Gerçekleşmesi kesin olan kıyamet gelip çatınca.

Artık onun gerçekliğini yalanlayacak kimse kalmayacak.

O, kimini alçaltacak kimini yükseltecek.

Yeryüzü şiddetli bir şekilde sarsıldığında.

İşte o zaman siz de üç guruba ayrılmış olacaksınız.

Amel defteri sağdan verilenler. Ama ne büyük bir bahtiyarlık!

Amel defteri soldan verilenler. Ama ne felaket bir bedbahtlık!

Bir de İman ve hayırda başı çeken öncüler!

İşte bunlar, Allah'a en yakın olanlardır.

Onlar nimetlerle dolu cennetlerde olacaklar.

Cennettekilerin çoğu önceki guruptan.

Onlar mücevherlerle süslenmiş tahtlar üzerine.

Yaslanmış olarak karşı karşıya oturacaklar.

Doldurulmuş sürahiler ve kadehler ile ölümsüz gençler onların etrafında pervane olacaklar.

Doldurulmuş sürahiler ve kadehler ile ölümsüz gençler onların etrafında pervane olacaklar.

İçtikleri şaraptan ne başları ağrıyacak ne de sarhoş olacaklar.

Önceden yaptıklarının bir ödülü olarak.

Orada ne kötü bir söz işitecekler ne de günaha sokan bir söz.

İşittikleri yalnızca selam, hep selam.

Amel defteri sağdan verilenler. Ne büyük bir bahtiyarlık!

Salkım salkım muz ağaçları altında.

Genişçe yayılmış koyu bir gölgede…

Şırıl şırıl akan suların başlarında oturacaklar.

Bitip tükenmeyen ve yasaklanmamış bin bir çeşit meyveden yiyecekler.

Bitip tükenmeyen ve yasaklanmamış bin bir çeşit meyveden yiyecekler.

Ve onlar için ayrıca nadide eşler vardır.

Biz, onları yeniden bambaşka özelliklerde yarattık.

Eşlerine düşkün ve hepsi aynı yaşta.

Bütün bunlar amel defteri sağdan verilenler için.

Birçoğu da sonraki guruptan olacaktır.

Amel defteri soldan verilenler. Ne felakettir onların sonu!

Onlar orada kavurucu bir ateş ve kaynar su içinde.

Serinlik ve rahatlık vermeyen kapkara bir duman içinde nefessiz kalacaklar.

Serinlik ve rahatlık vermeyen kapkara bir duman içinde nefessiz kalacaklar.

Çünkü onlar, bundan önce refah içinde şımarıp azmışlardı.

O büyük günah/yeniden dirilişi inkâr üzerinde ısrar etmiştiler.

"Ya biz ölüp, toprağa karışıp çürümüş bir kemik yığını haline geldikten sonra yeniden mi diriltileceğiz?" diyorlardı.

Üstelik ölmüş gitmiş atalarımız da, öyle mi?

De ki: -Hiç şüpheniz olmasın ki öncekiler de sonrakiler de diriltilecek.

Ve hepsi belli bir günün, belli bir vaktinde bir araya toplanacaklar.