Tur 1    
Sina’daki kutsal dağa.
Tur 2    
(2-3) İnce deriler üzerine satır satır yazılan Kitaba/Kuran’a İlahi Vahye.
Tur 3    
(2-3) İnce deriler üzerine satır satır yazılan Kitaba/Kuran’a İlahi Vahye.
Tur 4    
Mamur beyte/Kâbe’ye.
Tur 5    
Yükseltilmiş tavan gökyüzüne.
Tur 6    
Dalgalanıp kabaran denize andolsun ki.
Tur 7    
Rabbinin azabı mutlaka gerçekleşecektir.
Tur 8    
Ve onu önleyebilecek hiçbir güç de yoktur.
Tur 9    
O gün gök öyle bir sarsılacak ki.
Tur 10    
Dağlar harekete geçip öyle bir yürüyecek ki.
Tur 11    
İşte o gün yalana sarılanların vay haline!
Tur 12    
Ki onlar, içine düştükleri bataklıkta debelenip duruyorlar.
Tur 13    
Onlar o gün itile kakıla cehennem ateşine atılacaklar.
Tur 14    
Yalan diye kestirip attığınız ateş işte budur!
Tur 15    
Peki bu da mı sihir? Ne o yoksa siz bunu da mı göremiyorsunuz?
Tur 16    
Haydi bakalım girin oraya! Buna ister sabredin isterse sabretmeyin sizin için sonuç değişmez zira siz sadece yaptıklarınızın cezasını çekiyorsunuz.
Tur 17    
Buna karşılık Allah’a karşı gelmekten sakınan muttakiler cennetlerde ve tarifsiz nimetler içinde olacaklar.
Tur 18    
Onlar Rablerinin kendilerine bahşettiği nimetler içinde yaşayacaklar. Zira Rableri onları alevli cehennem azabından koruyacak.
Tur 19    
Onlara, “Yaptıklarınızın karşılığı olarak bu nimetlerden afiyetle yiyin için!” Denilecek.
Tur 20    
Onlar sıra sıra dizilmiş tahtlara kurulacaklar. Biz onları değerli olanlarla eşleştireceğiz.
Tur 21    
İman edenler ile o iman yolunda onları izleyen nesillerini cennette buluşturacağız. Böyle yapmakla atalarının amellerinden bir şey eksiltmiş olmayacağız zira herkesin akıbeti kendi kazancına bağlıdır.
Tur 22    
Biz onlara cennette canlarının çektiği meyvelerden ve etlerden bol bol vereceğiz.
Tur 23    
Onlara orada dolu kâselerle içecek sunulur, fakat içtiklerinden dolayı onlar ne saçmalayacaklar ne de günaha girecekler.
Tur 24    
Sedefe dizilmiş inci gibi pırıl pırıl gençler hizmet için onların etrafında pervane olacaklar.
Tur 25    
Karşı karşıya sohbet ederlerken birbirlerine soracaklar:
Tur 26    
– Biz, çoluk çocuğumuzla beraberken sonumuz ne olacak diye endişe edip tir tir titrerdik.
Tur 27    
– Allah bize lütufta bulundu ve bizi yakıp kavuran azaptan muhafaza buyurdu.
Tur 28    
– Zaten biz önceden de sadece Allah’a dua ile yalvarıp yakarıyorduk. Gerçekten Allah, sınırsız bir iyilik sahibi ve sonsuz bir rahmet kaynağı imiş,
Tur 29    
– Sen, öğüt vermeye devam et zira sen Rabbinin nimet ve lütfuna mazhar olmuş birisin onun için sen ne bir kâhinsin ne de cinlerden ilham alan dengesiz bir kişi.
Tur 30    
Yoksa onlar senin için; “Bu bir şair, bekleyelim bakalım feleğin sillesini ne zaman yiyecek” diyorlar öyle mi?
Tur 31    
De ki: – Siz bekleyin bakalım, ben de sizin başınıza gelecekleri bekliyorum.
Tur 32    
Yoksa onlara, bunu kendi savruk akılları mı telkin ediyor? Yoksa onlar, azgın bir toplum mudur?
Tur 33    
Yoksa Kuran’ı Allah adına kendisi uydurup söylüyor mu diyorlar? Hayır, aslında onlar iman etmeye yanaşmıyorlar.
Tur 34    
Eğer iddialarında samimi iseler Kuran’ın benzeri bir hadis de onlar getirsinler de görelim.
Tur 35    
Yoksa onlar, hiç bir yaratıcı olmadan mı yaratıldılar; yoksa yaratıcı kendileri midir?
Tur 36    
Yoksa gökleri ve yeri onlar mı yaratmışlar? Yok, onlar Allah’ın sınırsız kudretini kavrayabilmiş değiller.
Tur 37    
Yoksa Rabbinin rahmet hazineleri onların elinde de bundan dolayı mı bütün gücün kendilerinde olduğunu sanıyorlar?
Tur 38    
Yoksa merdivenleri var da onunla göğe çıkıp vahyi mi dinliyorlar? Eğer öyleyse haydi açık ve inandırıcı bir belgeyle dinlediklerinden bir şey ortaya koysunlar da görelim.
Tur 39    
Kız çocukları Allah’ın oğlan çocukları onların öyle mi?
Tur 40    
Yoksa sen bu tebliğ karşılığında onlardan bir ücret istiyorsun da bu yüzden onlar ağır bir borç altında eziliyorlar mı?
Tur 41    
Yoksa onlar vahiy kaynaklı bir bilgiye sahipler de buna dayanarak mı ahkâm kesiyorlar?
Tur 42    
Yoksa onlar sana tuzak mı kuruyorlar? Şunu iyi bilsinler ki tuzağa asıl düşecek olanlar o kâfirlerdir.
Tur 43    
Yoksa onların Allah’tan başka bir ilahları mı var? Allah, onların ortak edinip şirk koştukları şeylerden yüce ve münezzehtir.
Tur 44    
Eğer, onlar gökten bir parçanın üstlerine düşmekte olduğunu görseler “Bunlar üst üste yığılmış bulut kümesidir” derler.
Tur 45    
O halde, sen onları dehşetten kendilerini kaybedecekleri günle karşılaşıncaya kadar kendi hallerine bırak.
Tur 46    
O gün tuzakları kendilerine bir yarar sağlamayacak ve hiçbir yerden yardım da göremeyecekler.
Tur 47    
Hiç kuşku yok ki bu zalimlere bundan başka yakın bir azap daha var, fakat onların hiçbiri bunu bilmiyor.
Tur 48    
Rabbinin sana yüklediği görevin zorluklarına sabret! Hiç şüphen olmasın ki sen bizim himayemizdesin. Her yeni güne başlarken Rabbini övgü ile tespih ederek şanını yücelt!
Tur 49    
Gecenin bir bölümünde ve yıldızların kaybolduğu vakitte O’nu tespih et O’nun şanını yücelt!