İnsana düşüncesini ifade etmeyi O öğretti.
Güneş ve ay O'nun belirlediği bir yasaya/hesaba göre hareket eder.
Bitkiler ve ağaçlar da O'nun yasasına uygun olarak hayat sürerler.
O, gökyüzünü yükseltti ve kâinatta şaşmaz bir denge ve düzen kurdu.
Sakın adalet ölçüsünden şaşıp haddinizi aşmayın.
Ve dengeyi adaletle ayakta tutun sakın dengeyi bozmayın.
O, yeryüzünü bütün canlıların ayağının altına serdi.
Orada envai çeşit meyveler, salkım saçak hurma ağaçları.
Ve filizlenen danelerle mis kokulu bitkiler ve çiçekler vardır.
O halde Rabbinizin onca nimetinden hangisini yalanlayabilirsiniz?
O, İnsanı iyice pişmiş çamur gibi kuru balçıktan yarattı.
Cinleri ise dumansız bir ateşten yarattı.
O halde Rabbinizin onca nimetinden hangisini yalanlayabilirsiniz?
O, iki doğunun da Rabbi, iki batının da Rabbidir.
O halde Rabbinizin onca nimetinden hangisini yalanlayabilirsiniz.
O, İki büyük su kütlesini birbirine kavuşmak üzere salıvermiştir.
Fakat aralarında birbirine karışmasına engel olan bir perde vardır.
O halde Rabbinizin onca nimetinden hangisini yalanlayabilirsiniz.
Bu denizlerden inci ve mercan çıkar.
O halde Rabbinizin onca nimetinden hangisini yalanlayabilirsiniz?
Denizlerde yüzen dağlar gibi gemiler de O’nun yasasına göre hareket eder.
O halde Rabbinizin onca nimetinden hangisini yalanlayabilirsiniz?
Yeryüzünde bulunan bütün canlılar fanidir.
Baki olan kudret ve ikram sahibi olan Rabbinin zatıdır.
O halde Rabbinizin onca nimetinden hangisini yalanlayabilirsiniz?
Göklerde ve yerde varlıkların hepsi ihtiyaçlarını O'na arz ederler. O her an bir işte/yaratma halindedir.
O halde Rabbinizin onca nimetinden hangisini yalanlayabilirsiniz?
Ey sorumluluk yüklenen iki varlık! Yakında sizin de hesabınızı göreceğiz.
O halde Rabbinizin onca nimetinden hangisini yalanlayabilirsiniz?
Ey cin ve insan toplulukları, eğer göklerin ve yerin ötelerine geçmeye gücünüz yetiyorsa haydi geçin! Fakat böyle bir gücünüz yok asla geçemeyeceksiniz Ancak gerçek bir bilgi ve güç ile geçebilirsiniz.
O halde Rabbinizin onca nimetinden hangisini yalanlayabilirsiniz?
Böyle bir şeye kalkışsanız üstünüze ateşten yalın bir alev kıpkızıl bir duman gönderilir de hiçbiriniz kendinizi koruyamazsınız.
O halde Rabbinizin onca nimetinden hangisini yalanlayabilirsiniz?
Gök yarılıp da erimiş yağ gibi kırmızı bir gül rengini aldığında haliniz nice olur?
O halde Rabbinizin onca nimetinden hangisini yalanlayabilirsiniz?
İşte o gün insanlara ve cinlere günahlarıyla ilgili soru sormaya gerek kalmaz.
O halde Rabbinizin onca nimetinden hangisini yalanlayabilirsiniz?
Zira suçlular o gün simalarından tanınacak, yaka paça edilip cehenneme atılacaklar.
O halde Rabbinizin onca nimetinden hangisini yalanlayabilirsiniz?
Onlara; “İşte sizin gibi suçluların yalanladığı cehennem budur” denilir.
Ve onlar orada cehennem ile kaynar su arasında mekik dokuyacaklar.
O halde Rabbinizin onca nimetinden hangisini yalanlayabilirsiniz?
Rabblerinin huzuruna çıkıp hesap verme endişesiyle yaşayanlara iki cennet vardır.
O halde Rabbinizin onca nimetinden hangisini yalanlayabilirsiniz?
Her iki cennet de çeşit çeşit rengârenk ağaçlarla kaplıdır.
O halde Rabbinizin onca nimetinden hangisini yalanlayabilirsiniz?
O iki cennette şırıl şırıl akan iki pınar vardır.