar Meali
Araf 31    

- Ey Âdemoğulları, her secde mahalline girişinizde güzel elbisenizi giyin; yiyin, için ama israf etmeyin. Zira o, israf edenleri sevmez.

Mustafa Çavdar Meali
Araf 55    

Rabbinize alçak gönüllü, içten ve gizlice dua edin. Zira o, sınırı aşanları sevmez.

Mustafa Çavdar Meali
Enfal 58    

Eğer bir topluluğun antlaşmaya ihaneti besbelli olduğunda onlarla yapılan antlaşmayı geçersiz saydığını ilan et! Zira Allah hainleri hiç sevmez.

Mustafa Çavdar Meali
Nahl 23    

Hiç şüphe yok ki Allah, onların kalplerinde gizlediklerini de, açığa vurduklarını da bilmektedir.(1) Zira O, büyüklük taslayanları hiç sevmez.(2)

Mustafa Çavdar Meali
Hac 38    

Şüphesiz Allah, inanıp güvenenleri savunur. Çünkü Allah hiç bir hain nankörü sevmez.

Mustafa Çavdar Meali
Kasas 76    

Şurası muhakkak ki Karun, Musa'nın kavminden biriydi; Ona öyle hazineler vermiştik ki sadece anahtarlarını bile ancak güçlü bir topluluk zar zor taşıyabiliyordu, o, bu gücüyle kavmine karşı büyüklenip onlara zulmetti. Kavmi de ona: - Şımarma! Çünkü Allah şımaranları sevmez, demişti.

Mustafa Çavdar Meali
Kasas 77    

Ve Allah'ın sana verdiği bunca mal mülk ile ahiret yurdunu kazanmanın yollarını ara ama dünyadaki nasibini de unutma! Allah'ın sana bolca ihsanda bulunduğu gibi sende insanlara iyilikte bulun ve sakın memlekette zorbalık ve bozgunculuk peşinde koşma zira Allah, bozguncuları sevmez!

Mustafa Çavdar Meali
Rum 45    

Zira Allah iman edip, iyi ve güzel işler ortaya koyanları lütuf ve keremiyle ödüllendirecektir. Şu da bir gerçek ki Allah kâfirleri hiç sevmez.

Mustafa Çavdar Meali

- İnsanlara karşı kibirlenip onlardan yüz çevirme, yeryüzünde çalım satarak yürüme! Çünkü Allah, kendini beğenmiş kibirlileri sevmez.

Mustafa Çavdar Meali

Firavun hanedanından olan ve o güne kadar inancını gizleyen bir adam şöyle dedi: -Siz bir adamı "Rabbim Allah'tır" dediği için mi öldüreceksiniz? Hâlbuki o size Rabbinizden apaçık deliller getirmiş bulunuyor. Şayet yalan söylüyorsa yalanının cezasını çeker. Yok, eğer doğru söylüyorsa sizi uyardığı azap başınıza gelip çatar. Bilin ki Allah haddi aşanları ve yalancıları asla emellerine ulaştırmaz.

Mustafa Çavdar Meali
Şura 40    

Zira bir kötülüğün karşılığı o kötülüğe denk bir cezadır. Ama kim de kötülüğü affeder ve barıştan yana olursa artık onun mükâfatı Allah'a aittir. Fakat Allah, saldırganlık yapanları sevmez.

Mustafa Çavdar Meali
Hadid 23    

İşte bu yasa, kaybettiğiniz şeylere üzülmeyesiniz, onun size verdiği nimetlerden dolayı da şımarmayasınız diyedir. Zira Allah, kendini beğenmiş hiç bir şımarığı sevmez.

Mustafa Çavdar Meali

Yazıyı beğendiyseniz aşağıdaki butonlardan
Facebook ve Twitter'da paylaşabilirsiniz.