Andolsun, birbiri ardınca gönderilen elçilere.
Hak ile batılını arasını ayırdıkça ayıranlara.
Ardından bu ilahi mesajı/Kuran’ı insanlara ulaştıranlara.
Yıldızların ışığı söndürüldüğü zaman.
Bütün elçiler tanıklık için bir araya toplandığı zaman.
Bu uyarılar karşısında yalana sarılanların o gün, vay haline!
Daha sonra gelen sizin gibileri de bu kervana katarız.
Bu uyarılar karşısında yalana sarılanların o gün vay haline!
Bütün bunları biz düzenleyip takdir ettik. Ne muhteşemdir bizim takdir ve düzenimiz.
Bu gerçek karşısında yalana sarılanların o gün vay haline!
Biz yeryüzünü yurt/toplanma alanı yapmadık mı?
Orada yüksek dağlar yerleştirip, oradan size tatlı sular içirmedik mi?
Bu nimetler karşısında yalana sarılanların o gün vay haline!
Haydi artık yalan deyip de inanmadığınız şu azaba doğru yürüyün bakalım.
Yürüyün bakalım şu üç kola ayrılmış karaltıya doğru!
O bir gölgelik değildir sizi alevlerden koruyamaz.
Bilakis o hurma kütüğü gibi kıvılcımlar saçar.
Onların her biri hoplayan sarı develer gibidir.
Bu tehdit karşısında yalana sarılanların o gün vay haline!
O gün yalana sarılanların konuşamayacakları gündür.
Onlara mazeret beyan etmek için bile izin verilmez.
Bu gerçek karşısında yalana sarılanların o gün vay haline!
İşte bu, yargı ve hüküm günüdür. Bakın sizi ve öncekileri de bir araya topladık.
Haydi azaptan kurtulmak için bir planınız varsa hemen uygulayın da görelim!
Bu gerçek karşısında yalana sarılanların o gün vay haline!
Allah’a karşı gelmekten sakınanlar ise gölgeler ve pınar başlarında olacaklar.
Dünyada yapıp ettiklerinize karşılık yiyin, için afiyet olsun.
Biz, iyilik yapanları işte böyle ödüllendiririz.
Bu gerçek karşısında yalana sarılanların o gün vay haline!
Bir süre daha nimetlerinden faydalanın sefanızı sürün bakalım. İyi bilin ki siz suçlusunuz!
Bu uyarılar karşısında yalana sarılanların o gün vay haline!
– Onlara gelin Allah’a boyun eğin, denildiği zaman buna yanaşmıyorlardı.
Bu uyarılar karşısında yalana sarılanların o gün vay haline!
Peki onlar bu Kuran’a inanmayacaklar da bundan sonra hangi hadise inanacaklar?