Yazıklar olsun ölçü ve tartıda hile yapanlara!

Onlar insanlardan bir şey alırken tam ölçüp tartarlar.

Fakat kendileri onlara ölçüp tartarken eksik verirler.

Şimdi bunlar, yeniden diriltileceklerini düşünmüyorlar mı?

O gün bütün insanlar hesap vermek üzere âlemlerin Rabbinin huzurunda ayakta olacaklar.

Hayır öyle değil! Şüphesiz günahkârların amel defterleri siccindedir.

Her şeyin sayılıp dökümünün yapıldığı bir sicildir.

Zira hesap gününü haddi aşan günahkârdan başkası yalanlamaz.

Ona ayetlerimiz okunduğu zaman "Bunlar eskilerin masallarıdır" derler.

Gerçek şu ki yaptıkları kötülükler onların kalplerini paslandırmış, vicdanlarını karartmıştır.

Hayır! O gün onlar Rabblerinin rahmetinden büsbütün mahrum kalacaklar.

Sonra da kendilerine "Yalanladığınız cehennem işte budur" denilecek.

Hayır hepsi böyle değil, iyilerin amellerinin kaydı da illiyyundadır.

Her şeyin sayılıp dökümünün yapıldığı bir sicildir.

İlliyyun Allah'a yakın olan meleklerin gözetimindedir.

O gün iyiler cennetlerde nimetler içinde olacaklar.

Tahtlara kurulmuş vaziyette güzellikleri seyre dalacaklar.

Onlara bakınca yüzlerinde sonsuz mutluluğun parıltısını görürsün.

Onlara, ağızları mühürlü kaplarla halis şaraplar sunulacak.

İçildikten sonra ağızda misk kokusu bırakan şaraplar. İmrenenler işte buna imrensinler!

Tesnim, Allah'a yakın olanların içeceği bir pınardır.

Evet günah bataklığına batmış olanlar bir zamanlar iman edenlere gülüyorlardı.

Onların yanlarından geçerken birbirlerine kaş göz ediyorlardı.

Yandaşlarının yanına vardıkları zaman da onlara yaptıklarını zevkle anlatıp alay ediyorlardı.

Müminleri her gördüklerinde de: -İşte bunlar sapık ve şaşırmış adamlar! Diyorlardı.

Hâlbuki onlar müminler hakkında karar verme makamına atanmış değillerdi.

İşte bugün de müminler kâfir olanlara gülüyorlar.

Tahtlarına kurulmuş onların perişan halini seyrediyorlar.

Nasıl! kafirler yaptıklarının mükafatını tam olarak almışlar değil mi?