Nuh 1    

Biz Nuh'u kavmine, başlarına acıklı bir azap gelmeden önce uyarması için elçi olarak göndermiştik

Nuh 2    

Nuh onlara şöyle dedi: Ey kavmim! Ben, sizi açıkça uyarmak için Allah tarafından gönderilmiş bir uyarıcıyım.

Nuh 3    

Yalnızca Allah'a kulluk edin, ona karşı gelmekten sakının ve bana uyun ki.

Nuh 4    

Allah da günahlarınızı bağışlasın ve belirlenmiş süreye kadar sizi ertelesin. Zira Allah'ın belirlediği süre gelince asla ertelenmez, keşke bunu bilmiş olsanız.

Nuh 5    

Sonunda Nuh Allah'a şöyle arzuhal etti: -Rabbim, ben kavmimi gece gündüz demeden senin dinine çağırdım.

Nuh 6    

Lakin benim çağrım onları uzaklaştırmaktan başka bir işe yaramadı.

Nuh 7    

Öyle ki onları ne zaman senin bağışlamana çağırdıysam, duymamak için parmaklarını kulaklarına tıkadılar, elbiselerine büründüler/mevki ve makamlarına sığındılar, böylece hakka karşı direndiler; kibirlendikçe kibirlendiler.

Nuh 8    

Gün oldu onları tevhide açık açık davet ettim.

Nuh 9    

Gün oldu yüksek sesle çağırdım, gün oldu gizli gizli anlattım.

Nuh 10    

Onlara dedim ki: -Gelin Rabbinizden bağışlanma dileyin. Çünkü o çok bağışlayıcıdır.

Nuh 11    

Böylece O da size gökten bol bol yağmur yağdırsın.

Nuh 12    

Mal-mülk ve evlatlar versin ve size daha nice bağlar-bahçeler lütfetsin ve ırmaklar akıtsın.

Nuh 13    

Hem size ne oluyor da Allah'ın büyüklüğünü takdir etmiyorsunuz?

Nuh 14    

Oysa O, sizi çeşitli evrelerden geçirerek yarattı.

Nuh 15    

O'nun yedi kat göğü nasıl bir uyum içinde yarattığını, orada ayı ışık yansıtıcı bir nur, güneşi de ışık kaynağı bir kandil yaptığını görmüyor musunuz?

Nuh 16    

O'nun yedi kat göğü nasıl bir uyum içinde yarattığını, orada ayı ışık yansıtıcı bir nur, güneşi de ışık kaynağı bir kandil yaptığını görmüyor musunuz?

Nuh 17    

Allah sizi, tıpkı bitkiler gibi topraktaki unsurlardan meydana getirdi.

Nuh 18    

Sonra sizi (Bir tohum gibi) oraya döndürecek ve (bir bitki gibi) sizi oradan tekrar çıkaracak.

Nuh 19    

Allah yeryüzünü sizin yaşamanız için ayaklarınızın altına serdi.

Nuh 20    

Gezip dolaşmanız için yollar ve vadiler oluşturdu.

Nuh 21    

Nuh devamla dedi ki: -Rabbim, onlar bana başkaldırdılar. Malı ve evladı kendilerini hüsrana sürüklemekten başka işe yaramayan şımarık zenginlere uydular.

Nuh 22    

-Üstelik bana akıl almaz tuzaklar kurdular.

Nuh 23    

-Onlar halka: -İlahlarınızı sakın terk etmeyin; hele Vedd'i, Suvâ'ı, Yeğûs'u, Yeûk'u ve Nesr'i asla bırakmayın, dediler.

Nuh 24    

-Böylece halkın çoğunu yoldan saptırdılar. Rabbim sen de bu müşriklerin azaplarını artır!

Nuh 25    

Sonunda işledikleri günahları sebebiyle boğulup gittiler ve cehennemi boyladılar. Kendilerini Allah’ın azabından kurtaracak hiçbir yardımcı da bulamadılar.

Nuh 26    

Sonunda Nuh duasını şöyle bitirdi: -Rabbim, bu topraklarda gezip dolaşan bir tek kâfir dahi bırakma!

Nuh 27    

Eğer bırakırsan, onlar senin kullarını yoldan çıkarırlar ve bu topraklarda azgın ve kâfir bir nesil yetiştirirler.

Nuh 28    

Ey Rabbim, beni, anamı, babamı ve haneme mümin olarak giren erkekleri ve kadınları bağışla. Müşriklerin ise sadece yıkımını artır!