Enam 100    

(Fakat buna rağmen Müşrikler) Allah'ın yarattığı görünmez varlıkları/cinleri O'na ortak koştular. Bilgisizce O'nun için oğullar ve kızlar yakıştırdılar. Oysaki O, onların bu çirkin yakıştırmalarından münezzeh ve çok yücedir.

Araf 179    

Andolsun ki, kalpleri olup da gerçeği anlamayan, gözleri olup da gerçeği görmeyen ve kulağı olup da gerçeği duymayan insan ve cinlerden çoğunu cehennemlik yapmışızdır. İşte onlar hayvanlar gibidir, hayır onlardan daha aşağıdırlar, çünkü onlar gerçeklerden habersizdirler.

Hicr 6    

Nitekim müşrikler (alaycı bir üslupla) şöyle demişlerdi: "Ey kendisine zikir indirilen adam, kesinlikle sen cinlerden ilham alan birisin!"

Hicr 27    

Daha önce de cinleri, yakıp kavuran bir ateşten yaratmıştık!

Kehf 50    

Hani bir zamanlar meleklere: -Âdem'in emrine amade olun demiştik, İblis dışında hepsi emre amade olmuşlardı. O, cinlerden idi ve Rabbinin emrine karşı geldi. Şimdi siz, o sizin düşmanınız olduğu halde onu ve avenesini benim dışımda evliya/dostlar mı ediniyorsunuz? Bu zalimler/şeytanı dost edinenler için ne kötü bir değiş tokuştur bu!

Yoksa "O cinlerden esinlenen biri mi" diyorlar? Hayır! Aslında o, onlara hakkı/gerçeği getirdi. Fakat onların çoğu bu gerçekten/Kur'an'dan hoşlanmıyorlar.

Neml 17    

Bir gün Süleyman'ın cinlerden, insanlardan ve kuşlardan oluşan ordusu toplandı ve düzenli bir ordu olarak yola koyuldu.

Neml 39    

Cinlerden son derece becerikli biri: "Ben, onun tahtını, sen yerinden kalkmadan sana getiririm çünkü ben onu getirecek güce sahip, güvenilir biriyim" dedi.

Sebe 8    

O, bu iddiayı uydurup Allah'a iftira mı atmaktadır, yoksa cinlerle ilişkisi olan bir deli midir? Hayır! Asıl iftiracı ve deli olanlar, ahirete inanmayarak ıstırap ve sapkınlık batağına gömülenlerdir.

Sebe 12    

Süleyman'a da, rüzgâr gücünden yararlanmayı bahşetmiştik. Böylece sabahleyin bir aylık yola gidiyor, akşam da bir aylık yoldan geri geliyordu. Ayrıca bakırdan yararlanma hususunda ona geniş imkânlar bahşettik. Rabbinin izniyle onun emrinde bir takım cinler (Yabancı toplumlara mensup bilinmeyen kimseler) çalışıyordu. Onlardan emrimizin dışına çıkanları can yakıcı bir azapla cezalandırıyorduk.

Sebe 14    

Nihayet biz Süleyman'ın iktidarının sonunu getirince, o, dayanağı olan devletinin içten bir kurt gibi kemirilip yıkıldığı fark edemedi. Şu ortaya çıktı ki cinler (Yabancı ustalar devletin yıkılacağını) yani geleceği bilmiş olsalardı kendilerini alçaltan o ağır işlerde çalışmaya devam etmezlerdi.

Sebe 41    

Melekler: - Hâşâ sen yücesin, zatını tenzih ederiz, bizim velimiz onlar değil sensin. Bilakis onlar cinlere kulluk ediyorlardı, zira onların çoğu cinlere inanıyordu, derler.

Gerçekleri örtbas eden kâfirler şöyle feryat edecekler: -Rabbimiz, dünyadayken bizi saptıran cinleri ve insanları ne olur bize göster de onları ayaklarımızın altına alıp çiğneyelim de bugün en alçak onlar olsunlar!

Ahkaf 29    

Hani biz, cinlerden bir gurubu Kur'an'ı dinlesinler diye sana yönlendirmiştik. Onlar gelip Kur'an dinlemeye başlayınca birbirlerine "Sessiz olun dinleyelim" demişler. Okuma tamamlanınca da uyarmak üzere kavimlerine dönmüşler:

Ben cinleri ve insanları sadece bana kulluk etsinler diye yarattım.

Tur 29    

-Sen, öğüt vermeye devam et zira sen Rabbinin nimet ve lütfuna mazhar olmuş birisin onun için sen ne bir kâhinsin ne de cinlerden ilham alan dengesiz bir kişi.

Cinleri ise dumansız bir ateşten yarattı.

İşte o gün insanlara ve cinlere günahlarıyla ilgili soru sormaya gerek kalmaz.

Kalem 2    

Sen cinlerden ilham alan biri değil, aksine Rabbinin nimetini/vahyini lütfettiği birisisin.

Kalem 51    

Gerçekleri örtbas eden kâfirler bu Kur'an'ı işittiklerinde neredeyse seni gözleriyle devirecek gibi öyle bir hınçla bakıyorlar ki ve bu adam cinlerden ilham alan deli diyorlar.

Cin 1    

De ki: -Bana, cinlerden bir topluluğun Kur'an'ı dinleyip kendi toplumlarına giderek şöyle dedikleri vahyedildi:

Cin 5    

-Oysa biz, insanların ve cinlerin Allah hakkında asılsız şeyler söylemeyeceklerini zannederdik.

Cin 6    

-Gerçi birtakım insanlar cinlerden birilerine sığınıyor bu da onların azgınlığını artırıyor.

Arkadaşınız (Muhammed) cinlerden ilham alan biri değildir.