Sad 51    
Onlar orada tahtlara kurulacaklar, canlarının çektiği her türlü meyve ve içeceği hazır bulacaklar.
Sad 52    
Yanlarında da kendilerine denk gözü başkasına bakmayan güzel eşler olacak.
Sad 53    
İşte bu, hesap günü size vaat edilen nimetlerdir.
Sad 54    
İşte bu bizim size sunduğumuz tükenmeyen nimetlerimizdir.
Sad 55    
İşte sakınanların durumu! Fakat azgınları çok kötü bir gelecek beklemektedir.
Sad 56    
Cehennem! Oraya atılacaklar. Orası ne kötü kalma yeridir!
Sad 57    
İşte bu onların cezası kaynar su ve irin! Tatsınlar bakalım onu!
Sad 58    
Buna benzer çeşit çeşit daha nice azaplar!
Sad 59    
(Küfrün önderlerine) -İşte şunlar körü körüne sizin peşinize takılan grup, denilecek bunun üzerine önderler: “Rahat yüzü görmesinler! Onlar zaten cehennemliktiler" diyecekler.
Sad 60    
Körü körüne izleyenler ise: “Asıl siz rahat yüzü görmeyin, bizi bu hale düşüren sizlersiniz. Ne kötü bir yermiş burası.
Sad 61    
Ardından şöyle beddua edecekler; “Rabbimiz, bizi bu hale kim düşürdüyse cehennemde onun azabını kat be kat artır.”
Sad 62    
Bir de şöyle diyecekler: Ne oluyor da dünyada iken kendilerini kötülerden saydığımız kimseleri burada göremiyoruz?
Sad 63    
Yoksa biz onlarla boşuna mı alay etmişiz? Ya da onlar burada da bizim gözlerimiz mi görmüyor?
Sad 64    
İşte cehennem halkının tartışmaları aynen bu şekilde vuku bulacaktır.
Sad 65    
De ki: -Ben sadece bir uyarıcıyım. Mutlak otorite olan tek Allah’tan başka bir ilah yoktur.
Sad 66    
O, göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin Rabbi, sınırsız güç ve sonsuz bağış sahibidir.
Sad 67    
De ki: -Bu Kuran muazzam bir haber kaynağıdır.
Sad 68    
Siz ise bundan yüz çeviriyorsunuz.
Sad 69    
Yüce mecliste neler konuşulduğu hakkında bir bilgi sahibi değilim.
Sad 70    
Bu bilgiler bana sadece apaçık bir uyarıcı olduğum için vahyediliyor.
Sad 71    
Hani Rabbin meleklere şöyle buyurmuştu: – Ben, balçıktan bir beşer yaratacağım.
Sad 72    
Ben onu (akıl ve iradeyle) belli bir düzeye getirip vahyimden bir pay verince onun emrine amade olun.
Sad 73    
Meleklerin hepsi de emre amade olmuşlardı.
Sad 74    
İblis hariç. O, böbürlendi ve Allah’a karşı nankörlük etti ve kâfirlerden oldu.
Sad 75    
Allah: Ey İblis, kudretimin bir eseri olarak yarattığım bu varlığın üstünlüğünü kabul etmekten seni alıkoyan nedir? Ademe karşı büyüklük mü taslıyorsun, böyle yapmakla sen Rabbine karşı büyüklük taslamış oldun.
Sad 76    
İblis: -Ben, ondan daha üstünüm. Çünkü beni ateşten yarattın onu ise çamurdan yarattın.
Sad 77    
Allah: -O halde defol çık oradan artık sen kovulmuş birisin.
Sad 78    
– Kıyamet gününe kadar lânetim senin üzerinde olacak.
Sad 79    
İblis: -Rabbim öyleyse yeniden diriliş gününe kadar bana mühlet ver!
Sad 80    
Allah: -Peki sen mühlet verilenlerdensin.
Sad 81    
Hem de vakti Allah tarafından bilinen bir güne kadar.
Sad 82    
İblis: -Senin şanına andolsun ki hepsini yoldan çıkaracağım!
Sad 83    
Ancak dini Allah’a has kılan kulların hariç.
Sad 84    
Allah: -Evet, doğrudur, ama benim şu sözüm de gerçeğin ta kendisidir.
Sad 85    
– Cehennemin tamamını seninle ve sana uyanlarla dolduracağım.
Sad 86    
De ki: -Ben sizden, yaptığım bu tebliğe karşılık her hangi bir ücret istemiyorum. Ben bu yükümlülükleri kendiliğimden uydurmuyorum.
Sad 87    
Bilin ki bu Kuran bütün insanlık için bir öğüt ve şeref kaynağıdır.
Sad 88    
Onun bildirdiği haberlerin doğru olduğunu bir gün anlayacaksınız.