Tur 1    

Sina'daki kutsal dağa.

Tur 2    

İnce deriler üzerine satır satır yazılan Kitaba/kuran a İlahi Vahye.

Tur 3    

İnce deriler üzerine satır satır yazılan Kitaba/kuran a İlahi Vahye.

Tur 4    

Mamur beyte/Kâbe'ye.

Tur 5    

Yükseltilmiş tavan gökyüzüne.

Tur 6    

Dalgalanıp kabaran denize andolsun ki.

Tur 7    

Rabbinin azabı mutlaka gerçekleşecektir.

Tur 8    

Ve onu önleyebilecek hiçbir güç de yoktur.

Tur 9    

O gün gök öyle bir sarsılacak ki.

Tur 10    

Dağlar harekete geçip öyle bir yürüyecek ki.

Tur 11    

İşte o gün gerçeği yalanlayanların vay haline!

Tur 12    

Ki onlar, içine düştükleri şirk bataklığında debelenip duruyorlar.

Tur 13    

Onlar o gün itile kakıla cehennem ateşine atılacaklar.

Tur 14    

Dünyadayken yalan diye kestirip attığınız ateş işte budur!

Tur 15    

(Siz Kur'an için sihir diyordunuz) Peki bu ateş de mi sihir? Ne o yoksa siz bunu da mı göremiyorsunuz?

Tur 16    

Haydi bakalım girin oraya! Buna ister katlanın isterse katlanmayın sizin için sonuç değişmez zira siz sadece yaptıklarınızın cezasını çekiyorsunuz.

Tur 17    

Buna karşılık Allah'a karşı gelmekten sakınanlar cennetlerde ve tarifsiz nimetler içinde olacaklar.

Tur 18    

Onlar Rablerinin kendilerine bahşettiği nimetler içinde yaşayacaklar. Zira Rableri onları alevli cehennem azabından koruyacak.

Tur 19    

Onlara, "Yaptıklarınızın karşılığı olarak bu nimetlerden afiyetle yiyin için!" Denilecek.

Tur 20    

Onlar sıra sıra dizilmiş tahtlara kurulacaklar. Biz onları değerli olanlarla eşleştireceğiz.

Tur 21    

İman edenler ile o iman yolunda onları izleyen nesillerini cennette buluşturacağız. Böyle yapmakla atalarının amellerinden bir şey eksiltmiş olmayacağız zira herkesin akıbeti kendi kazancına bağlıdır.

Tur 22    

Biz onlara cennette canlarının çektiği meyvelerden ve etlerden bol bol vereceğiz.

Tur 23    

Onlar orada dolu kadehleri tokuşturacaklar, fakat içtiklerinden dolayı onlar ne saçmalayacaklar/sarhoş olacaklar ne de günaha girecekler.

Tur 24    

Sedefe dizilmiş inci gibi pırıl pırıl gençler hizmet için onların etrafında pervane olacaklar.

Tur 25    

Karşı karşıya sohbet ederlerken birbirlerine soracaklar:

Tur 26    

-Biz, dünyada çoluk çocuğumuzla beraberken sonumuz ne olacak diye endişe edip tir tir titrerdik.

Tur 27    

-Şükürler olsun ki Allah bize lütufta bulundu ve bizi yakıp kavuran azaptan muhafaza buyurdu.

Tur 28    

-Zaten biz, önceden de sadece ona yalvarıp yakarıyorduk. Gerçekten Allah, sınırsız bir iyilik sahibi ve sonsuz bir rahmet kaynağı imiş,

Tur 29    

-Sen, öğüt vermeye devam et zira sen Rabbinin nimet ve lütfuna mazhar olmuş birisin onun için sen ne bir kâhinsin ne de cinlerden ilham alan dengesiz bir kişi.

Tur 30    

Yoksa onlar senin için; "Bu bir şair, bekleyelim bakalım feleğin sillesini ne zaman yiyecek" diyorlar öyle mi?

Tur 31    

De ki: -Siz bekleyin bakalım, ben de sizin başınıza gelecekleri bekliyorum.

Tur 32    

Yoksa onlara, bunu kendi savruk akılları mı telkin ediyor? Yoksa onlar, azgın bir güruh mudur?

Tur 33    

Yoksa Kur'an'ı Allah adına kendisi uydurup söylüyor mu diyorlar? Hayır, aslında onlar iman etmeye yanaşmıyorlar.

Tur 34    

Eğer iddialarında samimi iseler Kur'an'ın benzeri bir hadis de onlar getirsinler de görelim.

Tur 35    

Yoksa onlar, hiç bir yaratıcı olmadan mı yaratıldılar; yoksa yaratıcı kendileri midir?

Tur 36    

Yoksa gökleri ve yeri onlar mı yaratmışlar? Yok, onlar Allah'ın sınırsız kudretini kavrayabilmiş değiller.

Tur 37    

Yoksa Rabbinin rahmet hazineleri onların elinde de bundan dolayı mı bütün gücün kendilerinde olduğunu sanıyorlar?

Tur 38    

Yoksa merdivenleri var da onunla göğe çıkıp vahyi mi dinliyorlar? Eğer öyleyse haydi açık ve inandırıcı bir belgeyle dinlediklerinden bir şey ortaya koysunlar da görelim.

Tur 39    

Kız çocukları Allah'ın oğlan çocukları onların öyle mi?

Tur 40    

Yoksa sen bu tebliğ karşılığında onlardan bir ücret istiyorsun da bu yüzden onlar ağır bir borç altında eziliyorlar mı?

Tur 41    

Yoksa onlar vahiy kaynaklı bir bilgiye sahipler de buna dayanarak mı ahkâm kesiyorlar?

Tur 42    

Yoksa onlar sana tuzak mı kuruyorlar? Şunu iyi bilsinler ki tuzağa asıl düşecek olanlar o kâfirlerdir.

Tur 43    

Yoksa onların Allah'tan başka bir ilahları mı var? Allah, onların ortak koştukları şeylerden yüce ve münezzehtir.

Tur 44    

Eğer, onlar gökten bir parçanın üstlerine düşmekte olduğunu görseler "Bunlar üst üste yığılmış bulut kümesidir" derler.

Tur 45    

O halde, sen onları dehşetten kendilerini kaybedecekleri günle karşılaşıncaya kadar kendi hallerine bırak.

Tur 46    

O gün tuzakları kendilerine bir yarar sağlamayacak ve hiçbir yerden yardım da göremeyecekler.

Tur 47    

Hiç kuşku yok ki bu müşriklere bundan başka yakın bir azap daha var, fakat onların hiç biri bunu bilmiyor.

Tur 48    

Rabbinin sana yüklediği görevin zorluklarına sabret! Hiç şüphen olmasın ki sen bizim himayemizdesin. Her yeni güne başlarken Rabbini hamd ile tespih et/överek şanını yücelt!

Tur 49    

Gecenin bir bölümünde ve yıldızların kaybolduğu vakitte onu tespih et/onun şanını yücelt!